Menü

„Mindig is a képek belső tartalma érdekelt” – beszélgetés Barta Zsolt Péterrel

23 • 01 • 23Baki Péter

Barta Zsolt Péter Balogh Rudolf-díjas fotográfus a fotográfia és a képzőművészet határterületén készíti alkotásait, munkásságából eddig két albumban (CodeX 2007, Csarnok 2009) publikálta képeit. Az alkotóval a kortárs magyar fotóművészet problémáiról és eredményeiről, valamint a hazai és a nemzetközi intézményrendszer szerepéről is beszélgettünk.

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Nyomtalanul I-III., 1981
polaroid tryptichon

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: AI, 1990
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Bennszülött, Párizs, 1996
zselatinos ezüst nagyítás

B. P.

Fotográfusi pályafutásod mellett rendszeresen publikálsz az elmúlt évtizedek fotótörténeti vonatkozásairól, Kerekes Gábor archívumát kezeled, szervezed a kortárs magyar fotográfia eseményeit, akadémiai székfoglalódkor Borbély László „imago doctusnak” nevezett. Mi a véleményed a kortárs magyar fotóművészet jelenlegi helyzetéről, annak esetleges megosztottságáról, problémáiról, ugyanakkor eredményeiről?

B. Zs. P.

Kortárs magyar fotóművészetben nem igazán látok megosztottságot mert nagyon sok fotográfus megadta magát az általam „globálfotó”-nak hívott nemzetközi trendnek, amiben nagyon sok képkészítő jellegtelenül azonosnak látszik. Egy csoportos kiállítást megnézve gyakran az az érzetem, hogy csak néhány alkotó készítette, pedig sok név van felsorolva. Véleményem szerint nem is megosztottságról kellene beszélni, hanem magáról a kortárs fotó megosztó viszonyairól. Belterjessé vált és egymás epigonjainak látszanak. A digitális képkészítés gyorsan gyárthatósága óriási tömegű képet termel, ami felületessé tette a művészet területére tévedőket is. Mit kezdünk majd ekkora tömegű képi halmazzal? Ráadásul évek óta érzékelni, hogy megfelelési kényszer motivál sok fotóval foglalkozó alkotót és sokszor kurátori kívánalom/önkény hatására készítik munkáikat. Rosszabb esetben pedig művészet nélküli puszta aktivizmust lehet felfedezni. Hol van a teremtő művészeti mondanivaló és akarat?  Viszont nem irigylem a mai fotográfiával foglalkozókat, mert az az érzésem, hogy e területen mindenből nagyon sok van és sekélyessé vált, ez világjelenség. Nem csak kép, hanem túlontúl sok következmények nélküli kiállítás születik, amik további eredmény nélküliek. Belehullanak a feledésbe, netán a közönybe. Mások pedig, nagy számú –versenynek mondott – befizetős, pénzdíjas nemzetközi pályázatokon próbálnak érvényesülni, az elvárt nyugati recepciónak megfelelő képekkel, miközben lemondanak arról a belső motivációról, ami a (fotó)művészet lényege. Ugyanakkor örömmel látom, hogy jónéhány középkorú alkotó szembefordult mindezzel és a digitális tömegtermelésre adott ellenválaszként megfontoltan végezhető, egyedi, kézműves technikákkal létrehozott, gyakran nemes eljárásokkal készített unikális munkákat csinál. Meglátjuk mi marad mindebből a jövőben.

B. P.

Szerinted ebből az általad leírt jelenlegi helyzetből milyen fotográfiai jövő fog kirajzolódni, illetve látod-e ennek a jelenlegi helyzetnek a befolyásolását az intézményrendszerben? S mivel már van rálátásod az elmúlt negyven év magyar és nemzetközi intézményrendszerére, mit gondolsz azok szerepéről?

B. Zs. P.

A jövőt illetően csak vágyvezérelten tudok gondolkozni, mert szeretném, ha nem vesznének el azok a fotóművészeti értékek, amelyek lassan 200 év alatt kialakultak, és én is ezek miatt szerettem meg ezt a művészeti formát. Viszont az aggodalommal tölt el, mikor azt látom, hogy már a fényképezés nyelvének elsajátítása, és pláne művelése sem alapkritérium, hogy bárki alkotónak tüntesse fel magát. Számomra a föntebb említett (politikai, vagy más irányú) aktivizmus sem elég ahhoz, hogy valaki művésznek gondolja magát és művészeti reprezentációs közegben agitáljon. A kérdés második felének felvetésében látensen benne rejlik az az új szemlélet, hogy az intézmények próbálnak művészeti trendeket képezni és nem a művészekre bízzák azt, hogy önmaguk alakítsanak ki egy saját szemléletet. Intézményekre szükség van, hiszen a spontán kialakuló művészeti trendeket támogatni tudják, sőt még kezdeményezői is lehetnek, csak nem jó, ha átveszik a művészek szerepét, és kurátoraikon keresztül elő is írják, hogy mit kell tennie egy kortárs fotográfusnak. Jómagam fiatalkorom óta is az intézményi rendszerek felé törekedtem. Ez azt jelentette, hogy a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója megfelelő forma volt arra, hogy egy kezdő fiatal számára fotográfiai közéletet biztosítson, és az akkoriban még nem létező felsőoktatást pótolva egy menedéket nyújtson, valamiféle központot, egy műhelyt és műhelymunkát tudjon hosszabb távon fenntartani és ez ma is fontos.

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Foto Balett 04, 1986
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Törött üveg, Róma, 1993
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Klasszika, Párizs, 1991
vegyszeres frottázs

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Foto Balett 05, 1987
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Két kéz, Róma, 1993
zselatinos ezüst nagyítás

B. P.

Fontos, hogy a 80-as évekbeli FFS-t említed, mint a felsőoktatást pótló képzőhelyet, s bizton állíthatjuk, hogy annak a generációnak a legfontosabb alkotói szinte mindegyike rendelkezett – ha csak érintőlegesen is – FFS érintettséggel. Ugyanakkor az is szembetűnő, hogy az akkor sikeres generáció mára háttérbe szorult, pedig a mai magyar kortárs fotográfia területén nekik vezető szerepben kellene mára lenniük, vagy másképpen látod?

B. Zs. P.

Igen, nagyon sokan megfordultak akkortájt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójában rövidebb-hosszabb időt töltve ott, akik ma is fontos alkotói a hazai fotóművészetnek. Sajnos néhányan már meg is haltak az akkoriak közül. Mint az előzőekben is említettem, hogy valóban egyfajta centrális helyet jelentett és bizonyos fokú műhelymunkára adott lehetőséget, sőt a visszajelzések szempontjából sem volt rossz, mert a publikációs hiányok miatt nem nagyon voltak visszajelzések a munkáinkat illetően, illetve lehetőségként ott volt, hogy legalább egymás közt kitárgyalva – még ha csatázva is – megtehettük. A kérdés másik felét illetően azt gondolom, hogy talán az, hogy az akkori generáció mára háttérbe szorult, azt én nem tartom problémásnak, illetve ez egy természetes folyamat, hogy újabb generációk jönnek. Nyilván frissebb aktivitással, új formakeresésükkel természetszerűleg kerülnek előtérbe. Az, hogy az előző generációkból vezető szerepben nem nagyon láthattunk embereket, annak az lehet az egyik fő kiváltó oka, hogy ezt az egész generációt tulajdonképpen sújtotta az a fajta ellenállás, hogy ők semmilyen funkciót nem akartak vállalni, mert maga a funkcionárius feladatkör eleve rossz szájízt jelentett a szocializmusban. A kollégákkal többször is beszélve erről megemlítettük, hogy ezek valóban hiányt szültek egy-egy kihagyott időszakban, ami meg is bosszulta magát és ezek a generációk kihullottak tulajdonképpen a fotográfiai közéletnek erről az irányítói területéről.

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Roncsolt kép, 1983,
kémiai roncsolt zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Kezem, Vác, 2000
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Frenológiai fej, Párizs, 1996
zselatinos ezüst nagyítás

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Tekintet, 2022
SX70 polaroid

B. P.

Ez talán kihagyott lehetőség is volt, ugyanakkor nagyon fontos lenne a Te generációdnak az, hogy még inkább felszínre kerüljenek az akkori és a mostani munkák, s ezzel együtt a megbecsülésük is emelkedjen. Ezen persze segítenek a galériák, bár hiszel ebben egy ilyen forráshiányos társadalmi közegben? Lehet innen tartós nemzetközi rangot kivívni?

B. Zs. P.

Valóban nemrég írtam, hogy a mi generációnk (a mostani hatvanasok) egy „elveszett generáció”. Valójában mi fiatalon nem tudtuk kifutni magunkat, mert nagyon kevés anyagi eszközökkel rendelkeztünk. Ez azt eredményezte, hogy a lelkesedésen túl kevesebb mű született meg, mint amennyinek kellett volna. A fotográfusok számára a 80-as években nem voltak ösztöndíjak, például a fiatalokat segítő Pécsi József Ösztöndíj is 1991-től volt, míg a fiatal képzőművészeknek már régóta működött a Derkovits Ösztöndíj. Manapság azonban jónéhány ösztöndíj segíti a fiatalok és a középnemzedék munkásságának kifejlődését (Pécsi József ösztöndíj 3 évre, a Magyar Művészeti Akadémia szintén 3 éves ösztöndíja, a Capa Központ ösztöndíja), sőt az oktatási idő alatt indulást is (Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíja). Ezek nagyban segítik elő, hogy nemzetközi szinten próbáljanak alkotni és ez ma már nem is gond. Mindezek hiánya a mi generációnknak jelentős hátrányból indulást jelentett, és ez meg is látszik például publikációs területen. A jelen fiatal alkotói törekszenek rá, hogy mihamarabb könyvekben, kiadványokban jelentessék meg munkáikat, míg az én generációm (és a közvetlenül előttem járó) jónéhány jelentékeny alkotójának mai napig sincs akár egy kismonográfiája se, így életművek lappanganak félhomályban. Ebben valóban sok feladat hárul a galériákra, mert gyorsabban tudnak visszanyúlni és rehabilitálni olyanokat, akiknek helye kell legyen a hazai fotóművészet történetében. A tartós nemzetközi ranghoz pedig szerintem nem elég a tehetség, sokszor ott kell lenni, vagy képviselettel (galéria, magángyűjtő) rendelkezni abban a nemzetközi térben, ahol helyet próbál szerezni egy-egy hazai alkotó. Elmondható, hogy a támogatások nélküli 80-as években számunkra gyakran a nem hivatalos egyéni „partizán akciók” jelentették a vasfüggönyön túlra vezető utat, és csak a 80-as évek végén, a 90-es évektől kezdve vált szabaddá az út. A nemzetközi megmérettetés és a műveim érvényesítése számomra is fontossá vált, és talán nem túlzok, hogy ebben úttörő szerepet vállaltam, és rajtam keresztül Kerekes Gábor is bekerült a nemzetközi vérkeringésbe. A fiatalabbaknak ma már pár fokkal könnyebb pozícionálni magukat például Dezső Tamás, Magyar Ádám, Puklus Péter, mert geopolitikailag – azaz határok nélkül – és infokommunikációs hálózatokon keresztül (is) tudják érvényesíteni műveiket. Ráadásul ők azok, akik egyéni művészeti teljesítményt nyújtanak, így joggal szereplői a külföldi szcénának.

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Kréta, 1988
zselatinos ezüst

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Lili, Kétbodony, 2005
archív print

0103

Fotó: © Barta Zsolt Péter: Máté, 2013
60x50 cm giclée Baryta papír

B. P.

Életműved eddigi részében – ahogy a kiállításodon lévő képekből is tükröződik – a test hangsúlyos szerepet kapott. Természetesen ez csak egy szelete a művészeti tevékenységednek, de mit gondolsz, a következőkben merre tart ennek témának a kibontása az alkotói folyamatodban?

B. Zs. P.

Szabálytalanul dolgozom és nem zárom magam egyetlen koncepcióba, hagyatkozom az inspirációkra, ezért van az, hogy emberi testeket, növényeket, állatokat, tárgyakat, jelenségeket fölváltva fényképezek. Szívesen nyúlok bármilyen fototechnikai eszközhöz, mert mindig is a képek belső tartalma érdekelt, hogy mivel készült, azt nem tartom lényegesnek, de a mű végső megjelenési formájára nagy gondot fordítok. Később rendezem a kiválasztott munkákat az 1990-ben megkezdett CodeX nagy egysége alá, manapság csak ezt folytatom. A mostani visszatekintő kiállításnak azért lett a test a fő motívuma, mert ez az, ami összeköti a kezdeti időket (1980-tól) a jelennel, és máig végigvonul a művészeti tevékenységemen, azaz körülbelül 40 évemen át. Az előző évben a jelenségek témakörébe került 25 új munka, mellette újra fölfedeztem a kis polaroidok kamarajellegű világát, amiből frissen bemutattunk néhányat a mostani kiállításon. Zenei hasonlattal élve azt szoktam mondani, hogy ha a nagy síkfilmes képeket szimfóniának neveznénk, akkor a kötött formátumú kis polaroidok a kamaradarabok. Legutóbb viszont éppen analóg nagyfilmre növényi fotókat készítettem Karl Blossfeldt emlékére, mert kicsit már elfeledve a munkásságát, és a műveit újranézve rá kellett jönnöm, tudatosítanom kellett, hogy látensen inspirált és megragadt a belső imaginárius múzeumomban. Sőt, látom, hogy olyanokra is erős hatást gyakoroltak növényképei, akik nem képi művészetet műveltek, mint például az általam nagyon tisztelt Makovecz Imre építőművészre. Tavaly januártól pedig (mivel vásároltam egy művészeti nyomatokra képes printert), elkezdtem földolgozni az eddig csak digitálisan szunnyadó fotóimat és hosszas válogatás után, már most, 50 soha nem látott kész nyomatom keletkezett. Folyamatosan dolgozom az új munkákon és szedem elő a régieket, a kezdeti időkből származókat is, hogy rendszerezzem műveimet, mert egyre többször jut eszembe, hogy mi marad utánam.

Jegyzetek

Barta Zsolt Péter válaszai a Punkt 5kérdésére ezen a linken olvashatók el.