Menü

0103

Fotó: Nagy Zopán: Ön-kioldó kvintichon, 2004-2014

(Az a büntetés, hogy nincs vége) – Nagy Zopán fotográfiáinak margójára

21 • 06 • 29A Fehér Vera

A fotográfia művészet. A fotográfia nem művészet. A fotográfia nem csak művészet, több, mintha csak művészet lenne. Hogy Miltényi Tibort idézzem: ez, kisebbségi helyett a nagyobbsági komplexusa a fotográfiának a művészettel szemben. 

Nagy Zopán költő. Nagy Zopán fotográfus. Nagy Zopán nem csak költő és nem csak fotográfus (sőt nem is grafikus, nem is grafomán, nem is csak festő, arról pedig, hogy zenész, már ne is beszéljünk…), hanem képzőművész. Nagy Zopánnak legalábbis nemhogy nagyobbsági, hanem semmilyen komplexusa sincs az egyes művészeti ágakkal szemben.

0103

Fotó: Nagy Zopán: Ismétléselméleti ön-repró, 2004-2014

„Először a kutyák voltak” – mondta Zopán, aki 12 éves korában megtanulta a világ összes kutyafajtáját. Nem birtokolni, hanem tudni, ismerni szerette volna őket. Volt kutyakiállításon is, a nagymamájával. Kis fényképezőgépével dokumentálni tudta a legfontosabb kutya-ismereteket. A kutya lényét a kis Zopán körüljárta minden módon. Megtanulta a fajtaleírásokat, és azt is, hogy egyik-másik faj milyen keresztezésből, hogyan jött létre. De nem itt veszett először bele a művészeti ágak globális erdejébe a kis Zopán. Hanem akkor, amikor első kis könyvében lerajzolta ezeket az állatokat, és tudományos feljegyzéseket írt róluk – gyerekként. Zopán életében először belekóstolt a kép és az írás összefonódásának megteremtésébe. 

Fontos megjegyezni, hogy a kutyák azóta is mindenhol ott vannak Zopán körül, felszabadító létezésük hálából Zopán lábainál maradt. 

Zopán a kutyák, a nők, a különféle lények és arcok között egyetlen önmagában sokan van. Sajátos metafizikai létezésmódja mégis ebben a velünk közös fizikai valóságban kell hogy testet öltsön. Énei vállvetve beszélnek ki Zopánból, és ő mindig a leginkább frappáns, testhezálló médiumhoz vagy kifejezésmódhoz igazítva mutatja felénk őket. 

0103

Fotó: Nagy Zopán: A Kő (rejtett ön-portré), é.n.

0103

Fotó: Nagy Zopán: Maszk, részlet a Skizológia sorozatból, 1995-2015

Egyszerre ír és egyszerre fényképez. Ír úgy is, hogy papír helyett fényképet használ, vagy élő bőrfelületet rajzol tele betűivel. Szabad átjárása van, és nem csak eme művészeti eszközök között szabad: egyik kelléke a szabad asszociáció is. Breton szerint az automatikus írás a „gondolat valódi fotográfiája”. Mint József Attila a Szabad-ötletek jegyzékében, Zopán improvizációs, terapeutikus játékkal hozza létre a fotográfia segítségével mondhatni térbe kerülő költeményeit.

„Nem csak a képpel, papírral, negatívval van kapcsolatom, hanem a testtel.” – mondja. A felszínre kerülő szavak szaglani kezdenek, a költészet változik háromdimenzióssá Zopán test-munkáiban. 

Szaglásszunk kicsit a fotográfiában testet öltő művészet körül. A legelső fotográfiák korában a köztudatban az élt, hogy a fotográfia objektív, a fényképész pedig írnok, nem költő. Az emberek persze nagyon gyorsan rájöttek, hogy a fénykép képtelen objektív képet festeni. Hogy a fénykép a születése pillanatában nem csak annak bizonyítéka, hogy mi áll ott, hanem annak is, amit az egyén lát. A fénykép nem csak rögzíti, hanem értékeli is a valóságot. Önmagunkat képbe fogalmazni önzetlen öncenzúra nélkül lehetetlen: saját értékítéletünk panoptikumává válunk.

0103

Fotó: Nagy Zopán: Ön-aktuális-(p)re-akció, 2006-2016

0103

Fotó: Nagy Zopán: Ön-repró, Schiele hommage, 1994-2002

Nadar a Baudelaire-t, Hugót, Berliozt, vagy Delacroix-t és más híres barátait ábrázoló portréfelvételeiről azt mondta: „arról készítem a legjobb portrét, akit a legjobban ismerek”. Avedon ezzel ellentétben úgy nyilatkozik, hogy legjobb portréi azokról az emberekről készültek, akikkel akkor találkozott először, amikor lefényképezte őket. A kérdésem, vajon mi történik a fenti alkotókkal önarcképkészítés közben? Mi a helyzet, ha az ember éppen abban a pillanatban találkozik először egyik önmagával?

A festészethez hasonló módon a fotográfia is képtelen elfogadni a valóságot olyannak, amilyen önmagában. A művészet minden formája valamiféle kiváltságos viszonyba akar kerülni a valósággal, de a fotózás esetében – pontosan azért, mert leglényege a realizmus –, ez kiváltképp indokolt. Amikor lefényképez valamit a fényképezőgép, azzal leleplez és feltár egy újdonságot. Egy, a természetes látás számára felfoghatatlan rendszert.1

Zopán piktorialista önarcképei pontosak, hitelesek, önazonosak. Számára szövevény, merő misztikum a saját énjeivel való birkózása. Festői, ködös, súlyosan rétegelt, áthatolhatatlan erdőket járunk be általuk. Zopán esetében a misztikum a realizmus. A költő egyik énjével a másikra, majd a sokadikra tekint, és az az idő, ami eltelik az exponáló én és az előhívott, megtestesült énképek között, már újabb ének játékától hangos. Ez az időeltolódás is fenntartja a végtelen folyamatot. Egyszerre válik jelenné és múlttá az így születő énkép-test, majd válik kiindulópontjává egy újabb, javítani vágyó önreflexiónak.

Műhelytitkát közreadja, méghozzá a Duplex borítójának címképén: „amikor az arc már felismerhetetlen, megszabadultunk” – írja a képre. Újabb és újabb arcaiban fogalmazza meg önmagát, új és új torzulásokat használ, szívesen rontja el, hiszen a hibázás emberlétünk egyik bizonyítéka. Nem kíméli magát annak érdekében, hogy egy olyan valóságot fejezhessen ki, amit ő maga legbelül igazán valódinak érez. Ez nagyon nehéz. És a fáradhatatlanul egymásra rakott rétegek alatt egyszer csak eltűnik Zopán. Ekkor egy pillanatra kifejeződik, körberajzolódik önmaga.

Egyetlen sorozatot alkot, egy monumentális É.N.-t (év nélkül). Zopán minden képe önálló. Időtlen arcai, portréi, tájai vagy állatai mind-mind önmaga rendszerezésének nyoma, tudományos-szerelmes, vagy például rendszerető-bohém tengelyen. Ahogy könyveiben, nagy vonalakban az önarcképeiben is találhatnánk a rá jellemző alfabetikus sorrendre törekvéssel, vagy a különlegesen sajátos szabályok szerinti kislexikon-írással létrehozott én-sorozatokat, még ha ez nem is kifejezett. Énjei tárházát, ezt az ön-panoptikumot is ugyanolyan örömmel hozza létre, mint a csak általa létező, kreált szavakat.

A tengernél íródott Kétségek / Kökény-kék kőkulcs két könyv egyben. Mindig szeretett volna egy olyan könyvet, amelynek nincs vége, csak eleje. Azt mondja: – „Ez a büntetése is, hogy nincs vége.” 

Hiába összegző szándékú a Duplex, triplex kiállítás. Zopán életműve végtelen kezdet – már ha a fotográfiáiról beszélünk.

NAGY ZOPÁN DUPLEX NEXT kiállítás DOKUBROM Galéria

Jegyzetek

Budapest, Dokubrom Galéria, 2021. 06. 16.

Elhangzott Nagy Zopán - Duplex, triplex (válogatott fotográfiák, könyvek és fotómunkák) című kiállításában.

 

1 A szövegben felvetett kijelentésekhez Susan Sontag A fényképezésről, Szilágyi Sándor Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben és Miltényi Tibor Progresszív fotó című könyveiből vettem gondolatokat, idézeteket.