Menü

1 másodpercig és 1 évig exponált fotók Deim Balázs Múló idő című kiállításán

22 • 07 • 11Kopin Katalin - Deim Balázs

Láthatóvá tehető-e a múló idő, összeköthető-e a saját, szubjektív időérzékelésünk objektív időegységekkel? Az ember személyes, belső időészlelése a külvilágtól elvonatkoztatott, és csupán az átélt események, élmények határozzák meg tempóját, dinamizmusát. Ezzel szemben az objektív idő, egzakt időintervallumokkal mérhető. Szinkronba hozható-e ez a két idősík?

Deim Balázs legújabb experimentális fotósorozata erre tesz kísérletet, az egy éven át formálódó, alakuló képfolyam a lassan csordogáló, komótosan hömpölygő vagy a gyorsan villanó, pillanatnyi időt képezi le, a köztereken elhelyezett camera obscurák vagy más analóg fotóeljárások által. A sorozat egyszerre vet fel releváns, egzisztenciális kérdéseket és fototechnikai kísérletezéssel kapcsolatos szakmai problémákat.

Hét időegységet vesz alapul (év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc), és ezekből kiindulva keres vizuális megjelenítési lehetőségeket úgy, hogy azok szoros összefüggésben legyenek mind az adott időintervallummal, mind pedig a sorozat többi tagjával. Minden fénykép expozíciója annyi ideig tart, amennyi a hozzá tartozó időegység. Azaz az 1 évről szóló kép 1 éves expozícióval, az 1 hónapról szóló 1 hónapig készült, és így tovább az 1 másodpercig.

Az extra hosszú expozíciókhoz a szolarográfia technikáját használta, melyhez lyukkamerákat készített. A camera obscura a környezet vizuális leképezésére szolgáló optikai eszköz. Egy minden oldalról fénytől védett doboz, melybe a fény csak egy apró lyukon keresztül hatol be. Ez a fénysugár fordított állású képet rajzol a camera obscurán belül egy fényérzékeny papírra a lyukkal ellentétes oldalon. Az egy éves expozíció során a képeken láthatóvá válik a Föld Naphoz viszonyított mozgása az égbolton.

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Év, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x130cm, 2021–22

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Hónap, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x100cm, 2021–22

Az 1 hónapos időintervallumhoz kapcsolódó képen egy holdnaptárat hozott létre úgy, hogy 31 napon át minden nap más-más pozícióból és fénybeállítással fotózott egy holdmakettet egy antik, harmonika kihuzatos fakamerával. Ebben az esetben is a szolarográfia elvét alkalmazta műtermi körülmények között, végül egy mozaikképet állított össze a darabokból.
Az 1 hetes fotó közelebb lép az emberhez, és az idő-tér emberi viszonyát vizsgálja. Egy fotóakció keretein belül egy lyukkamerákkal felszerelt sapka segítségével egy héten át követte le a saját mozgását, életritmusát, amely megjelenik a fényérzékeny hordozón.

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Hét (2 részes), Inkjet print dibondra kasírozva, 2x 100x130cm, 2021–22

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Nap, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x100cm, 2021–22

Az 1 napos, 1 órás, 1 perces és 1 másodperces képeknél már nem volt szükség a szolarográfiára, így itt a hagyományos fekete-fehér vegyszeres fotóeljárást alkalmazta. Az 1 napos képhez újból a harmonika kihuzatos fakamerát használta, amivel egy vekker „egy napját” rögzítette úgy, hogy a hosszú expozíció miatt az óraszerkezet fogaskerekei elmosódtak a képen.
Az 1 órás képhez egy forgalmas utat fotózott le, este a fakamerával, fix helyről, hogy az elsuhanó autók lámpái elnyújtott fénycsíkokat rajzoljanak ki, többek között vizuálisan reflektálva a Nap útjára az 1 éves képen.

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Óra, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x100cm, 2021–22

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - 1 Perc, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x130cm, 2021–22

Az 1 perces fotón egy mozgó gépjárműből fotózta a tájat, majd a fotópapírt úgy világította meg előhívás előtt, hogy egy körforma rajzolódjon ki a rögzített fényképből, így a kör formátum rímel a sorozat egyéb képeire és az utazás közben az elmosódott tájat figyelő egyén belső világára is utal.
Az 1 másodperces képen egy elektrokardiográfiás képet reprodukált fényérzékeny papírra, így képezve le egy szívdobbanásnyi időt.

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time- 1 Másodperc, Inkjet print dibondra kasírozva, 100x100cm, 2021–22

A sorozat utolsó képéhez már nem használt kamerát. Fotópapír, fény és vegyszerek segítségével hozott létre egy „Fekete lyuk” vizualizációt, ami az idő még fel nem fedezett titkaira reflektál.

0103

Fotó: Deim Balázs: Passing Time - Fekete lyuk (az Idő titkai), Inkjet print dibondra kasírozva, 100x130cm, 2021–22

A sorozat képein túl létrejöttek roncsolt, sérült fotók is, melyeket az 1 éves expozíció során nedvesség vagy más környezeti hatás ért. Deim Balázs a primer látvány rögzítésének lépcsőfokait már maga mögött tudhatja, a valóság megragadását meghaladta, most a konceptuális időképek esetén a véletlen játékának is teret engedve komponál-szerkeszt. Fotói egy illúziókkal teli, irracionális világot teremtenek, ahol az élet ritmusának meg nem álló metronóm játékát követhetjük nyomon.

0103

Fotó: Deim Balázs: Sérült év 1 - Inkjet print dibondra kasírozva védőfóliával, 50x35 cm, 2021–22

0103

Fotó: Fotó: Deim Balázs: Sérült év 2 - Inkjet print dibondra kasírozva védőfóliával, 50x35 cm, 2021–22

Jegyzetek

Passing Time. Deim Balázs egyéni kiállítása
PhotoLab, Vajda Múzeum, Szentendre, Hunyadi utca 1.
Kurátor: Kopin Katalin
2022. június 17. – szeptember 11.