Menü

„A kor néprajztudományának nagy vállalkozása” – a Millenniumi Falu előkészületei Jankó János fényképein

21 • 08 • 06Gebauer Hanga

„A millennium legillőbb megünneplése volna a mai és a történelmi Magyarország teljes hű képének bemutatása egy nagyarányú országos ethnographiai kiállítás keretében.”  – írta Herrmann Antal 1890-ben a közelgő millenniumra készülve. Külföldi példák mellett magyar előképek is voltak már ekkor az életmód, építészet, lakáskultúra és viselet sokszínűségének bemutatására, mint például az 1873-as Bécsi Világkiállításon felépült „nemzetközi falu”, vagy az 1885-ben rendezett Országos Kiállítás 15 berendezett parasztszobája. A Millenniumi Kiállítás szervezői két fő csoportban, egy jelenkori és egy történeti kiállítás keretében kívánták bemutatni Magyarország korabeli közművelődési állapotát és történetét. Az előbbiben kapott helyet a Néprajzi Falu, amely tervének kidolgozásával „a néprajzi módszerű tájkutatás” egyik mesterét, Jankó Jánost bízta meg az Ezredéves Kiállítás Igazgatósága.

Jankó a több évet igénybe vevő előkészítő munkálatokat már 1893-ban megkezdte, majd 1894 áprilisa és 1895 májusa között húsz megye hozzávetőleg százötven településén végzett egy-egy hetes terepmunkát. A felépítendő házakhoz az egyes tájegységekre jellemző építési technikákat és építészeti sajátosságokat, valamint helyi bútor és lakáskultúrát; a házakban elhelyezendő viseletes bábukhoz pedig az adott népcsoport antropológiai sajátosságait és öltözködésének jellemzőit térképezte fel. Az épületek berendezéséhez bútorokat és használati tárgyakat gyűjtött, a lakóépületek és a viseletek tanulmányozásához pedig rajzokat és hozzávetőleg 650 fényképfelvételt készített az általa tipikusnak ítélt épületekről és viseletekről.

„Ha vannak különböző typusok a népies építkezésben, akkor azok egyfelől csakis a különböző nemzetiségek, másfelől ugyanazon nemzetiségek különböző geografiai viszonyok közt élő csoportjai közt lehetnek.”

Jankó összeállításában a Néprajzi Falu képe tükrözte a korszak hazai nemzetiségi arányait. Terve 31 házat tartalmazott, amelyből aztán a megyék vállalása nyomán 23 megye 24 háza valósult meg, 12 magyar és 12 nemzetiségi épülettel. Jankó törekedett, hogy minden nemzetiség kultúráját „ősi”, „tiszta” formában mutassa be. Az építészet tekintetében mindenhol a „typust” kereste, majd a különböző építészeti elemekből igyekezett „összegyúrni” egy olyan házat, amelyen az adott vidék minden jellegzetessége megtalálható volt. Felvételeinek túlnyomó többsége kültéren készült, mindössze néhány szobabelsőt, konyhát és beltéri sütőkemencét örökített meg. A tervezett épületek megvalósításában nem csupán a kiállítási bizottság tagjaival, hanem az egyes megyék képviselőivel is együtt kellett működnie, ami saját bevallása szerint sokszor küzdelmes volt. Ugyanis míg Jankó az általa keresett és bemutatni kívánt tipikus házat több esetben egyszerű, régi, esetleg szegényesnek tűnő épületekben találta meg, addig a megyék képviselői ezekben csupán ósdi, régi házakat láttak és nem ezekkel kívántak bemutatkozni a számos belföldi és külföldi vendéget vonzó Millenniumi Kiállításon.

A viseletfotók esetében Jankó János az antropológiai felvételek alaposságával járt el. Nem csupán azért, hogy odahaza kiválaszthatók legyenek a bemutatásra legmegfelelőbb viseletdarabok, hanem azért is, mert a kiállításra egyedi, a népcsoport tagjainak testi jegyeit magán viselő, antropológiailag hiteles bábúkat készíttettek Maugsch Nándor bártfai gyárossal, és ezeket öltöztették be a kiválasztott viseletekbe, amelyeket ugyancsak Jankó fényképei alapján a megye varrt vagy vásárolt össze és küldött Bártfára, ahol a bábuk öltöztetése történt. Jankó minden típusú öltözékről készített szemből egy képet, majd a bonyolultabb, több nézetű daraboknál oldalról, és hátulról is, minden jellemző nézetből, amelyet az adott viseletdarab megkívánt. Készített teljes alakos felvételeket, majd az aprólékos részletekre összpontosítva részletfotókat is. Figyelmet fordított arra is, hogy a felvételeken reprezentálva legyen mindkét nem és azok minden lényegileg eltérő korosztálya gyermektől az idősig. Fontos volt számára az is, hogy a díszes ünnepi viseletek mellett megjelenjenek a hétköznapi, egyszerűbb öltözékek, valamint az életfordulók jellegzetes ruhadarabjai is, mint a menyasszonyi viselet, vagy a gyászruha.

A körültekintő tervezés után 1895 augusztusában megkezdődött a Millenniumi Falu építése. A munkálatokat lehetőleg helyi, a megyékből származó mesterek végezték és törekedtek arra, hogy az adott vidékről hozott építőanyagokat használjanak. Számos esetben odahaza az egyes megyék előkészítették az épületek bizonyos elemeit, vázát és csupán a végső összerakást végezték Budapesten. Az ünnepélyes megnyitóra 1896. május 2-án került sor számos hazai és külföldi vendég jelenlétében, majd hat hónappal később már meg is kezdődött a korabeli beszámolók szerint igen sikeres Néprajzi Falu épületeinek bontása. Jankó ekkorra már az épületek mihamarabbi eltávolításának szükségességét fogalmazta meg, ugyanis a kezdődő penészedés miatt több házban veszélybe kerültek a berendezési tárgyak, amelyeket Jankó már megszerzett a Néprajzi Osztály számára, hogy a későbbi Néprajzi Múzeum magyar gyűjteményének alapját képezzék.

Ha a Néprajzi Falu idealizáltabb képet mutatott is a maga korában, Jankó János leírásai, rajzai és hozzávetőleg 650 fényképfelvétele máig meghatározó dokumentumai a 19. század végi magyarországi falvak állapotának, építészetének, öltözködésének és lakáskörülményeinek.

0103

Fotó: Elő- és oldaltornácos magyar ház díszesen faragott tornácoszlopokkal
Jankó János felvétele
Kiskorpád, 1894
Néprajzi Múzeum, F 1

0103

Fotó: Magyar menyecskék viselete oldalról
Jankó János felvétele
Csököly, 1894
Néprajzi Múzeum, F 51

0103

Fotó: Zsúppal fedett magyar ház deszkakerítéssel
Jankó János felvétele
Nagydobsza, 1895
Néprajzi Múzeum, F 93

0103

Fotó: Román férfiak
Jankó János felvétele
Puj, 1894
Néprajzi Múzeum, F 197

0103

Fotó: Román férfiak
Jankó János felvétele
Govasdia, 1894
Néprajzi Múzeum, F 192

0103

Fotó: Zsil-völgyi román férfi és asszonyok
Jankó János felvétele
Lupény, 1894
Néprajzi Múzeum, F 199

0103

Fotó: Vend negyedtelkes gazda L-alakban épült, szalmatetős lakóháza
Jankó János felvétele
Rétállás, 1894
Néprajzi Múzeum, F 203

0103

Fotó: Szlovák lakóház díszes utcai homlokzata
Jankó János felvétele
Nagysáros, 1894
Néprajzi Múzeum, F 259

0103

Fotó: Náddal fedett lakóház az utca felől
Jankó János felvétele
Borsodszirák, 1895
Néprajzi Múzeum, F 307

0103

Fotó: Magyar legény viselet hátulról
Jankó János felvétele
Borsodszirák, 1895
Néprajzi Múzeum, F 323

0103

Fotó: Két sokác leány ünnepi viseletben, gyöngyös, művirágos fejdísszel, gyöngysorokkal, gazdagon hímzett ingvállban
Jankó János felvétele
Szonta (Szond), 1894
Néprajzi Múzeum, F 219

0103

Fotó: Két sokác leány hátulról, ünnepi öltözetben, díszes hajviseletben
Jankó János felvétele
Szonta (Szond), 1894
Néprajzi Múzeum, F 221

0103

Fotó: Szerb legény díszes viseletben
Jankó János felvétele
Crepaja (Cserépalja), 1894
Néprajzi Múzeum, F 342

0103

Fotó: Kőből épült, szalmával fedett, új típusú német ház
Jankó János felvétele
Handlova (Nyitrabánya), 1895
Néprajzi Múzeum, F 429

0103

Fotó: Székelykapu előtt álló nők és férfiak
Jankó János felvétele
Csíkszentdomokos, 1894
Néprajzi Múzeum, F 376

0103

Fotó: Szlovák férfiak dúsan zsinórozott nadrágban
Jankó János felvétele
Girált, 1894
Néprajzi Múzeum, F 250

0103

Fotó: Magyar legények
Jankó János felvétele
Nova, 1894
Néprajzi Múzeum, F 289

0103

Fotó: Rutén ház
Jankó János felvétele
Verecke, 1895
Néprajzi Múzeum, F 512

0103

Fotó: Zsindellyel fedett, fecskefogas boronafalú, szlovák ház Jankó János felvétele Plavnica (Palonca), 1895
Néprajzi Múzeum, F 436

0103

Fotó: Rutén férfi viselete oldalról
Jankó János felvétele
Verecke, 1895
Néprajzi Múzeum, F 500

0103

Fotó: Szász menyasszony és vőlegény
Jankó János felvétele
Nagytalmács, 1895
Néprajzi Múzeum, F 489a

0103

Fotó: Bolgár házaspár
Jankó János felvétele
Vinga, 1894
Néprajzi Múzeum, F 520

0103

Fotó: Nádtetős, falazott tornácos magyar ház
Jankó János felvétele
Kővágóörs, 1894
Néprajzi Múzeum, F 754

0103

Fotó: Konyha
Jankó János felvétele
Kővágóörs, 1894
Néprajzi Múzeum, F 759

0103

Jellegzetes szabolcsi ház körbefutó tornáccal, faragott faoszlopokkal, nádtetővel, deszkaoromzattal
Jankó János felvétele
Anarcs, 1894
Néprajzi Múzeum, F 980

Jegyzetek

A cikk szerzője Gebauer Hanga muzeológus, a Néprajzi Múzeum munkatársa.