Menü

Fényképek az Andokból – Martín Chambi és kortársai munkái a PHotoESPAÑA 2023 kiállításán

23 • 08 • 04Kéri Gáspár

A madridi Casa de América kiállítást rendezett Martín Chambi y sus contemporáneos. Los Andes fotografiados címen a perui kecsua fotográfus, Martín Chambi (1891–1973) és kortársai számára. Az Andok világát és annak társadalmát jellemzően az 1920-as és az 1950-es évek között megörökítő fotográfiák szerzői között megtaláljuk Irving Pennt, Werner Bischofot és Robert Franket is. A PHotoESPAÑA 2023 keretében megvalósult tárlat szeptember 2-ig látogatható.

A 20. század derekán amerikai és európai fotográfusok előszeretettel látogatták Latin-Amerika, valamint az Andok nyugati nézőpontból felettébb egzotikus tájait és archaikus mintákat hordozó közösségeit. A kiállításon szereplő alkotók közül itt készítette első néprajzi jellegű portréfotóit Irving Penn, itt szenvedett munkája során halálos autóbalesetet Werner Bischof, de első amerikai éveiben előszeretettel vette be magát az Andok hegyei közé a nagyvárosi témáktól ideig-óráig elszakadó Robert Frank is. Mindamellett itt élt és alkotott a Peru déli részén kecsua családban született fotográfus, Martín Chambi is, akit a latin-amerikai fotográfia 20. századi úttörőjeként tartanak számon. Az őslakos Chambi egész életét a fotózásnak szentelte, felvételei jelentős részben a perui Andokban születtek. Az 1910-es évek végén saját portréműtermet nyitott Cuzco városában, emellett országos lapok megbízásából örökítette meg a városi és a vidéki élet mindennapjait, a műemlékeket, a régészeti feltárásokat, valamint a természeti tájakat. 1924-ben az amerikai régész, Hiram Bingham után másodikként dokumentálta fotókon a Machu Picchut, s ezzel a tapasztalattal munkamódszere is új szakaszba ért. A fények és a formák, a tér és a textúra újszerű kezelésével, a kompozíciós elvek sajátos módszereivel a két világháború közötti kortárs dokumentarista fotográfia képi nyelvét is integrálta alkotói módszereibe. Igazolva a spanyol hódítók előtti múltat, munkásságával Chambi megkérdőjelezte a nemzeti identitás és a reprezentáció uralkodó nézeteit, s ezzel jelentősen hozzájárult a Peruról alkotott általános kép megváltoztatásához.

„(…) Chilében az emberek azt hiszik, hogy az indiánok kultúrálatlanok, civilizálatlanok, intellektuálisan, valamint művészetükben alacsonyabb rendűek mint a fehérek és az európaiak. Meggyőzőbb a saját véleményem, a képi tanúságtételem. Remélem, a részrehajlás nélküli tárgyilagos szemlélődés feltárja ezt a bizonyítékot. Úgy gondolom, hogy fajtámat képviselem; népem a fotográfiáimon keresztül szólal meg.”

– nyilatkozta szándékairól 1936-ban.

A madridi Casa de América tárlatán Martín Chambi vintázs fotói – melyek a limai Colección Jan Mulder gyűjteményből származnak – párbeszédet folytatnak többek között Irving Penn, Eugene Harris, Werner Bischof, Robert Frank, Pierre Verger, Max T. Vargas, Luigi Gismondi és Manuel Mancilla azonos időben készült fotóival. A változatos alkotói perspektívák párhuzamba állítása kiszélesíti az Andok kultúrájáról alkotott kollektív képzeletünk konstrukcióit, egyúttal megmutatja azt a fontos örökséget, amelyet a múlt században a világ jelentős fotográfusai rögzítettek kamerájukkal. Köztük az a Martín Chambi, aki egy ezeréves kultúrát örökített meg kora modern eszköztárával.

0103

Fotó: Martín Chambi: Los alcaldes, Quiquijana, Cusco, 1928 © MARTÍN CHAMBI

0103

Fotó: Martín Chambi: Vista panorámica de Machu Picchu, 1941 © MARTÍN CHAMBI

„Martín Chambi képei kétségtelenül feltárták az Andok társadalmi összetettségét. Ezek a képek a hegyvidéki feudalizmus szívébe visznek bennünket, a nagybirtokosok haciendáiba szolgáikkal és ágyasaikkal, valamint a bűnbánó és részeg tömegek gyarmati körmeneteibe, a füstös zugokba… Martín Chambiról elég annyit elmondani, hogy harmincegynéhány évnyi fotózás során a cuzcói univerzumnak nem volt olyan szeglete, amit ne tett volna halhatatlanná.”
– fogalmazott Maria Vargas Llosa perui író Martín Chambi: Photographs 1920–1950 című, 1989-ben megjelent albuma előszavában.

0103

Fotó: Martín Chambi: Autorretrato en el Intihuatana, Machu Picchu, 1928 © MARTÍN CHAMBI

0103

Fotó: Martin Chambi: Vista parcial del Barrio Oriental, Machu Pichu, c. 1928 © MARTÍN CHAMBI

0103

Fotó: Irving Penn: Padre de rodillas con niño sentado, Cusco, 1948 © IRVING PENN

0103

Fotó: Részlet Robert Frank: Peru című albumából

Robert Frank Peru (1948) című albuma ezen a linken lapozható át.

0103

Fotó: Martín Chambi: El indio y su llama, 1923 Colección Jan Mulder © MARTÍN CHAMBI

Jegyzetek

Martín Chambi y sus contemporáneos. Los Andes fotografiados
Casa de América, Madrid
2023. június 2. – szeptember 2.