Menü

0103

Hopp Ferenc és útitársai kocsira várva. A felvétel Hopp Ferenc 1893-as amerikai útján készült, a kép jobb oldalában Hopp szárazpecsétje Bolívia, 1893
Hopp Ferenc felvétele (?) Néprajzi Múzeum, F 10789

„Csak egyszerű fotográfia, mely ép oly hü, mint az, melynek másolatát olvasóink a lap elején találták” – a Vasárnapi Ujság szerkesztőségi képanyagából

21 • 05 • 19Bata Tímea

„Csak egyszerű fotográfia, mely ép oly hü, mint az, melynek másolatát olvasóink a lap elején találták” – olvashatjuk a Vasárnapi Ujság (1854-1921) egyik 1867-es cikkében. A korszak legnépszerűbb, elsősorban a középosztálybéli olvasókat megcélzó ismeretterjesztő, képes hetilapjában – a századfordulóhoz közeledve – a technikai eszközök fejlődésével egyre nagyobb teret kaptak a fotográfiák.
Nagy Miklós író, újságíró majd negyven évig töltötte be a lap szerkesztői pozícióját. 1907-ben bekövetkezett halálakor értékes magángyűjteményt hagyott maga után, melynek egy része szerkesztői munkájához is kapcsolódott. Hagyatékának néprajzi, etnológiai jellegű pozitív képeiből több mint négyszáz darab a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményébe került. A monarchia viseletét, népeinek szokásait, valamint a távoli tájak embereit, életmódját bemutató fotográfiák szoros kapcsolatban állnak a hetilap tartalmi és képi programjával.

Az anyag néprajzi, fotótörténeti és művelődéstörténeti szempontból egyaránt izgalmas, különleges felvételeket tartalmaz. Például egy húsz darabból álló népviseleti sorozatot 1872-ből Auerbach Miksa és Letzter Lázár közös vállalkozásaként, az orosz Nyikolaj Csarusin burjátokról és mongolokról készült felvételeit, vagy a József főherceget násznagyi szerepben megörökítő felvételt.
A négyszáz pozitív kép segítségével a Néprajzi Múzeum munkatársai rátaláltak a szerkesztőségi nyersanyagra. Kiderült, a nagyítások közül sok, tartalmában érdekes fotográfia fennakadt a rostán – megjelenési felület vagy a téma aktualitásának hiányában -, a fotók csupán egy nyolcada jutott el az olvasókhoz. Ezek készítési körülményei, nem ritkán a rajtuk szereplők kiléte a Vasárnapi Ujság írásainak segítségével sok esetben felfejthető.

A korabeli sajtó fontos képszolgáltatói voltak a fővárosi és vidéki fényképészek, akik számos portrét, közéleti tevékenységhez kötődő felvételt készítettek, és a korszak kedvelt néprajzi fotográfiai műfajába tartozó zsánerképpel is szolgáltak. A felvételek közel hatvan stúdióból, fényképezőtől származnak, melyeknek körülbelül fele kötődik műteremhez vagy hivatásos fotográfushoz. Többek között a brassói és szászvárosi Adler fényképész dinasztia tagjai, a Bécsben közös vállalkozást üzemeltető Auerbach Miksa (Arad) és Letzter Lázár (Szeged), emellett Bleyer (Székely) Aladár (Orosháza), id. Divald Károly (Bártfa), a Dunky fivérek (Kolozsvár), Erdélyi Mór (Budapest), Fekete Sándor (Nagyvárad), Glatz Tivadar (Nagyszeben), Goszleth István (Budapest), Kiss Ferenc (Debrecen), Koller Károly (Nagyszeben, Beszterce, Budapest), Lojanek János műtermének (Nagyvárad), Singer József (Újvidék) és Varságh János (Budapest) fotográfiái. A külföldi műtermek közül például Nyikolaj Csarusin (Troitszkoszavszk), Heichlinger K. (?), Milan Jovanovics (Belgrád), Dimitar Anasztaszov Karasztojanov (Szófia), Letzter Lázár (Belgrád), Pietro Marubbi (Scutari – Shkodra), Silvino Mascarich (Raguza – Dubrovnik) vagy Ivan Standl (Zágráb) felvételei.

A Vasárnapi Ujság a kezdetektől törekedett arra, hogy az egyes, táj- és népleírásokhoz, szokásokról szóló cikkekhez a szerzőktől kérjen képet, illetve az olvasóktól is szívesen fogadott illusztrációs anyagot. A 19. század végére a fotóamatőrök felvételei egyre nagyobb számban érkeztek a szerkesztőségbe: etnográfiai témák iránt érdeklődő értelmiségiek felvételei (Kőnig György, Szinte Gábor, Vikár Béláné), távoli országokba eljutó expedíciók (Bánhidy József, Hopp Ferenc), utazások résztvevőinek (ifj. Vértesy Sándor), hivatalnokainak (Emmer Géza Károly, Szuk Géza) fényképei.

Pár felvétel 1860-as években készült, különleges darabok maradtak fenn az 1870-es évek műtermeiből, a felvételek többsége az 1880-as évek és 1908 közötti időszakból származik. A fotográfiák kétharmada kötődik Magyarországhoz, a többi a Monarchia más országaihoz és távoli vidékekhez. Hangsúlyosan megjelennek a viseletet bemutató műtermi (jellegű) zsánerképek, melyek a korszak néprajzi érdeklődési körének megfelelően a peremvidékeken, elsősorban Erdélyben készültek. Számottevő az ország területén élő nemzetiségeket (románok, szerbek, ruténok, szászok) ábrázoló fotók mennyisége. A külföldi fotográfiák jelentős része kötődik a Balkán-félszigethez, illetve Zichy Jenő harmadik, 1898-1899-es kaukázusi, ázsiai expedíciójához vagy annak résztvevőihez, illetve Hopp Ferenc 1893-as amerikai utazásához.

A képválogatás felvillantja azt a sokszínűséget, mely a szerkesztőségi fotóanyagot a fotográfusok és a földrajzi területek szempontjából jellemzi, egyben az adott képnél jelezve, ha megjelent a lap hasábjain.

0103

Torockói pár. A férfi vállra vetett posztókabátban (condra), a fiatalasszony fátyolban (dulandlé). A felvétel képeslap formájában is megjelent Beszterce, 1871-1873
Koller Károly felvétele Néprajzi Múzeum, F 61405

0103

Magyar család (?) Makóról. A lányon, fejkendős fiatalasszonyon a mezővárosi öltözet polgárosodását mutató krinolinos jellegű szoknya. A zsánerkép a „Volkstrachten aus Ungarn” sorozat része, melyet Auerbach Miksa és Letzter Lázár készített az 1873-as bécsi világkiállításra. Kettejük közös vállalkozásaként Bécsben műtermet tartottak fenn, ahol feltehetően a sorozat darabjait is árusították Makó, 1872
Auerbach Miksa és Letzter Lázár felvétele Néprajzi Múzeum, F 10552

0103

A lányának tanácsot adó édesapa című zsánerkép. A képen Bagyinka György, szlovák gazda látható. Varságh János egy nemzetközi statisztikai kongresszus alföldi kirándulásának fényképészeként utazott szülővárosába. Varságh ekkoriban Budapesten apósával, Borsos Józseffel együtt működtett műtermet Békéscsaba, 1876
Varságh János felvétele (Boros József és Varságh János műtermi kartonján) Néprajzi Múzeum, F 61395

0103

Kanászfiú bőgatyában, pitykés mellényben (lajbi) és boglárral összefogott cifraszűrben Nagyszalonta, 1885
Lojanek János műterme Néprajzi Múzeum, F 10574
Megjelent a Vasárnapi Ujság 1890. évfolyam 38. számában (612. o.) a Bihar megyei népviseletekről szóló cikk illusztrációjaként

0103

Bunyevác (bácskai délszláv katolikus népcsoport) mátkapár. A menyasszony gyöngyös pártában, selyem mellényben (pruszlik), a férfi csizmaszárba gyűrt nadrágban, dolmány szabású kabátban Szabadka, 1890-es évek
Meinhardt Ágoston felvétele Néprajzi Múzeum, F 61391

0103

Sáros megyei kosaras szlovák (tót) férfi furulyával és kosarakkal Bártfa, 1890-es évek
id. Divald Károly felvétele Néprajzi Múzeum, F 10535
Megjelent a Vasárnapi Ujság 1905. évfolyam 40. számában (639. o.) az utazó, Bártfa környéki szlovák (tót) kosarasokról szóló cikk illusztrációjaként

0103

Darvasi legény bőgatyában, csizmában Nagyvárad, 1890 körül Fekete Sándor felvétele Néprajzi Múzeum, F 10543

0103

Leányvásár, ahol párválasztás céljából gyűltek össze minden évben július 13-án, a görög katolikus naptár szerinti Péter, Pál napján Gajna-tető, 1890-es évek (?)
Peller Ferenc felvétele Néprajzi Múzeum, F 10463

0103

József főherceg násznagyként (középen) dobozi uradalma földműveseinek hármas aranylakodalmán Alcsútdoboz, 1898
Goszleth István felvétele Néprajzi Múzeum, F 61424
Megjelent a Vasárnapi Ujság 1898. évfolyam 34. számában (584. o.) a hármas aranylakodalomról szóló rövid írás illusztrációjaként

0103

Felvonulás az 1899-es orosházi iparkiállítás alkalmával (lakodalmi menet). Bleyer Aladár (Székely Aladár) az 1890-es években Gyulán (1893-tól) és Orosházán (1897-től) üzemeltette műtermeit, 1899-ben költözött Budapestre Orosháza, 1899
Bleyer (Székely) Aladár felvétele Néprajzi Múzeum, F 10586
Megjelent a Vasárnapi Ujság 1899. évfolyam 18. számában (296. o.) az orosházi iparkiállításról beszámoló cikk illusztrációjaként

0103

Zsendice piac, az árus körül várakozó gyerekek és asszonyok, bögrével a kezükben. A zsendice tejes étel, amely a sajtkészítés melléktermékeként képződő savó és a kicsapódó túrócsomó, hidegen fogyasztják Debrecen, 1900 körül
Kiss Ferenc felvétele Néprajzi Múzeum, F 10575

0103

Görög katolikus, román vízkereszt (Boboteaza). Görög katolikus pap a mise helyszínén, a patak partján, körülötte lobogóvivők, ikonokat tartók csoportja Felkenyér, 1904
Adler Artúr felvétele Néprajzi Múzeum, F 10466

0103

Ortodox zsidó férfi strájmliban, taleszban az egyik (mára már elpusztult) zsinagóga udvarán Máramarossziget, 1900 körül
Dunky fivérek felvétele Néprajzi Múzeum, F 10759

0103

Román tanítónők Balomir, 1904
Adler Alfréd felvétele Néprajzi Múzeum, F 10476

0103

Két leány Gyergyóholló, 1908
Ismeretlen fényképész felvétele Néprajzi Múzeum, F 61414

0103

Román pap és családja a Vulkán-szoros környékéről Hunyad vármegye, 1875-1880
Heichlinger K. felvétele Néprajzi Múzeum, F 10494

0103

Albán férfi Scutari (Shkodra), 1870-es évek (?)
Pietro Marubbi felvétele Néprajzi Múzeum, F 342870

0103

Szerb férfi vízhordó rúddal a vállán Belgrád, 1881-1882
Letzter Lázár felvétele Néprajzi Múzeum, F 342867

0103

Bolgár férfi Szófia, 1886-1892 között
Dimitar Anasztaszov Karasztojanov felvétele Néprajzi Múzeum, F 342879

0103

Mongol nő díszes öltözetben. Csarusin az orosz és az akkoriban Kína fennhatósága alá tartozó Mongólia határán dolgozott, a burját területen fekvő Troitszkoszavszkban volt műterme. 1888-ban eljutott a mongol fővárosba is, ahol portrékat készített Mongólia, 1888
Nyikolaj Csarusin felvétele Néprajzi Múzeum, F 10720

0103

Nők a helyi jellegzetes, fehér (vagy fakó sárga) öltözetekből álló gyászruhában. A fotográfia Vikár Béla 1899-es somogyi gyűjtőútján készült, ahol a felvételek egy jelentős részét első felesége készítette Csököly, 1889
Vikár Béláné, Krekács Júlia felvétele Néprajzi Múzeum, F 10589

0103

Az orosz ortodox kereszténység szakadár ágának tagjai, óhitű (raszkolnyik vagy sztaroverci) lányok. Bánhidy József galíciai báró a harmadik Zichy-expedíció egyik tagjaként jutott Ázsiába, az orosz-kínai határnál elhagyta az expedíciót és egyedül utazott tovább Bicsura, 1898
Bánhidy József felvétele Néprajzi Múzeum, F 10776

0103

Mecset. A képen jól látszanak a megjelenés paramétereire vonatkozó adatok. A felvételt a későbbi kormányzati kabinetfőnök, Vértesy Sándor készítette, aki testvérével járt Marokkóban
Marokkó, 1902-1903 ifj. Vértesy Sándor felvétele Néprajzi Múzeum, F 10743
Megjelent a Vasárnapi Ujság 1903. évfolyam 5. számában (71. o.) ifj. Vértesy Sándor marokkói utazásáról beszámoló cikk illusztrációjaként

Jegyzetek

A cikk szerzője Bata Tímea muzeológus, a Néprajzi Múzeum munkatársa.