Menü

Fókuszban az MFSZ-ösztöndíjasok: Rédling Hanna

20 • 04 • 24Punkt

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2017-ben alapította meg fotográfiai ösztöndíjprogramját, mellyel a felsőoktatásban tanuló hallgatók fotográfusi alkotómunkáját támogatja. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatók művészeti tevékenységét, támogassa elképzeléseik megvalósítását. Az ösztöndíj egy teljes évre szól, a pályázati év után csoportos beszámoló-kiállításon mutatják be az elkészült alkotásokat. Az ösztöndíjat évente maximum három fő kaphatja meg; az alapítás óta összesen 10 fő vett részt az ösztöndíjprogramban. A következő hetekben az ő munkáikból láthatnak egy-egy válogatást a Punkt olvasói.

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams

Rédling Hanna a MOME végzős hallgatója, képanyagában a valóságból való kiszakadás témáját kapcsolja össze a rendszerváltás időszakával és a kilencvenes évek magyar panzióinak vizuális világával. A sorozatban a történelmi múlt feldolgozása személyes nézőpontból, egy általa újrateremtett világon keresztül történik, melyben valóságos és a fikciós elemek, a múlt tárgyi kultúrája és a jelen érzései keverednek egymással. Az anyagon jelenleg is dolgozik az alkotó, most egy szűkebb válogatást mutatunk az eddig elkészült képekből.

„Az 1989-es rendszerváltáskor egy csapásra addig soha nem látott problémákkal szembesült a magyar társadalom. Az emberek egyszerre éreztek eufóriát és izgalmat, félelmet és szorongást a kifürkészhetetlen jövő miatt. Akkoriban a valóságtól való elszakadásuk nyugati trendekről, gazdagságról, életvitelről és elképzelt lehetőségekről szőtt egzotikus vágyálmokban valósult meg. Ebben az időszakban nyíltak meg azok a magyar panziók, melyek máig sértetlenül és sajátosan őrzik az akkori közhangulat különös atmoszféráját. A családommal utazva kisgyerekként találkoztam először a kilencvenes évek szálláshelyeivel, melyeket akkor gyönyörű művirágtól roskadozó, púderes palotának láttam. Később a szüleim generációjának tapasztalatait megismerve, másik szűrőn keresztül kezdtem figyelni a panziókat. Ma, harminc évvel a rendszerváltás után ugyanazt a köztes tudatállapotot érzem, mellyel akkor tekintettek az emberek az ismeretlen jövő felé. A különböző elvárásoknak való megfelelés – vagy azok elengedése – és a belső egyensúly megtalálása ma talán nehezebb, mint valaha."

0103

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

0103

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

"A valóságtól való rendszeres és tudatos elszakadás, valamint az online és offline identitások és platformok váltogatása az én generációmnak természetes, hétköznapi gyakorlatává vált. Az eszképizmus, mint jelenség a szakirodalomban általában pejoratív jelentéstartalommal bír. Előnyei helyett sokkal inkább a veszélyeit hangsúlyozzák, ami legfőképp videojátékokhoz és önpusztításhoz kapcsolódik, holott számos kutatás igazolja, hogy építőleg hathat a személyiségfejlődésre. Saját jelenlegi elvágyódásom a kilencvenes évek panzióira irányul, melyek egyszerre fizikai és mentális állomásai utazásaimnak. Rajtuk keresztül mesélek generációs vágyakról, lehetőségekről, valamint itt találkoznak belső vívódásaim és egykori illúzióim a letűnt idők szellemével, melyet a jellegzetes tárgyak és bútorok ma is változatlanul magukban hordoznak."

0103

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

0103

Rédling Hanna MOME-s végzős hallgató munkája, részlet a sorozatból. Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

0103

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

0103

Rédling Hanna: Color Tv, Queen Beds, Exotik Dreams (2018 - )

Jegyzetek

A sorozat korábbi részeit a Punkt galériájában tudja megtekinteni.