Menü

Tettenért válságkezelés II. rész – Egyetemi körkép a koronavírus idején

20 • 04 • 30Barta Edit

A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett a magyarországi felsőoktatási intézmények számára is, a március 11-i kormánydöntés értelmében az összes egyetem és főiskola bezárt Magyarországon, az egyetemek oktatói és hallgatói kénytelen voltak átállni a távoktatásra. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a művészeti felsőoktatásban, ezen belül a fotóoktatás területén ki, hogyan próbál megbirkózni a sok hirtelen döntést és nem-várt intézkedést magával hozó szituációban és hogyan lehet áthidalni azokat a feladatokat, amik sokszor fizikai jelenlétet is igényelnének.

0103

Fedor Ilona: Kétméter Nr. 3. (RRMK Fotográfia MA I), 2020

0103

Rédling Hanna MOME-s végzős hallgató munkája, részlet a sorozatból. Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

Tematikailag hogyan reagáltok a jelenlegi helyzetre a képzések során?

Gőbölyös Luca, Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)

A kutatómunka, az elméleti háttér még nagyobb szerepet kap. A gyakorlati megoldásoktól nem tekintünk el, és a feladatok mindegyike otthon kivitelezhető. A helyzetre való reakció, az elemzés és önvizsgálat a karantén-helyzet miatt előtérbe került. Minden specializáció (alkotói, divat, riport) a maga eszköztárával képes az év eleji célokat elérni, még akkor is, ha a helyzet új megoldásokat kíván.

Máté Gábor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)

Szinte minden kurzusunk tematikáját úgy alakítottuk át, hogy a kiadott feladatok megvalósíthatóak legyenek. Arra törekedtünk, hogy az új tematikák motiválóak legyenek, valamint ugyanolyan tudást és képességeket sajátíthassanak el hallgatóink, mint az eredetileg tervezett kurzusokon. Évfolyamtól függően hallgatóink egy része a jelenlegi koronavírus-helyzet különböző következményeivel foglalkozik, mások önálló tematikákat dolgoznak ki, vagy önismereti munkákat készítenek. Vannak olyanok is, akik minden módosítás nélkül folytatják megkezdett sorozataikat.

Pecsics Mária, Rippl-Rónai Művészeti Kar (RRMK)

A feladataink nem változtak, ahhoz az oktatási programhoz tartjuk magunkat, amelyet a tanév kezdetekor meghatároztunk. A távoktatásra az előrehozott tavaszi szünetben felkészültünk. Egyes kurzusok esetében, ahol a tartalommal kapcsolatos elvárások a kialakult helyzet miatt nem kérhetőek számon, ott figyelembe kellett vennünk, hogy a hallgatók mozgástere immár korlátozott. A Fotográfia alapképzésben a hallgatók a különböző fotográfiai műfajok területén rutinfeladatok megoldásával szereznek tapasztalatot, e feladatok jelentős része otthoni körülmények között is megoldható. A Dokumentarizmus című tantárgy keretén belül például a szűk család vagy lakóközösség megváltozott életkörülményeit kell bemutatni a műfaji sajátosságok figyelembevételével.

A Fotográfia mesterképzésben a feladatok alapvetően személyre szabottak, mindig hozzáigazítva a hallgatói, alkotói igényekhez, fejlődési lehetőségekhez. Az Önálló feladatok című tantárgy keretén belül szabad teret adunk a jelenlegi állapot értelmezéséhez és feldolgozásához is.

Ez a rendkívüli helyzet új perspektívákat, új megközelítési módokat eredményez az alkotói szemléletben is. Ez hasznunkra is válhat, fontos azonban a motiváció és a megfelelő mentális egészségi állapot fenntartása, oktatóinknak a szakmai segítségnyújtáson kívül ezekre is figyelmet kell szentelniük.

 

0103

Dóka Gábor: Karanténnapló, “Virág Wellness” (RRMK Fotográfia BA I) 2020

Hogyan tudjátok megoldani azokat a gyakorlati órákat, amelyek személyes jelenlétet igényelnének?

Gőbölyös Luca, METU

A képzés egésze erősen gyakorlatorientált. Ezért természetesen az online átállás ezen kurzusoknál a legkomplexebb feladat. Az órák mindegyike online zajlik. Gyakorlati tárgyaknál minden esetben egyedi, a feladatok követelményeinek megfelelő, azonnali otthoni munkára bíztatjuk a hallgatókat. Van olyan kollégám, aki online, párhuzamosan a hallgatóikkal fényképez, megmutatva új technikákat, megoldásokat, mások pedig prezentációval készülnek a feladatok kiadásakor, ami segíti a hallgatóinkat a gondolkodásban a saját koncepciójuk kialakításában. A folyamat végén az elkészült anyagaikat megosztják a tanárral, mindemellett persze a kiadott féléves feladatok konzultációja folyamatos. Igazi nehézséget az analóg laborgyakorlat, valamint a Divat stúdiógyakorlat kurzusok jelentenek. Ezen órák egy részét elméleti előadásokkal, megbeszélésekkel kezdtük, a konkrét kivitelezést azonban elhalasztottuk szeptember elejére. Minden egyéb gyakorlati óra folyamatosan zajlik online.

Máté Gábor, MOME

Online oktatással elég jól pótolható a személyes jelenlét szinte minden tantárgy esetében. Kivételt képeznek a műtermet és egyéb speciális eszközöket használó kurzusaink. Itt sem a személyes jelenlét hiánya okozza a problémát, hanem az, hogy a hallgatóink bizonyos esetekben nem tudnak hozzájutni azokhoz az eszközökhöz, amelyek szükségesek az eredetileg kiadott feladat megoldásához. Jelenleg kreatív módon, házilagosan tudnak néhány feladatot megoldani, de a korlátozások feloldása után mindenkinek lesz módja elsajátítani azokat a tudásokat és képességeket, amelyeket most, az eszközökhöz való hozzáférés hiánya miatt, nem tudnak megszerezni.

Pecsics Mária, RRMK

Az alapképzési program kurzusai 20 %-ban olyan személyes jelenlétet igénylő műhelygyakorlatok, amelyekhez a kaposvári kampuszon biztosítva van minden feltétel. Most, hogy az egyetemet bezárták, ezeknek a teljesítését későbbi időpontra halasztjuk. Ez a végzős évfolyamot már nem érinti, hiszen ők ebben a félévben a szakdolgozat elkészítésével foglalkoznak.

A mesterképzésünk konzultációi eddig is Budapesten zajlottak, a műhelymunka is a fővárosban lett megszervezve, így a gyakorlati órák konzultációi a megszokott ütemben haladnak elektronikus platformokon. Amíg nincs szigorú kijárási tilalom, addig a hallgatók szabadon igénybe vehetik a szakmai partnereink kapacitásait is, de mindenkinek azt javasoljuk, hogy ne hagyja el a lakóhelyét.

 

0103

Zajlik a vizsgáztatás a METU-n.

0103

Online oktatás a METU-n.

Hogyan zajlik az intézményetekben a kipakolás, a diplomavédés és a felvételi eljárás?

Gőbölyös Luca, METU

Ez a része az online átállásnak lényegesen könnyebben megoldható, mint az oktatás maga. Minden online zajlik, több rendszer segítségével. A hallgatók saját gépükről prezentálnak egy meetingben. A diplomavédés is így zajlik majd, természetesen bizottsági tagokkal kiegészítve, valamint párhuzamos privát meetingeket is használva. A diplomakiállításokat elhalasztottuk őszre. A felvételi szintén ebben a keretrendszerben lesz megtartva. A személyes találkozó, megbeszélés hiánya persze mindenkit zavar, de a vizsgák menete tulajdonképpen változatlan, csak a platform az új.

Máté Gábor, MOME

Valószínű, hogy online fognak zajlani ezek az események, ha addig nem változnak a korlátozások. Rendkívül izgalmas és nagy kihívást jelent számunkra, hogy ugyanolyan minőségben és érdemben tudjunk majd vizsgáztatni ebben a helyzetben is, mint a korábbi években. Át kell gondolnunk minden apró technikai és tartalmi részletet, hogy ezt sikeresen meg tudjuk valósítani. A jelenlegi online konzultációk során már rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, és ezeket a tapasztalatokat építjük be a vizsgáztatás folyamataiba. Néhány hallgatónk Európa távoli pontjaiban rekedt, de ez a helyzet eddig nem jelentett gondot, még a csoportos beszélgetések alkalmával sem.

Pecsics Mária, RRMK

Mivel a kialakult helyzet bármikor és bármilyen irányban változhat, ezért ez a kérdés még képlékeny és mindenképpen központi határozati döntéshez kötött. Addig is a kiértékelés, a záróvizsgák és a felvételi eljárás tekintetében is tartjuk magunkat az eredeti időpontokhoz, hiszen a tanmenet folytonosságának fenntartása a legfontosabb. A szakdolgozatok tekintetében nem tervezünk az elvárásainkkal kapcsolatban változtatást. A diploma- és mestermunkát illetően előfordulhat, hogy egy korábban megkezdett munkafolyamat nem tud megvalósulni a kialakult helyzet miatt, ezért javasolni fogjuk, hogy a terveket, a vizuális elképzeléseket, képi ötleteket, a szinopszist és a műleírást is vegye figyelembe a bizottság a teljes diploma elbírálásnál. Továbbá javasolni fogjuk azt is, hogy a diplomázó a képzés ideje alatt elvégzett munkáiból összeállított portfólió is legyen része a bírálatnak.

Ha a jelenlegi állapotok fennmaradnak a kiértékelések és a záróvizsgák eljöveteléig, akkor a vizsgák és a védések az online térben lesznek megtartva az elérhető és biztonságos kommunikációs technológiák segítségével. A kiállítás lehetőségét opcionálisan fenntartjuk arra az esetre, ha a helyzet javul. A felvételi alkalmassági vizsgát eddig is online szerveztük meg. A gyakorlati vizsgák szakaszai, a műveltségi teszt, a kreatív feladat, valamint az interjúk mind lebonyolíthatóak online platformokon is kisebb tartalmi és formai változtatásokkal.

0103

Bede Kincső a MOME végzős hallgatója. Részlet a Három színt ismerek a világon című sorozatából.