Menü

„Csak tudni kell megtalálni benne a rejtőző, titokzatos részleteket.” – Megjelent Robitz Anikó Photographs 2007-2020 című albuma

21 • 10 • 18Rátkai Zsófia

0103

Robitz Anikó: Photographs 2007-2020. Magánkiadás a Photon Gallery – Centre for Photography-val együttműködésben, Budapest, 2021.

Robitz Anikó Photographs 2007-2020 című fotóalbuma 2021-ben jelent meg a Photon Gallery – Centre for Photography-val együttműködésben. A 113 művet tartalmazó album a Drégely Imre által, a Szellemkép Szabadiskolában kiadott iskolai feladatból kinövő 2006-os Önarcképpel kezdődik, amelyet Robitz 2007-től 2020-ig készített felvételei követnek a kronológiai sorrend mellőzésével. 

0103

Robitz Anikó: Önarckép, 2006

Robitz majd másfél évtizedet átfogó, ugyanarra az alapelvre épülő alkotói tevékenysége során jellemzően geometrikus formákat emel ki a minket körülvevő világból a fotográfia eszközeivel, részleteket az épített környezetben megtalált struktúrákból. Képein ezáltal a harmadik dimenziót illuzórikusan megszüntető alakzatok és térredukciók jelennek meg, kompozíciói nem csak a huszadik század eleji geometrikus-konstruktív irányzatok formanyelvét, hanem olyan történeti előzményeket is megidéznek, mint a Magyarországon az 1960-as években jelentkező progresszív fotográfusok – például Koncz Csaba – generációjának munkái, akik már az évtized közepétől kezdve a fotografikus leképzés és a valóság viszonyában keresték a médium művészeti területen való kihasználásának lehetőségeit.1

0103

Robitz Anikó: Berlin, 2009

„Hiszen másféle Természet az, amelyik a kamerához és más az, amelyik a szemhez szól; más mindenekelőtt annyiban, hogy az ember által tudatosan átszőtt tér helyébe egy tudattalanul átszőtt lép.” – írta Walter Benjamin 1931-ben A fényképezés rövid története című munkájában.2 Robitz képein is ez a mindenféle előzetes elméleti koncepciótól mentes, pusztán a fényképezőgép működési mechanizmusa révén – például az emberi szem működésétől idegen a kivágás lehetősége által – láttatható „másféle Természet” jelenik meg, és változtatja meg a személyes percepció során észlelt városi terekről kialakult képünket. A huszonegyedik századi nagyvárosi ember élettere hangsúlyozottan konstruáltként jelenik meg, melyet az ebbe a szigorú megszerkesztettségbe bele nem illő elemek, például vezetékek részletei vagy a természet által létrehozott apró hibák törnek meg. A képeken látszólag egy síkba sűrítve, szorosan egymás mellett láthatók a közeli és távoli dolgok, az album oldalait lapozgatva különféle, más-más időből és helyről származó töredékek jelennek meg egy egységbe foglalva addig a pontig, amíg a képaláírások nélkül meg sem állapíthatóvá válna, hogy az adott felvétel 2009-ben Németországban, 2012-ben Amerikában, vagy 2014-ben Japánban készült-e. A 176 oldalas, csupa álló formátumú képet tartalmazó keménytáblás album könyvterve egyszerűségével is „időtlen” hatást nyújt, mellőzi a mostanában népszerű tipográfiai trendeket és design-elemeket.

0103

Robitz Anikó: Kyoto, 2014

Az album Robitz műveinek jellegzetes többségét alkotó fekete-fehér képekkel kezdődik, de zárásként helyet kaptak benne olyan színes képek is, mint például a Budapest Galéria szervezésében létrejött rezidenciaprogram alkalmából 2014-ben Strasbourgban készült felvételek, illetve az ezen sorozat előzményének tekinthető, a berlini Bauhaus-Archiv előtt készített képek is. 

0103

Robitz Anikó: Bauhaus, Berlin, 2011

0103

Robitz Anikó: Strasbourg, 2014

A kiadvány Szombathy Bálint magyar, illetve angol, német és francia nyelvre is lefordított előszavával jelent meg. „Napjaink high-tech építészete a vizuális nyelvi alakzatok kimeríthetetlen forrása is egyben, csak tudni kell megtalálni benne a rejtőző, titokzatos részleteket. Azokat, amelyek nem megmutatnak, hanem inkább sejtetnek, lehetőséget teremtve a valóság költői átélésére, egy különleges, felettébb érzékeny látásmód számára, utat nyitva az egyedi mikrovilágok felé.” – írja a könyvben látható munkákról Szombathy, aki Robitz mellett szintén annak az úgynevezett Fotószuprematisták csoportnak a tagja, amely az utóbbi években Robitz munkásságának fontos hivatkozási pontjává vált. Szinte nélkülözhetetlen módon így a kötetbe többek között a Capa Központban 2014-ben megrendezett Fotószuprematisták kiállítás3 anyaga is bekerült.

0103

Robitz Anikó: New York, High Line, 2012

Az albumot a Színjátszó emlékek című sorozat zárja, amely 2019-ben a TOBE Galériában került bemutatásra.4 Az albumban így az elmúlt század formanyelvét idéző vizuális képi világ keveredik a nagyvárosok kortárs építészetének elemeivel és az olyan, az elmúlt évek fogyasztói kultúrájában általánosan elterjedt trendekkel is, mint a holografikus anyagok használata. A kötetből Robitz legújabb, 2020-as Woven Mirror című sorozatának darabjai már kimaradtak, tárgyszerűségük révén valószínűleg amúgy sem illettek volna maradéktalanul a korábban készült művek közé. A kötetbe beválogatott képek így egy átfogó összegzését adják a művész 2020 előtti munkásságának, és a meghúzott válaszvonal alapján talán egy új alkotói korszak kezdetét is kijelölik.

0103

Robitz Anikó: Színjátszó emlékek, 2019

 Robitz Anikó Photographs 2007–2020 című fotóalbuma megvásárolható a Mai Manó Ház Könyvesboltjában.

Jegyzetek

1 lsd. pl. az 1967-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen megrendezett Műhely ’67 kiállítás résztvevőinek, köztük például Koncz Csabának vagy Lőrinczy Györgynek a munkáit.

2 Walter Benjamin: A fényképezés rövid története (ford. Soltész Gáspár). Fotóművészet, 1973/4, 6.

3 Fotószuprematisták. Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Budapest, 2014.01.27. – 2014.03.14. Kiállító művészek: Minyó Szert Károly, Robitz Anikó, Szombathy Bálint. URL: https://capacenter.hu/kiallitasok/fotoszuprematistak/, utolsó letöltés: 2021. 09. 28.

4 Robitz Anikó: Holographic Memories / Színjátszó emlékek. TOBE Galéria, Budapest, 2019.03.13. – 2019.04.13. URL: https://www.tobegallery.hu/holographic-memories-szinjatszo-emlekek, utolsó letöltés: 2021. 09. 28.