Menü

Fotótörténeti konferenciát rendez a Mai Manó Ház

20 • 02 • 11PUNKT

A Mai Manó Ház 2020 novemberében Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között címmel nemzetközi fotótörténeti konferenciát rendez. A konferencia nyitott, a Ház felhívást tett közzé, amiben jelentkezőket várnak az eseményen megtartandó egy-egy 20 perces referátumra, azaz egy adott kutatásról szóló beszámolóra.

A konferencia és a kutatások alapja Albertini Bélának a konferencia címét is adó NKA tanulmánya, a Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között. A kezdeményezés példaértékű, hiszen egy gazdag és jobbára feltáratlan területet próbál megvilágítani, mégpedig mindkét oldalról. A javasolt témák között ugyanis nem pusztán az erdélyi magyar fotográfia, hivatásos vagy amatőr fotográfusok, műtermek, fotóklubok, családi fényképalbumok feltérképezése, történetük megírása szerepel, hanem a román fényképészek élete és munkássága is.

0103

© Costică Acsinte Archive

Nyilvánvaló, hogy a történelmi adottságok miatt a két nép összefonódó sorsa kapcsolatok és hatások, ellenhatások szövevénye, ami minden tevékenységben megmutatkozik, így a fotográfia művelésében is. A kutatások persze sok nehézséggel néznek szembe, gondoljunk arra, hogy a fotográfia még jelen pillanatban sem mindenhol nyerte el azt a múzeumi státuszt, amit csak a történelmi emlékezetben betöltött szerepe miatt is megérdemelne. Nagyon kevés a közgyűjteményekben elhelyezett, megfelelően feltárt, kutatható, ne adj’ isten, digitalizált fotóanyag. A magángyűjteményekre, családi hagyatékokra ez fokozottan érvényes.

0103

Mihail Sebastian, circa 1930–1945. © Costică Acsinte Archive