Menü

Az atlasz továbbélése – Gerhes Gábor: ATLAS

22 • 03 • 27Rátkai Zsófia

2022. január 21-én nyílt meg Gerhes Gábor ATLAS című, azonos elnevezésű könyvét is bemutató kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében.[1] Bár az emberi tudást összegyűjtő és rendszerbe foglaló atlaszoknak több évszázadra visszanyúló hagyománya van, a formátum a huszadik században sem volt ismeretlen. A több, mint 360 oldalas, többszáz képet tartalmazó, tizenkét (és egy nulladik) számozott fejezetből álló keményfedeles kiadvány Gerhes által is hivatkozott előképei közé tartozik többek között Aby Warburg Mnemosyné-képatlasza (1924-1929), illetve Gerhard Richter Atlas című, az 1960-as években megkezdett, azóta folyamatosan bővülő képgyűjteménye is. [2]

0103

Fotó: Gerhes Gábor ATLAS című albuma

Warburg kutatásainak középpontjában elsősorban az antikvitás kifejezési formáinak képi utóélete, illetve továbbélése (Nachleben) állt, amikor vizuális asszociációit összekapcsoló gyűjteményében különböző korokból származó képeket helyezett egymás mellé. Ezek a német művészettörténész által kutatott, reneszánszban is továbbélő pátoszformulák (Pathosformeln) Gerhes könyvének hetedik, Az emberi testről című fejezetében reflektáltan, hívószóként jelennek meg. A kiadványban azonban Gerhes nemcsak Warburg művészettörténeti munkáját és kifejezéseit idézi, hanem többek között Julien Fau Anatomie artistique élémentaire du corps humain (1865) című – címoldalán szintén atlaszként megnevezett – munkájának[3] Pierre Bouillon metszete után készült Laokoón-illusztrációját is újraközli. Az ezekről a művekről kölcsönzött alakzatokat Gerhes képi idézetként saját munkáiba is integrálja, de művészettörténeti utalásainak sora nem merül ki ennyiben, számos további példa (pl. Hogarth, Duchamp) jelenik meg a kötetbeli hivatkozások összetett rendszerében.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

Az ATLAS azonban nemcsak más művészek munkáiból táplálkozik, hanem egyfajta személyes archívumnak is tekinthető – és ebben inkább Richter Atlasára hajaz –, mivel Gerhes korábbi művein is megjelenő motívumok is újra és újra feltűnnek benne. Így például az egyik képen az a „FATUM” feliratú agancs, amely már 2013-ban a Trafóban bemutatott Neue Ordnung sorozat – melynek egyes darabjai éppen a kiállításnak helyet adó Kiscelli Múzeum gyűjteményébe kerültek – egyik felvételén is látható volt.[4] Ez a tárgy többedmagával bemutatásra került a Gerhes életművének több évtizedét átfogó Der Plan. című kiállításon is a Mai Manó Házban 2021-ben,[5] így a művész korábbi munkásságát is követő és ismerő nézők számára számtalan ráismerést tartogathat a könyv. Annál is inkább, mivel az eredetileg az 58. Velencei Képzőművészeti Biennáléra pályázatként beadott,[6] de akkor nem megvalósult ATLAS-projekt egyes részeit 2018 óta többször is láthatta már a közönség, így például a Fészek Művészklubban bemutatott Abstract (2018-2019) című sorozatot,[7] a Punkton is megjelent Herbarium (2018-2019) sorozat képeit,[8] vagy az acb Galéria blackmirror című kiállításán[9] kiállított Celestial Teardrops (2020) című cianotípiákat.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

A cianotípiák mellett más fotográfiai eljárások is megjelennek a könyvben, így a kiadvány egyfajta kép- és technikatörténet megidézésének is tekinthető gyűjteményes formában. A képek egy része a tudományos, műszaki fényképek képtípusát idézi, ahol a felvételek a képszéleken belógó eszközök és felületek révén felfedik a kompozíciók készítésének körülményeit. A laborok és a fotografikus technikák „képiesítő” adottságaik révén mára felváltották a képzeletet az olyan természeti jelenségek esetében, amelyek empirikus tapasztalás útján fel nem foghatók, szabad szemmel nem láthatóak, csak az ember által alkotott technológiák és eszközök segítségével leképezhetők. A képtérbe behatoló, oda nem illő elemek révén derülhet ki azonban azokról a képekről, amelyek első ránézésre akár teleszkóppal vagy mikroszkóppal is készülhettek volna, hogy a művész valójában konyhaasztalán konstruálta meg a látványokat, ezáltal felvetve a „hiteles kép” kérdését.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

„Könnyen kicsúszik a szánkon a vád, hogy a kép »hazudik«, amit megbocsáthatatlannak tartunk. A képen ugyanis annak bizonyítékait fürkésszük, amit a saját szemünkkel látni vélünk. Ahol ez nem lehetséges, ott abban várjuk a képek segítségét, hogy valamiről legalább elképzelésünk lehessen.” – írta Hans Belting A hiteles kép című könyvében,[10] és Gerhes könyvének sem véletlenül A képzelet megteremtése az alcíme. Belting írásában a valóság és a hit kérdését a vallásra – illetve ezt kiterjesztve és Warburghoz is kapcsolhatóan a kulturális antropológiára – vezeti vissza, melynek elgondolását Gerhes esetében a kiállítótér korábban betöltött szakrális funkciója is felerősíti. Belting meglátása szerint a vallás egykor egyfajta abszolút, azonban rejtett igazságot jelentett az emberek számára. Érvelése szerint mivel azonban ez a valóság pusztán empirikus tapasztalás útján nem hozzáférhető, a vallási hatalmat gyakorló szervezetek és személyek egyfelől saját ellenőrzésük alatt álló képeken jelenítették meg, másfelől pedig egyes időszakokban képtilalmat vezettek be, amely azonban csak a közvetlen percepciót ítélte el: az emberi szemtől tiltotta el a képeket, belső képzetként viszont engedélyezte és ösztönözte őket.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

A Kiscelli Múzeum szekularizált Templomterében is valami hasonló történik, amikor Gerhes a felépített installáció belsejében csukott könyvekből összeálló könyvespolcot helyez el, amelyről a látogatók nem vehetik le könyvét. Az ismeretátadás effajta megtagadásával a felépítmény – melyet eredetileg saját és a Paradigma Ariadné építészeti stúdió közös szándéka szerint Aldo Rossi San Cataldo-temetőbe tervezett osszáriumának inspirációja nyomán alkottak meg – nem az emberi megértés és tudásátadás helyszínévé, hanem inkább metaforikusan a felsőbb hatalom által korlátozott bábeli toronnyá válik. Tekinthetnénk erre egyfajta intézménykritikaként is (akár az archívumok és múzeumok működésére nézve is), de a potenciálisan kiéleződő feszültséget egyfajta kompromisszumos megoldásként némileg feloldja az épületen kívül elhelyezett pultra kirakott néhány lapozgatható példány. Belting szerint a mai szakmai képviták középpontjában álló fogalmak még mindig a keresztény hit továbbélő nyomait hordozzák, mivel azok a nyugati gondolkodásban a nyomtatás elterjedésével megkezdődött szekularizációs folyamat ellenére is jelen vannak. Ezalól Gerhes sem tudja kivonni magát a poszt-Gutenberg korszakban, már csak azért sem, mert könyvét is egyfajta teremtéstörténettel kezdi, melynek során a sötétségben megjelenik a fény, majd a második fejezetet kozmográfiával folytatja, haladva az általa teremtett növény-és állatvilág képein keresztül az ember felé.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Enteriőrkép Gerhes Gábor ATLAS című kiállításáról

„Mit kezdjünk a tudományos megismerés klasszikus eszközeivel egy olyan korszakban, amikor a tények egyre kevésbé hatnak a közgondolkodásra, miközben az érzelmeket megmozgató, személyes hitre épülő érvek egyre inkább teret nyernek?” – kezdi Mucsi Emese kurátori szövegét a kiállítást kísérő leporellón. A kérdés ma igencsak aktuális, és a tárlatban működő összetett keretrendszer felvetései és bemutatási módszerei révén egyre érdekfeszítőbb probléma. A kiállítás ilyen módon mutat rá a továbbélő jelenségek gyökereire és utóéletük bonyolult viszonyaira, miközben a lehetséges válaszokat nyitva hagyja. A múlt szerteágazó és befejezetlen kutatásokat, a jövő kérdéseket és még fel nem tárt titkokat rejt. És éppen ebbe a kontextusba helyezve, és ezáltal élővé téve válik izgalmassá az ATLAS-projekt és az elkészült könyv.

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

0103

Fotó: © Gerhes Gábor

Jegyzetek

Lábjegyzetek

[1] Gerhes Gábor: ATLAS. BTM – Kiscelli Múzeum, Budapest, 2022.01.21. – 2022.04.17. URL: http://www.kiscellimuzeum.hu/gerhesgabor_atlas, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[2] ld. https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[3] Julien Fau: Anatomie artistique élémentaire du corps humain. Germer Baillière, Párizs, 1865.

[4] NEUE ORDNUNG - Gerhes Gábor kiállítása. Trafó Galéria, Budapest, 2013.10.31. – 12.08. URL: https://trafo.hu/trafo_galeria/neue_ordnung, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[5] Gerhes Gábor: Der Plan. Mai Manó Ház, Budapest, 2021.06.15. – 2021.08.22. URL: https://www.maimano.hu/programok/kiallitas-gerhes-gabor-der-plan, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[6] A pályázat szakmai koncepciója, eredeti installációs- és könyvterve megtalálható a Ludwig Múzeum honlapján. URL: https://www.ludwigmuseum.hu/velencei-biennale/2019/palyazat-eredmenye?fbclid=IwAR0PB6UL6jzNphvpdS6Ro1SAtxuInNeakWrH8dijFdvneaIgz6Y-ezl6HP0, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[7] Abstract – Gerhes Gábor kiállítása. Fészek Művészklub, Budapest, 2019.04.16. – 2019.05.10.

[8] Gerhes Gábor: Herbarium. Punkt, 2019.05.20. URL: https://punkt.hu/2019/05/20/herbarium-atlas/, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[9] Gerhes Gábor: blackmirror. acb Galéria, Budapest, 2021. 2021.02.18. – 2021.03. 26. URL: https://acbgaleria.hu/exhibitions/gerhes_gabor_blackmirror, utolsó letöltés: 2022. 02. 15.

[10] Hans Belting A hiteles kép – Képviták mint hitviták (ford. Hidas Zoltán). Atlantisz Könyviadó, Budapest, 2009, 9.

A fotóalbum beszerezhető a Mai Manó Könyvesboltban.