Menü

Egy fotográfus longitudinális felmérése – Korniss Péter: Hosszú úton: Szék 1967-2022

23 • 10 • 27Rátkai Zsófia

Korniss Péter hosszú útja jelen esetben nem térbeli, hanem idő- és attitűdbeli kiterjedésű. Az 1937-ben Kolozsvárott született és 1949 óta Budapesten élő fotográfus 1967 és 2022 között Szék településen készített felvételei egy albumba rendezve jelentek meg Hosszú úton: Szék 1967-2022 címmel a Bookart Kiadó gondozásában.

A 2023-ban kiadott könyvben 259 számozott oldalon 150 kép kapott helyet, a témát tekintve talán szokatlannak mondható módon nem szigorúan kronológiai sorrendbe, hanem inkább periodizálva és tematikus blokkokba rendezve, mint a munka, az iskola és a templom, a lakodalom és a temetés, illetve kiemelt jelenségként a széki táncház, amely az 1972-ben indult magyarországi Táncház Mozgalom fontos helyszíne volt. Korniss érdeklődése sosem volt tudományos jellegű, a könyvet viszont a néprajzkutató és koreográfus Novák Ferencnek ajánlotta, aki 1967-ben vitte el először őt a faluba. Bár a „Tata” másokat is elhívott magával Székre, de azok a látogatások nem váltak 55 éven keresztül folytatódó projektekké, ezért is egyedülálló Korniss vállalkozása a magyar fotográfia történetében.

0103

Korniss Péter: Hosszú úton. Szék 1967–2022
Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2023

A kötet az 1989-es rendszerváltozások időszakában megörökített Sic és Szék feliratú táblák képével kezdődik, majd a sorozat visszatér az 1970-es, illetve 1960-as évekbe. Az 1980-as évekből – amikor a rendszerváltozások és a hozzájuk vezető, illetve általuk megkezdődő és kialakuló változások koráról is aktuális képet mutathatott volna – csupán két kép került a kötetbe. Ez abból is adódhatott, hogy Korniss az 1970-es évek végétől nyolc éven keresztül készítette A vendégmunkás (1988) című kötetének anyagát, és emellett a projektje mellett nem adódott annyi lehetősége Székre látogatni, mint korábban. A kötetben ezután az 1990-es években és a 2000-es években készített képek vezetnek el a jelenig, illetve 2022-ig néha húszéves ide-oda ugrásokkal.

0103

Fotó: © Korniss Péter: A táncházban, 1967

0103

Fotó: © Korniss Péter: Iskola után, 1967

0103

Fotó: © Korniss Péter: Falusi iskolások, 1972

0103

Fotó: © Korniss Péter: Húsvéthétfő a széki utcán, 1972

0103

Fotó: © Korniss Péter: Fonó leány, fiúk közt, 1973

0103

Fotó: © Korniss Péter: Kapára támaszkodó asszony, 1974

Korniss fotóriporterként évtizedeken keresztül olyan újságoknak és magazinoknak dolgozott, mint a Nők Lapja, a National Geographic, a GEO Magazine és a Forbes. Legtöbbször a dokumentarista fotográfia kategóriájába sorolt pályafutása alatt több, mint húsz önálló kötete jelent meg, köztük az Elindultam világ útján... (1975), a Múlt idő (1979), a Kötődés (2008), a Folyamatos emlékezet (2018) című kiadványok, a Bartis Attila által írt Szék / Sic című előszó szerint mégis ez a kiadvány „élete egyik legfontosabb könyve”. Bár a fotóalbumoknak ez általában nem feladata, de Korniss életének egy ilyen jelentőségű munkájáról lévén szó, talán megfontolandó lett volna annak kicsit elmélyültebb szociológiai, néprajzi, illetve tudományos kontextualizációja, mivel a visszatérő helyszínek és események több évtizedes végig követése és ismételt megfigyelése megteremthetné a lehetőséget többek között például a szociológiában alkalmazott longitudinális kutatásra. A megfelelő szakemberek megtalálására a lehetőség már valószínűleg amiatt is adott lett volna, hogy Korniss 2020-ban a Szépművészeti Múzeumnak adományozta életművének egészét átfogó archívumát, a KEMKI pedig Egy archívum rétegzettsége – A Korniss Péter-életmű megközelítési lehetőségei címmel rendezett tudományos konferenciát.[1]

 

0103

Fotó: © Korniss Péter: Hazafelé kenyérrel, 1974

„Mondom, az egyik legfontosabb fotográfus ennyit lát: Sic, Szék – és ez elég neki.” – írja Bartis a csak magyar nyelvű szövegeket tartalmazó kiadványban, amely hozzáállást aztán a tisztesség kérdésével magyaráz. De ennek elégnek kellene lennie számunkra is? És ha már a hitelesség problémájánál tartunk, fel kell tennünk a kérdést: mennyi maradt Korniss kezdeti dokumentarista attitűdjéből mára? A képeken ugyanis nemcsak a közösség, hanem Korniss stílusának változásait is jól követhetjük: ahogy egy önmagát zárványként megtartó közösség tagjai elmagányosodott emberek lesznek privát tereikbe szorulva otthonaikban, úgy váltják fel az eltűnő paraszti életforma és kultúra többségében fekete-fehér pillanatképeit a kamerákba meredő tekintetek a színes beállított képeken, ahol az élőhely helyett díszletként alkalmazott háttérré válik az élőképek mintájára megmerevedett emberek környezete.

Korniss egy 1973-as képéhez ezt a kommentárt fűzte: „Olyan idilli volt a kép, hogy hosszú ideig nem is mertem publikálni. Magyarázkodnom kellett, hogy ez ott természetes hétköznapi kép, nem a fotósnak eljátszott jelenet beöltöztetett gyerekekkel.” Később ezek a pillanatok valóban a fotográfusnak eljátszott pózzá válnak, a fotográfus megváltozott attitűdjével változik a képiség is és a dokumentarista igényt felváltja a felvett póz. Erre a változásra maga Korniss így emlékezik vissza az 1995-ös „Családi kép” kapcsán: „Ezt a képet Mari kérésére készítettem, aki egy „igazi fényképre” vágyott: régimódi, beállított képre, amilyenek valamikor a fényképészstúdiókban készültek. Amit elképzelt, meg is rendezte nekem a székiszobában, a vetett ágy előtt. Nem gondoltam akkor, hogy új úton indít el a munkámban; ezután kezdtem beállított, megrendezett képeket is készíteni.”

Korniss munkája ezáltal a két világháború közötti, többek között Balogh Rudolf és Dulovits Jenő nevével fémjelzett „magyaros stílusú” fotográfia huszonegyedik századi verziójává válik. Bár a fotográfus 1973-ban még félt, hogy a stílusirányzatnak felrótt vádakat tévesen sütik rá az ő képeire is, az 1990-es évek végétől ezeket a jellemzőket már minden további nélkül magáévá teszi. Mondanivalóját Korniss egyébként nemcsak vizuális formában, hanem szövegként is narratívába rendezi a könyv végén az egyes képekhez fűzött kommentárjaiban. A könyv lapozgatása közben azonban tudatosítanunk kell, hogy mit jelentett régen ezt a közösséget és annak kultúráját fényképezni, és mit jelent ma ilyen beállított, megrendezett képeket készíteni. A múlt - a paraszti kultúra, és a jelen - a globalizált világ közötti feszültségek, illetve a hagyományok nem csak átalakulnak, hanem manapság újra is értelmeződnek, ez figyelmeztet minket arra, hogy ne csak Szék dokumentumaiként tekintsünk erre az összeállításra, hanem mint egy jelenben megkonstruált narratíva albumára.

0103

Fotó: © Korniss Péter: A falumúzeumban, 2007

0103

Fotó: © Korniss Péter: Könyvespolcok előtt, 2015

0103

Fotó: © Korniss Péter: Földrajz óra, 2021

0103

Fotó: © Korniss Péter: Quadok között, a műhelyben, 2022

0103

Fotó: © Korniss Péter: Koszorús lányok és fiúk a nagyapával, 2022

0103

Fotó: © Korniss Péter: Lányával táncol az örömapa, 2022

0103

Fotó: © Korniss Péter: A Misi-bárban, 2022

0103

Fotó: © Korniss Péter: Konfirmáló lányok járvány idején, 2021

Jegyzetek

[1] Egy archívum rétegzettsége – A Korniss Péter-életmű megközelítési lehetőségei. KEMKI, Budapest, 2022.09.29. URL: https://kemki.hu/hu/events/details/10-Egy_archivum_retegzettsege, utolsó letöltés: 2023. 09. 24.

Korniss Péter: Hosszú úton. Szék 1967–2022
Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2023.
ISBN 978-606-8994-62-8
296 oldal, 310 x 320 mm, varrott

Az album megvásárolható a Mai Manó Könyvesboltban.