Menü

Történelmi és fotótörténeti ritkaság: árverésre bocsátották Kossuth Lajos egyik dedikált portréját

24 • 03 • 06Kéri Gáspár

Kossuth Lajos dedikált kabinetképét bocsátotta árverésre az online aukciókkal foglalkozó Antikvárium.hu. Az 1877-ben Torinóban készült fotográfia történelmi, kultúrtörténeti jelentőségén túl, eszmei értékét az a tény is növeli, hogy keletkezésének és ajándékozásának körülményei pontosan ismertek.  A 2024. február 25-én lezárult aukción végül 109 licit után 1.660.000 Ft-ért kelt el a Kossuth-fotó.

Kossuth Lajosnak a magyar néplélekben kialakult kultusza gyakorlatilag kéz a kézben járt a fotográfia 19. századi fejlődésével. Talán nincs még egy olyan történelmi személyiségünk ebből a korból, akit annyira gyakran örökítettek volna meg a fotográfia médiuma segítségével, mint a néhai államférfit. Pesttől Ceglédig, Londontól New Yorkon át Torinóig készültek műtermi körülmények között azok a dagerrotípiák, kollódiumos nedves lemezek, valamint albumin nyomatok, amelyek az ereje teljében lévő, politikai pályája csúcsán álló negyvenes férfitől, a messianisztikus tisztelet övezte emigráns politikuson át a turini remetéig, gyakorlatilag minden életkorában dokumentálták Kossuthot. A kiegyezés időszakától kezdve szinte nem volt parasztporta, ahol a tisztaszobában Krisztus olajnyomatos ábrázolásai mellett ne függött volna egy sokszorosított Kossuth-portré, de nem volt függetlenség párti polgári kaszinó sem, ahol legalább egy festmény ne hirdette volna az idővel váteszi képességekkel is felruházott politikust; aki 1849-ben Orsovánál elhagyva az országot, végül csak halálában tért vissza magyar földre.

Az Antikvárium.hu által árverésre bocsátott, kerete nélkül 16,3 x 10,5 cm nagyságú kabinetkép egy torinói festő és fotográfus, Giuseppe Ambrosetti műtermében készült 1877-ben, az akkor hetvenes évei közepén járó Kossuthról. A sokszorosított felvétel anyagi és eszmei értékét jelentősen növeli, hogy azon az emigráns államférfi kézzel írt dedikációja olvasható a következő szavakkal:

„A Czeglédi küldöttség Baracconei látogatása alkalmából / Póka Lajos Nagykőrös városi irnoknak / emlékűl / Kossuth Lajos.”

0103

Fotó: Giuseppe Ambrosetti: Kossuth Lajos, Torino, 1877

A turini vagy ceglédi százakként is emlegetett küldöttség története jól ismert, hiszen száz ceglédi – és más egyéb alföldi település, így Nagykőrös – delegáltja azért látogatta meg 1877-ben az akkor a Torino melletti Collegno al Baracconéban élő Kossuth Lajost, hogy hazahívják Cegléd városa országgyűlési képviselőjének. A tervből ugyan nem lett semmi, de a száz küldött és azok leszármazottai évtizedekig megemlékeztek erről a látogatásról. A fénykép árverési oldalán számos értékes információ olvasható Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész tollából, többek között arról, ki is volt pontosan a dedikált portréval megajándékozott személy:

„A dedikáció címzettje, [Póka] Lajos a nagykőrösi református gimnáziumban végzett, onnan jogi pályán tanult tovább. Előbb szülőhelyén volt városi írnok, később – egy évvel a baracconei látogatás után –, 1878-ban Kiskunfélegyházára került segédszolgabírónak. Később itt főszolgabíró, majd városi kapitány, végül főkapitány lett. Ő is tovább ápolta a kultuszt: Kossuth halála után például – akkor mint Kiskunfélegyháza főszolgabírója – ő vezette a sírhoz a megemlékezésnél a »kiskun alsójárási« küldöttséget.”

Nemkülönben érdekesek a fényképek elkészülése és azok dedikálásának körülményei is, amelyet ugyancsak Bíró-Balogh idéz A czeglédi százas küldöttség Kossuth Lajosnál Baracconeban, Olaszországban című útleírásból:

„a küldöttség tagjaihoz fordulva [Kossuth] felszólítá őket, hogy miután már ide fáradtak, nézzék meg szerény lakását és kertjét, »egyszerre azonban — mondá mosolyogva — nem férünk be, hanem apránként«. Ezek után Kossuth tudtára adta a küldöttség tagjainak, hogy e napokban Turinba fog menni, ahová különben hónapok alatt is csak egyszer megy, és ez alkalomból le fogja magát fényképeztetni és a küldöttség minden tagjának saját kezével aláírt egy-egy példányát megküldendi. Felszólítván a polgármestert, hogy e célból neki a küldöttség névsorát adja át (…)”

Mint arra a tanulmány is kitér, nem ez az egyetlen ismert dedikált példány a ceglédi százak hagyatékaiból, hiszen az elmúlt években árveréseken és gyűjtők tulajdonában számos példány feltűnt.
Az Antikvárium.hu árverésén a dedikált Kossuth-portréhoz még az alábbi négy melléklet is tartozott: Koller Károly tanár cs. kir. udvari fényképészeti műtermében készült Kossuth Lajos fekete-fehér fényképe; egy kitöltött levelezőlap: Kossuthot fogadják Amerikában címmel ellátott képpel; Kossuth Lajos kis méretű fekete-fehér fényképe és egy Kossuth levél kőnyomatban közreadott nyomtatványa.

0103

Fotó: Koller Károly tanár cs. kir. udvari fényképészeti műtermében készült Kossuth Lajos fekete-fehér fényképe

0103

Fotó: Kossuth levél kőnyomatban közreadott nyomtatványa

0103

Fotó: Kossuth Lajos kis méretű fekete-fehér fényképe

0103

Fotó: Kossuthot fogadják Amerikában