Menü

Kanada régi színes képeken – Válogatás Fred Herzog életművéből

22 • 01 • 18Baki László

Fred Herzog 1930. szeptember 21-én született Stuttgartban, de gyerekkorát Rottweilben töltötte. Egyik szülőjét a háború alatt, míg a másikat közvetlenül utána vesztette el, így 1946-ban Herzog inasként dolgozott nagyszülei vasedény boltjában. A háború pusztítása és a németországi helyzet miatt 1952-ben kivándorolt Kanadába, majd 1953-ban Vancouverben telepedett le.

0103

Fotó: Fred Herzog: Self-Portrait, 1959 © Fred Herzog and Equinox Gallery

Fred Herzog – aki már az ötvenes-hatvanas években is színesben fényképezett – több mint ötven évig majdhogynem kizárólag Kodachrome diafilmmel dolgozott, s csak az elmúlt évtizedben vált lehetővé – az archív pigmentek fejlődésével –, hogy képeiből olyan nagyítások készüljenek, amelyek visszaadják diái kivételes színtelítettségét. Színhasználata miatt Herzog fotóművészete a hetvenes évekbeli New Color csoport előképének is tekinthető.

A Fred Herzog: Modern Color című album a jelentős fotográfus életművének eddigi legátfogóbb kiadványa, amelyhez olyan elismert szerzők járultak hozzá egy-egy esszével, mint David Campany és Hans-Michael Koetzle. A könyvben megjelent több mint 200 képe közül jó néhánynak ez az első megjelenése reprodukcióban.

Herzog fekete-fehérben készítette az első képeit egy 35 mm-es Leicával, mára neve mégis annyira egybefonódott a színes fényképezéssel, hogy egy fekete-fehér felvétele éppoly zavarba ejtő lehet, akárcsak egy színes Walker Evans-fotó. A könyvben lévő mintegy tucatnyi fekete-fehér Herzog-fotó ugyanazt a visszafogott esztétikát és tárgyias hangvételt képviseli, mint a fotográfus színes művei, bár egyértelmű, hogy a művész Kodachrome-ban sokkal „tisztábban látott”.

Jeff Wall a Vancouver megjelenése és meg nem jelenése Fred Herzog fényképeiben című esszéjében így ír:

„Nem hiszem, hogy ma lehetne egy olyan fényképészünk [Vancouverben], mint Fred Herzog… [A] fő akadály az, hogy a tárgyak, amelyeket olyan szívesen fotózott, már nem léteznek. S ha mégis, már csak árnyképei 1957-es vagy ’61-es önmaguknak, amikor ő tökéletes formában megörökítette őket.”

0103

Fotó: Fred Herzog. Modern Color. ISBN 978-3-7757-4181-1

Herzog életének és munkásságának talán egyik legjobb összegzését Hans-Michael Koetzle adja esszéjében, amely az Úgy akartam megmutatni a világot, ahogy van: Észrevételek a kanadai fotográfus, Fred Herzog színes fotóművészetéről címet viseli:

„Herzog személyes érintettség vezérelte dokumentarista, művészi igényű krónikás és nap nap után a világ egyensúlya nyomában kujtorgó flâneur.”

Fred Herzog 88 éves korában 2019. szeptember 9-én hunyt el.

0103

Fotó: Fred Herzog: Main Barber, 1968 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Empty Barber Shop, 1966 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Liquid Foods, 1968 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Ferry Barber Shop, 1959 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Black Man Pender, 1958 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Red Stockings, 1961 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Jackpot, 1961 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: CPR Pier & Marine Building, 1953 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Elysium Cleaners, 1958 © Fred Herzog and Equinox Gallery

0103

Fotó: Fred Herzog: Boat Scrapers 1, 1964 © Fred Herzog and Equinox Gallery

Jegyzetek

Fred Herzog. Modern Color
Szöveg: David Campany, Hans-Michael Koetzle, Jeff Wall
2016. 320 pp., 264 ills.
ISBN 978-3-7757-4181-1

A fotóalbum beszerezhető a Mai Manó Könyvesboltban.