Menü

Látás és láttatás Bilak Krystyna munkáin – Képes Beszéd a Mai Manó Házban

23 • 01 • 30Sárvári Zita

A Mai Manó Ház Képes Beszéd elnevezésű eseményén 2-2 fiatal alkotó portréján keresztül vizsgálják a kortárs magyar fotográfia különböző aspektusait. A fotográfusok megszállottsága mellett felvillantják a szokatlan formátumok, az eltérő alkotói módszerek vagy az ábrázolt műfajok széles skáláját is.

A beszélgetéssorozat célja a kortárs fotográfia fejlődésének és művészeti hatásainak bemutatása, amely idén egy csoportos kiállítás formájában teljesedik ki, a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium határátlépéseit vizsgálva. A februári esemény vendégeinek Bilak Krystynát és Biró Dávidot hívták meg, a beszélgetés témája a látás és láttatás lesz.

Képes Beszéd sorozat következő két szereplőjének munkásságában még ma is meghatározó a fotó médiuma, de alkotói folyamatukban rendszeresen szerepeltetnek más képzőművészeti műfajokat is. Kiterjesztve a fotográfia határait, felhívják a figyelmet annak formai és társadalmi-kulturális kontextusára. Fontos elméleti kiindulópont és vizuális keretrendszer marad számukra, de már nem kötik közvetlenül és kizárólag a fényképezőgépen alapuló tevékenységhez, hanem tanulságait levonva és összegezve egy komplexebb formában hasznosítják azt újra.

Az ember és a technológia összeolvadása egyenes vonalú egyenletes mozgással alakítja át identitásunkat. A nap nagy részében avatárok vagyunk, de ha éppen nem vagyunk az online térben, a nyilvános terek digitális protézisei vizsgálják vásárlási szokásainkat, érzelmeinket, szemünk mozgását. A gépek forradalma valóban elkezdődött. Különböző kreált identitásaink önként hajtanak fejet az applikációk felhasználói feltételei előtt, türelmetlenül nyomunk rá a cookies-okkal kapcsolatos tájékoztató ablakok accept gombjára, fotókat szerkesztünk, filtereket használunk, hamis valóságot mutatunk. Mindez önmagunk és a valóság érzékelését is megváltoztatja. Az online és az offline oda-vissza hat egymásra, hogy sokszor az online sokkal valóságosabbnak hasson, mint a valóság maga.

Az arc az online tömegkommunikáció egyik legnépszerűbb médiuma. Az arc ma egyre kevésbé a sajátunk, az arcfelismerő rendszerek, a face filterek, valamint a deep fake softwarek egy megsokszorozható, konstruálható felületté alakították arcunkat, amely identitásunk legmegbízhatóbb elemének számított a 2014 előtti időkben.

Biró David és Bilak Krystyna kortárs vizuális kultúránk képekkel kapcsolatos téziseit vizsgálják erősen konceptuális alapokra helyezett fotográfiai tevékenységük során, melyben a látással, az érzékeléssel, a befogadással, a felismeréssel kapcsolatos kérdéseket keresik és kutatják. Munkáikban több digitálisnak tűnő vizuális megoldás is feltűnik, amelyeket manuális eszközökkel, manipuláció nélkül építenek meg, éppen a valóság és a virtualitás megkülönböztetésének lehetőségét vizsgálandó.

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

Bilak Krystyna kiindulópontja a képek megértésére, és azok irányított olvasására tett kísérlet, a néző médiumhoz való viszonyának vizsgálata. A fotográfust az érdekli, hogy milyen képek ragadják meg a figyelmünket jelenünk képáradatában és a scrollozás kíméletlen szelekciós folyamatában. Célja, hogy a nézőt hosszabb ideig tartsa a képek előtt, hogy azok visszafejtésére késztesse, és ezáltal egy lassabb olvasatra és játékos megértésre invitálja. Bilak Krystyna (1993) 2017-ben szerzett alapfokú (BA) diplomát a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Fotográfia szakán, majd 2019-ben mesterdiplomát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia MA képzésén. Budapesten él és dolgozik. Tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek. 2017-ben elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíját, valamint 2019-ben a Capa Portfolio Review nemzetközi kurátorokból álló zsűrijének fődíját. 2020-ban Pécsi József fotóművészeti Ösztöndíjban részesült, 2021-ben pedig az Esterhazy Art Award shortlistese volt, valamint korábbi tevékenységei során magyar és nemzet­közi kiállításokon szerepelt.

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

0103

Fotó: © Bilak Krystyna: Részlet a Let Your Eyes Dance című sorozatból

Jegyzetek

Képes Beszéd – Kortársak a magyar fotóművészetben – beszélgetéssorozat
Meghívott alkotók: Bilak Krystyna és Biró Dávid
Téma: Látás és láttatás
2023. február 07., kedd, 18.00
A beszélgetést vezeti: Sárvári Zita esztéta