Menü

„A fényképezés a vadászat ösztöne az ölés vágya nélkül. Az angyalok vadászata…” – Testtől testig – Fotótörténetek című kiállítás a Pompidou Centerben

24 • 02 • 22Udvari Orsolya

A párizsi Pompidou Centerben két fotógyűjtemény dialógusából született meg a Corps à corps – Photographic stories (Testtől testig – Fotótörténetek) című kiállítás. A test mint hívószó több olvasattal is felruházható a tárlat esetében. A kiállítás központi tematikája az emberi test fotográfiai ábrázolása a 20–21. században. Ugyanakkor olyan fotográfiai anyagok összességét, fotókorpuszokat, illetve életműveket állít párbeszédbe és történeti összefüggésbe a kiállítás, amelyek korábban nem szerepeltek hasonló konfigurációban.

Több mint 500 fotó – megközelítőleg 120 alkotó munkájából – került beválogatásra a kiállításba, és a test központi tematikáján keresztül, illetve azon túlmutatva olyan kérdéseket boncolgat, hogy a fotózás milyen módokon járul hozzá az identitásalkotáshoz és annak láthatóvá tételéhez; hogy tud egyszerre egyénről és a másikhoz való viszonyról mesélni? Hogyan épül fel egy gyűjtemény, mi a szubjektivitás szerepe? Mindez hogyan közvetíthető a közönség felé?

Az említett két fotógyűjtemény a Musée national d’art moderne köz-, valamint Marin Karmitz magángyűjteménye, amely 2001 óta bővül folyamatosan. Ahogy a kurátorok – Julie Jones a múzeumtól, és Marin Karmitz – megjegyzik, egyedülállónak mondható az a kísérletezés és újfajta rendszerezés, amely a köz- és magán fotókollekció vegyítéséből jött létre. A gyűjtés alaplogikája mindkét esetben hasonló: olyan műveket kívánnak összeválogatni, amelyekből kirajzolódik az adott alkotó művészeti praxisa. Többek között olyan klasszikusok munkái kerülnek bemutatásra, mint Man Ray, Brassaï, Constantin Brancusi, Dora Maar, a magángyűjtemény oldaláról pedig megjelenik Stanislaw Ignacy Witkiewicz, illetve több modern és kortárs alkotó is.

A dialógus a kurátorok kiemelt szempontja volt: párbeszéd gyűjtemények, alkotók, korszakok, és egyéni képek között. A térben létrejövő diskurzusok olyan gyakorlatokra és kapcsolatokra képesek rámutatni – alkotók, stílusok, irányzatok, témák terén –, amelyek vagy egy történeti periódusban, vagy nagyon különböző időkben, mégis hasonló módon bukkantak fel. A cél feltáró jellegű, új kapcsolatok és kapcsolódások felszínre hozatala erős külső megkötések nélkül. Így például az is lehetővé vált a két gyűjtemény összefésüléséből, hogy sorozatok rekonstruálódjanak adott alkotó – Christer Strömholm, Sergio Larrain, Christian Boltanski, Annette Messager – különböző fotóinak összevetéséből.

0103

Fotó: Saul Leiter
Kathy
Vers 1950
Épreuve gélatino-argentique 23 × 33,5 cm
Collection Marin Karmitz
© Saul Leiter Foundation Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Valérie Jouve
Sans titre no 6
1994
Épreuve chromogène
100 × 130 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Donation de la Caisse des dépôts et consignations, 2006
© Adagp, Paris 2023 Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

„Nem említünk olyan kategóriákat, mint a portrék, aktok, humanista fotográfia, feminizmus vagy dokumentarista fotográfia. Ehelyett a néző és a nézett közötti kapcsolat összetett természetét igyekszünk bemutatni. Néha hasznos lehet megérteni egy gyakorlatot úgy, ha kiemeljük azt a történelmi kontextusából. Ily módon végül jobban megérthetjük, és talán újra beilleszthetjük egy másik történelembe.” (Beszélgetésrészlet Julie Jones és Marin Karmitz között a kiállítás katalógusából)

A test észlelése, látása és reprezentációja különböző korokból, élethelyzetekből, és egyéni perspektívákból sok tényezőtől befolyásolva igen eltérő módokon jelenhet meg, amit a kiállítás is szem előtt tart.

0103

Fotó: Jakob Tuggener
Schiffsnieter [Riveteuse pour navire]
1947
Épreuve gélatino-argentique
60,5 × 50,5 cm
Collection Marin Karmitz
© Jakob Tuggener-Stiftung, Uster
Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Lisette Model
First Reflexion, New York [Premier reflet, New York] 1940
Épreuve gélatino-argentique
43 × 35,3 cm
Collection Marin Karmitz
© 2023 Estate of Lisette Model, courtesy Lebon, Paris/ Keitelman, Brussels.
Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Gordon Parks
Ethel Sharrieff in Chicago [Ethel Sharrieff à Chicago],
de la série Black Muslims [Musulmans noirs]
1963
Épreuve gélatino-argentique
35,5 × 28 cm
Collection Marin Karmitz
© Copyright The Gordon Parks Foundation.
Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Douglas Gordon
Blind Ingrid (White Eyes) [Ingrid aveugle (Yeux blancs)] 2002
Épreuve gélatino-argentique découpée
22 x 17,5 cm
Collection Marin Karmitz
© Studio lost but found/Adagp, Paris 2023
Reproduction photographique : Collection Marin Karmitz

„A traumatikus történelmi események súlya, amelyeket átéltünk, és amelyeket ma is átélünk, elkerülhetetlenül befolyásolja a testről alkotott képünket és a másokról és önmagunkról alkotott elképzelésünket. Az egyén felbomlása minden komplexitásában, minden sajátosságában és egyediségében tragikusan aktuálisnak és relevánsnak tűnik számomra. Hogyan lehet visszaadni az életet ennek az egyénnek? Ha ki akar lépni az éjszaka sötétségéből, és a napfény felé akar haladni, akkor ellen kell állnia, meg kell próbálnia kitörni. Alkotni kell. Ez egyfajta felelősségvállalás. Meg kell tanulnod újra látni.” (Beszélgetésrészlet Julie Jones és Marin Karmitz között a kiállítás katalógusából)

Az együtt és egymás mellett párhuzamosan jelen lévő perspektívákat és megközelítésmódokat a testet illetően a kurátorok érzékeny és érthető felépítésben helyezték el a kiállítótérben. Hét fő témán vezetik végig a látogatókat, ahonnan a kiindulópont az emberi arc (Az első arcok), azután következik az Automatizáció és az azzal történő kísérletezés témaköre. A harmadik témánál (Villanások) a „másik” kerül a középpontba, a fotográfus által meglátott és újragondolt egyének a fénykép által.

0103

Fotó: Birgit Jürgenssen
Ohne Titel (Selbst mit Fellchen)
[Sans titre (Soi-même avec de la fourrure)] 1974-1977
Épreuve chromogène
14,5 × 13,2 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris
Don de la galerie Hubert Winter, 2010
© Adagp, Paris 2023
Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/Philippe Migeat/ Dist. RMN-GP

0103

Fotó: Christer Strömholmn
Narcisse, de la série Les amies de Place Blanchenn
1968
Épreuve gélatino-argentiquen
18,1 × 23,9 cmn
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Achat, 2011n
© Christer Strömholm Estaten
Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

0103

Fotó: Dorothea Lange
Mended Stockings, San Francisco [Bas reprisés, San Francisco]
1934
Épreuve gélatino-argentique
25,5 × 20,5 cm
Collection Marin Karmitz
© The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum of California, City of Oakland.
Gift of Paul S. Taylor. Reproduction photographique : Collection Marin Karmitz

0103

Fotó: Dora Maar
Nusch Eluard
Vers 1935
Épreuve gélatino-argentique 24,5 × 18 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Achat, 1987
© Adagp, Paris 2023 Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Jean-Claude Planchet/
Dist. RMN-GP

0103

Fotó: Dave Heath
Washington Square,
New York City
1959
Épreuve gélatino-argentique 24,8 × 16,7 cm
Collection Marin Karmitz
© Dave Heath/courtesy Stephen Bulger Gallery, Toronto, Howard Greenberg Gallery, New York Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Brassaï
Les Deux Voyous, Paris XIVe 1932
Épreuve gélatino-argentique 49,5 × 37,8 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Achat, 1995
© Estate Brassaï - RMN-Grand Palais Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Jacques Faujour/Dist. RMN-GP

„A fényképezés a vadászat ösztöne az ölés vágya nélkül. Az angyalok vadászata... Nyomokat olvasol, célzol, lősz, és kattintasz! Halott helyett örökkévalóvá teszed.” (Chris Marker, idézet a kiállítás katalógusából)

Ezután a Töredékek következik, ahol testrészek kerülnek a fókuszba, ráközelítve a részletekre, gesztusokra, szenzualitásra. A töredékeket követi a saját magunkban történő lét (Önmagunkban), ahol a fotóalanyoknak teret adva van jelen a fotográfus, az egyedüllétnek, kontemplációnak vagy akár melankóliának vizualitást teremtve. A testek különböző terei (Belső terek) pedig olyan részleteket mutatnak meg, ahol többek között az együttélés, a megélés, az elzártság tereiben láthatunk magányos vagy társas, felszabadult vagy elnyomott testeket. A kiállítás a szellemszerű alakokkal (Szellemek) zárul, ahol a testiség határhelyzetei fototechnikai módon is megjelenítődnek.

A Corps à corps – Photographic stories kiállítás bizonyos értelemben két fotográfiai korpuszból tud teremteni egy harmadikat. A dialógusok szövevényes hálózata természetesen nemcsak képek és gyűjtemények, hanem a kiállítás és a látogatók között is létrejön, ami újabb réteget tud adni az értelmezésnek, például a múzeum tere és látogató teste közötti kapcsolatot illetően is.

0103

Fotó: Ulay
S’He (Self-portrait with wig)
[Iel (Autoportrait avec perruque)]
1972
Épreuve à développement instantané (Polaroïd)
8,6 × 10,8 cm
Collection Marin Karmitz
© Adagp, Paris 2023
Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Val Telberg
Rebellion Call [Appel à la rébellion]
1953
Épreuve gélatino-argentique
30 × 24 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris
Don des amis du Centre Pompidou,
Groupe d’Acquisition pour la Photographie, 2022
© Estate Val Telberg/Courtesy les Douches la Galerie, Paris
Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/Hélène Mauri/Dist. RMN-GP

0103

Fotó: SMITH
Sans titre, de la série Anamanda Sîn, Désidération (2017-2021)
2021
Épreuve photographique couleur tirée sur aluminium 80 × 60 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Achat, 2023
© SMITH, 2021
Reproduction photographique : Courtesy Galerie Christophe Gaillard, Paris

0103

Fotó: W. Eugene Smith
Doctor Examining A Child’s Hand, the Hospital for Special Surgery, New York
[Un docteur examinant la main d’un enfant, Hospital for Special Surgery, New York]
1968-1969
Épreuve gélatino-argentique
10,5 × 15,5 cm
Collection Marin Karmitz
W. Eugene Smith © 1965, 2017 The Heirs of W. Eugene Smith / Magnum Photos Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: Paul Strand
Ian Walker, South Uist, Hebrides 1954
Épreuve gélatino-argentique
19,4 × 24,5 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Dation, 1985
© Aperture Foundation Inc, Paul Strand Archive
Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Georges Meguerditchian/ Dist. RMN-GP

0103

Fotó: Stanisław Ignacy Witkiewicz (dit Witkacy)
Sans titre [Autoportrait, Zakopane]
1912- 1914
Épreuve gélatino-argentique 17,8 × 12,8 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Donation de Marin Karmitz, 2022
Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Janeth Rodriguez-Garcia/ Dist. RMN-GP

0103

Fotó: Walker EVANS
Sans titre
[Passagers dans le métro], New York
1938-1941
Épreuve gélatino-argentique 20,2 × 25,3 cm
Collection Marin Karmitz
© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

0103

Fotó: William Klein
Outside Breadshop, Paris [Devant une boulangerie, Paris] 1953
Épreuve gélatino-argentique
24 × 34 cm
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris Achat, 1984
© Estate of William Klein Reproduction photographique : Centre Pompidou - Mnam-Cci/ Service de la documentation photographique du MNAM/ Dist. RMN-GP

Jegyzetek

Corps à corps – Photographic stories
Centre Pompidou, Párizs
2023. szeptember 6. – 2024. március 25.
kurátorok: Julie Jones és Marin Karmitz