Menü

0103

Fotogramatika. Kiállítás a Józsefvárosi Galériában, 1988
Maurer Dóra, Zsuffa Csaba, Czeizel Balázs, Eperjesi Ágnes
Fotó: Jederán György

„Ott keresem magam a szemcsék és a pixelek között” – interjú Czeizel Balázzsal

21 • 04 • 07A Fehér Vera

Czeizel Balázs fotóművésszel, grafikussal, tipográfussal az analóg és digitális fotogramról, a kép és a könyv viszonyáról, a művészkönyv-tervezésről és az első szkenneréről is beszélgettünk.

0103

Czeizel Balázs: Fotoszféra

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Falhoz szorított fotópapír, 1987, kemofotogram

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Falhoz szorított fotópapír, 1987, kemofotogram + fotó

A. F. V.

Honnan érkeztél a fotográfia világába?

C. B.

A nyolcvanas évek közepén indult el a MOME elődjén, az akkori Iparművészeti Főiskolán az első, egyetemi szintű fotósképzés, és a képzés első évfolyamának hallgatója voltam. A fotószak vezetője Kopek Gábor volt, ő választott ki minket az első, alapképzéssel töltött év után (öten kerültünk erre a szakra: Eperjesi Ági, Hübner Dorka, Jederán Gyuri, Zsuffa Csaba és én). Gábor sok izgalmas tanárt hívott meg tanítani a szakra, ahol a következő évben Maurer Dóra is tartott nekünk egy szemináriumot, Vizuális kísérletek címmel, ami szinte mindannyiunk számára meghatározó lett a későbbi szakmai pályánkon. Dóra abban az időben jött vissza Magyarországra, mi voltunk az első itthoni tanítványai. A fotogram témát vette elő, melyet tematikusan vizsgáltunk. Az a típusú alkotói módszer és gondolkodás, amelyet Dóra irányításával átélhettem, azóta is végigkíséri az életemet.

A. F. V.

A könyv és a fotográfia összefonódása mikor vált fontossá az életedben?

C. B.

A két dolog bennem a kezdetektől együtt mozgott. Amikor felvételiztem, még nem létezett fotósképzés. Tipográfia és könyvtervező szakra vettek fel, és csak az alapképzés során derült ki, hogy az induló fotós szakon helyem lehet. Bennem a könyvtervező véna eleve jelen volt, és most is jelen van, de ezzel a képzéssel a fotográfia került a fő helyre az életemben. A tipográfiai, könyvtervezői munkám során alkalmazott eszközök, amellett, hogy végzem velük a munkám, új típusú kísérletek terepeivé váltak: ez a kísérletezés is végigkíséri az életemet. Így jutottam el az analóg fotogramtól a digitális fotogramig, ami arról is szól, hogy az analóg fotogramhoz hasonlóan, hogyan lehet kamera nélkül valamiféle nyomot hagyni digitálisan is. Ennek végeredményeként született meg a doktori munkám Fotoszféra címmel, amelyben körbejárom az analóg fotogram, majd a digitális fotogram képalkotási lehetőségeit, eljutva a digitális élőmaszkokig.

A. F. V.

Az analóg és a digitális fotogram között mennyi időnek kellett eltelnie?

C. B.

A Dórával töltött évünk volt az egész főiskolai tanulmányaink során talán a legintenzívebb. Folyamatosan hoztunk újabb és újabb kísérleteket, próbáltunk egy-egy újabb szintet lépni. Ez az intenzív munkamódszer a főiskola után is megmaradt. Sikerült főiskolásként egy holland ösztöndíjjal kijutnom Groningenbe, ahol életemben először találkozhattam a Macintosh komputerrel. Nagyon izgalmas volt! Az ember a klaviatúrán beütött egy szöveget, majd kiválaszthatta a betűtípusát – ez óriási élmény volt. Az itthoni főiskolán ez csak ólomszedéssel volt lehetséges, persze használtunk még letrasetet, és úgy pikkelhettünk betűket egymás mellé. Vagy volt egy fényszedőgép, ami előtt egy szakember ült, és ahhoz, hogy a normál betűből kövér vagy kurzív legyen, be kellett ütnie hatvan speciális karaktert. Beütötte a programparancsokat, és a végén kijött valami, ami vagy olyan volt, amilyet szerettünk volna, vagy nem. Ezzel szemben a hollandiai élmény óriási volt, egyből láthatóvá vált az elképzelt tipográfia, és ez a „csoda” engem a tipográfiához kötött. Azóta is könyvek tervezésével foglalkozom, a tipográfia a munkám, de a fotográfia az életformám. Ritkán exponálok, de a gondolkodásom mindig a fotográfia körül forog. Bármilyen eszköz került a látóterembe, komputer, printer, szkenner, levilágítógép stb., mind a fotográfiai képalkotás határait tágította számomra.

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Levél Maurer Dórának, 1–6., részlet, 1987

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Levél Maurer Dórának, 1–6., részlet, 1987

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Levél Maurer Dórának, 1–6., részlet, 1987

A. F. V.

Milyen volt az első szkennered?

C. B.

A kilencvenes évek legelején, amikor a személyi számítógép új dolog volt, szkennerhez jutni sem volt egyszerű. Az első szkennerem egy csak feketét és fehéret beolvasni tudó kéziszkenner volt. Ahogy fejlődött a technika, egyre szélesedhetett a paletta, és a napi munkában használt eszközök újabb és újabb kísérletekre adtak lehetőséget. Első, szkennerrel készült munkám még evvel a kéziszkennerrel készült, és az Hommage à El Greco című kiállításon volt látható a Szépművészeti Múzeumban 1991-ben. Ezeknek a gépeknek a képalkotási határait is úgy kerestem, ahogy korábban a fotogramkísérletek során tettük: egy fotogramatikai nyelv mentén. A kamera nélküli „fényrajz” mindig fontos maradt számomra.

A. F. V.

Számodra mi a fotogram?

C. B.

A fotográfia, vagyis a fény és a fényérzékenység kapcsolatának egyik alaphelyzete a fotogram. A digitális fotográfia esetében is, hiszen a formák, a szituációk vagy a mozgás nyoma létrehozhatóak digitális körülmények között is. Maurer Dóra szemináriumán egy nyelvi struktúrát próbáltunk megteremteni a fotogramkészítés lehetőségeinek vizsgálata során. Az akkori munkáinkból lett egy kiállítás 1988-ban a Józsefvárosi Galériában, és készült egy kiadvány is Fotogramatika címen, illetve Dóra Fényelvtan című könyvének egyik fejezete is a mi kurzusunk során felállított rendszerről, folyamatról szól.

Én ugyanezt a struktúrát állítottam fel a digitális fotogramkészítéssel kapcsolatban is. Ha nem is feleltethető meg tökéletesen egymásnak az analóg és a digitális technika, a gondolkodásmód a nyomhagyás formája szempontjából nagyon hasonló.

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Verseny. Fotogram előhívásának és fixálásának egyszerre megkezdett folyamata

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Ellentétes hatások, fixir kontra hívó, 1987

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Digitális fotogram, P1, 2005

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Digitális fotogram, P2, 2005

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Realtime 1., 2008

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Felbontáspróba 1., 2009

A. F. V.

A doktori disszertációd egyik fejezetcíme: „A fotográfia természeti jelenség”. A digitális fotográfia is természeti jelenség?

C. B.

Azt gondolom, hogy igen, számomra mindenképpen. Igazából megközelítés kérdése. Én a digitális eszközöket is mindig analóg módon használtam. A gondolkodásom továbbra is analóg, közel áll a természetességhez. A fotogramkészítés fizikai sajátossága, hogy fény, fényérzékeny papír vagy film, és legtöbbször hívó és fixír kell hozzá. Fontos, hogy milyen minőségű fény – irányított, szórt vagy visszavert – éri a fotópapírt. Fontos az is, hogy milyen jellegű tárgy áll a fény útjába: átlátszatlan, félig áteresztő és átlátszó. És fontos, hogy megjelenik-e a mozgás a folyamatban, ami lehet szakaszos és folyamatos mozgás is. Hasonló kísérleteket végeztem a digitális fotogram területén is, persze sokban más az alaphelyzet, de kamera itt sincs a folyamatban. Ez is, mint az analóg fotogram esetén, egyfajta természettudományos kísérletezéshez hasonló módszer. A téma ábécéjének kidolgozása.

A. F. V.

Fotoszféra – ez a cím kicsit arra utal, hogy minden fényjelenség felfogható fotográfiaként?

C. B.

Tulajdonképpen igen, de mégis kell hogy tegyünk egy megkülönböztetést. Ami ebből az egész nagy halmazból eljut a kreativitásig vagy a művészetig, az a fotográfia. A fotoszféra tulajdonképpen a Napból érkező fénysugarak összessége, ezek a fotonok befolyásolják az életünket. Az értekezésemben egy tényekkel nem alátámasztható elméletet is leírtam, ami szerint bár mindenki érzékeli a Nap sugarait, mindenkit elérnek a fotonok, a fény elemi részecskéi, és a befogadók érzékenységétől függ, hogy a fotoszférából – a Nap látható felszínéről – érkező fotonok milyen hatással vannak rájuk. A fotonokra érzékenyebb emberek foglalkoznak fotográfiával, és lesznek adott esetben fotósok, írnak, gondolkodnak a fotográfiáról, vagy akár csak észreveszik ennek a jelenségnek a jelentőségét. Ez egyfajta életforma. Ebbe a természeti jelenségbe mi, fotográfusok, úgy vagyunk becsatolva, hogy rajtunk keresztül jönnek létre olyan alkotások, olyan új vizuális megoldások, amik a mi életünket vagy más emberek életét is megváltoztathatják. A fotoszféra és a fény hatása analóg azzal, ahogyan a szférák zenéje az énekesmadarakra vagy a népzenékre hat.

A. F. V.

A látványt nemcsak a szemünkkel látjuk, hanem sötétben vagy csukott szemmel is.” – olvashatjuk tőled a „nagybetűs” képről – „A kép a létezés élményét erősíti fel bennünk, és a tartalma minden érzékin túlmutat.

C. B.

Én személyesen azt élem meg, hogy a fotográfia egy életforma. A fotográfia minden pillanatban hat az életemre, és én is hatni próbálok rá. Még akkor is, ha nem csak a klasszikus módon egy expozícióval ablakot vágok ki a valóságból. Ez egy állandó folyamat, amelynek a képkészítés is része, de nagyon gyakran csak keresés, kutatás, gondolkodás, leírása mindezeknek, vagy éppen olvasás. A fotográfia elég komplex ahhoz, hogy ne csak képekben materializálódjon.

A. F. V.

Mondhatjuk valakire, hogy akkor is fotográfus, ha alig fényképez?

A. F. V.

Az újszülött felsír, hangot ad ki világra jöttekor. Ez az első hangmegnyilvánulás feltétlen reflex, egy őshang, amely minden ember első reakciója a környezetére, hogy megjöttem, itt vagyok.

Amikor megszületünk, a fotoszférából érkező fény hatására exponálódik bennünk egy kép, egy őskép, amely csak bennünk létezik. Ez nem valamilyen kép, hanem az egyetlen kép, ami minden érzékin túlmutat: reakció a világra, hogy itt vagyok, létezem. Akiben ez az érzés él, annak egy útja van. Fotósként, fotográfusként alkot, ír, gondolkodik. Persze lehet, hogy nem lesz belőle mindig kinyomtatható vagy megjeleníthető kép.

A. F. V.

Hogyan gondolkodsz, amikor művészkönyvet készítesz? Akkor is ez az őskép befolyásol?

C. B.

A fotogramok mellett egy másik alkotói forma, ami mindig érdekelt, a művészkönyv. De itt is a fotográfia a fontos, vagyis igen, itt is az őskép befolyásol. Már az első pillanattól fogva, amikor könyv formában jelenítettem meg képeket, próbáltam kidolgozni egy elméleti hátteret, hogy milyen az, amikor a fotó a könyv alakító eszköze lesz. Az ilyen könyvben megjelenő képnek teljesen más szerepe van, mint egy falra kerülő képnek, vagy egy lenagyított képsorozatnak. A fotóskönyv formában a kép irányít, lapoztat bennünket. A képolvasási folyamatban az egyik kép miatt leszünk kíváncsiak arra, hogy mi van a következő oldalpáron, így megyünk tovább. A struktúra arról szól, hogy ezek a képek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Önmagukban nem biztos, hogy klasszikusan jó fotográfiák, de a könyv végére összeáll belőlük az egyetlen kép. Azok a könyvek, amiket készítettem, nem fotóalbumok voltak, sem egy fotográfus-életmű megjelenítései könyv formában. Sokkal organikusabbak, és a képek, bár kiemelhetők, az értelmüket az „olvasás” folyamata során kapják meg.

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Szkenszken, 2009

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Szkenszken, 2009

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Zaj (melenkolia), 2017

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Senkiföldje. Lapok a könyvből, 2007

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Biztos kaland, 1989

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Időminta, 1996

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Codex, 1999

A. F. V.

A Borítók között című kiállításod csak könyvekből állt. Mesélsz erről az időszakról?

C. B.

Az a kiállítás lezárta azt a korszakomat, amikor főleg művészkönyvekben gondolkodtam. Ezt a 2002-es kiállítást Nádas Péter nyitotta meg, jó hangulatú megnyitó volt. Akkor kiállítottam az összes addig készült könyvemet. Ezek általában kis példányszámos könyvek, de volt, ami kereskedelmi forgalomba is került. Persze észrevettem, hogy az emberek nem igazán értik, hogyan is próbálok beszélni, kommunikálni ezekkel a könyvekkel. Ismerik a fotóalbumot, ami teljesen más. Ismerik a szépirodalmat, az olyan könyveket, ahol az elbeszélés, a leírt szöveg visz előre, vagy találkoztak olyannal, ahol a szöveget illusztrációk egészítik ki. De én a fotót a könyv alakító eszközeként használtam. A szöveges tartalom nyelvi eszközeihez hasonlóan próbáltam elmesélni egy történetet képi tartalommal. De azt tapasztaltam, hogy ez nem volt teljesen befogadható az emberek számára. Ezért úgy határoztam, hogy ahhoz, hogy érthető legyen az, amire gondolok, mégiscsak kell szöveget is alkalmaznom. Erre jó példa az úttörő, Esterházy Péterrel készült közös könyvünk, a Biztos kaland, ahol a kép és a szöveg nem illusztrálják egymást, hanem mindkettő a sajátos nyelvi lehetőségein keresztül párhuzamosan mesél ugyanarról. Péter magát az elbeszélőnek, engem az elnézőnek nevezett.

A. F. V.

Hogyan lehet a képi dramaturgiával játszani?

C. B.

Ha egy író ír, megvannak azok az alapelemek – a betűk, a szavak, a mondatok –, amiket egymás után fűz egy gondolati struktúra által vezérelt sorrendben. A képpel hasonló módon lehet bánni. Van egy vizuális történeti alapíve a képekkel elmesélt könyvnek, és ennek a valós és/vagy vizuális történetnek is van eleje, közepe, vége. Több könyvem is valamifajta vizuálisan megjeleníthető utazást, átutazást mutat be, a mondanivalója ezen alapul. Az általam kigondolt szubjektív ívű képsorrend határozza meg, hogy a valóságos és a gondolatbeli utazás együtt hogyan jelenjen meg. Az Utazás cím nélkül című könyvem egy leningrádi, a rendszerváltás előtt történt utazás képeiből áll össze. Az érkezés és a távozás a két végpont, miközben a fotográfiák a betűkkel történő elbeszélés lehetőségéhez hasonlóan, képi szavakként és mondatokként épülnek egymásra a könyvben. Egy absztrakt dramaturgia, amelyben egy helyszín bemutatásánál komplexebb gondolatok is felszínre kerülnek. Hasonló és mégis teljesen más az Ez sem Amerika című könyvem, ami This is Not America, Either címen Rochesterben, a Visual Studies Workshopnál jelent meg, és egy egyéves amerikai tartózkodás hozadéka. A Codex című könyvem könyv a könyvben – a könyv forma vizuálitásáról beszél. Az Időminta című könyv pedig utazás az idő és a fotográfia mélyére...

A. F. V.

A könyvtervezés és a fotográfia keresztmetszetében áll a nyomhagyás gesztusa, az „igenek” és „nemek” analízise? Mi az a személyes kérdés, ami foglalkoztat?

C. B.

Nem vagyok hagyományos fotográfus. Más oldalról indultam és máshova is jutottam el. Mégis, a fotográfiai létezés, a fotográfiát összerakó igenek és nemek, fények és árnyékok felől közelítek. Valamikor, amikor még analóg módon dolgoztam, az egyik legizgalmasabb a szemcsézettség volt. Az egyre fokozódó nagyítás során a kép már-már értelmezhetetlenné vált, de a szemcsék közötti bolyongás számomra megnyugtató és pozitív érzés volt. Amikor fotográfiával foglalkozom, máig ott keresem magam a szemcsék, vagy most már a pixelek között. Ez egyfajta békét és nyugalmat ad, ezekből a szemcsékből újabb és újabb életnyomokat tudok létrehozni. Úgy tűnhet, hogy ez egy analitikus-tudományos megközelítés, de nem csak az, ez egy ösztönös, érzelmek által is vezérelt megközelítés. Azért készítem ezeket a munkákat, hogy jobban megismerhessem magamat és a világot, amely körülvesz.

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Ezüst–emlék–könyv, 1986/1998

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Apparátus, 2018

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Digitális élőmaszk, 2018

A. F. V.

Hogyan készültek a digitális élőmaszkok?

C. B.

A kilencvenes évek szkennerei még nehézkesek voltak, ha az ember megmozdította őket, meg is álltak működés közben. A mai gépek akár felállítva is tudnak képet alkotni. Én egy így felállított szkennerből hoztam létre egy fix állomást, egy vastag könyvet használtam talapzatnak, konzolja pedig egy régi Macintosh komputer lett. Úgy készül a kép, hogy a modell arca egészen közel helyezkedik el az üveglaphoz, majd a felülről lefelé mozgó fény segítségével jön létre a digitális fotogram. A modell csukott szemű arcképe átlényegül, nem tudjuk, hogy az az arc élő vagy halott. Ezek a képek a létezésről szólnak. Korábban a fotogramjaimon és a kemofotogramjaimon is gyakran jelent meg az emberi arc – és most a szkenner segítségével is emberi arcok digitális fotogramját mutatom be. Az emberi arc számomra önmagam és a másik megismerésének legalkalmasabb terepe. Az arc képe koncentrált, elkülönül a képek sokaságától. Az emberi arc felületére íródó egyedi és megmásíthatatlan jelsokaság az élet csodájának, egyben a véges emberi életnek a reprezentációja.

A. F. V.

Hogyan kapcsolódik a gondolkodásmódodba a digitális élőmaszkok sorozata?

C. B.

A maszkokat mintázó emberekkel az életem során valamilyen formában kapcsolatba kerültem. Szinte mindenkivel a fotográfia miatt találkoztam, és valamilyen formában hatással voltak rám, volt, akivel együtt állítottam ki, volt, aki kiállított, volt, akinek könyvet terveztem, volt aki írt a munkámról, de mindenképpen olyan, akinek nagyon szeretem a munkáját. Es mindegyikük érintett a fotoszféra által...

A. F. V.

Társszerzőként tekintesz a sorozat szereplőire?

C. B.

Bár azért készítek fotóskönyvet, fotogramot, hogy önmagammal találkozzam, ebben az esetben a képeim szereplői nagyon fontosak, szinte társszerzők, az összképben mindannyian ott vagyunk. De ezek a maszkok valahol rólam szólnak, attól függetlenül, hogy mások vannak a képeken. Tulajdonképpen egy-egy szemcse vagy pixel minden kép, amiből összességben én derengek elő. Az arcmásuk, a legszemélyesebb tulajdonságuk leképezése mellett mindenkit megkértem, hogy valamilyen személyes gondolatot is írjon a kép mellé, ami a fotográfiáról szól, és a róla készült digitális élőmaszk kapcsán fogalmazódik meg. Ez a két dolog együtt még erősebb lehet. A szövegek sokfélék, a fotográfiáról szólnak, a fotográfia pedig a létezésünkről szól. A digitális élőmaszkok összessége egy mások arcából összeálló önarckép.

0103

Fotó: Czeizel Balázs: Digitális élőmaszk. Art+Text Galéria, 2019