Menü

Az ember, aki „lefotografálta az egész világot” – Hopp Ferenc (1833–1919) képei és élete

23 • 06 • 25Tőry Klára

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum[1] a 19. század sikeres vállalkozójának, a Calderoni optikai- és fotó-szakbolt társtulajdonosának, majd vezetőjének, az ismert világutazónak nevét őrzi, aki 1919-ben végrendeletével a magyar államra hagyta mintegy négyezer darabból álló keletázsiai gyűjteményét. Ezáltal vagyonából ma is fennálló és működő közintézményt hozott létre azzal a feltétellel, hogy minden magyar állami tulajdonban lévő kelet-ázsiai műtárgyat az ő gyűjteményével egyesítsenek. Az Andrássy út 103. alatti Buitenzorg nevet viselő villáját és világutazásai alatt gyűjtött, rangos távol-keleti műgyűjteményét fogadott hazájának ajándékozta, hogy egy kelet-ázsiai művészeti múzeum alapjául szolgáljanak. Utazásai során szenvedélyes amatőr fotográfusként sok ezer fotográfiát, diát és sztereóképet készített. Dolgozószobájának egyik nevezetessége tizenhat díszkötésű album volt, amelyekben a munkatársai által összeállított Jubileumi album[2] szerint: „Hopp Ferencznek ezrekre rúgó fénykép-fölvételei vannak a földgömbnek minden részéből. Tudományos köreinknek fogalmuk sincs arról a kincses bányáról, mely e gyűjteményekben le van rakva.”[3] Ezekről Hopp így rendelkezett: „A világ körüli utazásaimat tartalmazó képalbumot, valamint papírra és üvegre negative fölvett képeimet, sztereoszkópot és fotográfiákat, összes geográfiai műveket és mappákat, melyek villámban találhatók, a Budapesti Magyar Földrajzi Társaságnak ajándékozom.”[4] A háború pusztításai következtében a Földrajzi Társaság épülete bombatalálatot kapott, a múzeumba többször betörtek, sok üvegnegatívot szórtak szét, törtek össze. Hagyatékának nagy része, hatalmas fényképgyűjteménye elpusztult, vagy elveszett, sajnos csupán százvalahány, jórészt sztereókép maradt fenn jó állapotban a rendkívül változatos tematikájú, érdekes fényképanyagból. Szintén a háború áldozatává vált régi optikai és csillagászati műszerekből álló szakmai gyűjteménye, melyet a Meteorológiai Intézet Asztrofizikai Múzeumára hagyott.

Mielőtt Hopp Ferenc fényképezni kezdett volna, a sztereófényképezés már több évtizedes múltra tekintett vissza. 1851-ben a londoni világkiállításon mutatták be a nagyközönségnek az emberi szempár távolságának (kb.6,5 cm) megfelelő távolságban készített sztereó-képpárt és a sztereó-nézőt, mellyel fokozott térhatás érhető el. A sztereó hatalmas sikert aratott, valóságos ’sztereó-láz’ hódított a világon. „Egy otthon se maradjon sztereó nélkül!”[5] – hirdette a londoni Stereoscope Company A sztereó-fényképezőgép kisebb mérete és súlya következtében a sztereóképeken jelentek meg elsőként utcai jelenetek, eseményfotók. Magyarországon a sztereó-felvételek szinte egyidősek az első műtermek megnyitásával. A század második felében a Calderoni-cég volt a legnagyobb sztereókép forgalmazó. Több hivatásos fotográfusunk is alkalmazta időnként a sztereó-technikát. Klösz György az 1875-ös tabáni és az 1879-es nagy szegedi árvizet sztereó formában is megörökítette. Az 1900-as évektől már a hazai műkedvelő fényképészek – Divald Károly, Eötvös Loránd, Faix Jacques és mások is – sikeresen szerepeltek sztereó-képekkel a fényképkiállításokon.

A sztereóképek az 1860-as évek után átmenetileg kimentek a divatból, de a 19. század végén és a 20. század elején a nagyobb fényérzékenységű, rövidebb expozíciós időt, pillanatfelvételt, eseményfotót lehetővé tevő brómezüst-zselatinos száraz eljárásnak köszönhetően újra rendkívül népszerű lett a sztereóképek készítése, gyűjtése és nézegetése, mely a világ távoli tájait hozták a polgári otthonokba és aktuális eseményekről, érdekességekről tudósítottak. A sztereóképek felkeltették az érdeklődést a távoli országok tájaira, népeire, életére, szokásaira is. A száraz eljárás széles amatőrtömegek számára tette elérhetővé, hogy megörökítsék utazási élményeiket. A térhatású képek nézegetése azt az érzetet keltette a nézőben, mintha maga is ott lenne a kép helyszínén vagy részese lenne az ábrázolt eseménynek. Oktatási segédeszközként is igen praktikusnak bizonyultak, s a műszaki felvételeknél és a tudományos kutatásban is a mikrófotótól a csillagászati fényképezésig világszerte széles skálán alkalmazták a térhatású felvételeket, a térképészetben és a légi fényképezésben is fontos szerepet kapott. Az 1920-as években a nagyközönség gyors tájékoztatását a képes magazinok riportfotói és a film vették át, véget vetve a sztereófényképek fénykorának. A kor divatja és praktikus okok – a sztereó-fényképezőgép könnyebb kezelhetősége, és a rövidebb expozíciós idő indokolhatta, hogy Hopp Ferenc utazásain az 1890-es évek elejétől nagy számban készített sztereóképeket.

0103

Fotó: Koller Károly: Hopp Ferenc 49 éves korában, 1882
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Hopp Ferenc 1833. április 28-án Fulneken, a morvaországi német városkában, született, német anyanyelvű hétgyermekes polgárcsaládban nevelkedett, apja a kisvárosi templom sekrestyése és kántortanítója volt. Itt végezte elemi iskoláit, s bár korán elkerült otthonról, élete végéig tartotta szülővárosával és rokonaival a kapcsolatot. Nagylelkű adományokkal, majd végrendeletében jelentős összeggel támogatta Fulnek fejlesztését, oktatását, kulturális életét, ösztöndíjakat alapítva szociális érzékével segítette a tehetséges, de szegény sorsú diákok és az önállósodó iparosok előre jutását. 1845-ben 12 évesen került Pestre látszerész tanoncnak Calderoni István optikai cégébe, mely már indulásakor is az ország legjelentősebb, legnagyobb választékú fotó-szakboltja volt, ahol elsőként jelentek meg a nemrég felfedezett fotográfia újdonságai. Calderoni 1860-as hirdetése szerint a Gizella (ma Vörösmarty) tér sarkán a Váci utca 3. szám alatti üzlete a „stereoskopok legnagyobb raktára az egész birodalomban.”[6] Fényképes kirakata révén a Belváros egyik leglátogatottabb üzlete is volt, mely felhívta magára a társasági élet figyelmét. „Kirakata előtt csoportosult … a déli korzó közönsége, megbámulni vagy irígységgel  szemlélni a szépségeket, előkelőségeket, nevezetes vendégeket, vagy világhírű halottakat.”[7] … „Akinek a fényképe bekerül Calderoni kirakatába, az már vagy nagy ember, vagy az volt, vagy azzá lesz hamarosan.”[8]- csipkelődött egy pesti lap.

A Calderoni üzlet az optikai és fotográfiai cikkek mellett hírességek vizit- vagy kabinet méretű portréit és városképeket – főként sztereó-változatban – is árusított. Hopp igazi self-made man volt, hat inaséve alatt tökéletesen elsajátította a szakma alapjait, kitűnő eredménnyel végezte el a kereskedelmi iskolát, a nagyvilági viselkedést és a francia nyelvet is megtanulta Calderoninál, aki utódjának tekintette. Az 1851-ben megszerzett segédlevele és a Calderoninál töltött két év gyakorlati idő letelte után – a céhes hagyományoknak megfelelően – hosszabb vándorútra ment. Két évig Bécsben Weinberger látszerész cégénél dolgozott, majd két évre hazatért. Hogy még sokoldalúbb szakmai tapasztalatra tegyen szert, 1857-ben négy évig New Yorkban Benoit Kahn látszerész-optikusnál ismerte meg szakmája legkorszerűbb újdonságait, aki hiába akarta üzlettársául fogadni minden új iránt fogékony alkalmazottját. Hosszabb időt töltve Amerikában, érdeklődését a Távol-Kelet iránt az Egyesült Államokban megjelent első japán követség keltette fel.

1861-ben tért vissza Pestre, s Calderoni leányát, Idát feleségül véve Amerikában megtakarított pénzével betársult a márkás cégbe. Bár házasságuk rövidesen felbomlott, gyermekük nem született, Calderoni fiaként kezelte Hoppot. Mikor a mester 1864-ben visszavonult, Hopp Ferenc vette át a céget, s a Calderoni és Társa cég bővítette tevékenységi körét, „csakhamar tekintélyes nevet vívott ki a budapesti kereskedői világban.”[9] – emlékezett a Jubileumi album. Hopp teljesen meggyökeresedett hazánkban; az anekdota szerint, amikor 1895-ben Ferenc József császár kitüntette,[10] s a ceremónia során megkérdezte tőle: Ön ugye német? – erre Hopp büszkén válaszolta németül: Nem felség, én magyar állampolgár vagyok![11] Hopp üzletemberként igen sikeresen működött, a legnevesebb nemzetközi cégekkel épített ki kapcsolatot, számos újdonságot vezetett be. Ragyogó érzékkel ismerte fel, hogy a hagyományos optikai cikkek forgalmazása mellett mekkora lehetőség rejlik a gyorsan fejlődő fényképezés eszközei és anyagai mellett a tanszerek és az iskolai szemléltető eszközök importálásában, forgalmazásában, majd gyártásában. Az 1870-es évektől Eötvös József tanügyi reformja és a millenniumi korszak gigantikus iskolaépítési programja nyomán ő honosította meg Magyarországon ezek előállítását. 1872-ben külön tanszerosztályt, majd tanszerboltot nyitott, a millennium idején már közel 2500 féle taneszközt forgalmazott. Nagy befektetéseket áldozott a tanszergyártásra, idővel monopóliumot nyert az állami iskolák korszerű szemléltető eszközökkel való felszerelésére.[12] 1903-ban kereskedelmi tanácsos címet nyert, a főváros életének elismert alakja volt. Sokoldalú üzleti tevékenységével komoly vagyonra tett szert, a cég változatlan sikerrel működött tovább. A hazai ipart tudatosan pártolva, hazai iparosokkal társulva saját speciális – üvegfúvó-, asztalos- és lakatos – műhelyeket hozott létre, hogy minden az általa ellenőrzött kiváló minőségben készüljön. 1909-ben megvált a tanszerrészlegtől és csak az optikai céget tartotta meg haláláig.

Tekintélyes vagyonából még 1883-ban nagy telekkel egy eredetileg nyaralónak épült villát vásárolt az Andrássy út 103. szám alatt, mely az 1906-os átépítéssel. bővítéssel nyerte el mai formáját azzal a céllal, hogy a későbbi évtizedek alatt gyűjtött ritkaságokból álló gyűjteményét elhelyezze. A földszinten volt a lakás, az emelet a gyűjtemény elhelyezését szolgálta, mely az 1890-es évektől rendszeresen fogadott látogatókat. „E szalonban a legbámulatosabb műtárgyak vannak felhalmozva, indiai bálványok, fétisek, képek, szobrok, néprajzi eszközök, fa-, bronz- és csont-díszművek, amelyeknek egyike-másika százakat ér. … üveges szekrényekben vannak itt elhelyezve mindazok a műkincsek és érdekes holmik, amelyeket Hopp világutazásai közben öt világrészből beszerzett. A szemlélő valósággal zavarba jön, mit méltasson inkább figyelemére, a pompás szőnyegeket, a színgazdag, drága kínai selyem- és aranyhímzéseket, a gyönyörű harci eszközöket, kínai vázákat, japán dísztárgyakat, bámulatos filigrán- és email-munkákat, a rézkarcokat, papírfestményeket, a fémtárgyakat, az etnográfiai ritkaságokat, a káprázatos kolibri-gyűjteményt, a csodálatos ásványokat, a képzelhetetlen finomságú fonott munkákat…” – számolt be már két év múlva a Jubileumi album[13] a gyűjtemény gazdagságáról és sokoldalúságáról. 1907-ben az Iparművészeti Múzeumban megrendezett Amateur Gyűjtemények Kiállításán már a legnagyobb keleti anyaggal szerepelt. Hopp elsőrangú és megbízható, a fotóhoz, a látszerészethez, a tanszergyártáshoz és az üzletvitelhez értő szakembergárdát gyűjtött maga köré, akikkel távollétében rendszeresen levelezve konzultált, a földgömb túlsó részén járva is beszámoltatta őket az üzleti ügyekről. Így hosszabb időn át is nyugodtan munkatársaira bízhatta az üzlet vezetését, akik többségével baráti kapcsolatban is állt.

Vagyona lehetővé tette, hogy egyre több időt áldozhatott hasznos szenvedélyeinek: az utazásnak, műgyűjtésnek és fotografálásnak, földrajzi, néprajzi és földtani ismeretei bővítésének. „Csillapíthatatlan tudásszomja az utazásokban és a földrajzi-földtani ismeretekben találta meg életterét, amikor a szakmájában már kiélte magát; munka- és vállalkozó kedve az utazásokban, majd a rendszeres műgyűjtésben talált kompenzációra. Mindezt össze tudta kapcsolni szakmájából származó tudásával és tapasztalatával: mint optikus fényképeket készített, a precíziós műszerek készítője a finoman megmunkált iparművészeti alkotásokat válogatta, s mindezt a geográfiai és geodéziai műszerek készítőjének a távoli világok iránti vonzalmával és csodálatával tette.”[14] – írta életrajzírója, Felvinczi Takács Marianne. Utolsó éveiben már visszavonult az üzleti élettől, hogy csak gyűjteményeivel foglalkozhasson. A Calderoni és Társa néven tovább működő üzletet 1944-ben bombatalálat érte, teljesen kiégett.

0103

Fotó: Erdélyi Mór (?): Hopp Ferenc ritkasággyűjtemény az egyik emeleti szobában. 1900 k.
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Berber tevehajcsár a városfal mellett, Észak-Afrika, 1897
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Kezdetben szakmai célból európai szakkiállításokra utazott, 1867-től a világkiállításokra látogatott, majd egyre nagyobb szabású, gondosan kidolgozott tervet tűzött ki maga elé a világ megismerésére a menetrendszerű gőzhajójáratokat használva a világóceánok átszelésétől a világ újonnan épült nagy vasútvonalainak végig-utazásáig. Pontosan megtervezett útjai során mindig feljegyzéseket készített élményeiről. Első nagyszabású útja szakmai gyakorló-ideje színhelyére, az Egyesült Államokba vezetett, majd a történelmi emlékeket látogatva a Földközi tengert hajózta körbe, utána Európa országaiban tett nagy körutazást. 50. évében járt, amikor 1882-ben elindult első, 11 hónapig tartó föld körüli útjára, melynek Ausztrália, Jáva, India (ahol Dardzsilingben a nagy utazó-példakép, Kőrősi Csoma Sándor sírjánál tisztelgett), Kína, Japán, Egyesült Államok voltak a főbb állomásai. Kezdetben inkább emléktárgyakat és különlegességeket gyűjtött, érdeklődése mindenre kiterjedt, amit a természet és ember alkotott, de később figyelme fokozatosan fordult a magas művészet és a tudatos műgyűjtés, ezen belül a keleti művészet és díszítőművészet felé. Egyre inkább néprajzi-, kultikus- és műtárgyakat vásárolt, régiségeket, a kelet-ázsiai, kínai, s főként a japán képző- és iparművészet és kézművesipar remekeit: ékszereket, tőröket, bronz használati- és dísztárgyakat, nemesfa-, lakk- és drágakőfaragásokat, kerámiákat, elefántcsont tárgyakat. Nem elsősorban a tárgyak korára, hanem a gondos kézműves munka minőségére helyezte a hangsúlyt. 1897-es Földközi-tengeri útjáról, a Tuniszból hozott karthágói műtárgyai – melyeket a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozott – alapozták meg a múzeum pun gyűjteményét. Később már – mint írta: „Nálam a gyűjtés már betegség, valami démoni varázs rajtam.”[15] Munkatársai szerint: „Hosszú útjai alatt igazi világpolgár és tudós lett, mert útközben nem csupán szemléletnek élt, hanem tanulmányozta a népeket és szokásokat, földkörüli utjában közel ezer fénykép-fölvételt eszközölt s tömérdek műipari és néprajzi tárgyat gyűjtött össze.”[16] Kortársai szemében „a legviláglátottabb magyar” volt. [17]

Első világkörüli útján még vásárolta a fényképeket, Jávából küldött levelében írta, hogy fényképeket hoz magával, s Japánban a sok emléktárgy mellett fényképeket is vásárolt. 1892-es Földközi-tenger körüli útján már maga is fotografált, s attól kezdve változatos témakörben készítette fényképeit a távoli országok akkori életéről, kultúrájáról, tájairól. Nem tudni, hogy mikor, kitől tanult fényképezni, de a Calderoni cégnél egész életében több szálon is kapcsolatban állt a fotográfiával: fényképezőgépek gyártásával és javításával is foglalkozott, a Photo Club tagjait fotófelszerelés- és –anyagvásárlásait árkedvezményekkel, különféle akciókkal támogatta, csillagászati műszerek importálásával és konstruálásával segítette Konkoly-Thege Miklós meteorológiai és asztrofotográfiai munkáját. „Számára a fényképezés eszköz volt csupán, hogy mérhetetlen számú kilométereket magában foglaló utazása során ért benyomásait, a fontosabb, vagy neki tetsző helyeket megörökítse.” [18]  – írta Kincses Károly. Második, több mint egy évig tartó világjáró útjáról írt leveleiben – amikor 1893-ban nyugat felé kerülte meg a földet – gyakran írt a fényképezéssel kapcsolatos élményeiről, problémáiról, néprajzi tárgyak vásárlásáról. „Útjain általában mindig vele volt a fényképező készüléke, s annyi felvételt csinált, hogy barátai tréfás megjegyzése szerint: lefotografálta az egész világot.[19] – írta a Jubileumi album Japánban töltött idejéről. Kiotóban egy templomi népünnepély szemlélőjeként írta: „Ezt a ritka látványosságot és a szorongásig megtelt utcákon ünnepi hangulatban hullámzó néptömeget egy verandáról néztem végig, sőt le is fotografáltam.”[20] Élvezte, hogy maga örökítheti meg a különleges helyszíneket: „ha a világ legdélibb városában fényképezni tudnék, akkor elégedetten megyek tovább.”[21] – írta a dél-amerikai pampákról. Különösen bosszantotta, ha a fotográfusok életét megkeserítő hibákkal szembesült: „egyszer az idő nem kedvező, ha pedig az idő kedvező, akkor nincs lemez kéznél, aztán csődöt mond a Moment-zár, aztán … az ember esetleg elfelejti a kazettát kinyitni…[22] – sorolta a fotózásnál felmerült problémáit. 1898-as közel-keleti útja alkalmából panaszkodott, hogy Kairóban a ’kollégák’ elrontották lemezei előhívását. Ettől kezdve mindig hazaküldte felvételeit előhívatni. Előszeretettel örökítette meg élményeit sztereó-képeken. Kedvtelésből utazott, s ha érdekeset látott, témakörtől függetlenül könnyű kézi kamerájával rögvest le is fényképezte. Emellett saját felvételei kiegészítésére továbbra is vásárolt fotókat.

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Csónakok a tengeren, 1899
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Ünnepi (Gion-macuri) felvonulás, Kioto, 1903
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

1899-ben a trópusi Afrikába tett útjával régi álmát valósította meg. A turisták közt ő volt az első, aki az akkor megépült kongói vasútvonal teljes hosszát beutazta, s sztereóképekkel dokumentálta útját. Nem csupán a szokványos témákat, épületeket, tájakat, csoportokat fényképezte, hanem mindent, ami érdekes volt számára. „Leopoldville-ben … jelen voltam, midőn a munkásoknak az élelmiszereket kiosztják. Nagyobbára asszonyok jöttek el a legkisebb négercsemetével a karjukon.” – említett egy érdekes fotótémát. Máskor egy bennszülött kunyhójába látogatott, hogy élet-közeli képeket készíthessen a családról, Kamerunban az áruk ki- és berakodását fényképezte.[23] Úgy látszik, hogy Hopp élete minden évtizedének betöltésekor világkörüli útra ment, így 1903-ban is. Kedvelt távol-keleti helyein, különösen Japánban igen sok műtárgyat, főként finom mívű, aprólékos kidolgozású iparművészeti tárgyat vásárolt. Az út terméseként készített 1700 fénykép nagyobb része sztereó-felvétel. Japánból Kínán át az újonnan épült transz-szibériai vasúton két hétig folyamatosan utazva tért haza. Két év múlva – főként ásványok gyűjtése céljából, melyeket közintézményeknek ajándékozott – negyedszer is föld körüli utat tett, és 6-700 fényképet készített. Szülővárosában így összegezte eddigi élményeit: „négy föld körüli utam alkalmával mind az öt világrészen, vízen és szárazon 275.000 kilométer tengeri és 60.000 kilométer szárazföldi utat tettem meg, tízszer kereszteztem az Egyenlítőt. Hétszer Afrikát, hatszor Amerikát, háromszor Ausztráliát, kétszer pedig egész Ázsiát utaztam keresztül, miközben a természet csodáit a trópusok világában, a növényvilág gazdagságát csodálatos botanikus kertekben, a leghatalmasabb hegyláncokat a legmagasabb hegycsúcsokkal, minden égöv tengereit, … folyókat és folyamokat, a legdúsabb vizű, legmagasabb vízeséseket, gejzíreket és vulkánokat, arany-, ezüst-, gyémánt- és egyéb bányákat, a legszebb tájakat, a legnagyobb városokat, a legjobb és világhírű kikötőket gőzhajók és vitorlások ezreivel megcsodálhattam, a pompás trópusokat, szigeteket bennszülötteikkel, a különböző emberfajtákat megismerhettem, az Andokat 5000 méterig megmásztam, átkeltem a Magellán-szoroson és oly szerencsés voltam, hogy csaknem az egész bejárható világot láttam. Mégis, valami egészen különös, leírhatatlan érzés fog el, midőn szeretett szülővárosom földjére lépek.”[24] „A két sarkövi vidéken kívül alig van kultivált része a földgömbnek, amelyet az öreg úr ne érintett volna. A Nordkapptól Új-Zéland déli csúcsáig, a kanadai Winnipegtől a szibériai Vlagyivosztokig és a dél-amerikai Magellán-szorostól az észak-japáni La Pérouse-szorosig vitték az útjai. A Cordillerák legmagasabb szorosain kelt át Chiléből az argentínai pampákra; öszvérháton mászta meg Arizonában a négyezer láb magas El-Santirell sziklát; teveháton járt Medina és Dzsiddah közt és elefánton utazott Elő-Indiának és Burmának vasútmentes vidékein”[25] – részletezi dr. Gáspár Ferenc orvos és utazó Hopp utazásainak kalandokban bővelkedő hatalmas dimenziót. Mint emberről is a legnagyobb elismeréssel ír: „a lelke, az acél; a tudása kolosszális, a kitartása pedig egyszerűen bámulatos.”[26] Felvinczi Takács Zoltán hasonló elismeréssel jellemzi:Nálunk szokatlan erényei olyan magasságig vezették, amilyenen csak kivételes lelki kultúra élhet meg egyedül, a saját erejére utalva.”[27]  Hopp 1913-ban 80 évesen vállalkozott ötödik föld körüli útjára, hogy Délkelet-Ázsiát és trópusi növényzetét megismerje. Ezen az úton is sokat fényképezett. Mire hazaérkezett, kitört az első világháború. Magas kort megérve, 1919-ben villájában szeretett gyűjteménye körében, halt meg.

Hopp Ferenc nem csupán saját kedvtelésére utazott, ismereteit állandóan megosztotta másokkal, barátainak és munkatársainak írt számos, hosszú úti levelében folyamatosan beszámolt élményeiről, útjainak érdekes mozzanatairól. Aktívan részt vett számos hazai tudományos és társadalmi egyesületben, melyeket adományaival támogatott. Miután hosszú útjai fáradalmait a Tátrában kipihente, hazatérve élőszóban tartott beszámolókat. Válogatott úti képeiből nemcsak kiállításokra szánt papír-kópiákat, hanem vetítésre diaképeket készíttetett. Sztereó-képeit üvegdia vagy papírkép formájában sztereo-nézővel mutatta be a közönségnek, olykor képpárjainak csak egyik részét használta a vetítéseken vagy a kiállításokon. A Magyar Földrajzi Társaság ülésein rendszeresen saját felvételeivel illusztrált előadásokon számolt be útjairól, s ezek egy részét szintén fotóival szemléltetve nyomtatásban is megjelenttette[28] a Társaság folyóiratában, a Földrajzi Közleményekben és más korabeli újságokban. Hopp szinte semmit sem adott vagy cserélt el, hiszen minden műtárgy megszerzéséhez személyes élménye is fűződött, azt gyűjtötte, ami rá közvetlenül hatott. Sok-ezer darabos, saját készítésű fotógyűjteményét gondosan feliratozta, a képeket albumokban tárolta. Bőkezű adományok mellett gyűjtéseivel, képeivel a legkülönbözőbb módon segítette számos tudományterület kutatóit, intézményeit, szívesen kölcsönözte műtárgyait múzeumi kiállításokra. A hazai művelődés, az ismeretterjesztés ügyét az Uránia Magyar Tudományos Egyesületben végzett munkája révén is elősegítette, itt is vetítették a világutazó felvételeit. 1896-ban a Fényképészek Köre díszelnökévé választotta. Két év múlva a képeivel szerepelt a Kör kiállításán, melynek kritikusa szerint Hopp „120 stereoskopban világ körüli utazásában tett legszebb felvételeit mutatta be, eddig soha nem látott szépségben.”[29] Aktív tagja volt az ország első, 1899-ben alakult fotóamatőr egyesületének, a Photo Clubnak. A műkedvelő fényképészek tagjai sorában a tudomány és művészet kiemelkedő képviselői, a művelt arisztokrácia és a gazdasági élet jeles vezetői, neves politikusok mellett demokratikus módon, származástól, foglalkozástól függetlenül iparosok, tanítók, vállalkozók egyaránt voltak. Itt is több vetített képes előadást tartott útjairól, s sikeresen szerepelt a klub kiállításain. 1902-ben az Új Idők kritikusa szerint „a közönség hosszasan nézegette a sztereoszkopikus kamerákat is, ahol csodás plasztikával látta maga előtt a legfinomabb fölvételeket. E részben Wartha Vince, Hopp Ferenc, Bohus báró felvételei a tökéletesség színvonalán állnak.”[30] 1906-ban Hopp Ferencnek „a Föld különböző részéből”  származó 50 sztereofelvétele nem kis feltűnést keltett.[31] 1908-ban a Műcsarnokban megrendezett I. Országos Művészi és Tudományos Fényképészeti Kiállításon az ország legrangosabb fotográfusai társaságában állított ki. A tudományos fényképezés termében négy nézőszekrényben bemutatott, földkörüli útjain készült képeiért ezüstérmet nyert. 1899-ben az aradi fotókiállításon látott képeit lelkesen ecsetelte a Magyar Fényképészek Lapja: „Hopp Ferenc száz darab sztereoszkóp diapozitív képei olyan hatással vannak a szemlélőre, mintha ott járna a tropikus égöv alatt a fekete bőrűek között, szinte érzi az ember a melegséget, amely az egész tájon átvonul.”[32]

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Puskapor kirakodása Kamerunban a hamburgi a Paul Woermann gőzösről, 1899
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Magashegyi pusztaság az Andok láncai között, Bolívia, 1893
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Sikeres üzleti tevékenységével szerzett vagyonából igen gondosan megszerkesztett végrendelete sokoldalú műpártolói tevékenységéről tanúskodik, több mint 40 kulturális és jótékony szervezetnek szánt kisebb-nagyobb összeget. Az elsőbbség a közintézményeket, első helyen a Szépművészeti Múzeumot illette meg. 1907-től gyűjteménye fejlesztéséhez a keleti művészetek szakértőjét, Felvinczi Takács Zoltán művészettörténész-orientalistát hívta segítségül. A nevét viselő Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum a Szépművészeti Múzeum fiókintézeteként Petrovics Elek főigazgatósága idején, 1923-ban nyílt meg. Első igazgatója Felvinczi Takács Zoltán Hopp Ferenc szándékának megfelelően a magángyűjteményből igazi múzeumot szervezett. 1933-ban, Hopp Ferenc születésének 100 évfordulóján, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum fennállásának 10 évében Nagy-Ázsia művészete[33] című állandó kiállítással ünnepelték meg a kettős jubileumot. A kiállítás mintegy másfélezer tárgya területi és kronologikus elrendezésben vonultatta fel a kínai, az indiai és a japán gyűjtemény anyagát. Ekkor állították fel Hopp Ferenc síremlékét is. A kiállítás a múzeum gyűjteményén kívül más közgyűjtemények és magángyűjtemények anyagából is bemutatott fontosabb darabokat azzal a céllal, hogy az ázsiai kultúrkörök között meglévő ősi kapcsolatokat megvilágítsa.[34] Alig volt olyan, a Keletet megjárt utazó a két világháború között, aki ne adományozott volna néhány tárgyat a múzeumnak. A múzeum anyaga a gazdasági válság nehéz viszonyai ellenére is gyarapodott, vásárlásokkal, ajándékozásokkal és más közgyűjtemények kelet-ázsiai anyagának átvételével. A 20. század végére a mintegy 30000 kínai, japán, indiai, délkelet-ázsiai, nepáli, tibeti, mongol, koreai és közel-keleti műtárgyból álló jelentős anyag ki is nőtte a villát. 1947-től az Iparművészeti Múzeum filiáléjaként működött, mely egyes időszaki kiállításoknak adott helyet. A Hopp-villa körül kialakított kert korának ismert keleti hangulatú kuriózuma volt Budapesten, melynek bejáratnál kerek nyílású kínai ’Hold-kapu’ fogadja a belépő látogatót. Szobrokkal, pagodákkal, emlékoszlopokkal és más keleti műtárgyaival, japán lugasával, különleges növényeivel, vízmedencéjén átívelő bambuszhidacskájával ma is egy különleges, titkos, elvonulásra, meditálásra hívó kert.  1987-2014-ig a Ráth György Múzeumban Kína művészete és Japán művészete című állandó kiállítások voltak láthatók. 2019-ben, a múzeum alapításának 100. évfordulóján nyílt meg a Made in Asia. Százéves a Hopp Múzeum[35] című kiállítás, és a hozzá kapcsolódó monográfia[36] először nyújtott átfogó képet a múzeum történetéről, összes gyűjteményéről, a hazai kelet-kutatás korszakairól, meghatározó kutatóiról. Minden gyűjteményi egység kiemelkedő darabokkal képviseltette magát. A múzeum egyedülálló keleti művészeti szakkönyvtára húszezer kötetet őriz.

Ferenczy Mária és Kincses Károly Hopp Ferencről írt könyvükben Hopp Ferenc jelentőségét így értékelték: „… a magyar fotográfia egyedülálló, sajátos figurája. Képei önmagukban is érdekesek, némelyik művészileg megformált, legtöbbje már nem létező, átalakított tájat, várost, helyet mutat, ám igazi dokumentumértéküket abban látom, mit tudnak megmutatni egy, a huszadik század fordulója körül élt tehetős magyar világpolgár habitusából, életéből, érdeklődési köréből.”[37]

(2023. június, Tőry Klára)

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Vonat a kongói vasúton, 1899
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Bajkál vasútállomás, transzszibériai vasút, 1903
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

0103

Fotó: Hopp Ferenc: Trópusi erdő a vonatablakból felvéve, Kongó. 1899
© Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Jegyzetek

[1]   2014 óta Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum országos szakmúzeuma.

[2]   Jubileumi album. Hopp Ferencznek, a szeretett főnöknek ötven éves üzleti tevékenysége megünneplésének emlékére. 1895. évi július 19-én)

[3]   Jubileumi album. i. m. 9. o.

[4]   Idézi: Ferenczy Mária – Kincses Károly: Mandarin öszvérháton. Hopp Ferenc fényképei. A magyar fotográfia történetéből 14., Magyar Fotográfiai Múzeum – Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum. 1999. 61. o.

[5]   Idézi: Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. 48. o.

[6]   Kolta Magdolna: Képmutogatók.  i. m. 49. o.

[7]   Radisics Jenő, 1911. 28. o. Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 19. o.

[8]   Karácsony előtt Budapesten. Vadász- és Versenylap, 1887.02.08. Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 19. o.

[9]   Jubileumi album i. m. 6. o.

[10]  A Ferenc József Lovagrend diplomáját 1895-ben üzleti tevékenysége 50 éves jubileumán „a magyar tanszergyártás megszervezésében és megindításában való érdemeiért" kapta.” https://fidelio.hu/vizual/szaznyolcvan-eve-szuletett-hopp-ferenc-51754.html 2013.04.28.

[11]  Felvinczi Takács Marianne: Hopp Ferenc. Keletkutatás, 1994. ősz, 11. o.

[12]  4750 népiskola számára biztosított iskolai felszerelést 200 ezer aranyforint értékben.

[13]   Jubileumi album. i. m.. 9. o. Idézi: http://www.kagylokurt.hu/3644/sorozatok/hopp-ferenc-keleti-utazasai.html

[14]   Felvinczi Takács Marianne: i. m. 13. o.

[15]   Hopp Ferenc levele Félix Aladárhoz. 1914.04.10. Idézi: Felvinczi Takács Marianne: i. m. 21. o.

[16]   Jubileumi Album i. m. 9. o.

[17]   https://www.bama.hu/hazai-kultura/2019/09/szaz-eve-hunyt-el-hopp-ferenc-a-muzeumalapito-utazo

[18]    Kincses Károly: Hopp, ha fényképez. In: A Buitzenzorg villa lakója. A világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833-1919.) Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Bp. 2008. 63-72.

[19]   Jubileumi Album i. m. 12. o..

[20]   Hopp Ferenc útazása a Föld körül Szibírián át. Klny.: Földrajzi Közlemények XXXII. Kötet, 5. füzet (jún.- júl.) 1904.

[21]   Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 35. o.

[22]   Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 35. o.

[23]   Hopp Ferenc: Kirándulásaim Afrika nyugati partján Kamerun érintésével a Kongohoz., Klny. Földrajzi Közlemények, 1901. IV. füzet.

[24]   Fulnek, 1912. Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 40. o.

[25]   Dr. Gáspár Ferenc: Hopp Ferenc (Születésének nyolcvanadik évfordulóján). Uj Idők, 1913, 19. évf., 1–26.

[26]   Dr. Gáspár Ferenc: i. m.

[27]   Felvinczi Takács Zoltán: Hopp Ferenc gyűjteménye. Magyar Iparművészet, 17. évf., 1914, 2. szám

[28]   Téli utazás a Földközi-tenger körül fekvő országokban. Földrajzi Közlemények, 1898.; Kirándulásaim Afrika nyugati partján Kamerun érintésével a Kongohoz., Földrajzi Közlemények, 1901.; Hopp Ferenc útazása a Föld körül Szibírián át. Földrajzi Közlemények, 1904.

[29]   Zitkovszky Béla: Kiállításunk ismertetése. Magyar Fényképészek Lapja, 1898. Idézi: Albertini Béla: A magyar fotókritika 1839-1945. Múzsák. 1987.

[30]  (-): A Photo Club kiállítása. 1902.03.02.  Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 52. o.

[31]   Szilágyi Gábor Magyar fotográfia története. A fémképtől a színes fényképig. Magyar Filmintézet,1996. 60. o.

[32]   Idézi: Ferenczy – Kincses: i. m. 57. o.

[33]   Nagy-Ázsia művészete. Hopp Ferenc emlékkiállítás. (Katalógus előszó: Petrovics Elek) Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1933.

[34]   Hopp Ferenc emlékkiállítás. (Katalógus előszó: Petrovics Elek) Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1933.

[35]   Made in Asia. Százéves a Hopp Múzeum. Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 2019.06.19.-202109.19.

[36]  Ázsia művészete - A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményei (szerk.: Fajcsák Györgyi) 2019.

[37]   Ferenczy – Kincses: i. m. 51. o.

0103

Fotó: Mandarin öszvérháton. Hopp Ferenc fényképei., 1999, Magyar Fotográfiai Múzeum – Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, ISBN 963-8383-14-3

Jegyzetek

Válogatott irodalom

Könyvei, írásai:

Téli utazás a Földközi-tenger körül fekvő országokban. Földrajzi Közlemények, 1898.

Utazás a Földközi tenger körül. Magyar Géniusz. 1898/30.

Kirándulásom Afrika nyugati partján Kamerun érintésével a Kongohoz. Klny.: Földrajzi Közlemények, 1901/4.

Hopp Ferencz útazása a Föld körül Szibírián át. Klny.: Földrajzi Közlemények XXXII. Kötet, 5. füzet (jún.- júl.) 1904.

Japán úti benyomások. A Hét, 15. évf. 9. sz.

 

Könyvek, cikkek Hopp Ferencről:

Jubileumi album. Hopp Ferencnek, a szeretett főnöknek ötven éves üzleti tevékenysége megünneplésének emlékére. 1895. évi július 19-én.

Hopp Ferenc emlékkiállítás. (Katalógus előszó: Petrovics Elek) Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1933.

Felvinczi Takács Marianne – Ferenczy Mária – Vitkovics Judit: Hopp Ferenc emlékezete. Kiállítási vezető. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum. 1994.

Ferenczy Mária – Kincses Károly: Mandarin öszvérháton. Hopp Ferenc fényképei. A magyar fotográfia történetéből 14., Magyar Fotográfiai Múzeum – Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum. 1999.

In: Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. A magyar fotográfia történetéből 29. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003.

A Buitenzorg-villa lakója. A világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833-1919) (Szerk.: Fajcsák Györgyi – Renner Zsuzsanna, tanulmányok: Ferenczy Mária, Kincses Károly) Hopp Ferenc Kelet- Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2008.

Ázsia művészete - A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményei. (szerk.: Fajcsák Györgyi) 2019.

Dr. Gáspár Ferenc: Hopp Ferenc (Születésének nyolcvanadik évfordulóján). Uj Idők, 1913. 19. évfolyam, 1–26. szám

Felvinczi Takács Zoltán: Hopp Ferenc gyűjteménye. Magyar Iparművészet, 17. évf., 1914, 2. szám

Felvinczi Takács Zoltán: A Húszéves Hopp Ferenc-Múzeumból. Magyar Iparművészet, 1939, 42. évf.

Felvinczi Takács Marianne: Hopp Ferenc. Keletkutatás. 1994 ősz.

Tőry Klára: Hopp Ferenc. Digitális Fotó Magazin, História, 2007. április

Szepesi Krisztina: „Aki lefotografálta az egész világot” A Hopp Ferenc Múzeum bemutatja a XIX.   századi Ázsiát. Pepita Magazin, 2008/8.

Ferenczy Mária: Hopp Ferenc életpályája. In: A Buitenzorg-villa lakója. A világutazó, műgyüjtő Hopp Ferenc (1833–1919). 2008. 51-59.

Kincses Károly: Hopp, ha fényképez. In: A Buitenzorg-villa lakója. i. m. 63-72.

https://muzej.hu/muzeum/hopp-ferenc-azsiai-muveszeti-muzeum  2019.

Jász Annamária: Nagy utazók nyomában – Hopp Ferenc optikus és múzeumalapító, a rendíthetetlen öregúr. 2021.04.21. https://welovebudapest.com/cikk/2021/4/21/latnivalok-es-kultúra-nagy-utazok-nyomaban-hopp-ferenc-optikus-es-muzeumalapito-a-rendithetetlen-oregur

Jegyzetek
Hopp Ferenc útazása a Föld körül Szibírián át (részletek)
Klny.: Földrajzi Közlemények XXXII. Kötet, 5. füzet (jún.- júl.) 1904.

Az imént megnyílt szibíriai vasút a legnagyobb kényelemmel ezer meg ezer kilométeren viszi végig az útast, olyan országokon át, amelyet a nagyközönség még alig ismer. … 94 rubelért egy első osztályú jegyet váltottam Mandzsúriáig, Szibíria határáig. Vonatra szállva árvizes területeken végig, még elég korán érkeztünk Ta-csi-csauba, ahol a Dalniból jövő vonatot bevárva most már megszakítás nélkűl közvetlenül Moszkváig mehetek. Örömömre még külön fülkét is kaptam, amire nem is számítottam, és boldognak éreztem magamat, hogy 14 napig gond nélkül, kellemes időben és minden kényelemmel körülvéve kipihenhetem az út fáradalmait. … A vonat jól művelt földek mellett siet el, keleten nagy kiterjedésű hegyek emelkednek. Madarakon kívül az egész vonalon más élő lényt nem látunk, mignem vonatunk Mukden állomására berobog, ahol sok ember várakozott. …

Midőn Miklós Alexandrovics Ő Felsége, Oroszország császárja és egyeduralkodója, akkor még mint trónörökös, 1891. május 19-én Vladivosztokban a nagy szibíriai vasút alapkövét letette, a Csendes-oczeán partján fekvő Vladivosztokot szemelték ki, mint e vasút végállomását és tengeri kikötőjét, milliókat költöttek a szükséges építkezésekre. … és bár még csak néhány hónapja, hogy a vonatok közvetlenül Moszkvával kötik össze, már is oly nagy arányokat öltött a forgalom, hogy a szállodák szűknek bizonyúltak.

A tulajdonképeni nagy szibíriai vasút Cseljabinszktől Dalni-ig 6500 kilométer hosszaságban 2500 millió koronába került és a legmerészebb vasúti vállalkozás. Ez a leghosszabb vasúti vonal, amelyet egységes vezetés alatt, több szakaszban ugyan, de egy időben építettek és amely egyúttal összekötő kapocs nyugatra. … A legrövidebb út Havretól, az Atlanti-oczeán partjától Vladivosztokig, a Csendes-oczeán partjáig 11950 kilométer hosszú, vagyis a leghosszabb vaspálya a világon, amely a két tengert összeköti és amelyet ebben a tekintetben egyhamar alig lehet felülmúlni. … ezen a vasúton, amelynek keletre és nyugarta siető vonatai már most is zsúfolásig megteltek, a forgalom hihetetlen mértékben fog fellendülni és már 1895-től 1899-ig, tehát rövid időn belül 3.352.000 személyt továbbítottak.

A posta Moszkvától a Csendes-oczeán partjáig 13 nap alatt juthat el. Az útazó-közönség pedig – nem csak a gyorsaság, hanem a költség-különbözet miatt is – előnyben fogja részesíteni a vasútat. … Az útazó-közönség rendelkezésére álló könyvtárban Jókai regényeit is megtaláltam. Az étlap meglehetősen rövid, de az étel kitűnő és jól van elkészítve, az ital kifogástalan, a császári pinczékből való bor, jó és olcsó. A szolgák udvariasak és figyelmesek, csak oroszul tudnak ugyan, de minden módon iparkodnak, hogy az idegen nyelvű vendég kívánságait kitalálják. … Karbint elhagyva, egyideig jól művelt földek mellett robogott el vonatunk, nemsokára egészen sík, rövid fű borította pusztára jutottunk, amelyen keresztül 14 órát mentünk. … Reggelre a vidék képe megváltozott, útunk kissé emelkedett s fenyőkkel és nyárfákkal borított hegyes-dombos területen vitt végig. … Majd nagy síkságra értünk, amelynek zöld takaróját tömérdek mezei virág tarkította. … Reggel a legpompásabb napkeltében gyönyörködhettem. Már a Bajkál-tó partján járunk, amelynek tükörsíma vízét nyugatra hóval födött hegyek szegélyezik. … A legkeskenyebb helyen 4 óra alatt szeltük át, ahol 75 kilométer.  … Irkutszk napfényben úszott, amikor közeledtünk feléje, és már távolról is szépnek tetszett. Ez Szibíriának legszebb és legrendezettebb városa. … Irkutszkot elhagyva, előbb nyírfaerdőkbe jutottunk, majd termékeny síkságra, amelyen keresztül két napig tartott az útazás. … Krasznojarkszban vonatunk a Jeniszei-folyón, a szibíriai vasút leghosszabb hídján robogott át. … Alig hogy túl voltunk az Obi-folyó rácsos vashídján, ismét nagy kiterjedésű lapály terült el előttünk. … Cseljabinszk az utolsó állomás Szibíriában, közel Ázsia határához. Mélyen aludtam, amikor vonatunk itt tartott, és mikor felébredtem, már messze Európában jártunk. …

Mivel ezzel útamat a nagy szibíriai vasúton befejeztem, tapasztalataim alapján ezt a vasútat a távol keletre való útazásra őszintén ajánlhatom. Az általánosan rossz hírű pusztákat a vasút mentén már nagyobbára művelik, míg a még szűzies területek sajátos pusztái, illatos növényzetükkel oly színpompát fejtenek ki, amelynek szépsége minden fogékony lelket elragad. De magának a pusztának egyformaságát is oly gyakran szakítja meg egy-egy erdő, dombok és hegyek, ha csúcsaikat nem is borítja örök hó, hatalmas lánczolataikkal kedvesen lepik meg az útast, aki csak sivatagot vélt láthatni. Továbbá Ázsiának legnagyobb édesvízű tava, a nagy folyók, a számtalan állomás, a városok és új telepek, Ázsia népei és az élénk forgalom annyi változatosságot szolgáltatnak ezen a hosszú úton, hogy az idő gyorsabban múlik, mint az ember szeretné. …
Podolszktól egy órányira nagyszerű kép tárúl szemünk elé: a fényárban úszó Moszkva, amely 360 templom különböző színű kupolájával oly megigéző benyomást tett rám, hogy mindig emlékezetemben fog maradni. A menetrend szerint pontban 1 óra 20 perczkor érkeztünk, a legjobb hangulatban Moszkva pályaudvarára. Útazásom Pekingből ide 14 napig tartott.