Menü

A múlt illúziója – Válogatás Dobos Tamás W című albumának képeiből

24 • 02 • 07Punkt

2023 decemberében a Faur Zsófi Galéria és Kiadó gondozásában jelent meg Dobos Tamás fotóművész, operatőr W cimű albuma. A Kiadó által elindított Mai Magyar Fotóművészet sorozat részeként, de attól eltérő kivitelezésben létrejött kiadvány – Bartis Attila és Nemes Z. Márió gondolataival együtt – átfogó képet ad Dobos Tamás különleges fotóművészeti látásmódjáról.

Dobos fotói többek között az érzékelés rétegeivel és a vizuális jelentés megváltozásával foglalkoznak. A századfordulós portréfotózás által inspirált munkák üvegnegatív eljárással készülnek, egy Frederic Scott Archer által, 1851-ben feltalált technikával, amely a kortárs fotográfiában újraéledt. A képválasztás és e technika alkalmazása, amely lehetővé teszi a képrétegek egymásra helyezését, megbabonázó, kissé hátborzongató, kísérteties, szinte túlvilági képeket eredményez.

„Munkám fő koncepciója az idő különböző rétegeinek egyszerre történő ábrázolása olyan karaktereken keresztül, akik nem bírnak egyetlen korszak tipikus jellemvonásaival sem, így jelenítve meg az időtlenséget. Az üvegnegatív technikájának segítségével lehetőségem van megteremteni a múlt illúzióját, ám, ha a szemlélő közelebbről megnézi a képeket, összezavarodhat, mivel egyszerre tapasztalhatja meg a jelen és a jövő síkjait is. Ebben az univerzumban az időnek nincs lineáris felépítése, nem ömlik mint a folyó, hanem állandóan jelen van. Az idő kezelésének ez a módszere teret ad a képzeletnek, a befogadó egyéni felfogások és hiedelmek keresésére indulhat, ahogy én magam is tettem a kreatív hangom feltérképezésével. Az én világomban a fotográfia médiumként szolgál a múltbéli események, traumák feldolgozásához, és olyan ontológiai kérdésekre ad választ, mint például, hogy mi van, ha nem egyetlen időben vagyunk. Kiegészítő technikaként a tükrözés segít elmélyíteni ezeket a tudatalattimból felszínre törő képeket. Következésképpen egyik fő motívumom az ikrek, akik nemcsak biológiai jelenségként egyedülállóak, hanem a transzcendencia megnyilvánulásaként is szolgálhatnak. Az átdolgozás során teret engedek a véletlenszerűségnek, mivel nem szándékozom határozott kijelentéseket tenni. Ezzel bevonom a nézőt, és közös gondolkodásra hívom.” – írta Dobos Tamás alkotói munkásságáról.

0103

Fotó: Mai Magyar Fotóművészet – Dobos Tamás: W
Ráday Galéria és Kiadó Kft. 2023
ISBN 978-615-5206-15-3

„Ha a fényképezést azért találták fel, hogy időtől megfosztott képpé merevítve megőrizzük a látható valóságot, akkor Dobos Tamás nem rendes fotográfus. Hisz soha senki nem látta azt a valóságot, aminek a lenyomata ott van az üveglemezein. Néha még ő maga sem. Az üvegre öntött emulzió olyan, mint a százéves tükör foncsora. Aki nézett már ilyen pincemélyről, vagy padlásról előkerült tükörbe, az pontosan tudja, hogy nem csupán önmagát látja benne, hanem ott van az arca tükörképén a Véletlen is." Bartis Attila: Gödel, Dobos, Bach (részlet)

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Ullrich's room, üvegnegatív, giclée art print, 60 x 110 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: NÜX, üvegnegatív, giclée art print, 90 x 70 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Sitting boy, üvegnegatív, giclée art print, 70 x 50 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Secret sign, üvegnegatív, giclée art print, 30 x 25 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Rutov minta, üvegnegatív, giclée art print, 70 x 36 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Rorschach nővérek, üvegnegatív, giclée art print, 100 x 80 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Selk nő, üvegnegatív, giclée art print, 100 x 78 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Edge of ultramarine, üvegnegatív, giclée art print, 100 x 62 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Patro, üvegnegatív, giclée art print, 130 x 200 cm

0103

Fotó: © Dobos Tamás: Maison de Maillard, 2014, üvegnegatív, giclée art print, 100 x 150 cm

Jegyzetek

Mai Magyar Fotóművészet – Dobos Tamás: W
Ráday Galéria és Kiadó Kft. 2023
ISBN 978-615-5206-15-3