Menü

Egy századelős női fotográfus életműve került elő a Néprajzi Múzeumban – Alföldy Flóra, a műkedvelő zombori fényképész

21 • 09 • 02Gebauer Hanga

1905. május 18-a fontos nap volt Zombor életében. A helyi lapok beszámolója szerint délelőtt fényes ünnepség keretében leplezték le a város vértanú szülöttének, az Aradon kivégzett Schweidel József tábornoknak szobrát.
Ez a nap azonban nem csak magyarság-, had- és várostörténeti szempontból volt jelentős, hanem a fotózás – az ekkor nagyon népszerű és fontos szerepet betöltő amatőr fotózás – történetének szempontjából is. Az emlékmű felavatása után került sor az Országos Műkedvelő Fényképészeti Kiállítás megnyitójára, ahol a századforduló Magyarországának jelentős amatőr fotósai mutatták be felvételeiket. Budapest és Nagyvárad után Zombor volt a harmadik város az országban, ahol ilyen jelentős, országos hatáskörű amatőr fényképészeti kiállítást és pályázatot hirdettek.
Két évvel később, 1907-ben egy 25 éves fiatal nő 33 fényképet ajándékozott a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának, a későbbi Néprajzi Múzeumnak. A felvételek túlnyomó többsége Zomborban készült, de néhány kép erejéig megjelenik Ada, Felső-Roglatica, Óbecse, Apatin, Pécs és Fiume is. A fotók leltárba vételük után a fényképgyűjtemény raktárába kerültek, készítőjük hamarosan elhunyt, és több mint száz évig nem fordult feléjük különösebb figyelem.
Az ajándékozó ugyanaz az Alföldy Flóra volt, aki a zombori kiállításon egyedüli nőként harmadik helyezést ért el 24 díjazott között. A Nemesmiliticsi Alföldy család legidősebb gyermekeként, majd dr. Késmárky Béla ügyvéd feleségeként, mind a kellő tanultságot, műveltséget, érdeklődést biztosító szellemi környezet, mind a fotózás költséges felszereléséhez szükséges anyagi feltételek adottak voltak Alföldy Flóra számára, hogy rövid élete során kibontakoztathassa tehetségét a fotózás terén, és egyikévé válhasson azon kevés délvidéki fotográfusnőnek, akiknek látásmódján keresztül, több mint 100 évvel később, képet kaphatunk a 20. század hajnalának bácskai mindennapjairól.
Alföldy Flóra munkásságáról és életéről kevés adat áll rendelkezésünkre. Jómódú családba született, azonban gyenge egészségi állapotú volt már kora ifjúságától fogva. 1908-ban feleségül ment a vonzó ügyvédhez, Késmárky Bélához. A családi visszaemlékezés szerint 1910 és 1912 között három gyermekük született, amelyből egy maradt életben. 1912 szilveszterén ő maga is meghalt. Temetése másnapján férje öngyilkos lett, nem bírván elviselni szeretett hitvese halálát. Köztiszteletben álló, a város közéletében aktív szerepet vállaló polgárok lévén, mindkettőjüket gyászolók százai kísérték végső nyughelyükre.
A fennmaradt fényképfelvételek és adatok tanúsága szerint a fiatalon, mindössze harmincévesen elhunyt Alföldy Flórára jelentős amatőr fotós tevékenységet folytatott a 20. század első éveiben. A Bácsország című folyóirat rendszeresen közölte felvételeit, de a helyi érdekeltségű lapokon túl országos médiumok (Budapesten kiadott Új Idők, Tolnai Világlapja) olvasói is többször találkozhattak fényképeivel. A zombori Műkedvelő Fényképezők Egyesületének tagjaként Alföldy több éven keresztül járta Bácskát, és számos település hétköznapi és ünnepi pillanatait örökítette meg. Vidéken készült felvételein, ha csak egy-egy kép erejéig is, előtűnnek Bácska föld- és vízrajzi, illetve ebből következő gazdasági jellegzetességei, mintha a fotók készítője egy-egy jellemző képpel, vagy sorozattal be akarná mutatni ennek a vidéknek legfontosabb sajátosságait.
Felvételei résztvevő jelenlétének dokumentumai. Ez a jelenlét meghatározó munkásságában, ez ad személyességet, egyediséget képeinek. A fotós maga is részese mindannak, amit fotózik, részese az általa dokumentált mikro-társadalomnak.

0103

Láboskereskedő. Kedvelt helyszínei voltak a vásárok, amelyből Zomborban évente négy országos került megrendezésre, illetve minden kedden és pénteken a népes heti vásárokon fotózhatta a csipkeárusokat, láboskereskedőket, kofákat, és egyéb árusokat. Zombor, 1907 előtt, F 8491 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Szerb körmenet. A városfejlődés sajátosságai jól kitapinthatóak Alföldy felvételein. A külső városrészeket földszintes, nádtetős házak sora, falusi utcakép jellemzi, mezítláb táncoló, játszó gyerekekkel, míg a belvárosban az Úrnapi, vagy húsvéti körmenet már néhol emeletes polgárházak között halad el. Zombor, 1907 előtt, F 8493 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Német asztaltársaság. A felvételek mindegyike kültéren készült, modelljei az utca embere a koldusoktól a vidéki parasztságon át a városi nagypolgárságig. Zombor, 1907 előtt, F 8481 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Majális. A zombori Sikara erdő mind a nemesség, mind a polgárság kedvelt kirándulóhelye volt, ahol előszeretettel rendezett az ifjúság tavaszi és nyári mulatságokat. Zombor, 1907 előtt, F 8499 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Szélmalmok. A jó széljárású sík vidék adottságait használja ki az adai felvételen látható malmok sora. Ada, 1907 előtt, F 8475 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Kofák. Háziasszonyként sokat mozgott a vásárokon, személyesen ismerte a kofákat, az árusokat, akik így teljes természetességgel álltak a még nem mindennaposnak számító, nem megszokott fényképezőgép elé. Zombor, 1907 előtt, F 8489 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Szénahordás. A végeláthatatlan bácskai sík vidék tárul fel felsőroglaticai sorozatán, ahol szénagyűjtés közben készített felvételt a munka menetéről, a munkát végző asszonyokról és férfiakról, hétköznapi viseletükről, szerszámaikról, munkaeszközeikről. A sorozat ezen képén a munkának az a fázisa látható, amikor az összegyűjtött szénát a gazda szekérre tornyozza fel az elszállításhoz. Felsőroglatica, 1907 előtt, F 8478 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Gyermekek mulatsága. Kisgyermekes anyaként figyelt a gyermekekre, megörökítette azok mindennapos szórakozását, játékait. Zombor, 1907 előtt, F 8480 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Teknőárusító cigányok Zombor, 1907 előtt, F 8500 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

A Zombori Függetlenségi Párt zászlóavatási ünnepe. Napernyős hölgyek és Girardi kalapos lányok sétálnak a vármegyeháza előtt, a feldíszített Szabadság téren. Zombor, 1906. június 17. F 8495 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Szerb lakodalom. Felvételei jól tükrözik Bácska számos bevándorlási és betelepítési hullám eredményeként soknemzetiségű, és az ezzel együtt különböző vallási hovatartozású társadalmát. A felvételeken apró sajátosságok árulkodnak a szereplők nemzetiségéről. Ezen a képen a lovak délszláv szokás szerinti szőttesekkel való díszítése utal arra, hogy egy szerb család ünnepi pillanatait örökítette meg a fotós. Zombor, 1907 előtt, F 8496 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

0103

Koldusok. Érzékeny volt a szegényekre, a koldusokra, egyenrangú modellként tekintett rájuk és a városi nagypolgárságra. Zombor, 1907 előtt, F 8502 Fotó: Alföldy Flóra © Néprajzi Múzeum

Jegyzetek

A cikk szerzője Gebauer Hanga muzeológus, a Néprajzi Múzeum munkatársa.