Menü

0103

Fotó: Eifert János: Kettőstudat 3. (Budapest, 2019)

„A jó képnek titka van, de receptje semmiképp” – interjú Eifert Jánossal

21 • 03 • 28A Fehér Vera

Eifert Jánossal Balogh Rudolf-díja kapcsán beszélgettünk pályafutásáról, a jó kép receptjéről, a Magyar Fotóművészek Szövetségében betöltött szerepéről és a mai fotográfus generációról.

0103

Fotó: Eifert János: Láthatatlan esemény (Sebesvíz, 2003)

0103

Fotó: Eifert János: Fekete bolygók (Budapest, 2013 / 2017)

0103

Fotó: Eifert János: Kettőstudat 12. (2019)

A. F. V.

Hogy fogadta Balogh Rudolf-díját és hogyan történt idén az átvétel?

E. J.

Örömmel értesítem, hogy Ön kiemelkedő és példaértékű munkássága elismeréseként miniszteri díjban részesül a 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából.” – Március 12-én e-mailben fogadtam ezt az elismerést. A koronavírus-járvány miatt még nem volt lehetőség a díj személyes átvételére, de Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter értesítő levelét a díj adományozásáról később postai küldeményként is megkaptam. 

Úgy érzem, 78 évesen kissé „túlkoros” vagyok ehhez a díjhoz, ugyanakkor boldoggá tesz, mert ez az első, rangos állami, művészeti elismerésem, amit ráadásul nem posztumusz ítéltek oda, és még komoly pénzösszeggel is jár. Így a tartozásaimat, a befizetetlen számláimat még életemben rendezni tudom, és a művészjáradékot is kérvényezhetem az MMA-tól.

A. F. V.

Hogyan lett fotográfus?

E. J.

A hatvanas években a Béla öcsémtől kapott kisfilmes Zorkij-4, majd egy vásárolt Pentacon Six 6x6-os fényképezőgép jelentette az indulást. Autodidakta módon tanultam meg mindent, amit csak lehetett, szakkönyveket, fotóalbumokat, szaklapokat lapozgattam, előadásokat hallgattam, fotókiállításokra jártam, figyeltem mások munkáit, és mint a szivacs, magamba szívtam érzéseket, gondolatokat, tudást, tapasztalatot, lelkesedést és kitartást. És közben fényképeztem, embert-tájat, táncot-sportot, kutyát-macskát, tücsköt-bogarat, mindent, amit érdekesnek és szépnek találtam. A fürdőszobában rendeztem be a sötétkamrát, a negatívhívástól a nagyításig mindent magam csináltam. A Budapesti Fotóklub tagjaként olyan közösségbe kerültem, ahol az akkori példaképeimmel találkozhattam, akik tanítottak, inspiráltak. Elkezdtem pályázatokon részt venni, és már az első sikerek segítették a sajtóban való megjelenést. Először a díjazott képeimet közölték, később már igényt tartottak képeimre, írott és fényképezett riportjaimra is. Amikor a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja lettem, a Fotóművészet 1971/1 számában 16 oldalas anyag jelent meg képeimmel, Réti Pál interjújával. Szinte hihetetlen, hogy ezután mennyi lap keresett meg, és kért tőlem képeket, felkínálva a további közreműködésemet külsős fotóriporter-munkatársként. 

A Honvéd Együttes táncosaként részt vettem a hazai és külföldi turnékon, és sokat fényképeztem, még az előadásokat is. Egy-egy turné után hazatérve, vagy a bemutatók kapcsán a sajtó megrohanta az együttest, interjúk, riportok, beszámolók készültek, amikhez képek is kellettek. A lapok igényt tartottak a fotóimra, csak arra kellett vigyáznom, hogy ugyanazt a képet ne adjam el több helyre. Ez persze nem jelentett gondot, hiszen sok jó képet készítettem, és még örültem is annak, hogy sokat publikálhatok. Miután a szerkesztőségek látták, hogy mit tudok, a továbbiakban már nem csak az együttessel kapcsolatos fotókat fogadták szívesen, hanem más témák is szóba jöhettek. A fotóművész-táncművész kettősség egy idő után már nem volt tartható. Döntenem kellett, így 1978-ban – amikor még nagyon jó táncosnak tartottak –, 17 év után feladtam a táncegyüttesi tagságomat. Ezután sokat fényképeztem az Új Tükörnek, Nők Lapjának, Világ Ifjúságának, Muzsikának, Népművelésnek és más hazai és külföldi lapoknak. Képriportjaim, sorozataim, amiket különböző országokban készítettem, gyakran több oldalas anyagként, és címlapon jelentek meg. Még az aktfotóimat is közölték, a Playboyban megjelenő dupla oldalas képeimet Pablo Neruda, Csukás István és Görgey Gábor kitűnő verseihez készíthettem. Közben a reklám- és alkalmazott fotó területén is sok megbízást kaptam.

0103

Fotó: Eifert János: Csibék rapporton 2. (Szentliszló, 2020)

0103

Fotó: Eifert János: Kettőstudat 13. (Budapest, 2019)

0103

Fotó: Eifert János: Geometria (2013)

0103

Fotó: Eifert János: Tánc tanulmány (Budapest, 2017)

A. F. V.

Mi a jó kép receptje?

E. J.

A jó képnek titka van, de receptje semmiképp. Recept helyett mondhatom, hogy a jó kép készítéséhez nemcsak a megfelelő pillanat, hanem a tehetség és a mesterség-művészet eszközeinek birtoklása mellett, – hogy minőséget hozzunk létre –,  még az isteni szikra is szükséges. De a szabályokat, amelyek persze felrúghatók, meg kell ismerni.

A tanítványaimnak, akik megkérdezik, hogy mit tegyenek, hogy jobb fotográfusok legyenek, azt szoktam javasolni, hogy a fotós szakmai ismeretek elsajátításán túl nézzenek más irányokba is: a film és képzőművészet, a zene és az irodalom, a természet és a tudomány, a hit és a lélek, az ember és a világ, a végtelen galaxis felé pillantás tágítsa látókörüket. Hallgassanak zenét, járjanak színházba, találkozzanak emberekkel, hiszen a legtöbb megmozgató élményt az élettel, az emberekkel való találkozás jelentheti. A felkavaró élmény – ami megdöbbent, felháborít, együttérzést kelt, reményt vagy szépséget sugároz – késztet bennünket fényképezésre.

Az ars poeticám szerint „számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék. És jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat saját képi nyelvemen közölhetem. Nézni – látni – láttatni: ez a képíró (fotográfus) feladata, miközben egyensúlyozik a képzelet és valóság peremén.”

A. F. V.

Melyik az a munkája, amit kiemelne a többi közül?

E. J.

Az indulást említeném. Marcel Marcau-t 1968-ban fényképeztem. A róla készült kép volt az első, amivel hazai és nemzetközi kiállításokon berobbantam a köztudatba. Érdekes a története, katona voltam, a Pentacon Six-szel fotóztam és mindössze 7 kocka volt a gépemben. Görcsösen, nagyon odafigyelve dolgoztam, szerencsém volt, hogy a szünetben rám nem jellemző módon bekopogtam Marcel Marcau öltözőjébe, és egy ügyetlen pantomimmel, mert sem franciául, sem más nyelven nem tudtam megszólalni, mutattam, hogy én szeretném őt lefényképezni. Az ügyetlenkedésemet nagyon kedvesnek találta, és bevitt a színpadra, intett a fővilágosítónak, hogy adjon be fényt, és tíz percbe sűrítve eljátszotta az egész estés előadásának súlypontjait. Így összejött róla a hétképes sorozat. Előadás után rohantam haza, előhívtam a negatívot, majd kisebb nagyításokat készítettem minden egyes felvételről. Elkeserítő volt az eredmény, a fekete háttérfüggöny előtt, a jó pillanatokban készült felvételeken egyszerűen nem kelt életre a mozdulat. Befagyott. Emiatt csüggedten, szomorúan üldögéltem az albérletem konyhájában, egy csupasz villanykörte alatt, egy üres vizespohárral a kezemben, amikor megvilágosodtam: a fény felé fordítottam, és kissé eléletlenítve lefényképeztem a pohár talpán, oldalán körbecsillanó fényeket. Aztán rögtön előhívtam, megszárítottam a negatívot és összeillesztve a színpadi felvétellel (szendvics-technika) nagyítást készítettem a sötétkamrában. Az előhívótálba dobott fotó papíron lassan megjelenő képnyomok már mutatták: megmozdult a kép… és Marcel Marcau mozdulata pályázatokon, kiállításokon keresztül is bejárta a világot. A világhírű pantomimművész utolsó előadásán, a londoni Carnegie Hall-ban, dedikálás közben találkozott először a róla készült fotómmal, és egy nagyon kedves elismeréssel köszönte meg.

0103

Fotó: Eifert János: Aktsorozat-tanulmány (Budapest, 2017)

0103

Fotó: Eifert János: Időutazás (Budapest, 2012)

0103

Eifert János: Földanya / Mother Earth/ Mati Zemlja (Wien, 1991) Aktfényképezés a bécsi grafikai főiskolán Aktmodell: Kocsis Magdi

A. F. V.

1997 és 2002 között az MFSZ elnöke is volt, a hazai fotográfia közösségi életében is részt vett. Milyen volt ez az időszak és folytatódott-e ez bármilyen módon?

E. J.

1971 óta vagyok a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja, elnökeként 1997 és 2002 között tevékenykedtem. Korábban a Művészeti Bizottság tagja voltam, az elnöki periódusban természetesen szélesedtek a feladataim. A Szövetség közhasznú szervezet, – az akkori Alapszabályban rögzítettek szerint – célja a fotóművészeti alkotótevékenység kibontakoztatása és támogatása, tagjainak társadalmi szintű képviselete. 

Ez a feladatsor megválasztásomkor tovább „gazdagodott”, hiszen az 1989-es rendszerváltást követően a gazdasági-társadalmi háttér gyökeresen megváltozott, érzékenyen érintve a tudomány, a művészet, a kultúra területeit is. Kaptunk hideget-meleget, leginkább újabb megoldandó feladatokat. A Szövetség munkája bizottságokban, alkotócsoportokban folyt tovább. 

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 1977 óta működött, az Első Alkotócsoport 1993-ban jött létre. Szükség volt a bővítésre, változásokra, ezért alakult meg a Senior Alkotócsoport, a fotóriporterek Escher Károly Alkotócsoportja, a Természetelvűek Alkotócsoportja, az alkalmazott fotográfusok Pécsi József Alkotócsoportja, majd az Elméleti és Történeti Bizottság, valamint a Vidéki Tagok Bizottsága. Az alkotócsoportok, bizottságok jól működtek, vezetőik minden joggal és felelősséggel felruházva részt vehettek az Elnökség ülésein, erősítve a közgyűlés által megválasztott elnökségi tagok munkáját, teljesítményét.

Abban az időben el lehetett menni a miniszterhez, sőt, az MFSZ elnökeként a tanácsadó testületének tagja is voltam, filmesekkel, írókkal, zenészekkel, képzőművészekkel együtt.

Sikerült különféle megbízásokat találni, például a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának folyosóját díszítettük fotográfiai alkotásokkal. Emlékszem, egy éven keresztül válogattuk a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeum anyagából, más gyűjteményekből, kortárs fotóművészek, a Szövetség tagjainak képeiből, és ezért fizetett is a minisztérium tisztességesen, a fotókért is, és a munkáért is. Később jött a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Minisztérium is, ahol az irodákat és a folyosót természetfotósok munkáival díszítettük. Ilyenkor tanulja meg az ember még inkább becsülni a kortársait, hiszen hihetetlen, hogy milyen jó fotográfusok vannak ebben a kis országban.

0103

Fotó: Eifert János: Grand pas de deux (Budapest, 2020)

0103

Fotó: Eifert János: Sakk-matt (Sebesvíz, 2016)

0103

Fotó: Eifert János: A tánc misztériuma (Budapest, 2018)

0103

Fotó: Eifert János: Elszabadult atomok 2. (Budapest, 2020)

A. F. V.

Mit gondol a mai generációról?

E. J.

Nagyon sokszor tapasztaljuk, az élet más területén is, hogy a fiatalabb generációk sok mindenben másként gondolkodnak, sok mindent másként csinálnak, mint az idősebbek. A fotográfia területén is így van, csakhogy ez nem jelent értékkülönbséget. Ha a stílust, formát, az alkotói attitűdöt vizsgáljuk, látjuk, hogy nem az életkor határozza meg azokat. A fiatalok műveikben gyakran építkeznek a klasszikus alapokra, használnak archaikus technikákat, az idősebbek olykor merészebben fogalmaznak, bátrabban kísérleteznek. Véleményem szerint több generáció él békés egymásmellettiségben, és hihetetlenül jó művek születnek, kortól függetlenül. Sok új tehetség bukkan fel pályázatokon, kiállításokon, szintén kortól függetlenül, én pedig csodálattal nézem képeiket.

A. F. V.

Ma is aktív? Mit fényképez?

E. J.

Rengeteget fényképezek, rengeteget selejtezek. Sokkal szigorúbb vagyok manapság a saját munkáimat illetően. Ha az ember hisz abban, amit csinál, sokat gondolkodik és néha előfordulhat, hogy egy kép gondolati értékét többre tartja, mint a művészi értékét, de hát ez megbocsátható bűn. Úgyis mások ítélkeznek a fotóink felett és nem az számít, hogy mi mit tartunk értékesnek. Akiknek szól, eldöntik, hogy az a kép mennyire hat rájuk. Egy jó kép nem csak technikai-esztétikai minőségével, tökéletességével kelti fel a figyelmet, hanem azzal, hogy mondanivalójával hatni képes szemlélőjére. Kiállításon szoktam figyelni, hogyan nézik az emberek a képeket. Rápillantanak, megállnak vagy tovább lépnek, vajon rászánják-e a bűvös 4 másodpercet? A kutatások szerint ugyanis legalább 4 másodperc szükséges ahhoz, hogy kapcsolat alakuljon ki a mű és a befogadó között.  Hosszabb idő elteltével már egy párbeszéd alakulhat ki, a néző újabb és újabb rétegeket, gondolatokat és érzéseket fedez fel. Ha ez nem történik meg, nem az emberekben kell keresni a hibát, el kell fogadni, hogy mi nem voltunk elég meggyőzőek.

Egyik új sorozatomat 2006-ban, Kínában kezdtem fényképezni. Rájöttem, hogy ha kapualjakat fotózok, különösen a házszámra, kilincsre, lakatra koncentrálva, és következetesen más országokban is ezt fényképezem, akkor az adott országról, településről, annak lakóiról mondhatni társadalmi keresztmetszet jelenik meg képeimen. A kapu, a bejárat látványa sejteti, hogy kik laknak mögötte. Még nincs kiérlelt állapotban ez a sorozat, nem tudom, hogy mi hiányzik még, talán egy igazán nagy kép.

0103

Fotó: Eifert János: Kortárs tánc