Menü

0103

Fotó: © Capa Központ / © Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

Kinyomtatni az internetet – MAGNUM 75 kiállítás a Capa Központban

22 • 08 • 24Cserna Endre

2022-ben ünnepli alapításának hetvenötödik évfordulóját a többek között Robert Capa által létrehozott Magnum Photos fotóügynökség. Szerencsétlen módon e média- és művészettörténeti koronaékszer-lakodalom előkészítése egy olyan kiszámíthatatlan időszakra esett, amikor az intézmények nem mertek nagyobb szabású projekteket bevállalni. Így látható jelenleg a Capa Központban az ügynökséget ünneplő online kiállítás – QR-kódok formájában installálva a falra.

A Magnum 1947-es indulása nem csak a fotográfia intézményrendszereinek szempontjából fontos. A II. világháborút követően és egy új világkorszak kezdetén a Magnum világról alkotott globalista, humanista, atlantista és demokráciapárti látásmódja fotográfusainak sokféle egyéni nézőpontját fogadta el és olvasztotta magába. (Bár az előbb felsorolt határok adottak, gondoljunk bele, hogy milyen világnézeti távolságra van például René Burri vagány, szivarozó Che Guevara-portréja mondjuk Stuart Franklin Tiananmen téri ikonikus tudósításától vagy Martin Parr kapitalista-abszurd képeitől.) Akármilyen politikai vagy szociális szemlélet volt a fotográfusok motivációinak mozgatórugója, történeteiket mindig a szubjektív kifejezés lencséjén keresztül, belülről kifelé tekintve mesélték el, és vízióikat mindig a szubjektivitás lencséjén keresztül prezentálták, ami nem csak egy új fotográfus archetípust teremtett, de jól mintázta azt az alapvetően individualista és a nyugati világban évtizedekre hegemónná váló értékrendet is, amelyet a világ körül több-kevesebb fejlődéssel az ügynökség azóta is hirdet.

0103

Fotó: Stuart Franklin: Tienanmen tér, Peking, Kína, 1989. június 5. © Stuart Franklin | Magnum Photos © Stuart Franklin | Magnum Photos

Ilyen módon a Magnum már az óvilág része – attól függetlenül, hogy hol húzzuk meg a történelmi/mediális határt, legyen az a televíziós hírközlés (a „CNN-izálódás”) berobbanása vagy az internetet követő képáradat (a „Twitter-izálódás”) megjelenése és elburjánzása, a Magnum-féle kép-készítés, -forgalmazás és -fogyasztás ma már sokkal inkább szól a fotográfia vagy történelem iránt érdeklődő közönségeknek, mint a hírfogyasztó tömegeknek.

A képek képzelethódító hadjáratának még csak korai, kifinomult és lényegét tekintve jóindulatú és ártatlan fázisa volt a Magnum fémjelezte háború utáni időszak. Az már a hetvenes évek óta közhely, hogy a látvány, a spektákulum korát éljük és, hogy a médiának milyen folyamatosan fejlődő és professzionalizálódó eszköztára van arra, hogy befogadóinak világfelfogását formálja – a dokumentarista fotográfia (és ez a kiállítás képeit a telefonunkról beolvasva nézve tűnik csak fel igazán) erre az absztrakt, ám annál lényegesebb jelenségre egyáltalán nem tudott reagálni – mondjuk a társadalomtudományok, a médiaművészet vagy a dokumentumfilm médiumaival ellentétben. Egy polgárháború vagy járvány, a történelem klasszikus értelemben vett folyása megragadható a Magnum-fotográfusok huszadik századi eszközeivel, de például a közösségi média mögött működő algoritmusok hatása a politikai populizmus felfutására már lényegében aligha.  A MAGNUM 75 – A Magnum Photos fotóügynökség 75 éve című tárlat igyekszik prezentálni, hogy hogyan fejlődtek a fotográfusok, az ügynökség és a dokumentarista fotográfia médiuma háromnegyed évszázad alatt. Ennek ellenére egy relatíve monolit tömbbel találkozunk, egy még mélyen modernista történelem- és médiumfelfogással, klasszikus apparátusrendszerrel dolgozó eltűnőben lévő vizualitással. Viszont ennek jelen bemutatása egy „online kiállításnak” kikiáltott képgaléria, amelyet csak a falakon elhelyezett (egyébiránt informatív) szövegek egészítenek ki – ezen szövegek alatt mindenhol ugyanazon blogposzt adott képéhez navigál minket a társított QR-kód beolvasása.

0103

Fotó: Ismeretlen fotográfus: A Magnum tagjai New Yorkban az éves találkozójukon, Arlene Francis interjút készített velük az NBC reggeli “Home Show” című műsorában. Erich Hartmann, Inge Morath, Ernst Haas, Dennis Stock, Burt Glinn, Eve Arnold és Henri Cartier-Bresson (a hintán), 1955 © Magnum Collection / Magnum Photos

0103

Fotó: Robert Capa: Spanyolország, 1937 december. Robert Capa nevével és a tekercsszámával ellátott negatívfilm részlet a terueli csata képének elkészítése előtt. A tekercs a „mexikói bőrönd”-ből került elő (ms082, 355mm film, negatív) © International Center of Photography | Magnum Photos

Sajnos egy ilyen kiállítás nem tudja méltósággal ünnepelni az ügynökség múltját és kulturális szerepét, mivel egy tőle teljes mértékben idegen, ügyetlen, sőt groteszk és alapvetően értelmetlen formában mutatja be azt. Mi köze az online térnek a Magnum-örökséghez? Mivel lát/tapasztal így többet a látogató, mint egy standard tárlaton? Ez a megoldás kínosan igyekszik összehozni az éppen bevettnek (vagy talán divatosnak?) vélt képfogyasztási formákat egy olyan hőskor étoszával, amely ennél nem is tudna gondolkodásmódjában, esztétikáiban és célkitűzéseiben messzebb állni nála. Nem beszélve arról, hogy pont az elmúlt években megtapasztalt, szerencsétlen és sokszor alig-alig működő online terekbe kényszerülés után mennyire szükség van az offline átélhető vizuális élményekre és annak hagyományának őrzésére.

0103

Fotó: © Capa Központ / © Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

Jegyzetek

MAGNUM 75 – A Magnum Photos fotóügynökség 75 éve
2022. június 25. – 2022. szeptember 4.
Capa Központ – Project Room, Budapest
Kurátor: Csizek Gabriella