Menü

Udvari bolondok a támfalon

19 • 09 • 27Istvánkó Bea

Budapest, 2017 októbere. Furcsa, barnás színekbe öltözött, láthatósági mellényre hajazó felöltőket viselő alakok róják Budapest utcáit. A mintegy húszfős társaság egy közel három méter magas, kerekeken guruló tojásszerű tárgyat tol maga előtt. A Baross térre érve megállnak, majd a tojást körbeállva, azt mintegy megafonként használva, szavalásba kezdenek. A társaság ekkor társulattá válik és szavalókórusként funkcionálva kezd bele egy darab előadásába. A szöveg egy csoport biztonsági őr öntudatra ébredéséről szól. A bizonytalan hátterű, különös biztonsági rend tagjai arra esküsznek fel, hogy visszaadják a hangot azoknak az embereknek, akiktől korábban elvették. A szavalás végeztével a csoport tovább indul a Rákóczi tér irányába.

0103

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration, 2019.

A fenti eseménysor nem egy furcsa hallucináció, hanem megtörtént eset, konkrétan a 2017-es OFF Biennálé egyik köztéri performansza. A happening kitalálói László Gergely (Tehnica Schweiz), és Katarina Šević, a darab címe pedig Csendrendelet. A Budapest több közterén előadott darabban a szavalókórus elbeszélte a biztonsági őrök átváltozásának történetét: ahogy csodával határos módon bevetés közben ráébredtek arra, hogy mindeddig a hatalom tudatlan verőlegényei voltak csupán. A hatalmasok nevében keltettek félelmet és némították el embertársaikat. A biztonságiak felismerésük következtében szembefordultak a sorsukkal, és elhatározták, hogy visszaadják a hangot az embereknek. Ebben segítette őket a csodatevő “szótojás”, amiben újjászületik és felerősödik a hang. A köztéri performansz egyik legfontosabb célja az volt, hogy jelezze, az utca és a köztér igenis alkalmas a szabad véleménynyilvánításra.

0103

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration, 2019.

A fenti performanszból kiindulva, azt továbbfejlesztve látható installáció szeptember 2. óta Prágában, a hó végén kezdődő Fotograf fesztivál egyik kapcsolódó kiállításaként. A tárlat helyszíne ismételten a László és Šević projektjei során előszeretettel használt köztér, pontosabban Prága egyetlen kortársművészeti köztéri galériája, az Artwall Gallery. A Moldva nyugati oldalán, a Letná parkot határoló hatalmas támfalat a rendszerváltás előtt a kommunista rezsim használta propagandafelületként. A forgalmas autóút és villamosvonal mellett található falfelület 1989 után üresen maradt, így a képzőművészeti célokra való hasznosítás gondolata már a ‘90-es években is foglalkoztatta a Prágában élő művészeket, de csak 2005 óta működik igazi köztéri galériaként a felület a város és a prágai kortársművészeti központ támogatásával. Az Artwall a támfal adottságaiból kiindulva elsősorban három-négy képből álló kamarakiállításokat rendez, ugyanakkor a képek nagy méretének és az áthaladó gyalogos, autós és villamosforgalomnak köszönhetően tökéletesen alkalmas meghökkentő sorozatok bemutatására. László és Ševic kollázs-sorozata előtt például az Artur Żmijewski, The Whole Ones című döbbenetes projektje volt látható a falakon.

0103

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration, 2019.

László Gergely és Katarina Šević projektje ugyancsak kamarakiállítás, bár a képek léptéke igen nagy volumenű. A művészek a 2017-es Csendrendelet projektet továbbgondolva készítettek kollázsokat. A kiállított képeken a budapesti performerek által viselt ruhadarabokhoz hasonlatos öltözéket viselő groteszk alakok láthatók. A barna mellények alatt azonban az alakok ruhája ki van tömve, így leginkább furcsa, mutáns bohócokra, vagy udvari bolondokra emlékeztetnek. Ami azonban a nagy méret és a deformált test-protézisek mellett méginkább félelmetessé teszi őket, az az alakok arckifejezése. Zuzana Štefková kurátori leírásából megtudhatjuk, hogy ez nem véletlen, hiszen a Csendrendelet - Prágai Verzió címet viselő sorozat esetében a kiindulópontot Jacques LeCoq mozgásszínháza (fizikai színház) jelentette. A színházi világban mozgásszínháznak, vagy fizikai színháznak hívják azt a fajta előadást, mely főleg a színész testén, nem pedig a szövegen vagy annak értelmezésén alapul. Jelen esetben a groteszk és torz emberalakok kimerevített testhelyzeteit és gesztusait használják a művészek arra, hogy párhuzamot vonjanak az erőszak és a militantizmus növekvő tendenciáival. A Letné hatalmas kőfaláról a nézőre vicsorgó, vagy nyelvet öltő furcsa figurák így felhívják a figyelmet a biztonsági őrökkel és különböző magánmilíciákkal túlterhelt mindennapjainkra és figyelmeztetnek az ebben rejlő agresszió veszélyeire. A projekt mottója ennek megfelelően: „Ne mentsd a bőröd, bújj ki belőle és vidd vásárra”. A kollázs-sorozat képein szereplő figurákkal kapcsolatban egyértelmű, hogy humanoid karakterekről van szó, ugyanakkor a torz végtagokban, a kicsavart testtartásokban és az elvadult tekintetekben mégis van valami poszthumán, szörnyszülöttekre, vagy különleges mesebeli állatokra hajazó. Ha a projekt első fele a biztonsági őrök öntudatra ébredéséről szólt 2017-ben, akkor ezek a képek a még öntudatlan és egyben agresszív, félelmetes és kiszámíthatatlan dehumanizált szeku-kiborgokat ábrázolják. A humanizmus narratívájának alapvető eleme az elborzadás mindattól, ami nem klasszikusan emberi. Így a László és Šević által ezekkel az egyszerű mindennapi eszközökkel megteremtett lények tökéletesen alkalmasak arra, hogy félelmet és borzongást keltsenek a nézőben.

0103

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration, 2019. Fotó: Martin Mick, az Artwall Gallery jóvoltából.

Ahogy korábban utaltunk rá, a november 15-ig megtekinthető kiállítás az évről évre más tematika mentén szerveződő és idén kilencedik alkalommal megrendezett Fotograf fesztivál tizenhat hivatalos kiállításának egyike. Az idei, Régészet és Eufória alcímet viselő fesztivál témája a rendszerváltás, ezen belül is a totalitárius rendszerből a kapitalizmusba történő átmenet. A fesztivál kiállításai, eseményei és egyéb kapcsolódó programjai az elmúlt harminc év vátozásait veszik górcső alá, nem hagyva figyelmen kívül a neoliberalizmus kritikai megközelítéseit. Mivel a fesztivál alapvetően a fotográfia és a reproduktív képalkotás műfajában születő munkákat állítja középpontba, így az idei projektek nagy hangsúlyt fektetnek a fotó tömegmédiában betöltött szerepére. A fesztiválnak egyébként a Csendrendelet mellett van még egy magyar vonatkozása; október 15-től ugyanis a Fortepan anyagából látható majd kiállítás az egészen különleges helyszínt biztosító  Josef Sudek Studio-ban.

0103

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration, 2019. Fotó: Martin Mick, az Artwall Gallery jóvoltából.

Jegyzetek

László Gergely (Tehnica Schweiz), Katarina Šević: The Curfew – Prague Iteration

  1. szeptember 2. – október 15.

Prága, ARTWALL