Menü

Semmi a Nap alatt – Megjelent Geibl Kata: There is Nothing New Under The Sun című fotókönyve

21 • 11 • 26Cserna Endre

Geibl Kata új könyvének, a Void kiadó gondozásában megjelent There is Nothing New Under The
Sunnak minden képét konzisztensen átjárja a napfény. Más sorozatban talán ez fel sem tűnne,
mégis, ez az elem – a kiadvány címének tudatában – valahogy lemondóvá, kiábrándulttá, már-már
nihilistává teszi e munkát. Vagy legalábbis a képek által ábrázolt primer tartalmakat (pénzvilág,
tudomány, technológia, történelem, verseny stb.) hatástalanítja, negligálja: mintha azt mondaná,
ezek mind nincsenek, mind csak emberi – megkérdőjelezhető, bukásra ítélt és alapjában elhibázott –
konstrukciók, a társadalmaink vakvágányai.

Lévén egy – a fotókönyv médiumát (szerkesztésében, grafikai megjelenésében, átgondoltságában) rendkívül szakavatott módon alkalmazó – publikációról van szó, a fotográfiák előtt muszáj szót ejteni a könyvet kuszán átszövő, a képekkel egyenértékű, xeroxozott részletekről. A szakszövegek, popkulturális utalások, filmstillek, dalszövegek és személyes történetek átpasszolt főiskolai jegyzetekként tűnnek fel oldalról-oldalra. Ezek beemelése a There Is Nothing New Under The Sunt olyan alkotássá teszik, mintha egy Adam Curtis-dokumentumfilmet és egy (részben ideológiai) felnövéstörténet-mozit néznénk egyszerre. A hétköznapi fiatalfelnőtt történetekben a rendszerekbe tagozódás (családi viszonyok, egyetem, fehér galléros állás) élményei és problémái, míg a társadalomtudományi, kritikai-elméleti szövegrészletekben ugyanezen történések és kondíciók „távolabbi perspektívából” való vizsgálata kerülnek bemutatásra, miközben minden más ezek (pop)kulturális lecsapódásait idézi fel. A huszonegynéhány éves „elbeszélő” individuum szemén keresztül a globalizált technovilág valósága, felfoghatatlan nagysága, kiterjedtsége, bonyolultsága, átláthatatlansága misztifikálódik.

0103

Fotó: Geibl Kata: There is Nothing New Under The Sun

0103

Fotó: Geibl Kata: There is Nothing New Under The Sun

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

A megrendezettség és a dokumentarizmus legtöbbször megállapíthatatlan határán lavírozó fotók látszólag csak egy-egy szimpla és letisztult motívumot használnak, mutatnak fel, amelyek önmagukban talán kikezdhetetlen esztétikájukon túl kevésbé mozgatják meg a befogadót. De Geibl Katától már megszokhattuk, hogy sorozatainak mindig belső viszonyrendszerei adják ki a végső külalakot. A There Is Nothing New Under The Sunban mintha minden a világon csupán napsütötte, távoli szisztémákból és a semmisség összeesküvéséből állna, és az egyénnek ebben kellene megtalálnia valamiféle értelmet. A képi toposzok és egy – a Nap megvilágítása által általánosnak tetsző – szemszög használata révén magának a médiumnak a technológiai, társadalmi jelentősége kerül felszínre. A fotográfia majd’ egyidős a modern piacgazdasággal, egyszerre való feltűnésük nem véletlen, ahogyan a posztmodern filozófia óta az egyre inkább átmediatizált jelen valóság mibenlétét is szeretjük a vizuális élmény különböző rokon értelmű szavaival helyettesítve leírni (szimulákrum, panoptikum stb.).

Geibl Kata képein ezen érzetek mégsem válnak lelketlenné és átjárja őket az alkotó szemének érzékenysége, sőt az esztétikai minőségeket felerősíti a szellemi rátermettség, és az említett rendszerek rémísztő fenségessége is artikulációt talál. Végső soron Geibl első monográfiája egy friss és újszerű nézőpontot ajánl: lássuk meg a világ mögött az ideológiát, értsük és éljünk kritikával, de eközben vegyük észre azt is, hogy a minket körülvevő történéseknek számunkra személyessége is van. Akkor is, ha ez az elveszettség.

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

0103

Geibl Kata: There is nothing new under the sun , részlet a sorozatból, 2019 © Geibl Kata

Jegyzetek

Interjúnk Geibl Katával ezen a linken olvasható el. A There is Nothing New Under The Sun című könyvének bemutatója 2021. december 10-én lesz az ISBN könyv+galériában.