Menü

Válogatás Dezső Tamás Hipotézis: Levél minden című kiállításának anyagából

22 • 12 • 30Virágvölgyi István

Dezső Tamás Hipotézis: Levél minden című kiállítása a Capa Központban látható 2023. március 12-ig. A tárlat kurátora Virágvölgyi István, akinek megnyitóbeszédét ezen a linken, a kiállítás képeit és az azt kísérő írást pedig ebben a cikkünkben mutatjuk be. 

„Az emberek álmukban sem képzelik, hogy aki bevégez egy dolgot, az nem ugyan az, mint aki elkezdte, még ha mindketten ugyan azt a nevet viselik is, mert egyedül ez az, ami állandó, semmi más.” – José Saramago

Dezső Tamás az összes élő – köztük az ember – önazonosságát vizsgálja legújabb munkájában. Mi az a rejtélyes és megmagyarázhatatlan kapocs, ami összeköti az összes élő személyiségét egy életen át? Fizikailag állandó változásban vagyunk: a többi élőlényhez hasonlóan az ember testének szinte valamennyi molekulája folyamatosan újakra cserélődik. Intellektuálisan is állandó átalakulásban vagyunk: gondolkodásmódunk egész életünk során változik. Miben áll mégis az identitás? Hogyan nevezhetjük magunkat mindvégig egy és ugyanazon személynek mindezen változások ellenére? Tíz- és ötvenéves önmagunk közt több a különbség, mint a hasonlóság. Egy mag és az abból kinőtt, terebélyes fa között látszólag semmi közös nincs, mégis ugyanarról az élő szervezetről beszélünk.

Az identitás kérdését körüljárva Dezső Tamás az emberi létezés metaforáját a növényekben találja meg, amelyek ugyanabból az anyagból és hasonló struktúrákból épülnek fel, mint mi. Minden élőt – legyen az emberi vagy nem emberi – ugyanaz az anyag alkot, amely majdnem egyidős az univerzummal. Más szóval, egy végeláthatatlan metamorfózis átmeneti állomása minden, ami élő. A testünket alkotó elemek is részei voltak már más testeknek, más időben, más helyen, és csak ideiglenesen tartózkodnak bennünk: idegen anyagok közvetítő közegei vagyunk. Elkülönülő környezet tehát nem létezik, csak különféle létezők és élők, végtelen formákban.

Egy erdő folyamatosan változik, milliónyi átalakuláson megy keresztül – a levelek kicserélődnek, az erdőt alkotó egyes fák jellemzően csak pár száz évig élnek –, ennek ellenére akár évmilliókon át ugyanarról az erdőről beszélünk, miközben kizárólag a helyszín változatlan. Hogyan beszélhetnénk ugyanarról az erdőről, ha az évszázadok során az azt alkotó elemek az utolsó molekulákig már számtalanszor lecserélődtek?
Dezső Tamás most bemutatott munkái heterogén együttessé, egyfajta wunderkammerré állnak össze, nagy távolságból indítanak, és egészen a mikroszkopikus közelségig vezetnek el bennünket: a milliónyi levélből grafikai részletességgel kirajzolódó erdő távlati képétől a felnagyított levél felületének legapróbb részletéig. Egy növényfaj akár egy-egy mikroszkopikus része alapján is azonosítható, mégsem létezik két egyforma egyed, még akkor sem, ha ugyanahhoz a fajhoz tartoznak.

A növények identitását megszállottan kutató Johann Wolfgang von Goethét idézi a kiállítás címe, aki utazásai során naplójában így fogalmazott: „Hipotézis: levél minden, és ez az egyszerűség a legnagyobb sokféleséget teszi lehetővé.” Dezső Tamás munkája gondolatkísérletek gyűjteménye, amelyben az identitás problematikájának értelmezése során hangsúlyosan vetődik fel, hogy lehetséges-e a növényi létformákat évezredekig marginalizáló antropocentrikus álláspontot áthangolni. Miért tűnik számunkra annyira ismeretlennek és idegennek a minket állandóan körülvevő, sok százmillió éves növényi létezés? Miközben létkérdéssé vált az önkényes, emberközpontú osztályozás teljes körű felszámolása, vajon lehetséges-e a növények radikális másságának megértése, ismerve a másság megértésének reménytelenségét ember és ember között?

Az ökológiai válság kapcsán elengedhetetlenné vált, hogy a növényeket jelentőségüknek megfelelően kezeljük, és a folyamatosan mélyülő megkésettség gyötrő érzése mellett komoly erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy az emberi identitás mellett a törékeny növényi létezés kérdéseit is megértsük. És nem pusztán azért, mert tőlük függ és rajtuk múlik a saját létezésünk. (Virágvölgyi István)

A Campo del Cielo (Égi mező) meteorit 4,5 milliárd éves, vagyis a Naprendszer kialakulásakor jött létre. Földi becsapódása négy-hatezer éve történt. A parányfürkészek a világ legkisebb rovarjai, szabad szemmel nem láthatóak. Méretük 0.15 és 1 mm között mozog, súlyuk 0,02-0,03 milligramm. Idegrendszerük összsúlya milliomod gramm nagyságrendű. Rojtozott szárnyukat másodpercenként négyszáz fordulattal forgatják. Tojásaikat más rovarok növények belsejébe lerakott tojásaiba rejtik. A parányfürkészek több mint százmillió éve élnek a Földön, élettartamuk általában 1-2 nap.

0103

Fotó: © Dezső Tamás: inderwelt, 2021-2022 archív pigment nyomatok, 19. századi parányfürkész (Mymaridae) mikroszkóp- metszetekről készült fotográfiák, Campo del Cielo meteorit metszet

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Az állhatatosság kertje, 2020-2022, asztal, fa, fém, acél, antik metronómok, antik herbárium- példányok

A növényi és az emberi időbeliség nem azonos egymással. Az emberi ontológia lényege nem magából az életünkből, hanem annak végességéből ered. A növények nem tudnak önnön végességükről, ezért ők létezésüket teljes mértékben magának az életnek rendelik alá. Az emberi időtudat ritmusa zavaros és heterogén, ráadásul az ember valójában soha nem azonos önmagával: időbeliségünk nem más, mint folyamatos tervezés, énünk állandó kivetülése a jövőbe. Ezzel szemben az éntudat hiánya arra kötelezi a növényt, hogy kizárólag közegének időbeliségeihez igazodjon, és kitartóan engedelmeskedjen a környezet törvényeinek. Az éjszakák és a nappalok egymásutánisága, az évszakok váltakozása, a növekedéssel együtt járó, állandó ismétlődések, a folyamatos önmegszakítás és újrakezdés, a ciklikusság ritmusa maga a növényi időszámítás, a nietzschei örök visszatérés (Ewige Wiederkunft) képzete. A növényi test tehát más idő szerint létezik, mint az emberi test, de ettől még létezése törékeny és véges, így számunkra is átérezhető. Goethe A növények metamorfózisában is a növekedés, átalakulás ritmusát emeli ki. A környezet ütemeire való folyamatos reagálás és a tápanyagok áramoltatása dallamszerű. A folyamatok mechanikus szinkronizálása zeneszerű.

19. századi brit és francia mikroszkóp-tárgylemezeken lévő növényi metszetekről készült fotográfiák. A növények darabjait a második ipari forradalom szennyező hatásai előtt, vagyis a motorizáció, a tömegtermelés és a műanyagok megjelenése előtt zárták két üveglap közé. A metszetek formái egyértelműen utalnak az adott növények fajára, ugyanakkor mindegyik egy-egy konkrét élő szervezet része volt, így egy metszet nem csak a fajt, de saját magát, egy nem emberi „személyt" is reprezentál, amiből kimetszették. A legtöbb metszetet az erőszakos gyarmatosítással elfoglalt ázsiai, afrikai és dél-amerikai területekről gyűjtötték be.

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Metszetek, 2016-2022, archív pigment nyomatok. Installáció a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, 2022

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Variációk az Énre, 2018-2022, archív pigment nyomatok, carrarai márvány, Installáció a Foto Wienben, 2022

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Abies Alba (Jegenyefenyő), 2019, archív pigment nyomat

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Pinus Radiata (Monterey-fenyő), 2021, archív pigment nyomat

0103

Fotó: © Dezső Tamás: Cariniana pyriformis (Kolumbiai mahagóni), 2018, archív pigment nyomat

Nyolc évvel ezelőtt már felhagytam a magazinoknak való fényképezéssel, de még javában dolgoztam a romániai sorozaton, illetve az abból készülő könyvön. Valahogy ott, a Romániában töltött idő alatt ért meg bennem végérvényesen a gondolat, hogy a dokumentarista fényképezés keretek közé szorít, és nem képes leírni az egyébként leírhatatlan valóságot. Ennek ellenére szerintem a könyv – a szerzőtársam szövegeinek hála – tartalmas lett, ráadásul az ott töltött idő olyan alapvető élmény volt, ami átstrukturálta a gondolkodásomat az identitásról, a ráutaltságról, a helyszín fogalmáról. Aztán a könyv megjelenése után átmenetileg abbahagytam a fényképezést és filozófiát kezdtem olvasni, tanulni, ami mostanra a fő tevékenységemmé vált. A Hypothesis: Everything is Leaf ennek a tanulási folyamatnak a része, gondolatkísérletek halmaza, amiben használom a fotót is. A kiállítások, ahogy mondod, tekinthetőek kiemelkedő eseménynek, de egyrészt tudatosan próbálom kerülni az illúziókat, másrészt erősen introvertált vagyok, ezért az igazán kiemelkedő események azok a pillanatok, amikor tanulás közben megértek valamit, vagy amikor azt egy koncepcióban meg is tudom jeleníteni. – válaszolta Dezső Tamás a Punkt kérdésére. A fotográfussal készült interjúnk ezen a linken olvasható el.

Jegyzetek

Dezső Tamás: Hipotézis: Levél minden
Capa Központ
2022. szeptember 22. – 2023. március 12.
Kurátor: Virágvölgyi István