Menü

„Véleményt akartam mondani a társadalom életéről.” – Fotóalbumban jelentek meg Gönci (Frühof) Sándor képei

24 • 02 • 11Ballagó Márton

2023 decemberében jelent meg a huszadik századi magyar szociofotó egyik kiemelkedő alakja, Gönci (Frühof) Sándor életművét bemutató hiánypótló fotóalbum. Az olvasó a kétnyelvű (magyar-angol) 148 számozott oldalas könyvben több mint 100 fényképén keresztül ismerheti meg Gönci munkásságát, aki egyedi látásmódjával és sokszor bravúros formai megoldásaival kendőzetlenül tárta fel az alsóbb társadalmi osztályok életét.

Gönci (Frühof) Sándor (1907–1994) a magyar szocifotográfia egyik megkerülhetetlen alakja, aki igen fiatalon, a húszas éveinek közepén a Kassák Lajos köré szerveződött szociálisan érzékeny, baloldali Munka-kör nevet viselő művészeti társulás tagjaként a munkásosztályról készített fotósorozataival méltán vált (el)ismertté. Ugyanakkor nem csupán a városi proletariátus társadalmi közegét örökítette meg, hanem bejárta a magyar vidéket is, így a parasztság mindennapjait is tematizálta a képein. A művészről eddig nem született monográfia, ezt a hiányt pótolva Gönci (Frühof) Sándor fia, Gönci András és Keltai Ágnes állították össze a fotóalbumot.

Gönci 1907-ben született, autodidakta módon sajátította el a fotográfia mesterségét és a két világháború közötti időszakban kezdett el a fényképezéssel foglalkozni. Abban a korszakban, amikor a (vizuális) művészeteket is áthatotta a jobboldali politikai ideológia. A könyv első harmadában bevezető írásokat olvashatunk, amelyekben a szerzők kontextualizálják Gönci munkásságát. Így Baki Péter Szociofotó a két világháború közti Magyarországon című írásából kiderül, hogy a korszakban a szociofotó másodlagos volt, a magyaros stílus – Balogh Rudolf, Vydarény Iván, Vadas Ernő – határozta meg a magyar fotográfiai közélet látásmódját. Ugyanakkor a korszakban Magyarországon is, bár az uralkodó jobboldali politika igyekezett kevés teret engedni számukra, a baloldali művészeti mozgalmak is fontos szerepet játszottak a művészeti-politikai közéletben. Gönci (Frühof) Sándor fiatal felnőtt korában következett be a nagy gazdasági válság, aminek a szegényebb társadalmi rétegekre gyakorolt hatása elemi tapasztalat volt számára. Így Gönci bekapcsolódott a külföldről hazatérő Kassák Lajoshoz és köréhez kötődő avantgárd, baloldali, szociálisan érzékeny művészeti-politikai Munka-kör nevű csoportosuláshoz – olvasható Gönci András Gönci és a Munka-kör című írásában. A Munka-kör kitűzött célja volt, hogy be- és felmutassa a munkásosztály mindennapi életének pillanatait, nehézségeit és gondjait, de mindezt ne csupán a nyomort esztétizálva, hanem önálló és új képi-esztétikai minőséget hozzanak létre. Ennek a betetőzése volt az 1932-ben Pozsonyban bemutatásra került A mi életünkből című csoportos fotókiállítás, melyen láthatóak voltak Gönci (Frühof) Sándor képei is. A vándorkiállítás viszont már túlment azon a határon, melyet a kor művészeti-politikai hatalma Magyarországon megtűrt volna, ezért az itthoni bemutatására egészen 1966-ig kellett várni.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Önarckép, 1927

0103

Gönci (Frühof) Sándor fotográfiái
Budapest, Majom Bt., 2023
9786150182988

Az olvasó a bevezető írások után 6 tematikus fejezeten keresztül ismerkedhet meg Gönci leghíresebb és legérdekesebb fotóival. A Hangyatelep sorozatban Gönci a munkát kereső Rákos György és családjának mindennapjait mutatja meg. Megrendítő portrékon láthatjuk a hangyatelepen élő gyerekek szórakozásait, életük helyszíneit és Rákos György munkakeresésének novellaszerű történetét. A sár központi eleme a hangyatelepnek; ezzel építenek maguknak házat, ebben játszanak a gyerekek, ez veszi őket körül. Hasonlóan a Hangyatelephez, de elrugaszkodva a beazonosítható szereplőktől, a városi szegénységet mutatja be a Városi sors című fejezet. Gönci képei az alanyainak a nyomorúságát és kilátástalanság érzéseit közvetítik, ugyanakkor a felvételei mély empátiáról és a humánumra odafigyelés gesztusáról tanúskodnak. Az Építők című fejezetben a munkásosztályt követhetjük nyomon, ahogy a különböző épületeket készítik. Ezeken a fotóin Gönci egyedi perspektívákkal, izgalmas térgeometriai megoldásokkal teszi vizuálisan érdekessé az egyébként is izgalmas és sokszor veszélyes munkafolyamatokat. A Vidék című fejezetben Gönci a magyar vidéki embereket, a parasztokat követi nyomon. A szociofotó „természetes” közege inkább a város, az urbánus „vidék”, ebben a fejezetben viszont a vidéki embereket és az ő életüket láthatjuk, annak minden elemével és munkájával együtt. Ezáltal a gesztus által, hogy vidékre is ellátogatunk, a könyv és Gönci kitágítja a szociofotográfia perspektíváját – és méltán válik Gönci a szociofotó műfajának megkerülhetetlen alakjává Magyarországon. A Kísérletezés című fejezetben Gönci elszakad az emberektől és a különböző struktúrákat, tárgyak és alakok fény-árnyék játékait és kompozícióit rögzíti. A hatodik, Család, barátok személyesebb hangvételű fejezetben pedig Gönci (Frühof) Sándor számára fontos embereket, így pedig a művészt ismerhetjük meg.

A monográfia tehát hiánypótló és izgalmas a magyar fotó- és művészettörténetben. Aki a szociofotográfia műfaja iránt érdeklődik, vagy pedig a baloldali művészeti-politikai mozgalmakat kutatja, vagy szeretné megismerni a huszadik századi munkásosztály életét, annak mindenképpen fontos album.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Utcakép 1, Budapest, é.n.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Pályafestő, Budapest, 1931

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Lakásépítő (Tapasztás), Hangyatelep, Budapest, 1931–33

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Téglagyár, Óbuda, Budapest, 1931

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Sárban, h.n., é.n.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Anya gyermekkel, Hangyatelep, Budapest, 1932

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Kenyér, h.n., é.n.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Lovascsendőr, Budapest, Hősők tere, é.n.

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Iga, Balatonlelle, 1935

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Koldusasszony, Budapest, 1938

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Lakásbelső, Hangyatelep, Budapest, 1931

0103

Fotó: Gönci (Frühof) Sándor: Ebédelők, Hangyatelep, Budapest, 1931

Jegyzetek

Gönci (Frühof) Sándor fotográfiái
Budapest, Majom Bt., 2023
9786150182988

A fotóalbum megvásárolható a Mai Manó Könyvesboltban.