Menü

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Enteriőrfotó, Hegyvidék Galéria

Képek a Rákosi- és a korai Kádár-korszak börtönvilágáról – Kovalovszky Dániel: Egy pokoli színjáték díszletei

21 • 08 • 20Kovalovszky Dániel

Kovalovszky Dániel képeit a Hegyvidék Galériában mutatják be Egy pokoli színjáték díszletei címmel. A kiállítás – mely 2021. szeptember 11-ig látogatható – egy hat évig tartó munka lezárása, egyben e megrázó téma elengedése.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Enteriőrfotó, Hegyvidék Galéria

Munkámban az emberi szabadság és demokrácia törékenységét kezdtem el vizsgálni, végigjárva Magyarországon a kommunista diktatúra meghatározó helyszíneit jelenkori állapotukban. Ennek a politikailag megosztó és társadalmilag mindmáig feldolgozatlan időszaknak is a legsötétebb bugyraiba teszek látogatást; a Rákosi és a korai Kádár-korszak börtönvilágába. A bejárandó idősíkot az első munkatáborok nyitásától, 1945-től, egészen az 1963-as "nagy" amnesztiáig jelöltem ki. A helyszíneket feltérképezve, a fotográfia segítségével kerestem a válaszokat arra, hogy miként lehetett túlélni az embertelen meghurcoltatásokat és a bezártságot, megőrizve közben az emberi méltóságot. Ahogy egyre többet olvastam és kutattam a korszakról, elkezdett bennem felépülni egy vizuális szimbólumrendszer.

Úgy gondolom, nem kis felelősség bármilyen módon is megközelíteni ezt az érzékeny témát, hiszen ez az egyik legvitatottabb, legkomplexebb periódus volt Magyarország történelmében, így az alkotási folyamat alatt több független történész is segít a részletek hiteles ábrázolásában.

A II. világháború után az emberiség abban a hitben élt, hogy okulva a múlt diktatórikus rendszereinek keserű példájából, egy humánusabb világot fog építeni. Magyarország történelme – sok más kelet-európai országéhoz hasonlóan – nem így alakult. Rákosi Mátyás a Magyar Kommunista Párt főtitkára, szovjet mintára egy új sztálinista diktatúrát kezdett el felépíteni, amelyben az emberi jogok súlyos sérelmet szenvedtek. A koncepciós perek során több százezer elítéltet küldtek kényszermunkatáborba, börtönöztek be és százakat végeztek ki koholt vádak alapján. Ezeknek a pereknek a legnagyobb része zárt tárgyalásokon folyt le. A vád legtöbb esetben a nyugati hatalmak javára elkövetett adatszolgáltatás és a néphatalom elleni szervezkedés volt. Az embertömegek fogvatartására az állam számos börtönt, internáló- és munkatábort létesített. Azok, akik megjárták ezeket a börtönöket tudják, hogy számtalan olyan esemény történt, amelyek részletei soha nem láttak napvilágot.

A politikai elítéltek emlékirataira bukkanva egy ijesztő és eddig ismeretlen világ tárult fel előttem, amely rádöbbentett arra, hogy mennyire felszínes a történelmi tudásom erről a korszakról. Félelmetes volt a felismerés, hogy milyen egyszerű volt akkoriban egyik napról a másikra – egy koncepciós per során vagy éppen bármilyen bírósági ítélet nélkül – hosszú évekre vagy akár örökre eltűnni az „igazságszolgáltatási” rendszer útvesztőiben. 

A munkám a börtönök egy részének feltérképezésével és dokumentálásával kezdődött, amely egy izgalmas alapot teremtett. Mivel minden egyes fotózási alkalom számos további lehetőséget szült, így azt éreztem, hogy ez egy éveken átívelő és koncentráltabb kutatást igényelne. A sorozatot folyamatosan kiegészítettem  portrékkal és személyes történetekkel. Munkámat tartalmilag két jól elkülöníthető fejezetre osztottam, melynek első része a Fekete lyuk. Ez azokról az idős politikai foglyokról  szól, akik bekerültek abba a gyilkos gépezetbe, amit a Rákosi diktatúra és az azt követő korai Kádár-korszak ( 1945-1963 ) épített fel és tartott egyben. Szinte kamaszként megjárták az akkori büntetésvégrehajtási rendszer legsötétebb bugyrait. Emberi méltóságukat megőrizve túlélték a túlélhetetlent, amelynek teljes feldolgozására sajnos már nem maradt idő az életükben.

A második fejezet – az Örökség  pedig  azokról a gyermekekről szól, akiknek a szülei a kommunista pártvezetés fontos láncszemei voltak, de egyik napról a másikra mégis a rendszer ellenségeivé váltak. Úgyanúgy kínzások, kihallgatások, koncepciós perek, börtönbüntetés és időnként kivégzés várt rájuk. Gyakran viszont a börtönből újra pártvezetésbe vezetett az út.

Már a sorozat készítése közben is törekedtem a vizuális összhangra, mind tónushasználatban, mind a távolságok tekintetében, de ugyanolyan fontosnak tartottam a szigorú szelekciót, a felesleges részek elhagyását. A fotográfiák kopottas, steril színvilága segít elemelni a témát a jelenkor valóságától és felidézni az akkori korhangulatot. Ezt a sötét és zavaros időszakot szándékosan egy világos tónusú és jól átlátható, befogadható módon kezdtem feldolgozni.

A sorozat készítése rengeteg kutatómunkát igényel és az archív képek is fontos szerepet kapnak majd a munkámban, mert segítik visszahelyezni a történelem idősíkjára az általam létrehozott szürreális, időtlen világot. A munkám során végig egy 4x5” síkfilmes kamerát használtam, amely jóval költségesebb és lassabb folyamatot jelent, mint a digitális technika, de a képek minősége és archiválhatósága szempontjából ez sokkal nagyobb biztonságot nyújt számomra.

Tudomásom szerint ez idáig még senki nem készített egy átfogó, tematikus képarchívumot az 1940-es 50-es évek Magyarországának ezen fejezetéről. Sajnos nem csak fotográfiai, hanem társadalmi és emocionális szempontból is feldolgozatlan maradt a múlt. Akármennyire is tekintjük ezt egy lezárt korszaknak, a mai magyar társadalom tudat alatt tovább hordozza és örökíti tovább generációról generációra ennek az időszaknak a terheit és negatív reflexeit. Ennek a legfőbb oka, hogy a rendszerváltást követően nem volt meg atársadalmi támogatottság a valódi bűnösök megnevezésére és felelősségre vonására. Kádár János diktatúrájának folyamatos enyhülése sokakkal feledtette a korábbi sötét évtizedeket. 1989-ben az államszocializmus összeomlása után az emberek a szabadság hevében inkább elkezdtek külföldre utazni, vállalkozni és felejteni, aminek következményeként a rendszer valódi elszenvedői sem részesültek megfelelő erkölcsi és anyagi kárpótlásban.

Anyai nagymamám sokszor elmesélt egy ijesztő történetet gyermekkoromban, aminek a súlyát csak felnőttként tudtam megérezni, gyerekként egyáltalán nem értettem. Fiatal lányként az 1950-es évek elején már udvarolt neki a nagyapám, amikor egy fiatal ÁVH-s tiszt is meg akart ismerkedni vele. Ő jelezte a tisztnek, hogy ő már a nagyapám mellett döntött és nem szeretné ezt erőltetni. Ekkor a tiszt felajánlotta, ha gondolja, akkor örökre eltünteti a nagyapámat úgy, hogy soha senki nem fogja megtalálni. Ha így alakult volna, talán én sem kezdhettem volna el ezt a munkámat.

Bízom abban, hogy a munkám egyszer történelmi szempontból is értéket fog képviselni és közvetíteni tud valamit a jövő generációinak, akik már egy szabad világba születtek és csekély a tudásuk arról, hogy mit élt át akkor egy teljes nemzedék.

1. fejezet: Fekete lyuk

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Válóczy István volt politikai fogoly portréja

István még csak 23 éves volt, amikor egy 1956 novemberi tűzharc tanújaként beidézték, kihallgatták, majd saját vallomása alapján letartóztatták. A vád tűzharc megszervezése és irányítása volt. Bírósági ítélete: életfogytiglani börtön, teljes vagyonelkobzás és 10 év politikai jogtól való eltiltás. Végül 5 év 3 hónap után amnesztiával szabadult 1963-ban. Édesanyját épp akkor veszítette el, amikor börtönéveit töltötte a Gyűjtőfogházban, de ezt is csak később árulták el neki a börtönőrök. Valamint felesége is elvált tőle a fogság alatt, amikor közös gyermekük még csak 2 és fél éves volt.

Idézet Istvántól: A börtönben a sétán felfelé nézni nem szabadott, de amikor esett az eső vagy a hó, akkor a tükröződésben láttuk az eget. Csak lehajtott fejekkel és hátratett kézzel lehetett sétálni. Az ember, amikor kijön a börtönből, azt veszi észre, hogy színes a világ. Bent minden szürke. Szürkék a falak. Szürkék az őrök ruhái, minden szürke. Szürke a kilátástalan börtönidő. Egy szín van, a szürke. Kint minden színes. Színes a világ, színesek a  virágok. Kék az ég.”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Részlet az egykori kőbányai Gyűjtőfogházból, ahol István raboskodott.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Rácz Sándor József volt politikai fogoly portréja.

József orvosnak készült és orvostanhallgató volt az56-os forradalom idején. Sebész szeretett volna lenni. Tevékenyen részt vett az 1956-os forradalomi mozgalmak szervezésében. Ekkor még csak 22 éves volt. 1957. február 1-jén feljelentés alapján letartóztatták. Megjárta a legszigorúbb börtönöket. Végül az 1963-as amnesztiával szabadult.

Tutsek Gusztáv bíró utolsó szavai a tárgyaláson: „ Az ítéletet kihirdetem: Életfogytiglanra itélem, bár megérett a kötélre.”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Sok száz koncepciós per helyszíneként szolgált tárgyalóterem a volt Katonai Bíróság Fő utcai épületéből.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Balogh Ferenc volt politikai fogoly portréja.

Ferenc 23 éves egyetemi hallgató volt, amikor letartóztatták 1951-ben. Tíz nap múlva lett volna az esküvője akkori menyasszonyával. A vád katolikus ifjúsági táborok szervezése volt. Két évet ült a Kistarcsai Internálótáborban és szülei jó ideig semmit sem tudtak fiúk hollétéről. 1953-ban szabadult, miután Nagy Imre miniszterelnök elrendelte az összes internáló és munkatábor bezárását. Szabadulása után feleségül vette a menyasszonyát, akit emiatt azonnal kirúgtak az egyetemről.

Idézet Ferenctől: 1951. május 11-én éjjel 2 órakor tartóztattak le az Államvédelmi Hatóság emberei. Ezt nem lehet elfelejteni. Három hónapig éjjel-nappal ment a kihallgatás. Utána aláírattak velem egy internálási határozatot. Először nem akartam aláírni, de láttam,  hogy most jönnek és szétverik a fejemet. Fejem a falba verték, és belémrúgtak. A cellába az ágyon mozdulatlanul kellett feküdni, mert ha az ember megmozdult, akkor fel kellett állnia és egy kihegyezett ceruzát kellett támasztani a homlokával a falhoz.”

1949 tavaszán a Buda-déli internálótábor foglyait   átköltöztették Kistarcsára. Ettől fogva ez lett a központi internáló- és gyűjtőtábor. 1950. május 5-én az Államvédelmi Hatóság elfoglalta a tábort. Minden ablakot bemeszeltek, a „szabad” mozgást pedig betiltották a tábor területén. Kistarcsán az öt férfi és egy női „ezred” létszáma 2–3000 fő között mozgott. Ágyak hiányában a földön, matracokon vagy pokrócokon aludtak, egy személyre 50–60 centiméter jutott. A parancsnoksági épület mellett állt a régi ütött-kopott fogdaépület.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Részlet a Kistarcsai Internálótáborból.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Kukucskáló a Bartók Béla úti volt KATPOL pincebörtön egyik cellaajtóján.

Kukucskáló a Bartók Béla úti volt KATPOL pincebörtön egyik cellaajtóján. Ezen keresztül figyelték a rabokat. Az egykori Hadik Laktanya 1945-től a kommunista befolyás alatt álló HM Katonapolitikai Osztálya (KATPOL) székhelye lett, amelynek alagsorában pincebörtönöket alakítottak ki és embertelen körülmények között tartották a politikai foglyokat.

A szovjet megszállást megelőzően 1945-ben belépett a Fegyveres Ellenállási Szervezetbe. 1949-ben végül a katonai, majd a népbíróság börtönbüntetésre ítélte katonai tevékenysége miatt.

Idézet Gyulától: „Személyem 7 évet kapott, ebből 6 évet és 2 hónapot töltöttem le. A letartóztatást Szegeden a KATPOL alosztályon kezdtem, majd folytattam a budapesti KATPOL-on a Markó utcában, a Pestvidéki Törvényszéki Fogházban, a Gyűjtő jobb három csillagban, a Kisfogházban, a márianosztrai magánzárka osztályon, végezetül pedig a várpalotai szénbánya kényszermunkatáborából szabadultam. 1990-ig a BM. 3/2-es osztálya megfigyelése alatt és nyilvántartásában voltam. Szabadulásom után Makón voltam rakodómunkás, vagonkirakó, faipari segédmunkás, majd asztalos lettem.”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Sárossy Gyula volt politikai fogoly portréja.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Bitófa a Kisfogházban.

Bitófa a Kisfogházban. Az 1956-os forradalom leverését követően a népbíróságok 1956  novemberétől 1963-ig mintegy 26.000 embert ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre vagy halálra. Itt hajtották végre Nagy Imre és társai halálos ítéletét 1958. június 16-án kora hajnalban is. 

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Részlet a Conti utcai KATPOL börtönből. Itt raboskodott többek között Mindszenty József bíboros és id. Rajk László kommunista politikus is. Rajkot egy gyors koncepciós pert követően végezték ki a börtön udvarán 1949 októberében.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Békei Koós Ottó volt politikai fogoly portréja.

Idézet Ottótól: 1944. október 2-án Ungvár környékén fogságba estünk, mert bekerítettek az oroszok. Ungvártól gyalogmenetben Stari Szamborba vittek. Ott 1944. december 6-án bevagoníroztak. 21 nap marhavagonban való utazás után január 1-én az Uralba, Cseljabinszk körzetébe, Ufaleibe vittek. Mint utóbb az oroszok közölték, az út alatt 650 halottunk volt. Én is elkaptam a kiütéses tífuszt, negyvennyolc kilóra fogytam. A különböző táborok után 1950. december 30-án Brianszkban a szovjet katonai bíróság halálra ítélt. De mivel a halálos ítéletet eltörölték, 25 év javító-nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Édesanyámat és nagyanyámat szintén kényszermunkára vitték, és útközben agyonlőtték őket. A menyasszonyommal időnként tudtunk levelet váltani – a mai  napig őrizzük, amiket egymásnak írtunk.”

Ottó 1955 novemberében térhetett csak haza, de akkor se engedték szabadon. Még megjárta a jászberényi börtönt és a budapesti Gyűjtőfogházat. Végül 1956. október 8-án szabadult.

A recski bánya látképe, ahol kezdetleges eszközökkel napi 10–12 órában nehéz fizikai munkát végeztettek az internáltakkal télen-nyáron. A recski tábor 1950. júliusában „nyitotta meg kapuit”. A szovjet Gulagok mintájára szervezett táborban a bírósági ítélet nélkül idehurcolt mintegy 1500 fogvatartottat minimális létfeltételek között dolgoztatták folyamatosan a kőbányában. Az idő múlásával, ahogy nőtt a tábor létszáma, úgy durvult fokozatosan az őrök viselkedése is. A rabokat sokszor állati kegyetlenséggel fenyítették, kínozták, éheztették. 1950 késő őszére már öt barakk állt. A tábor maximális létszáma 1300– 1700 fő között mozgott. 1953-ban a bánya bezárásakor minden szabadulóval aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy nem beszélnek senkinek semmiről, ami a táborban történt.

A tábor mottója volt sokáig a rabok közt: Nem marad más, csak a remény, ki itt belépsz!”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: A recski bánya látképe

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Straub János volt politikai fogoly portréja.

János 16 év 2 hónapot ült összesen. Ebben volt 180 nap szigorított őrizet és 180 sötétzárka is. 21 éves volt akkor. Illegális határátlépési kísérletért, az ’56-os forradalomban való részvétel miatt és többszörös gyilkossági kísérlet vádjával ítélték el egy koncepciós perben 1958-ban, végül 1971-ben szabadult.

A Markó utcai Büntetésvégrehajtási Intézet belső homlokzata. 1945 után a Markó utcai börtön lett a népi demokratikus igazságszolgáltatás központja. Itt tárgyalták és hozták a halálos ítéleteket a háborús népellenes ügyekben, amelyeket a börtön udvarán hajtottak végre. Itt végezték ki többek között Szálasi Ferencet és Imrédy Bélát korábbi miniszterelnököket. 1946-ra már annyira feltöltötték a börtönt, hogy a 700 főre épült épületben mintegy 1800-2000 rab szorongott. Egy cellában, ami 6-7 főre volt méretezve 30-35 rabot tartottak. Tetű és poloska hemzsegett a zárkákban, amelyek irtása lehetetlen volt ekkora zsúfoltságnál.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: A Markó utcai Büntetésvégrehajtási Intézet belső homlokzata.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Sebestény Andor volt politikai fogoly portréja.

1951-ben államellenes szervezkedés bűntettével tartóztatta le az Államvédelmi Hatóság. 10 éves ítéletből végül 3 évet a kőbányai Gyűjtőfogházban raboskodott, majd 2 évet szénbányában dolgozott szabadulásáig.

Ídézet Andortól: „6 hét Fő utcai ÁVH-s vallatás után a Markóban jutottam el a „tárgyalás”-ig, ahol harmincadmagammal egy tömegzárkába zsúfolva napi 17 deka kenyéren és három csajka vizes löttyön vártuk az ítéletet 6 hétig. A tárgyaláson alig lehetett megkülönböztetni az ügyészek és ügyvédek sablonos gyűlöletbeszédeit. A hallgatóság kizárólag ÁVH-s vallatóinkból állt.”

2. fejezet: Örökség

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: A Rajk-Brankov koncepciós per helyszíne a Magdolna utcai Vasas Székházban. Itt állott a bírói pulpitus.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: BHG (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) telefonkészülék az 1950-es évekből. A cég egyik fő megrendelője a Belügyminisztérium volt. Ilyen készülékeket használt az Államvédelmi Hatóság is.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: A hatszögletű vallatószoba a hírhedt Rajk-villa tornyában.

A hatszögletű vallatószoba a hírhedt Rajk-villa tornyában. A Rajk-villa a Svábhegyen, ahol Id. Rajk László kommunista politikust és bűntársait vallatták és kínozták heteken keresztül. A szomszéd épületben egy lampionos mulatót üzemeltettek, ahonnan állandóan zene szólt, hogy ne lehessen hallani a pincékből felszűrődő üvöltéseket.

Ifj. Marosán György portréja. Fizikus, Marosán György kommunista politikus fia. Id. Marosán György a proletárdiktatúra erőszakos alkalmazásának ideológusaként, többek közt arról vált híressé, hogy az 1956-os forradalom idején azt követelte, hogy akár lövetéssel („Mától kezdve lövünk”) is tartsák fenn a kommunista diktatúrát, így vált a megtorló hatalom arcává. 1950-ben Rákosi Mátyás rémuralmának csúcsán őt is halálra ítélték, de másodfokon életfogytiglani börtönre enyhítették az ítéletet. Végül 6 év után szabadult a Váci Börtönből és utána azonnal felajánlotta szolgálatait a párt vezetésének.

Ifj. Marosán György idézete édesapjáról: „Ahogy múlik az idő, egyre jobban szeretem őt és egyre kritikusabb vagyok a rendszerrel kapcsolatban, amit létrehozott.”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Ifj. Marosán György portréja. Fizikus, Marosán György kommunista politikus fia.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Donáth Ferenc (belgyógyász) és Donáth László (lelkész) portréja.

Donáth Ferenc (belgyógyász) és Donáth László (lelkész) portréja. Édesapjuk Id. Donáth Ferenc kommunista politikus, agrártörténész, publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő. 1958-ban a Nagy Imre-per másodrendű vádlottjaként a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése vádjával 12 évi börtönbüntetésre ítélték. 1960 áprilisában egyéni kegyelemmel szabadult.

Donáth László idézete édesapjáról: „A börtön az mindenki számára börtön. A hozzátartozók számára éppúgy frusztrációt jelent. Azt hiszem, hogy ő azért tudott annyi mindent megélni és túlélni, mert rengeteg mindent egyszerűen elfeledett.”

A sorozat készítése közben egy fényt kapott filmkocka, amely számomra tökéletesen szimbolizálja azt az űrt, amely ottmaradt a rengeteg megsemmisített levéltári irat (pl. Rajk-per iratai) és filmfelvétel után, amik talán segíthettek volna összerakni a történet hiányzó részeit. Ott van benne az információ, de fényt kapott, soha többé nem hívható elő.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Szirtes András portréja.

Szirtes András Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, vágó, színész és zenész. Apja Szirtes Zoltán századosként a ÁVH kereskedelmi osztályán dolgozott. 1951-ben azonban őt is egy koncepciós perben két év börtönre ítélték, amiből egy évet magánzárkában töltött. A vád: kémkedés-hírszerzés Jugoszláviának.

Szirtes András idézete édesapjáról: „Apám, amint belépett az irodába, meztelenre vetkőztették, leköpték, megrugdosták, megverték. Mikor elájult a fájdalomtól fellocsolták és újra megverték. Összecsinálta magát a fájdalomtól. Újra megverték. Ez így tartott órákon át, míg végül egy sötét cellába lökték. 31 éves volt akkor." (Részlet a Vándorszem című családregényből.)

Rajk László (1949-2019) Kossuth-díjas magyar építész, díszlettervező, a demokratikus ellenzék egykori tagja, politikus. Apja Rajk László belügyminiszter volt, akit 1949 októberében, Rajk egyéves kora előtt, egy koncepciós per során kivégeztek. Rajkot anyjától, Földi Juliannától is elszakították, aki csak 1954-ben, börtönből való szabadulása után kaphatta vissza fiát.

Rajk László idézete édesapjáról: „Az apám részt vett annak a rendszernek a megteremtésében, amit Rákosi-rendszernek hívnak és amely később átöröklődött a Kádár-rendszerbe. Én tulajdonképpen büszke vagyok arra, hogy részt vettem ennek a rendszernek a lerombolásában.”

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Rajk László portréja.

0103

Fotó: Kovalovszky Dániel: Siralomház a Kisfogházban. Itt vártak az elítéltek, többek közt Nagy Imre is a kivégzésre, melyeket rendszerint a hajnali órákban hajtottak végre.

Jegyzetek

Kovalovszky Dániel: Egy pokoli színjáték díszletei
Hegyvidék Galéria
2021. július 15. – szeptember 11.