Menü

Fókuszban az MFSZ-ösztöndíjasok: Regős Benedek

20 • 06 • 03Punkt

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2017-ben alapította meg fotográfiai ösztöndíjprogramját, mellyel a felsőoktatásban tanuló hallgatók fotográfusi alkotómunkáját támogatja. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatók művészeti tevékenységét, támogassa elképzeléseik megvalósítását. Az ösztöndíj egy teljes évre szól, a pályázati év után csoportos beszámoló-kiállításon mutatják be az elkészült alkotásokat. Az ösztöndíjat évente maximum három fő kaphatja meg; az alapítás óta összesen 10 fő vett részt az ösztöndíjprogramban. A következő hetekben az ő munkáikból láthatnak egy-egy válogatást a Punkt olvasói.

 

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

Regős Benedek Szerkezet című munkájában a fényképek működési mechanizmusát és természetének szemiotikai dilemmáit vizsgálja a filmdíszletek építészeti szituációján, mint analógián keresztül.

Ahogy a filmfelvételekhez készülő díszletek a kamera nézőpontjának épülnek, a valóságot „vizuális tényezőjére”, illúziójára redukálják. Ez az absztrakció egy szinte sík, lényegében kétoldalú építményt eredményez, amely egyik oldalával a kamera felé, másik oldalával annak háttal fordul. Mindkét oldal két teljesen eltérő funkciónak van alárendelve: míg az előbbi a valóság mímeléséért, az illúziókeltésért felel, addig az utóbbi az építmény statikai megtartását szolgálja. A két oldal nem csak rendeltetésében, hanem megjelenésében, kidolgozottságában is egymás teljes ellentéte. Ebben az esetben egyértelmű: ha egy objektumot pusztán a filmfelvevő kamera lencséjén keresztül szemlélünk, a másik oldaláról semmilyen információt nem kaphatunk.

A sorozat címe erre a kevésbé látványos „túlsó” oldalra utal, ami általában rejtve marad előttünk. Ez a jelenség nem csak a filmek és filmdíszletek esetében, hanem bármilyen más, valóságot mímelő felület befogadása esetén is fennáll, mégpedig annál inkább, minél tökéletesebb a másolat. Ez a fényképekre tehát hatványozottan igaz. Hasonlóan a díszlet nézőjéhez, a fénykép befogadója is egy fix nézőpontnak és látószögnek van kiszolgáltatva, amely kevésbé kérdésekkel, mint inkább egyértelmű bizonyossággal szembesít.

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

A sorozatban a kulisszák különböző oldalai egymástól elkülönítve jelennek meg további, asszociatív módon kapcsolódó képekkel, így megidézve az általuk közvetített építészeti kontextus és a realitás kapcsolatának labilitását.

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)

0103

Regős Benedek: Szerkezet (2017)