Menü

Minden idők leghíresebb fotóit AI technológiával alkották újra

24 • 03 • 24Udvari Orsolya

A mestereséges intelligencia (AI) robbanásszerű elterjedése már közel sem mondható új jelenségnek. Az AI életünk számos területén van jelen, akár mindennapi, felhasználói szinten is, hiszen sokszor munkánkat segíti (pl. fordítóprogramok, programozás, adatvizualizáció), de rengeteg esetben szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget is biztosít (pl. fotófilterek, játékok, böngészés). A munka és szórakozás érdekes összekapcsolásának tekinthetjük akár Matt Growcoot újságíró, a PetaPixel online fotográfiai platformon közzétett kísérletét. Ennek keretében a szerző minden idők legikonikusabb és legünnepeltebb fotóit alkotta újra AI képgenerátorok segítségével.

A folyamat kezdőpontja, a „minden idők legikonikusabb fotói”-nak kijelölése már önmagában izgalmas kérdés abból a szempontból, hogy milyen szempontrendszer alapján esnek fotók ebbe a kategóriába – ismertség, ár-érték, szubjektív megítélés? Growcoot erre a kérdésre nem tér ki, azonban kísérletének módszertanát összefoglalja az olvasók számára. A szerző két AI képgenerátorral dolgozott: a DALL-E (a ChatGPT vizualizációs része, 180 millió felhasználóval) és a Midjourney (17 millió felhasználóval) programok legfrissebb verzióját használta. A képek létrehozatalához a programoknak prompt-okat (magyarra átültetve „utasításokat”) kell megadni, azaz minél részletesebb leírást és utasítást arról, hogy milyen vizuális eredményre vágyunk.

A promptok előállítása során a szerző nem adta meg a fotográfus nevét, a téma pontos megnevezését, vagy magának a fotónak a címét (a DALL-E a nevek megadását nem is engedélyezi). A képgenerálás két próbálkozásig ment, ugyanazzal a prompt-val dolgozva. A promptok a legtöbb esetben mindkét generátornál ugyanazok voltak, igaz, míg a DALL-E csak egy, addig a Midjourney négy opciót dob fel végül, amelyek közül a szerző a „legjobb ajánlatot” (jelentsen bármit is) választotta ki.

0103

Ansel Adams: The Tetons and the Snake River (A Grand Teton és a Kígyó folyó, 1942)
Eredeti prompt: Make a dramatic black and white photo taken in 1942 of the Grand Teton National Park in Wyoming. The Snake River is in the foreground with mountains in the background.
Magyar fordítás: Készíts egy drámai fekete-fehér fotót, amely 1942-ben készült a wyomingi Grand Teton Nemzeti Parkról. Az előtérben a Kígyó folyó, a háttérben hegyek.

Az újra alkotott képek között olyan művek szerepelnek, mint a Beatlesről készült Abbey Road albumkép, a V-J Day in Times Square, vagy a National Geographic magazinból elhíresült Afgán lány portréja. A leírásokból létrehozott új képek összevetése az eredeti alkotásokkal sok lehetőséget rejtenek magukban, a hasonlóságok és különbségek mindenesetre meghökkentők. A „legsikerültebb”, vagyis az eredetihez leginkább, szinte kísértetiesen hasonlító képnek talán az Afgán lány tekinthető, a többi képnél az apró újítások, adalékok, vagy átértelmezések a dominánsak.

A játékos kísérletezés azonban nem feltétlenül tét nélküli, hiszen számos kérdést felvet, amiken érdemes lehet elgondolkodni: például a jogdíjak és jogvédelem helyzete, a manipuláció lehetőségei, az alkotás folyamatára történő reflexió, a felhasználóbarát, demokratizálódó hozzáférés lehetősége, a műalkotás definíciói, a technológiai újítások etikai és jogszabályi keretei.

Azonban a kísérletezés mint a megismerés lehetséges eszköze sokak számára nyitott. Érdekes továbbvitele lehet a fenti példák különböző nyelvekre történő átültetése. A magyar fordítások (melyek egyben átfordításai az eredeti promptoknak) vajon milyen eredményeket hoznak összehasonlítva az eredetikkel?

Jegyzetek

A PetaPixel cikkében – mely ezen a linken tekinthető meg – az alábbi ikonikus képek AI által generált verzióit tekintheted meg.

Alfred Aisenstaedt: V-J Day in Times Square (Csók a TimeSquare-en, 1945)
Eredeti prompt: Make a black and white photorealistic image from 1945 of a sailor kissing a white-clad girl as they celebrate in Times Square, New York.
Magyar fordítás: Készíts egy fekete-fehér fotórealisztikus képet 1945-ből, amelyen egy matróz csókolózik egy fehér ruhás lánnyal a New York-i Times Square-en ünnepelve.

Iain Macmillan: Abby Road (1969)
Eredeti prompt: Make a photo of four caucasian males walking through a crosswalk on a suburban street in London in 1969. The man furthest right is wearing all white and has long hair and a beard. The man second from the right wears a black suit. The man second from the left wears a blue suit, holds a cigarette, and doesn’t have shoes on. The man on the left is wearing double denim.
Magyar fordítás: Készíts egy fotót négy fehér férfiról, akik 1969-ben Londonban, egy külvárosi utcán sétálnak át a zebrán. A jobboldali legszélső férfi fehér ruhát visel, hosszúhajú és szakállas. Jobbról a második férfi fekete öltönyt visel. Balról második férfi kék öltönyt visel, cigarettát tart a kezében, és nincs rajta cipő. A bal oldali férfi farmerben van.

Dorothea Lange: Migrant Mother (A migráns anya, 1936)
Eredeti prompt: Make a photorealistic black and white image of a migrant mother looking into the distance with her two children burying their faces, 1936.
Magyar fordítás: Készíts egy fotórealista fekete-fehér képet egy migráns anyáról, aki a távolba néz, két gyermekével, akik arcukat elfedik, 1936.

Ismeretlen alkotó: Lunch Atop a Skyscraper (Ebéd a felhőkarcoló tetején, 1932)
Eredeti prompt: Make a black and white film photograph taken in 1932 of 11 ironworkers eating lunch while sitting on a steel beam above New York City
Magyar fordítás: Készíts egy 1932-ben készült fekete-fehér fotót 11 munkásról, akik egy acélsodronyon ülve ebédelnek New York City felett.

Ansel Adams: The Tetons and the Snake River (A Grand Teton és a Kígyó folyó, 1942)
Eredeti prompt: Make a dramatic black and white photo taken in 1942 of the Grand Teton National Park in Wyoming. The Snake River is in the foreground with mountains in the background.
Magyar fordítás: Készíts egy drámai fekete-fehér fotót, amely 1942-ben készült a wyomingi Grand Teton Nemzeti Parkról. Az előtérben a Kígyó folyó, a háttérben hegyek.

Steve McCurry: Afghan Girl (Afgán lány, 1984)
Eredeti prompt: Make a color photograph taken in 1984 on Kodachrome 64 color-slide film of an Afghan girl looking at the camera. The photo shows the head and shoulders of the girl who is wearing a red scarf draped loosely over her head and she has green eyes.
Magyar fordítás: Készíts egy Kodachrome 64-es színes diafilmre 1984-ben készült színes fotót egy afgán lányról, aki a kamerába néz. A fotón a lány feje és válla látható, aki egy vörös kendőt visel, amely lazán a fejére van kötve, és zöld szemei vannak.

Joe Rosenthal: Raising the Flag on Iwo Jima (Az amerikai zászló kitűzése Ivo Dzsima szigetén, 1945)
Eredeti prompt: Make an iconic black and white photo taken in 1945 of six United States Marines raising the U.S. flag atop a mountain
Magyar fordítás: Készíts egy 1945-ben készült ikonikus fekete-fehér fotót hat amerikai tengerészgyalogosról, amint egy hegy tetején felvonják az amerikai zászlót.

Henri Cartier-Bresson: Behind the Gare Saint-Lazare (A Saint-Lazare pályaudvar mögött, 1932)
DALL-E eredeti prompt: Make a photorealistic black and white image of Behind the Gare Saint-Lazare, taken in 1932.
Magyar fordítás: Készíts egy, a Saint-Lazare pályudvar mögött, 1932-ben készült fotórealisztikus fekete-fehér képet.
Midjourney eredeti prompt: Make a photorealistic black and white image of Henri Cartier-Bresson’s iconic photo of a man jumping over a puddle that captures ‘the decisive moment’.
Magyar fordítás: Készíts egy fotórealisztikus fekete-fehér képet Henri Cartier-Bresson ikonikus fotójáról, amelyen egy pocsolyán átugró férfi látható, és amely megörökíti a "döntő pillanatot".

John Rooney: Muhammad Ali Stands Over Sonny Liston (Muhammad Ali Sonny Liston felett, 1965)
Midjourney eredeti prompt: Make a photorealistic image of Mohammad Ali standing over Sonny Liston having just knocked him down in a boxing match, 1965.
Magyar fordítás: Készíts egy fotórealisztikus képet Mohammad Aliról, amint Sonny Liston felett áll, miután éppen kiütötte őt egy bokszmeccsen 1965-ben.
DALL-E eredeti prompt: Make a photorealistic image of a legendary boxer standing over an opponent having just defeated him in a boxing match, color film photograph, 1965.
Magyar fordítás: Készíts egy fotórealisztikus képet egy legendás bokszolóról, aki egy bokszmeccsen éppen legyőzött ellenfele fölött áll, színes filmfelvétel, 1965.

William Anders: Earthrise (Földkelte, 1968)
Eredeti prompt: Make a photorealistic image of an Earthrise that was taken from the surface of the Moon with some of the surface in the foreground of the picture. Make the Earth far away and partially obscured by the blackness of space.
Magyar fordítás: Készíts egy fotórealisztikus képet egy Földfelkeltéről, amely a Hold felszínéről készült, és a felszín egy része a kép előterében van. A Föld legyen messze, és részben takarja el az űr feketéje.

Don McCullin: Shell-shocked US Marine („Sokkot kapott tengerészgyalogos”, 1968)
Eredeti prompt: Make a black and white photojournalist image of a shell-shocked US Marine taken in 1968.
Magyar fordítás: Készíts egy fekete-fehér fotóriporteri képet egy 1968-ban készült, sokkot kapott amerikai tengerészgyalogosról.