Menü

„A fotó az emberiség életének egyik fontos kulturális eszköze” – Lengyel Lajos élete és fotói (1904 – 1978)

23 • 09 • 30Tőry Klára

„Sorsa, minden tevékenysége összeforrott a nyomdával, a magyar nyomdaművészettel.”[1] – mondta Kass János Lengyel Lajos 1979-es miskolci kiállítását[2] megnyitó beszédében. Lengyel egy személyben volt fotóművész, tipográfus, könyvművész, a modern magyar alkalmazott művészet egyik kiemelkedő képviselője, aki grafikusként, könyvtervezőként gyakran használt fel fotókat, s akinek széles körű tevékenységébe beletartozott a fotográfia művelése is. Mint fotográfust sokáig csupán az 1930-as évek szociofotósaként tartották számon, úgy vélték, hogy csak pályája kezdetén fényképezett. Lengyel 1989-ben, a Váci utcai Fotóművészeti Galériában rendezett kiállítása[3] alkalmából Gera Mihály hívta fel arra a figyelmet, hogy szociofotói mellett legalább olyan lényegesek az ’20-as évek végén az avantgárd hatására készített, a tárgyi világot bemutató, a tárgyakba életet lehelő, új szemléletű képei. „Mindenkor maga választotta meg a kifejezési eszközeit, egyenrangúak közül az éppen legalkalmasabbat; és ez az eszköz … gyakrabban volt a fényképezés, mint ahogyan azt mi tudjuk vagy hisszük.”[4] Lengyel életműve grafikusi, könyvtervezői munkásságával együtt a szociofotóktól és fotomontázsoktól a kamera nélküli művekig szerves egészet alkot, a rajzi, tipográfiai, sokszorosító technikai és fotográfiai elemek szintézisét teremtette meg.

Lengyel Lajos 1904. december 5-én született Makón. Anyja Hangai Piroska, apja Lengyel Ferenc, papucskészítő cipészmester volt. Makó harmincezer lakosával, két újsággal, nyomdával, színházzal a tizenkettedik volt az országban, ahol a középrétegek, a helyi ipar művelői voltak túlsúlyban. Élénk szellemi életét széles látókörű, az új szellemi áramlatokra élénken reagáló polgársága, értelmisége biztosította. Lengyel Makón a hat elemi elvégzése után iparos tanonc lett, kezdetben egy rokona lakatos műhelyében, majd 1919-ben a helyi újságok nyomdájában lett szedőinas. 1923-ban kapta meg az akkoriban rangos szakmának számító betűszedő nyomdász szakképesítést, s itt kezdett el dolgozni. Rajzolással is megpróbálkozott, miután nyaranta megfigyelte a Maros parton festő, rajzoló képzőművészeti főiskolásokat. Hamar felismerték munkakörén túlterjedő érdeklődését és képességeit, és megbízták a színház plakátjainak, színlapjainak tervezésével. Ennek fejében szabadjegyet kapott a színházi előadásokra a diák-állóhelyre, s ez nem kis mértékben hozzájárulhatott látóköre szélesítéséhez. Első ismert fotója még Makón készült, de fényképezése kezdeti lépéseiről nincsenek adatok.

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Önarckép körzővel, 1930 körül
93x75 mm

Lengyel tudatosan kereste a lehetőséget önmaga továbbképzésére, többre vágyott annál, mint amit Makón elsajátíthatott. 1927-ben – bár országosan és a fővárosban is igen nagy volt a munkanélküliség – Budapestre jött, hogy többet tudjon meg a nyomdászat szakmai és alkotói oldaláról. „Hallottam … hogy a Szakszervezetben van továbbképző tanfolyam, ahol részben technikát, részben tervezést tanulnak, gyakorolnak a hallgatók.”[5] – indokolta kockázatos döntését, hisz egy ideig ő is munkanélküli volt. Széleskörű műveltségre tett szert, a modern festők tárlatait látogatta, előadásokra járt, hogy megismerje az új grafika elméleti alapjait, s a szakfolyóiratokban főként a modern külföldi festészet és grafika alkotásait tanulmányozta. „Elbámultam modern műveltségén és ízlésén”[6] nyilatkozott róla elismerőleg Vas István.  A munkás-értelmiségi körök művészeti önképző mozgalmában a szavalókórus tagjaként ismerte meg Kassákot, a magyar avantgárd vezéregyéniségét, aki 1928-ban indította el Munka című, folyóiratát, melyet a munkásság politikai és kulturális műhelyévé szervezett. A Munká-ban Gró Lajos életük dokumentálására szólította fel a munkásokat[7], s a jelentkezőkből szervezte meg Kassák a Munka fotókörét, melyhez Lengyel is csatlakozott.  A kör fotósain kívül szoros baráti kapcsolatba került a hazai avantgárd szinte valamennyi ismert képviselőjével, az új utakat kereső fiatal festőkkel – Kepes Györggyel, Korniss Dezsővel, Schubert Ernővel, Trauner Sándorral. Ugyancsak ebben az időben ismerkedett meg Moholy-Nagy Lászlóval, valamint a CIAM[8] magyar csoportjához tartozó építészekkel, Molnár Farkassal, Fischer Józseffel, akiknek kiállításain is részt vett. Kassák törzshelye, a Simplon kávéház a progresszív értelmiség – zenészek, írók, festők, szobrászok, építészek, filmesek, közgazdászok – találkozóhelye volt, ahol a legkülönbözőbb témakörökben alakultak ki sokszínű, izgalmas viták. Az eleven szellemi műhely életre szóló élményt jelentett Lengyel számára, alapvető szerepet játszott szemléletének és művészetének kialakulásában, s érlelte tudatos alkotóvá.

 

Baloldali művészeti és politikai törekvések határozták meg további életútját. Könyvművészete és fotográfiái újszerű formavilágában, kompozíciójában, nézőpontválasztásában később visszatükröződtek ekkor szerzett ismeretei. „Ott formálódott emberi, eszmei és művészi tartása; ott kötelezte el magát a haladó művészeti irányzatok mellett; ott tanulta meg tisztelni a másik embert, és a más véleményt; onnan hozta nyitottságát, érzékenységét az új, a korszerű iránt. ... Ott, abban a közösségben vált a tehetséges nyomdász-segédből baloldali gondolkodású alkotó művész.”[9] 1928-tól a Fővárosi Nyomda szedőjeként dolgozott, munkája mellett az Atelier művészeti iskola előadásain ismerte meg az új grafika elvi-teoretikai alapjait és Goldmann György szobrászművésznél rajzolni tanult. Két év múlva a kéziszedő osztály művezetőjeként, majd tervező csoportvezetőként az akkori idők egyik legkorszerűbben felszerelt üzeméhez, a Hungária Nyomdához került, ahol tanítómestere a művészeti vezető, Kner Albert volt.

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Kavicshajítók, 1934
176x243 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: A fényképező, 1930
240x180 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Montázs Ellával, 1930
148x110 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Szénhordók, 1932/1971

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Két kubikos, 1934
395x282 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Kompozíció II., 1936
185x180 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Olvasó nő, 1938
180x180 mm és 300x330 mm

1930-tól főként gyógyszerreklámokat és könyvborítókat tervezett. Kassák konstruktivizmusát és a hazai és külföldi avantgárd eredményeit úgy ültette át a könyvtervezés mindennapi gyakorlatába, hogy a szakma múltjához is hű maradt. Rényi Péter szerint: „Lengyel … integrálta a klasszikus hagyományokat oly módon, hogy hű maradt konstruktivista és funkcionalista meggyőződéséhez.”[10] Zárt, kiegyensúlyozott kompozíciók megteremtésére törekedett. Örökösen elemző és kutató szellemmel, a lehető legnagyobb igényességgel dolgozva szakmájában rövidesen tekintélyt és rangot vívott ki magának. Reklámjait, tipográfiai és grafikai alkotásait rendszeresen közölte a Magyar Grafika, melynek 1930. szeptember-októberi címlapja szinte ’névjegyévé’ vált; melyen a konstruktivista-absztrakt képépítés mellett feltűnik a színek és formák, az átfedések gazdagsága.  1928 magánéletében is fontos év volt, a Munka-körben ismerkedett meg leendő feleségével, Pápa Gabriellával, 1934-ben házasodtak össze. Ezekben az években feleségéről készült – a Munka többszörözött felirata elé helyezett, fényképezőgépet tartó, vagy a Thomas Mannt olvasó – szép portréin úgy fényképezte őt, hogy a képeken egyben saját érdeklődési köre is kifejeződik.

1930-1932 között a Munka kör szociofotós csoportjában dolgozva bontakozott ki Lengyel Lajos fotográfusi munkássága, bár azt megelőzően is készített már csendéleteket, reklámokat, portrékat. A Munka-csoport első kiállítását 1931 márciusában a Természetbarátok Turistaegyesületének nagytermében rendezték meg. A Népszavában Szélpál Árpád szerint a képek „a fényképezés új törekvéseinek vonalába tartoznak és a legtöbb meglepő fényképkultúráról tesz tanulságot.”[11] Bass Tibor, Haár Ferenc és Lengyel Lajos kiállítását a Nyugatban Farkas Zoltán a kor négy híres hivatásos fotográfusának – Angelo, Balogh Rudolf, Pécsi József és Rónai Dénes – a Tamás Galériában[12] bemutatott anyagával összevetve méltatta: „A Kovács-szalonban érdekesebb kísérleteket láthattunk. … bizonyos, hogy jóval őszintébbek amazoknál. … Nyersen és gyakran durván jönnek, de mindig frissen és a látásnak új lehetőségeit mutatják be.”[13] A következő évben az Atelierben[14] rendezett harmadik budapesti bemutatkozásukról a Pesti Naplóban Bálint György írt kedvező méltatást: „Mindegyiknek a munkái egyformán jók, kifejezőek. … tömör, meggyőző keresztmetszetét adja a nagyváros életének, társadalmi szerkezetének.”[15] A Munka-csoport képeit 1932 tavaszán Bécsben a Természetbarátok Egyesülete meghívására, majd Pozsonyban a rokon törekvésű Sarló-mozgalom szervezésében állították ki.[16] 1932-ben a Munka-kör országos vándorkiállításra szánt kollekcióját az egyik csoporttag, Tabák Lajos szülővárosában, Szolnokon kívánták először bemutatni, ahol a kiállítás megnyitóját megelőző nap Kassák Irodalmi problémák címmel tartott előadást.[17] Bár előzőleg a rendőrség mindkét rendezvényt engedélyezte, a megnyitó előtt a rendőrök a falon lévő képeket letépték, elkobozták és társadalmi rend elleni izgatás vádjával Kassákot, Tabákot és a kiállítást rendező Lengyelt egy napra őrizetbe vették.[18] A rendőrségi jelentés szerint: „A kiállítás külső elrendezése és csoportosítása, a képeket kísérő feliratok, a kifüggesztett képek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy … a jelenlegi állami és társadalmi rend elleni gyűlöletet felkeltsék.”[19] Mivel a képek egy részének kópiái már nyomdában voltak, az anyag a Munka első fotókönyveként Kassák Lajos programadó előszavával A mi életünkből[20] címmel 1932 májusában a baloldali sajtóban meglehetősen széles, kedvező visszhangot[21] keltve eljutott az olvasóközönséghez. A Munka-csoport két éves együttműködését lezáró, a csoport nyolc tagjának[22] képeiből összeállított kis album öt fotója és címlapja Lengyel Lajos munkája. Bár a képek nagy része megsemmisült, megsérült vagy eltűnt, a meghiúsított szolnoki kiállítás felidézésére a megmaradt negatívokból és kiadványok, folyóiratok reprodukcióiból Szolnokon 1966-ban[23] Kassák Lajos megnyitójával, majd 1977-ben[24] emlékkiállítást rendeztek.

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Tojások 1., 1938
115x163 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Nagy Etel táncol II., 1936
177x120 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Csendélet korsóval, hallal, 1936
400x298 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Kökörcsin II., 1933
245x178 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Kassák II., (Utolsó kiállításán) 1967
291x234 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Profit. 1930 körül.
Vegyes technika.
500x332 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Gyarmati politika. 1930 körül
Papír, vegyes technika
500x328 mm

A gazdasági válság idején bontakozott ki a világszerte a súlyos szociális problémákat  dokumentáló úgynevezett szociofotó, melyet egyes országokban munkásfotózásnak neveztek. Magyarországon egymástól függetlenül is többen foglalkoztak képeiken az ország súlyos társadalmi problémáinak –  a szegénységnek, munkanélküliségnek, az elesettek kiszolgáltatottságnak – felmutatásával. A szociofotósok a munkásság életkörülményeinek, fényképi ábrázolását tűzték ki célul. Szociális meggyőződésüket tükröző és társadalmi igazságtalanságokat feltáró alkotásaikkal nemcsak dokumentálni akartak, hanem magasabb művészi igénnyel próbálták a proletárélet atmoszféráját megközelíteni. Kassák Lajos A mi életünkből előszavában így jellemezte őket: „A munkásfotós az a pionír, aki … az objektív lencse segítségével számunkra felismerhetőbbé és érthetőbbé akarja tenni a környező világot. … ez a hivatása csak akkor teljesülhet be, ha … objektumait szocialista szemszögből rögzíti meg és tudatosan komponálja képpé. Vagyis, ha tudja, hogy mit, hogyan és miért dolgozik.”[25] Képeik nemcsak vallomások, nagy erejű dokumentumok a kor valóságáról, hanem nemegyszer ítéletet, állásfoglalást is tartalmaztak a látottakról. Lengyel azt vallotta, hogy „látásmódom nem elsősorban a nyomor beragadottságát hangsúlyozta, sokkal inkább a társadalmi mozzanatokra volt érzékem. … a társadalmi ellentmondások … megláttatásában véleményem szerint a szociofotó nagy szerepet vállalt. … A munkásosztályt nem sorvasztó nyomorúsága, hanem alkotó ereje teszi elhivatottá az új társadalmi rend megreformálására. … A Mi életünkből c. könyv fotósai … tudatos komponálásra, alakító feladatok megoldására törekszenek.”[26] Kassák szerint „A munkásfotós … megjelenítésében nem absztrahál, hanem képpé realizál, a dolgokat nem egyedülvalóságukban, hanem a világgal való összefüggésükben látja, nem holt anyagot és bevégzett cselekményt, hanem az anyag karakterét s a dinamikus életet fotografálja.”[27]     Formai megjelenítésben is egy új világot látunk a Munka-csoport képein. Törekvéseikre az avantgárd művészeti irányzatok, elsősorban a Bauhaus és Moholy-Nagy konstruktivizmusa hatott. Alkotásaikban az eszmeiség az elsődleges, de éppen ez a határozott tartalmi indíték kölcsönzött stílusteremtő erőt művészetüknek. Legjobb munkáiknak jellegzetes vonása, hogy az ábrázolt dolgok konkrétságukon túl, szimbolikus értelmet nyertek. Az ábrázolt konkrét jelenséget általános érvényűvé emelő, lényeges összefüggésekre mutató egyes képeik művészileg kiérlelt, változatos formálású, tudatos alkotások, melyek az egyetemes fotóművészet legkorszerűbb vívmányait hasznosították. Lengyel szociofotóit is ezek az erények, valamint szociális érzékenysége, s a jelenségek felszínén átható éleslátása jellemzik.

Az 1930. szeptember 1-jei tüntetésen készült Erőszak című képe monumentális alkotás, a legtömörebben fogalmozott szimbólum a terrorról: a hátulról, alulnézetből fényképezett lovasrendőrök tömör, sötét, sora nyomasztóan magasodik a tömegnek a háttérben csak a lovak lába közt látható, apró alakjai fölé. A kép kifejező erejét kemény tónusok, lényegre szorítkozó szűk képkivágás, a képépítés puritánsága fokozza. Az alulnézet alakokat megnövelő hatása teszi monumentálissá a Szénhordókat is, ad lendületet mozgásuknak. Lengyel szerint „a kompozíció ereje a látószög tudatos alkalmazásából ered … új látásmódot kerestünk és próbáltunk kialakítani.”[28] Lengyel és társai portréikon nem a kívülálló részvétlen kíváncsiságával, hanem a közös sorsúak lényeglátásával közelítették meg modelljeiket. Az ábrázoltak individuális vonásain túl társadalmi típusokat állítanak elénk, éreztetve életüket, sorsukat, szociális hovatartozásukat. Lengyel Lajos képein úgy fogalmazta meg a baloldaliságot - Tímár Péter szavaival szólva - „ami abban a korban haladó és máig vállalható.”[29]

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Erőszak, 1930

Az 1930-as években a szociofotókkal párhuzamosan Lengyel aktuális politikai témákat – a pénz hatalmát, a profitot, a gyarmati politikát – felvető, éles társadalomkritikát megfogalmazó fotómontázsokat is készített. Groteszk, hol ironikus, máskor szatirikus hangvételű, konstruktivista felépítésű montázsain a fotóban és a tipográfiában való jártasságát hasznosítva az egyes képalkotó elemekből új mondanivalót hordozó látványokat alkotott. Ezekben az években is fényképezett, az egyszerű emberek szegényes környezetét együttérzéssel ábrázoló portréi, csendéletei szintén szociális együttérzést sugallnak.  Gera Mihály szerint „az életművet már a korai évektől végigkíséri egy csendes, bensőséges, önmaga lehetőségeit kutató, tágító fotográfia, amely legtöbbször a csendéletben, néha tájrészletben vagy a tárgyi világ valamely apró részletében talál témára. … Némelyek közülük tökéletes kompozíciójával, szinte tapintható anyagszerűségével, a fények és az árnyékok mintegy tárggyá szilárdításával, igazi műremek.”[30] A munkájában és családi életében harmóniát élvező művész alkotói magatartása szemlélődő, bensőséges líraisággal telítődött. Figyelme a hétköznapi jelenségek mellett a mikrovilág, a közelről fényképezett növények, a tárgyak szépsége, anyagszerűsége, a fények és árnyékok játéka, olykor a nonfiguratív látványok felé fordult. Izgalmas formajátékokat fényképezett, a fotográfia experimentális lehetőségeivel kísérletezett, fotogramokat is készített. Fotós munkásságának jelentős állomása Kassák nevelt lányáról, Nagy Etel tánc- és mozdulatművészről 1936-ban készített érzékeny és változatos fényképsorozata,[31] mely 1940-ben Egy magyar táncosnő, Nagy Etel emléke[32] című könyvében jelent meg, melynek tipográfiáját, kötéstervét és borítóját is ő tervezte.[33] Az 1930-as évek végén irodalmunk több neves alakjáról – Déry Tiborról, Illyés Gyuláról, Vas Istvánról, Török Sándorról, Illés Endréről – készített portréfotókat. 1937-ben bekapcsolódott a Modern Magyar Fényképezők[34] csoportjába, s részt vett az általuk Daguerre találmányának centenáriumára a Vigadóban rendezett nagysikerű nemzetközi fényképkiállításon.[35] A 30-as évek végén a Szabadság hegyi Gyopár üdülő[36] falára Tavasz, nyár, ősz, tél címmel az évszakok hangulatát megjelenítő természetfotóiból 20 négyzetméteres monumentális fotomontázst készített.

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Duna-korzó, 1931 körül

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Ruszin lakodalom, 1938
180x240 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Újságárus előtt, 1938
244x180 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Illyés Gyula, 1930-as évek vége

Az 1930-as évek végétől, a ’40-es évek elejétől munkásságában a reklámgrafika, a tipográfiai munka, a kezdeti, konstruktív szerkezetű borítókat felváltó, rajzokkal kombinált könyvek tervezése vált meghatározóvá, fotográfiai kísérletei negyedszázadig szüneteltek. Munkáit nagyon tudatos elméleti megalapozottsággal készítve jelentős mértékben járult hozzá a magyar tipográfia és könyvművészet megújulásához. Hitvallását az 1933-ban megjelent Magyar Grafikai Almanachban A megváltozott élet és tipográfia című tanulmányában írta le: „Minden nyomtatványnak a tárgya, szövege adja meg a konstrukcióját.”[37] Mai könyvművészetünk című tanulmányában leszögezte:  A könyvművészet alapelvének kell tekinteni, hogy … a könyvtervezés a tartalomból indul ki, amikor meghatározza a könyv formátumát, betűtípusát, a szedéstükör nagyságát, a sorok egymáshoz viszonyított távolságát, a betűk méreteit, a felhasználható papír minőségét. Megfontolásait tehát a közlés célja motiválja; a lehető legjobb hatásfokkal kell a szellemi terméket a társadalom kisebb vagy nagyobb csoportjához eljuttatni. … A könyvművészet rendkívül jelentős közvetítőeszköze a tudati kultúra fejlesztésének, és korrekt közlési módjával az esztétikai nevelést is szolgálja.[38] Ekkori munkáiban már új hangon szólalt meg, reklámgrafikáin, a szigorú geometrikus rendet színes, könnyed art decós organikus formák lazították fel. A grafikus, a fényképész és a nyomdász látásmódja egyaránt megjelent bennük, sajátos szintézisükben egyre realisztikusabb elemeket – fényképet és finom rajzot – épített egybe a sokszorosítótechnikai, tipográfiai elemekkel. Könyvborítóin a geometrikus formák mellett festőibb, akvarelles hatások is jelentkeztek. Rényi Péter szerint: „A montázs, az optikai trükkök, kombinációk lehetőségeit, a finom kontrasztokra, a különféle anyagok és felületek közötti optikai feszültségre épített kompozíciót az 1930-as évek végén készített gyógyszerreklámokban kísérletezi ki.”[39] Első címlaptervei még a kassáki képarchitektúra jegyében születtek, majd az ellentétek érzékeny egyensúlya egész munkásságára jellemző lett. 1930-1972 között könyvművészként több mint kétszáz mű – kötésterv, védőborító kapcsolódott nevéhez. A Magyar Grafika 45 számának címlapján jól követhetjük végig stílusának alakulását. Számos jelentős író, költő kötetének borítóját készítette a Hungária kiadásában. Mesterségbeli tudása egyik csúcsteljesítményén, az 1941-ben készített Babits-emlékkönyv borítóján összegeződik: a Nyugat Mikes Kelemen emblémájának kontúrjában helyezte el a kötet szerzőinek nevét.

0103

A könyvet Lengyel Lajos tervezte.

0103

A könyvet Lengyel Lajos tervezte.

0103

A könyvet Lengyel Lajos tervezte.

1945-48-ig a Kisgazda Párt lapját, a Kis Újságot kiadó Független Nyomda műszaki igazgatója lett. 1948-49-ben a Nyomdaipari Igazgatóság vezetője, 1949-től a Szikra, utóbb a Kossuth Nyomda igazgatója volt nyugdíjba vonulásáig, 1969-ig. 1948-tól a Magyar Grafika felelős szerkesztője, 1970-től a Nyomdaipari Egyesülés elnöke volt. Ezekben az években szinte minden idejét a nyomdai munka, valamint a vele együtt járó könyvtervezés, grafikai tevékenység foglalta le. Munkatársa, Timkó György emlékezése szerint: „Amilyen igényes volt fotói elkészítésénél, könyvei tervezésénél, olyan volt nyomdát szervező és irányító munkája is. (…) gondolkodásában a napi gondok meg a távlati célok egységben maradtak. Úgy tudta elgondolásait elfogadtatni, hogy a feladatokat mindenki sajátjának érezte. Két évtizedes munkássága átformálta a nyomda arculatát: kiváló minőségű könyvek műhelyét hozta létre.”[40] Fő célja – bár sokszor reménytelen szélmalomharcot folytatott – a tömegkönyv területén is a könyvművészet és könyvkészítés színvonalának emelése és a nyomdaipar korszerűsítése volt. Sajnos ez csak kényszerű kompromisszumokkal valósulhatott meg. Nálunk az elsők között ismerte fel a fényszedés jelentőségét, élen járt alkalmazásában. Művészi igényessége precizitással párosult, Haiman György szerint „nála semmi sem véletlen vagy ösztönös (…) alkotása mindig pontos, kiegyensúlyozott és korszerű.”[41] Tiszta szerkezeti megoldásokat mutató munkái az 1954 óta évenként megrendezett Szép Könyv versenyen szinte minden kategóriában díjnyertesek voltak, Európa-szerte ismertté tették a Kossuth Nyomdát. 1957-től rendszeresen együtt dolgozott a legjelentősebb könyvillusztrátor-grafikusművészekkel a minőségi könyvek készítésére szakosodott Helikon Könyvkiadónál. Könyvtervei, montázsai ekkor az elemek virtuóz kombinálása helyett egyszerűbb, leszűrtebb, elegáns megoldásokat mutatnak, majd a 70-es években – az új technikára-technológiákra nyitottan – egyre merészebben kísérletezve, változatos ötletekkel sziporkázva mind elvontabb motívumokat. választott. A hatvanas évek második felétől kompozícióiban egyre gyakrabban használt fel fényképet, művészeti alkotások részleteinek kinagyításával. Kiemelkedő műve az 1964-ben, a lipcsei IBA-pályázaton kitüntetett, egyszerűségében is megragadó Alberto-kötet, mely „az európai könyvművészetben is párját ritkítja.”[42]  A borítón az avantgárd szobrász absztraktba hajló madár-szobrát egyben a művész nevének stilizált kezdőbetűjeként, nagy A- betűként láttatja. Balla szerint: „Egy-egy oldalpár kialakítása valóságos könyvművészeti bravúr. Az egész könyvön pontosan kiegyenlített belső ritmus vonul végig.”[43] Az 1960-as ’70-es években író- és képzőművész kortársait megörökítő arcképei közül hajlíthatatlan jellemű mestere előtt tisztelgő, felemelően szép Kassák portréja emelkedik ki. Lengyel magas színvonalú munkásságát díjak, kitüntetések sora honorálta: 1952-ben és 1964-ben a Magyar Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatát kapta meg, 1961-ben Kossuth-díjat kapott, a lipcsei IBA[44] nemzetközi könyvművészeti versenyek során 1959-ben bronz, 1965-ben arany, 1971-ben ezüst fokozattal, 1965-ben Gutenberg-díjjal[45] tüntették ki. 1970-ben a moszkvai nemzetközi könyvművészeti verseny nagydíját, 1973-ban MTESZ[46]-díjat kapott, 1974-ben az első Tótfalusi Kis Miklós díjas volt.

Nyugdíjazása után hosszú ideig szüneteltetett fotográfusi életművének újabb, hihetetlenül izgalmas korszaka kezdődött. Élete utolsó évtizedében az anyagok – tojás, üveg, természeti képződmények, közeli növényrészletek – és felületük jellegzetességeit a fény segítségével érzékeltető új megoldásokat, szinte nonfiguratívvá átértelmezett, átszellemített kompozíciókat készített. Interjújában így vallott erről: „mivel követelő kényszerem pillanatig sem szűnt meg, a vágy és az adott lehetőségek bekényszerítettek otthonom körülhatárolt mikrovilágába.(…) A mikrovilágba-hatolás késztetett a fotó-eszközök új közlési módjának kialakítására. Érdeklődésem a kamera nélküli fotózás felé fordult: figyelmemet a fotogram, majd a fotogram és fotónegatív kombinációja foglalta le.”[47] Nyomdai eszközök – raszter és ennek módosított formái, rács, háló, vetített fényformák – hangsúlyos szerepet kaptak egy-egy kompozíció kialakításában, „mert így sűrítve tudom kivetíteni azt az élményvilágot, amely számomra a fotót, a mesterséget, a mesterség eszközeit és a saját belső, valamint kitapintható külső környezetemet, talajomat jelenti.”[48] 1930-as fotogramjait fejlesztette tovább, kezdetben a legegyszerűbb, hétköznapi tárgyakat helyezte a fotópapírra, majd bonyolult, absztrakt és konkrét elemek különleges viszonyára felépített, izgalmas, artisztikus, olykor nonfiguratív kompozíciókat hozott létre. Új eljárásokkal kísérletezve, vagy a montázstechnika kombinációit alkalmazva hol konstruktivista, máskor szürreális hatású fotogramokat készített. P. Brestyánszky Ilonát idézve: „különféle bonyolult optikai és technikai trükkökkel a valóság és absztrakció határán lebegő, mély líraiságú ábrázolásokat hoz létre (…) hangulati skálájuk a groteszktől a sejtelmes líráig terjed.”[49] Vadas József szerint: „ha (fel)ismerjük is (…) az ihlető motívumot, … maga a mű másról szól. Olyan jelenségekről, amelyek (…) a lelkünkben zajlanak.”[50] Lengyel Lajos a ’sötétkamra költőjeként’ minden újdonságra nyitottan a legtágabb határokig terjesztette ki a kísérletezés létjogosultságát a fényképezés területén is: „ne szűkítsük le a fotográfia lehetőségeit (...) a fotónak meg kell adni a lehetőségeknek azt a széles skáláját, amit a fényképezés eszközeinek egyre kibontakozó gazdagodása nyújt (…) hogy a sötétkamrában változhat, alakulhat a fotográfia.”[51] – vallotta. Élete végéig tevékenyen dolgozott, utolsóként a Magyar Grafika címlaptervén. 1978. január 10-én halt meg. „Ma már klasszikusként számon tartott alkotásai korszakot zárnak le.”[52] – írta Kass János.

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Tusfoltok, 1970
238x175 mm

0103

Fotó: Lengyel Lajos: Az idő emlékezete, 1971
290x225 mm

1966-ban a Magyar Nemzeti Galériában A magyar fotoművészet 125 éve[53], és 1981-ben a Műcsarnokban megrendezett Tény-Kép. A magyar fotográfia története 1840-1981.[54] című átfogó fotótörténeti kiállításokon is méltóképpen szerepeltették az 1930-as években készített fotóit. 1972-ben a Nemzeti Galériában rendezett életmű kiállítása[55] könyvművészeti munkásságára koncentrált. 1973-ban Esztergomban és Veszprémben, 1974-ben Makón és Berlinben volt kiállítása.[56] A Fotóművészet a kiemelkedő kortárs magyar alkotókat bemutató életmű interjúinak sorában elsőként a Lengyel Lajossal folytatott beszélgetést közölte.[57] 1976-ban Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Lengyel Lajos életmű-kiállításához kapcsolódva konferenciát tartottak.[58] A korszak meghatározó, fotót használó avantgárd képzőművész-alkotóinak Hatvanban rendezett emblematikus Expozíció[59] című kiállításán hangsúlyosan szerepeltek Lengyel fotomontázsai és experimentális fotográfiái. Emlékkiállítását[60] 1979-ben Miskolcon rendezték meg. A magyar fényképezés történetének 150 éves évfordulóját A fotográfia hónapja 1989 című 12 kiállításból álló sorozattal ünnepelte a Magyar Fotóművészek Szövetsége és együttes katalógusukat A fénykép varázsa címmel jelentette meg.[61] Ez alkalomból az azóta már megszűnt Váci utcai Fotóművészeti Galériában megnyílt emlékkiállítás[62] Lengyel fotográfusi munkásságát mutatta be, melyhez kapcsolódva Gera Mihály tanulmánya[63] átértékelte Lengyel munkásságát. 1995-ben a Kassák Múzeumban Lengyel Lajos fotói 1926-1977.[64] címmel rendezték meg a klasszikussá érett experimentális alkotó életmű-kiállítását. 2001-ben Párizsban volt retrospektív kiállítása.[65] A Vintage Galéria Modern magyar Fotográfia / Modern Hungarian Photpgraphy 2009-es VIII., és 2012-es XI. kiállításán és kötetében szerepeltek képei. 2009-ben a Ludwig Múzeumban rendezett Válságjelek[66] című kiállításon szereplő amerikai, holland, svájci, szlovák és magyar fotográfusok – köztük Lengyel Lajos – szociális dokumentációi a nagy gazdasági válság hatását mutatták be. 2010-ben a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum átfogó kiállításán elsősorban a fotós Lengyel munkásságát fényképeit, fotomontázsait mutatta be A tipo-foto-gráfus - Lengyel Lajos (1904–1978) munkássága[67] címmel és Lengyel-monográfiát jelentetett meg Lengyel Lajos 1904–1978[68] címmel, melyből a kísérletező, az új technológiai vívmányok lehetőségeit felismerő művészt is megismerhetjük. 2017-ben a Moszkvában megnyílt Magyar avantgárd 1918-1939 című kiállítás[69] anyagában Lengyel Lajos képei is szerepeltek. 

(2023. szeptember, Tőry Klára)

 

Jegyzetek

Lengyel Lajos: Photographia Hungarica (bevezető, részlet) Helikon, 1971.

Hazánkban évről évre növekszik azoknak a kiadványoknak a száma, amelyben a szöveg kíséret a fényképek mellett. Megtörténtek az első kísérleti lépések irodalmi művek fotós illusztrálására is. Ma már az alkalmazott fotó (mikro-, reklám tudományos fotó, légi felvétel, műalkotások fényképezése stb. felmérhetetlenül nagy tevékenységi területeiről is külön-külön lehet beszélni. Megítélésünk szerint itt is – és egyre magasabb színvonalon – érvényesül a fotónak a társadalmi tudatot befolyásoló szerepe. A fotóművészet fokozódó jelentősége megnövelte a vizuális információ igényét, és ez ösztönzést adott a technikai eszközök korszerűsítésére, a képi információ gyors továbbítására. A fotótechnika káprázatos fejlődése felfoghatatlan távlatokat nyitott a tudomány világában. …

„A fotó az emberiség életének egyik fontos kulturális eszköze”, objektív-szubjektív vallomása, olyan kollektív erő, amely a valóság kérlelhetetlen képi feltárására hivatott. Szakadatlanul megújul, érzékeny hírnöke az emberi haladásnak, a humanista eszmék eleven propagandistája. Kulturált látásra nevel, gyönyörködtet vagy megdöbbent, sűrítő képi jelrendszerével, a tartalom és forma összegző erejével hangsúlyosan dokumentál. Korunkban a fotóművészet óriási méretű tömegmozgalommá növekedett. …

Jegyzetek

Válogatott irodalom:

Cikkei:

A megváltozott élet és tipográfia. Magyar Grafikai Almanach, 1933.

A tömegkönyvek esztétikája. Magyar Grafika, 1965/6.

Typographie und Buchkunst in Ungarn. Berlin, Typographie, 1965/11.

Haár Ferenc munkássága. Budapest, Corvina, 1969.

In: Photographia Hungarica (előszó) Helikon, 1971.

In: Radics Vilmos – Ritter Aladár: Laptervezés, tipográfia (előszó) Budapest, 1971.

Mai könyvművészetünk. In: Előadások Lengyel Lajos könyvművész életmű-kiállítása alkalmából. Debrecen, 1976. május 25.

 

Könyvek, cikkek Lengyel Lajosról:

In: A mi életünkből  A Munka első fotókönyve (Előszó: Kassák Lajos) 1932.

100 éves a Kossuth Nyomda. Lengyel Lajos munkássága. Kossuth Kiadó, Budapest, 1984.

In: A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Gera Mihály: Ki volt Lengyel Lajos? Magyar Fotóművészek Szövetsége – Szabad Tér, 1989.

Lengyel Lajos könyvtervező, fotográfus, oktató és humanista (tervezte: Lengyel János) Budapest, Nyomdász Kiadó, 1995.

In: Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig.

A magyar fotográfia történetéből 9. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997.

Lengyel Lajos 1904-1978 Fényképtár 4. (Szöveg: Gera Mihály) Magyar Fotóművészek Szövetsége / Intera Könyvkiadó 1997.

In: Kincses Károly: Fotográfusok Made in Hungary. Aki elment, aki maradt. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998.

In: Modern magyar Fotográfia/Modern Hungarian Photography VIII., XI. Vintage Galéria, 2009. 2012.

Lengyel Lajos 1904-1978. (szerkesztő, bevezető tanulmány, oeuvre katalógus: Vadas József)

A magyar fotográfia történetéből 49., Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2010.

Csaplár Ferenc: Kassák Munka-körének szociofoto mozgalma. Tiszatáj,1963.03.04.

http:// tiszataj. bibl.u-szeged.hu/5698/1/tiszataj_1969_003_004_0259-0262.pdf

Haiman György: Lengyel Lajos hatvan éves. Magyar Grafika, 1964.6.

  1. Gy. (Kaposvári Gyula): A mi életünkből – 1932. Szociofoto kiállítás. Jászkunság, 1966.09. http://epa.oszk.hu

Kaposvári Gyula: Szociofoto-kiállítás 1932 – Szolnok. Élet és Tudomány, 1966.10.28.

Frank János: Lengyel Lajosnál. Élet és Irodalom, 1966.

Pásztor József: Lengyel Lajos. Irodalmi Szemle, 1971.1.

Rényi Péter: Egy magyar avantgardista útja. Magyar Grafika, 1971.6.

  1. Brestyánszky Ilona: Lengyel Lajos kiállítása (katalógus előszó), Magyar Nemzeti Galéria, 1972.

In: Tőry Klára: A magyar fotográfia útja. A szociofotó. TV szakszöveg, 1973., (vetítés: 1977.)

Kerényi Mária: Beszélgetés Lengyel Lajossal. Fotóművészet, 1974/4.

Kass János: Lengyel Lajosról. Magyar Grafika, 1978/1.

Lengyel Lajos (1904-1978) Fotóművészet, 1978/1.

Szűcs Julianna: Ők és mi. Szociofotó kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Népszabadság, 1979.07.13.

Végvári Lajos: Lengyel Lajos emlékkiállítása. Fotó, 1979.09.

Lengyel János: Lengyel Lajos képeihez. Fotóművészet, 1982/3.

Fábián László: Lengyel Lajos – a fényképező.  Fotóművészet, 1982/3.

Emlékülés Lengyel Lajos születésének 80. évfordulója alkalmából. Magyar Grafika, 1985.1.

Rényi Péter: A hagyományok és az avantgarde Lengyel Lajos munkásságában. Magyar Grafika,  1985.1.

Haiman György: „Lerombolni és újjáépíteni” Lengyel Lajos a harmincas években. Magyar Grafika, 1985.1.

Balla Endre: Lengyel Lajos a könyvművész és a munkatárs. Magyar Grafika, 1985.1.

Vadas József: Lengyel Lajos, a fotóművész Fotóművészet, 1990/1.

Lengyel Lajos fotói 1926-1977 (katalógus, szöveg: Csaplár Ferenc) Kassák Múzeum, 1995.09.24.-11.26.

Szarka Klára: Lengyel Lajos fotói 1926-1977 Életre kelt tárgyak   Magyar Hírlap. 1995.09.25.

Timkó György: Lengyel Lajosra emlékezem Magyar Grafika, 2003.3.

Dr. Juhász Géza: Emlékezés Lengyel Lajosra Magyar Grafika, 2004.8.

Photographies hongroises 1919 -1939 Regards nouveaux (Az Új Tekintet) (Szöveg: Csaba Morocz - Annie-Laure Wanaverbecq )Somogy Éditions d’art, Paris,  2004..44.

Parti Szilvia: Ami megmaradt: Lengyel Lajos fotográfiái Nagy Etel táncairól. Ars Hungarica,  2014/1.

A mi életünkből (1932) egy betiltott fotókiállítás képei és története 2017.06.18. http://maimanohaz. blog.hu

Albertini Béla: A magyarországi Munka-kör fotócsoportja (1930-1932) Fotóművészet, 2017/2-3.

Mákos Judit: Egy betiltott fotókiállítás margójára. http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/egy     betiltott_fotokiallitas margojara 2019.02.04.

Jegyzetek

[1]    Kass János: Lengyel Lajos könyvművész emlékkiállítása. Miskolc, 1979. március 15. Idézi: Kincses Károly: Fotográfusok Made in Hungary. Aki elment, aki maradt. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998. 168. o.

[2]    Miskolc, József Attila Könyvtár, 1979.

[3]    Fotóművészeti Galéria, 1989. 09. 27-10.25.

[4]    Gera Mihály: Ki volt Lengyel Lajos? In: A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Magyar Fotóművészek Szövetsége – Szabad Tér, 1989. 315. o.

[5]    Kerényi Mária: Beszélgetés Lengyel Lajossal Fotóművészet, 1974/4. 6. o.

[6]    Vas István: Nehéz szerelem. Bp. 1965. 355. o. Idézi: Pásztor József: Lengyel Lajos. Irodalmi Szemle, 1971/1. 15. o.

[7]   Gró Lajos: A munkásfényképész. (Munka, 1930.

[8]   Congres Internationaux d’Architecture Moderne (Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa)

[9]   Vadas József: A tipo-foto-gráfus. Lengyel Lajos munkássága. In: Lengyel Lajos 1904-1978. (Szerkesztő,   bevezető tanulmány, oeuvre katalógus: Vadas József) A magyar fotográfia történetéből 49. Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2010.

[10]  Rényi Péter: A hagyományok és az avantgarde Lengyel Lajos munkásságában.  In: Emlékülés Lengyel Lajos születésének 80. évfordulója alkalmából Magyar Grafika, 1985.1. 20. o.

[11]   (szp. á.) (Szélpál Árpád): Munkásfotókiállítás Népszava, 1931.03.03. 8. o.

[12]   Tamás Henrik műgyűjtő galériája, a Széchenyi és Akadémia utca sarkán.

[13]   Farkas Zoltán: Fényképészeti kiállítások Nyugat, 1931. 9. szám

[14]   Orbán Dezső festőművész Atelier Művészeti Tervező és Műhelyiskolája, Személynök utca 9-11.

[15]   (B. Gy.) (Bálint György): Fotokiállítás. Pesti Napló, 1932. február 19. 11. o.

[16]   Bécs, Naturfreunde (Természetbarátok) egyesületében, Pozsony, Művészegyesület helyiségében. Közli: Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. A magyar fotográfia történetéből  9. Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997. 81. o.

[17]   Szolnok, Munkásotthon, 1932. 04.02.

[18]   Csaplár Ferenc: Kassák Munka-körének szociofoto mozgalma. Tiszatáj, 1963.03.04.

[19]   Idézi: K. Gy.(Kaposvári Gyula): A mi életünkből - 1932 Szociofoto kiállítás.  Jászkunság, 1966. szeptember 113. o.

[20]   A mi életünkből  A Munka első fotókönyve (Előszó: Kassák Lajos) 1932.

[21]   A Népszavában Szélpál Árpád: Képeskönyv a munkáséletről, az Újságban Márai Sándor: Korszerű fényképek, a Magyar Grafikában Rosner Károly: A ’Munka’ fotói a munkáról, a Nyugatban Farkas Zoltán: Munkásfotografiák, a Magyar Fotográfiában Gró Lajos: A mi életünkből, a bécsi Arbeiterzeitungban F. Rosenberg: Ein soziales Fotobuch (Egy szociális fotókönyv) méltatta.  Közli: Albertini Béla: i. m. 86., 91. o.

[22]  Bass Tibor, Bergmann Teréz, Bruck László, Gönci (Frühof) Sándor, Haár Ferenc, Kovács Zsuzsanna (Schmidt Anna), Lengyel Lajos és Tabák Lajos

[23]  A mi életünkből. 1932. Szociofoto kiállítás. Szolnok, Damjanich Múzeum, 1966. 10.0 9.–11.07.

[24]  Tegnap és ma. Szociofoto kiállítás 1932-1977 Szolnok, Damjanich Múzeum, 1977.

[25]  A mi életünkből  i. m.

[26]  Idézi: Kerényi Mária: i. m. 9., 10.  o.

[27]  A mi életünkből i. m.

[28]  Idézi: Kerényi Mária: i. m. 9. o.

[29]  Tímár Péter: Könyvespolc: Lengyel Lajos Fotóművészet, 2011/1. 126. o.

[30]  Gera Mihály: i. m. 320. o.

[31]  Mintegy 30 felvételéből 16-ot publikáltak a könyvben. Közli: Vadas József: A tipo-foto-gráfus. Lengyel Lajos munkássága. In: Lengyel Lajos 1904-1978. (Szerkesztő, bevezető tanulmány, oeuvre katalógus: Vadas József) A magyar fotográfia történetéből 49. Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2010. 40. o.

[32]  Egy magyar táncosnő, Nagy Etel emléke. Budapest, Cserépfalvi, 1940.

[33]  Parti Szilvia: Ami megmaradt: Lengyel Lajos fotográfiái Nagy Etel táncairól. Ars Hungarica, 2014/1. 50-74. o.

[34]   Mivel a Belügyminisztérium nem engedélyezte a Modern Magyar Fényképezők név használatát, kényszerűen a  Magyarországi Kárpát Egyesület fényképező szakosztályaként folytathatták tevékenységüket. Közli: Győri Lajos: Seiden Gusztáv munkássága 1930 és 1940 között. A szerző kiadása, Budapest, 1988.

[35]  Nemzetközi Fényképkiállítás Budapest, Pesti Vigadó, 1937.10.23.-11.07.

[36]  A Fischer József által tervezett épülettel együtt Budapest ostromakor pusztult el, a kép enteriőr-fotókról ismert.

[37]  Idézi: Timkó György: Lengyel Lajosra emlékezem. Magyar Grafika, 2003.3. 78. o.

[38]   Lengyel Lajos: Mai könyvművészetünk. In: Előadások Lengyel Lajos könyvművész életmű-kiállítása alkalmából. Debrecen, 1976. május 25., 32. o. Debrecen, Alföldi Nyomda

[39]   Rényi Péter: Egy magyar avantgardista útja.  Magyar Grafika, 1971.6. 53. o.

[40]   Timkó György: i. m. 76. o.

[41]   Haiman György, Lengyel Lajos hatvan éves.  Magyar Grafika, 1964.6. 319. o.

[42]   Balla Endre: Lengyel Lajos a könyvművész és a munkatárs. In: Emlékülés … i. m. 27. o.

[43]   Balla Endre: i. m. 27. o.

[44]   Internationale Buchkunst-Ausstellung (Nemzetközi Könyvművészeti Kiállítás), Leipzig

[45]   Nemzetközi Gutenberg Társulat díja

[46]   Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

[47]  Kerényi Mária: i. m. 14. o.

[48]  Kerényi Mária: i. m. 14. o.

[49]   P. Brestyánszky Ilona: Lengyel Lajos kiállítása (katalógus előszó), Magyar Nemzeti Galéria, 1972.

[50]   Lengyel Lajos 1904-1978.i. m. 58. o.

[51]   Idézi: Kerényi Mária: i. m. 14. o.

[52]   Kass János: i. m. In: Lengyel Lajos 1904-1978 i. m. 230. o.

[53]   A magyar fotoművészet 125 éve (rendezte: Magyar Fotoművészek Szövetsége) Magyar Nemzeti  Galéria, 1966. november - december,

[54]  Tény-Kép A magyar fotográfia története 1840-1981. Műcsarnok, 1981. 12. 19. – 1982. 01.31.

[55]  Lengyel Lajos kiállítása (rendezte: P. Brestyánszky Ilona) Magyar Nemzeti Galéria, 1972.02.02-02.27.

[56]  1973. Esztergom, Zodiákus Klub, Szociofotók és fotógrafikák, Veszprém, Bakony Múzeum; 1974.  Makó, József Attila Könyvtár, Berlin, Magyar Kultúra Háza

[57]  Kerényi Mária: i. m.

[58]  Előadások Lengyel Lajos könyvművész életmű-kiállítása alkalmából. Debrecen, 1976. május 25. Az ülésszak előadásai: Csüry István: A Gutenberg galaxis, ahogy mi látjuk, Kovács Kálmán: Könyv és műélmény, Lengyel Lajos: Mai könyvművészetünk, Pogány Frigyes: Az emberi környezet és élményvilága.

[59]  Expozíció. Hatvan, Hatvany Lajos Múzeum, rendezte: Beke László és Maurer Dóra. 1976.10.24. – 1977.01. 31.

[60]  Lengyel Lajos könyvművész emlékkiállítása . (Katalógus előszó: Kass János) Miskolc, József Attila Könyvtár,  1979.03.15.- 05.24.

[61]   A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből. Magyar Fotóművészek Szövetsége –  Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989.

[62]  Lengyel Lajos (1904-1978) Fotóművészeti Galéria, Budapest, 1989.09.27– 10.25.

[63]  Gera Mihály: i. m.

[64]  Lengyel Lajos fotói 1926-1977. Kassák Múzeum, Budapest, 1995. 09.24.-11.26.

[65]  Lengyel Lajos Rétrospective Paris, Maison Robert Doisneau / Gentilly, 2001.10.11.-12.16. / Photographies hongroises 1919-1939. Regards nouveaux / Az Új Tekintet  (Csaba Morocz – Annie-Laure Wanaverbecq)

[66]   Válságjelek. Ludwig Múzeum, 2009.07.17-09.20.

[67]  A tipo-foto-gráfus - Lengyel Lajos (1904–1978) munkássága, Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2010. 09. 24.-2011.01.16.

[68]  Vadas József: A tipo-fotográfus. Lengyel Lajos  munkássága. In: Lengyel Lajos 1904-1978 . i. m.

[69]  Magyar avantgárd 1918-1939. Multimédia Művészeti Múzeum, Moszkva, 2017.10.12.-12.17.