Menü

Rédling Hanna: Mikor a víz felkavarodik

22 • 07 • 15Rédling Hanna

A Pécsi József (1889–1956) fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíjat 1991-ben alapította a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. Új sorozatunkban a 2021-es Pécsi József-ösztöndíjasok munkáit mutatjuk be.

Rédling Hanna: Mikor a víz felkavarodik

Hogyan válhat a nosztalgia kapaszkodóponttá egy olyan jelenben, ahol nap mint nap kontrollvesztettséget tapasztalunk az élet különböző területein? Hogy viszonyulunk ehhez a speciális múltidézéshez a virtuális és a valós élet határán? A technológia most vajon ismét forradalmasítani tudja az emlékek archiválásának, a múlt felidézésének módját? Miként tágul a fotográfia médiuma igazodva a korszellemhez?

A tizenhetedik század óta számos átalakuláson ment keresztül a nosztalgia fogalma, a kifejezés a térbeli helyett időbeli elvágyódás lett és az egyén vagy közösség múltbéli, jelentőségteljes élményeire koncentrálódik. A nosztalgia mára a psziché egyik védekező mechanizmusává vált, összetett, ambivalens érzelmi állapot, melynek definiálása annak ellenére is nehézkes, hogy mindnyájunk számára ismert és visszatérő tapasztalat a hétköznapjaink során. Alapvetően egy személyes élmény, ugyanakkor szociális érzet is, melynek képi ábrázolására erős és rendszeresen ismételt vizuális sémák születtek az évtizedek során. Korunk kiszámíthatatlansága, a közelmúlt globális eseményei, az egyre gyorsuló technológiai fejlődés és az elidegenedett emberi jelenlét mára olyan új jelentésréteggel ruházza fel a fogalmat, amely előhívja az új aspektusból történő fotográfiai leképezés lehetőségeinek keresését.

Személyes nosztalgiákat és önismereti szakaszokat felhasználva olyan új eszközöket és vizuális megfogalmazási módokat keresek, melyek segítségével megragadhatom a posztmodern nosztalgia különös atmoszféráját, a negatív élményeket elfedő és megszépítő funkcióját, illetve azt a groteszk, szorongató érzést, hogy napjainkban sokszor már nem lehetőségként, hanem kényszeresen megidézett kapaszkodópontként tekintünk rá.

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Cold floor, 56x70 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Scrying, 80x100 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Reception, 56x70 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Hailing on my bed, 80x100 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: The fountain, 56x70 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Selves, 80x100 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Slide, 80x100 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: Waking dream, 56x70 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: The nook of my mother, 70x70 cm, giclee

0103

Fotó: © Rédling Hanna: When the water is stirred, 35x50 cm, giclee

Jegyzetek

A fotográfussal készített interjúnk ezen a linken, Rédling Hanna további munkái pedig ezen a linken érhetők el.