Menü

„A riportfényképezés hőskorának egyik kiemelkedő alakja” – Müllner János (1870–1925) élete és képei

23 • 04 • 30Tőry Klára

A 20. század elején egy új riportstílus született, meg, amely a húszas-harmincas évek idején teljesedett ki. „A századforduló után új riporter-generáció nő fel, amelynek tagjai szemléletükben más felfogású, a társadalmi kérdéseket tekintve elődjeiknél jóval fogékonyabb fotográfusok. Köztük is a kiválóbbak – mint Müllner János – … szeme kivált az erőteljesen megmutatkozó társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny.”[1] – írta róluk Szilágyi Gábor. Müllner János a fotográfusok azon nemzedékéhez tartozott, „akik a XX. század elején megteremtették és magas színvonalon művelték a hírkép, a riportkép, valamint a sajtófotó műfaját”[2]. Az újságokban megjelent képeinek és néhány tucat negatívból és többezer pozitív kópiából álló hagyatéka alapján munkássága világhírű, külföldre emigrált fotográfusainkat évekkel megelőzve, velük szinte egyenrangú színvonalúnak értékelhető. Nekrológjában egy kortársa írta róla, hogy „egyike volt azoknak, akik a portré-fotográfiáról teljesen az illusztratív fényképészetre tértek át és elsőrangú riportfelvételekkel látták el a folyóiratokat és a napi sajtót. Kitűnő riporterszeme és tökéletes szaktudása folytán minden aktuális eseményről szinte boszorkányos gyorsasággal szállított illusztrációkat, teljes erkölcsi, de sajnos annál kevesebb anyagi sikerrel. Müllnernek az illusztráció inkább szenvedélye volt, mint kenyérkeresete és ezért a sajtó köreiben jobban ismerték őt, mint a szakmában.”[3]

A magyar fotográfia történetével való 60 éves ismerkedésem, kutatásaim sorára visszatekintve a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor Müllner János riportanyagát megismertem. 1981-ben a Műcsarnok összes termében megrendezett Tény/Kép A magyar fotográfia története 1840-1981[4] című átfogó fotótörténeti kiállítás kezdetektől 1945-ig terjedő részének kurátoraként a különböző múzeumok fotógyűjteményét tekintettem át, és a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában[5] és a Kiscelli Múzeumban találkoztam ott őrzött képeivel. Ámulatom eredményeként Müllnernek az 1900-as évek közepétől az 1920-as évek közepéig készített anyagából 12 felvételét válogattam be, ezáltal a kiállítás egyik legtöbb képpel szereplő szerzője volt. A hétköznapi élet röpke pillanatait ilyen korai időpontban, a 20. század hajnalán az akkori technikai eszközökkel megvalósító, újszerű felfogásával valóban meghökkentő, addig ismeretlen jelenség volt, hiszen legalább egy évtizeddel előzte meg André Kertész új korszakot nyitó életképeit, Balogh Rudolf, Munkácsi Márton vagy Escher Károly ismert, szenzációs riportképeit.[6]  Mindegyiküknek különös képessége volt, hogy az életükre jellemző pillanatokban koruk valóságának jellemző vonásait egy-egy képbe sűrítse. „Müller János fényképe – ahogy az igazi riportképek – az aktuális történéstől az időben távolodva megannyi újabb és újabb jelentéssel gazdagodik. … magába sűríti a pillanat, vagyis a mindenkori élet lényegét.” [7] –  írta Szarka Klára Demeter Zsuzsanna – Stemlerné Balog Ilona Müllner János (1870-1925 A háborús Budapest fotóriportere című könyvének előszavában. A könyv szerzőinek éveken át folytatott, szakszerű kutatómunkájára, aprólékos adatgyűjtésére, elemzésére, a párhuzamok összehasonlítására volt szükség, hogy legalább fő vonalakban kirajzolódjanak a jó szemű és jó ízlésű vérbeli fotoriporter, Müllner János alakja, munkásságának jelentősége.

0103

Fotó: Müllner János: Zárda utca Budán © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Cigánykaraván, Tolna megye, a Duna mellett, 1904 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Három képviselő a Parlamentnél. Kossuth Ferenc, gróf Apponyi Albert, Polónyi Géza (háttal), 1905 nyara © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

Életéről, egyéniségéről, múltjáról nagyon kevés konkrét adat maradt az utókorra. Megismeréséhez csupán azonosított munkái, és az újságokban névvel megjelent képei – melyeknél feltehetően jóval többet készített – állnak forrásanyagként rendelkezésünkre, melyek segítségével némi képet kaphatunk munkásságának közel két évtizedéről, munkamódszeréről, érdeklődési köréről. „A fotóriporter életét és munkásságát lényegében az újságokban megjelent és a közgyűjteményekben őrzött fényképei alapján követhetjük nyomon.”[8] – állapította meg Stemler Ilona.  Tanulmányom adatai is túlnyomó részt e könyv adatain alapulnak.

Müllner János születésének sem helyét, sem pontos dátumát nem ismerjük, joggal feltételezhetjük, hogy egyszerű, kispolgári családban jött világra. Halotti anyakönyve adati szerint 1870-ben született, apja Müllner György – akinek foglalkozását nem említik – , anyja Práger Kunigunda, vallása római katolikus volt. A dokumentumban nem szerepel, hogy voltak-e testvérei vagy gyermekei. Az anyakönyv Müllner foglalkozásaként rajzolót, feleségeként Nagy Erzsébetet, lakáscímükként Budapest, 8. kerület, Víg utca 11-et, halála időpontját 1925. december 25-ét, halála okaként májdaganatot tüntetett fel, korát 55 évben határozta meg.[9] Személyében az 1920-as évek közepén már nem egy ismeretlen kisemberről volt szó, bár nekrológja szerint „élete utolsó éveiben sokat betegeskedett és nyomorgott.”[10] Ekkor már túl volt az 1910-es éveket jelentő legtevékenyebb, fénykorán, amikor sűrűn jelentek meg fotói a képes újságokban, főként a Tolnai Világlapjában. Egy ideig halála után is megbecsülték, 1930-ban a szakfényképészek folyóirata, a Magyar Fotográfia I. Házi Kiállításán szereplő képeiért posztumusz Lomberg-díjjal tüntették ki.[11]  Ezután 1981-ig, a műcsarnoki Tény/Kép kiállításig neve teljesen feledésbe merült. 1945 után a Rákosi- és Kádár-korszakban az 1918-19-es forradalmak és a Tanácsköztársaság idején készült felvételei Jelfy Gyula és más kortárs riporterek forradalmi témájú anyagaihoz hasonlóan neve feltüntetése nélkül, vagy olykor Jelfy Gyula munkáival összecserélve évtizedeken át szerepeltek a történeti- és propaganda-kiadványok, tankönyvek illusztrációiként.           

Müllner Jánosnak néhány lakáscíme ismert,[12] mindig a 8. és 9. kerültben élt, de nem a Nemzeti Múzeum kertje mögött elterülő, a környékbeliektől ’Mágnásfertály’ becenevet kapott elegáns Palotanegyedben, nem az Esterházy-, a Pálffy-, a Wenkheim-, a Károlyi-, a Festetics- és a többi palota szomszédságában lakott. A Nagykörúttól kifelé eső munkás-, ill. proli-negyednek számító külső Józsefvárosban és a ’Franzstadt’-ban meglehetősen szegényes körülmények között, földszintes házban, udvari egyszobás vagy szoba-konyhás lakásban élt feleségével. Szilágyi Gábor szerint: ”Ezekben a kerületekben szerezte élményeit, benyomásait, ezek határozták meg létét és szemléletmódját.”[13] A pénzarisztokrácia helyett egyszerű munkások voltak a szomszédjai. A Palotanegyedbe és a Belvárosba leginkább a régi pesti képviselőház,[14] s főként a Parlament környékén járt politikusokat és előkelőségeket fényképezni.

0103

Fotó: Müllner János: Felszállás repülőre, 1910 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Budai sziklalakások, 1910 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Őszi hangulat, 1910 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Újoncok bevonulása, 1912 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Falusi koldus, 1910 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Nagygyűlés, 1913 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

A kutatóknak nem sikerült kiderítenie, hogy kitől, mikor, hol tanult meg fényképezni, sehol sem található utalás arra, hogy inas vagy segéd lett volna valamelyik hivatásos fotográfus műtermében, sem arról, hogy fényképész szakvizsgát tett volna. Arra sem utal semmi, hogy műtermet tartott volna fenn, a kutatók megállapították, hogy több ezer fennmaradt fényképe között egyetlen portré, vagy egyéb műtermi felvétel sincs.[15]  Az mindenesetre megállapítható, hogy színre lépésekor, 1904-re már teljes biztonsággal, magas színvonalon birtokolta a fotográfia eszköztárát. Fényképei hátoldalán, a verzón ’fényképész illusztrátornak’ nevezte magát, megkülönböztetve az akkori rendőri tudósítókat nevező riporterektől. Halotti bizonyítványában feltüntetett rajzolói foglalkozásával kapcsolatban is csupa bizonytalanság veszi körül. A kutatópáros feltételezi, hogy talán rajzolóként kezdte pályafutását az újságoknál, de rajzi tanulmányairól sincs biztos támpont. Felvetik, hogy Müllner azonos lehetett az Iparrajziskola (ma Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium) évkönyvében felsorolt, 1870-ben Budapesten született kőművessegéddel, ”akinek végzettsége öt elemi, és az 1889-90-es tanévben ott végezte el az építőiparosok esti és vasárnapi rajztanfolyamát, nem túl jó eredménnyel.”[16] Ha az azonosítás helytálló, akkor sem tudhatjuk, hogy mit csinált Müllner az 1890-től 1904-ig eltelt 14 évben. Erről nekrológja csak arra utal, hogy „31 évnyi változatos szakműködés után fejezte be küzdelmes életét”[17], melyből húsz évnyi fotóriporteri munkásságát ismerjük.

A fotográfia első eljárásának, a dagerrotípia elterjedésének már első időszakában, az 1840-es évek elején készültek a nagyközönséget érdeklő fontos eseményekről fényképi dokumentációk, ún. ’ősriportok’, de ezek az akkori felvevőanyagok alacsony érzékenysége, az objektívek kisebb fényereje és a sokalakos események rögzítéséhez szükséges viszonylag nagyobb képméret miatt épp a riportfényképezés pillanatszerűségét voltak kénytelenek nélkülözni. Többnyire nagyobb távolságból, statikusan, megmerevítve, beállítva, az alakokat mozdulatlanul ábrázolták. Csak az 1870-ben feltalált ezüstbromidos száraz eljárás érzékenységének növekedése az 1880-as években tette lehetővé kedvező szabadtéri fényviszonyok között a valódi pillanatképek készítését. A fényképeknek az újságokban való közlésére még néhány évig várni kellett, mert a tónusos képek nyomtatását csak 1885 után Klič találmányának, a róla elnevezett klisé alkalmazásával tudták megoldani. A negatív kép átvilágításakor az eléje helyezett raszterháló-rács segítségével a negatív sötétebb vagy világosabb tónusainak megfelelően gyengébb vagy erősebb feketedést jött létre, ezáltal a raszter tónusokra bontotta a képet. A korábbi időszakban rajzokkal illusztrálták az újságokat, a képzőművészek fantáziájától függött, hogy mennyire a valósághoz hűen, vagy attól elrugaszkodva ábrázolták a történéseket. A fényképezés megjelenésével a fotográfia dokumentumértékét felhasználva, egyre gyakrabban alkalmazták a fényképek alapján készült rajzokat, metszeteket. A rajzolók, metszők az eseményt dokumentáló fotográfiákat lemásolták, vonalas rajzzá alakították át a tónusokat, melyeket így lehetett nyomdai úton sokszorosítani. Magyarországon a 19. század közepétől a Vasárnapi Újság közölt fényképekről másolt rajzillusztrációkat, de a századfordulóra jelentősen megnőtt a képes hetilapokban a fotóillusztrációk száma. Addig a műtermi fényképészek olykor a külső helyszínekre kimenve fényképeken dokumentálták a nevezetes eseményeket, de az eseményfotózás iránti igény rohamos növekedése újfajta laptípust és újfajta fotográfusi tevékenységet teremtett meg, az 1910-es évekre már a rajzokkal szemben a fényképek közlése vált általánossá.

0103

Fotó: Müllner János: A Lánchíd átépítésének kezdetén, bontási munkák, 1914 eleje © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Motorcsónakkészítő-üzem, 1915 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: 6-os villamos a Körúton, 1917 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

A fotótechnikai és nyomdai eljárások rohamos fejlődésére és a közönség fokozott érdeklődésére alapozva az illusztrált lapok nagyobb példányszámban, ezáltal olcsóbban jelenhettek meg, sokkal szélesebb olvasóközönséghez, új társadalmi csoportokhoz, a középosztály alsóbb rétegeihez és a kétkezi munkát végző emberekhez is eljutottak. Mindenben újdonságokra törekedtek, képekkel hitelesítették és átélhetővé tették a szövegben leírtakat. Tudományos és szépirodalmi rovataikkal széles körben terjesztették a korszerű ismereteket, a szórakoztatást pedig minél érdekesebb, szenzációsabb, megdöbbentő, sőt, megbotránkoztató eseményekről, felfedezésekről, katasztrófákról, egzotikus helyszínekről való képes beszámolókkal biztosították. ”Megjelent a fotográfus új típusa, a fotóriporter, akkori elnevezéssel fényképész illusztrátor, aki … a lapoknak és más alkalmi megbízóknak, intézményeknek eladott fényképeiből élt. Az újfajta feladat egészen más fotográfusi erényeket kívánt, mint a műtermi fényképezés. A képes újságok igényeinek megfelelő fényképek előállításához tájékozottságra, gyorsaságra, mobilitásra, valamint jó kommunikációs adottságokra volt szükség, és rendelkeznie kellett azzal a képességgel is, hogy az események leglényegesebb, legjellemzőbb pillanatát tudja megragadni.”[18] – jellemezte az új helyzetet Stemler Ilona. A korszak legkedveltebb, legnagyobb példányszámú képes a lapjai, a Vasárnapi Ujság (1854-1921), az Új Idők (1894-1946), a Tolnai Világlapja (1901-1944) és az Érdekes Ujság (1913-1925) már alkalmaztak lapjuknak dolgozó fotóriportert.

0103

Fotó: Müllner János: A józsefvárosi Német utcai polgári fiúiskola diákjai iparosmunkát végeznek a hadbavonultak munkájának pótlására, 1917 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

„A fotóriport hőskorában a fényképeket közlő lapok ritkán nevezték meg a képet készítő fotográfus nevét, kivéve, ha már hírnevet szerzett műtermi fényképész, vagy a hazai és külföldi művészi fotókiállításokon sikeres, díjakat elnyert amatőr művészfotós közérdeklődésre számot tartó eseményről készített képe emelte a lap presztizsét. A vezető képes újságok inkább saját jelentőségüket kiemelve azt hangsúlyozták, hogy a közönség minél eredményesebb tájékoztatása érdekében képtudósításra specializálódott munkatársakat alkalmaznak. A képek alá többnyire a ’Saját fényképészünk felvétele’, vagy ’Lapunk számára készült pillanatnyi felvétel’, és ezekhez hasonló szövegeket írtak a fotós neve helyett.[19] Ez a gyakorlat a Müllnert később gyakran foglalkoztató Tolnai Világlapjára kezdetben kimondottan jellemző volt. 1910. végén viszont a lap megjelenésének tíz éves jubileumán csoportképet közölt az általa rendszeresen foglalkoztatott fényképészekről, s felsorolta az általuk művelt jellegzetes területet, témakört. Müllner keresztnevét tévesen Vilmosnak írva a csoportképek specialistájának tartották, ami rá nem volt igazán tipikus, viszont annál jellemzőbben írták rendkívüli országjáró teljesítményére utalva, hogy „ő a Tolnai Világlapjának vándor-fotográfusa.”[20] Könnyen lehet, hogy már megnevezése előtt évekkel korábban is publikálhatták Müllner fotóit a képes újságok, de a névaláírás gyakori mellőzésének következtében nem tudhatjuk, hogy mikor kezdett Müllner riportokat készíteni. Neve feltüntetésével publikált legkorábbi felvételét 1904-ből az Újságból (05.09) ismerjük. Jókai Mór nagy pompával lebonyolított temetésén a Nemzeti Múzeum lépcsőjén két képben örökítette meg a kor legnépszerűbb regényíróját gyászoló tömeget. Még ez évben különböző lapok közölték névvel jelzett felvételét. Stemler Ilona ez év néhány hónapjának terméséből Eötvös Károlyról a Parlament előtt elkapott, az Új Időkben (07.31.) publikált pillanatfotóját, két felvételét a budapesti kánikuláról, az idős, 1848-as honvédek menhelyén készült képét (08.07.), továbbá a Vasárnapi Ujságban (08.14.) a képviselőház előtt látható politikusok (tévesen Müller János amateur-nek aláírt) képét, és báró Bánffy Dezső cigarettázva sétáló egészalakos fotóját (08.14.) sorolja fel.[21] Növeli a bizonytalanságot, hogy halála után riportertársaihoz került képei közül néhány – melyek hátoldalán láthatóan Müllner szárazbélyegzőjét, szignóját kitakarva, felülbélyegezve, kitörölve vagy átírva – más nevével jelent meg.[22]

A 20. század első évtizedeinek rendkívül mozgalmas volt a politikai élete. A magyar társadalom életében döntő változások érlelődtek, rohamosan növekedtek a politikai és társadalmi feszültségek. Müllner riportjain visszatérő témák a gyűlések, tüntetések és a kilakoltatások felkavaró momentumai. „1908-ban jelen van és fényképeket készít a Nemzeti Lovardában tartott cselédgyűlésen, fényképezi a képviselőházba bevonuló rendőröket. annak feloszlatása alkalmából. Ide tér vissza október 8-án, amikor tüntetők árasztják el a Parlament előtti teret, általános választójogot követelve. … 1910-ben kilakoltatott családok tiltakoznak az utcán tanyát verve. Kétségbeesett lakók gyűléseket rendeznek a lakbéruzsora ellen. … A még mindig késlekedő általános és titkos választójogért 1911-ben újra tüntetnek az emberek a Szépművészeti Múzeum épülete előtt. Müllner a kávéssegédek egy csoportját kapja lencsevégre. 1912-ben a tömeggel vonul fel ugyanezért a Nemzeti Múzeumhoz, s a szónoki emelvényre lépő, beszédet tartó Batthány Tivadar grófot örökíti meg, majd követi a tömeget a városligeti millenáris emlékműhöz”[23] – sorolta Szilágyi Gábor Müllner politikai témákkal foglalkozó riportjait. Bravúros helyzetfelismeréssel mindig ott volt, ahol történt valami, s mindig olyan helyről és abban a pillanatban fényképezett, amelyből az esemény jellegzetessége első pillantásra nyilvánvaló volt. „Müllnert rendkívüli riporteri adottságai (mozgalmasság, és leleményesség mesterségbeli tudással párosulva) tették alkalmassá arra, hogy az elkövetkező másfél évtized szinte valamennyi jelentős eseményén jelen lehessen.[24] … Leleménye nemcsak abban mutatkozott meg, hogy tudta, megsejtette, miből lesz az esemény, és azon ő mindig jelen volt, hanem abban is, hogy mindig a legmegfelelőbb … nézőpontot kereste és találta meg, amelyből az esemény karaktere legjobban kiviláglik.”[25] – állapította meg Szilágyi. Mindezt nem a könnyű, kisfilmes gépek, a Leica, vagy a Contax[26] korszakában teljesítette, melyekkel szinte észrevétlenül kerülhetett közel témájához a fotóriporter, nem is az 1920-as évek Munkácsi Márton és fotóriporter-kortársai által kézből használható lemezes gépei álltak rendelkezésére. A 20. század első évtizedében igényes képek készítéséhez a professzionális fotósok számára nem volt alkalmas az amatőrök emlékképeihez elterjedt boxgép, a Kodak, hanem a többféle feladatra is alkalmas, állványra rögzített, pillanatzárral felszerelt lemezes géppel dolgoztak a riporterek is, melyekről kontakt eljárással vagy nagyítással készítették a pozitív kópiákat. Müllner is profi riportergépekkel fényképezett, 9x12 cm-es, 10x15 cm-es, 13x18 cm-es és 18x24 cm-es üvegnegatívok maradtak fenn tőle.

0103

Fotó: Müllner János: Jégvágás, 1918 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: gróf Andrássy Gyula és gróf Apponyi Albert a Várban, 1918. június 8. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Színházi díszletfestők, 1918 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Tolnai Világlapja, VIII. évfolyam, 27. szám, 1908. június 28. (forrás: Arcanum)

A fényképészek a fotográfiai eszközök technikai korlátai miatt a mozgalmas eseményekről többnyire csak az utcán zajló történéseket tudták pillanatképben rögzíteni. Müllner témaköre rendkívül szerteágazó volt, minden aktuális eseményről tudósított, remek érzékkel látva meg azt, ami a maradandó történelmi emlékezet számára is fontos lehet. De nem csupán a történelmi eseményekről és az elitről tudósított, hanem emellett szinte mindent fényképezett. Kezdettől fogva az utcákon történő átlagos történések, a kisemberek életének krónikása volt. Képeiben képes a kép nézőjében maradandó hatást kiváltani anélkül, hogy hatásvadász trükköket alkalmazott volna. Néhány korai életképe még a festőies művészfényképezés hatását is érezteti. Az 1904-es Kóborló cigányok[27] a 19. századnak a cigányélet szabadságáról, kötetlenségéről alkotott romantikus elképzelését sugallja, de a szűk képkivágásban felénk haladó csoport lendülete igazi riporter szemére vall. Szintén a műkedvelő kiállítások világára emlékeztet 1910 körül készített Őszi hangulat-a, melyen előre görnyedő öregemberének és háttal álló asszonyának kettőse nemcsak róluk, nemcsak egy őszi hangulatról szól, hanem általában az elmúlás szomorúságát juttatja nézőjének eszébe. Más életképeit hihetetlen mozgalmasság jellemez, mint például a 6-os villamos a Körúton-t a tülekedő, lépcsőn, ütközőn csimpaszkodó, egymással lökdösődő, szegényesen öltözött utazó közönségével. Fiatal koromban – még közel ötven évvel később is láttam hasonló, lépcsőn lógó tömeggel közlekedő villamosokat a Körúton, de nem láttam más fotóstól ilyen képet, amely ezt megörökítette volna. Persze az elkövetkező évtizedek sajtójában elsősorban nem az ilyen szociálisan érzékeny képek jelentek meg. Müllner nem szociofotós, hanem fotóriporter, fotóillusztrátor volt, mégis gyakori a szociális téma megjelenése. Falusi koldus-a Móricz Zsigmond Hét krajcár című novelláját juttatja eszünkbe, ócskapiacon, zsibvásárban készült képein nem a polgár kuriózumokra való rácsodálkozása, hanem a szegényekkel való együttérzése érződik. A Budai sziklalakások 1910 körül nála nem csupán kihalt környéket mutató dokumentációként jelenik meg, mint kortársai újságfotóin, hanem arra döbbent rá, hogy mélyen a járószint alatt úgy folyik az élet, mint a városban másutt, asszony ruhát tereget, gyerekek játszanak. Több képén köszön vissza a magyar valóság kínzó problémája, a tömeges kivándorlás. Egy-egy felvételén korát jóval meghaladó megoldást tapasztalunk. Ilyen az 1921 körül készült Árverés országos tenyészállatvásáron, melyen mintha a fotóriporter-művészek egyik legnagyobbikának, Henri Cartier-Bressonnak 1952-ben kiadott első könyvének címét[28] adó vezérgondolatának megvalósítását látnánk: „egyetlen képben megragadni az éppen játszódó jelenet lényegét”, amikor a képi alkotóelemek egyszerre állnak össze, egyetlen momentumban találkoznak az érzelmi csúcspontok és térbeli törvényszerűségek, amikor a ’termékeny’ vagy ’döntő’ pillanatban sűrűsödnek össze az előzmények és a következmények is. Müllner árverés-fotóján szinte sistereg a feszültség, a levegőbe emelkedő kalapács harmadszor üti le mindjárt az árat, a képen szereplők arcáról leolvasható, hogy ki lesz a nyertes és ki a vesztes, ki a rafinált spekuláns, egyesek szoronganak, mások már magabiztosan mosolyognak – tökéletes lélektani tanulmányt nyújt a pillanatfotó.

Formai újdonságok is megkülönböztetik szabadban és belsőben fényképezett jónéhány munkaábrázolását a szokványos, csak dokumentatív jelleggel készült fotográfiák tömegétől. A Lánchíd átépítésé-n, a Színházi díszletfestők-ön, a Motorcsónak készítő üzem-en, a Jégvágás-on egyaránt a vonalvezetés hangsúlyozásával, feszes kompozícióval tereli nézője figyelmét a lényegre. Máskor szokatlan képkivágással kontrasztok alkalmazásával éri el, hogy a néző Müllner véleményét vélje kiolvasni a képből. Andrássy Gyula és Apponyi Albert a Várban című képén nagy világos előteret hagyva a sötét öltözetű két politikus öreges alakját két idejétmúlt figurának, két vén varjúnak láttatja. Müllner az új évszázad első évtizedének végén jut pályája csúcsára. Különösen az olykor százezret is meghaladó példányszámban megjelenő Tolnai Világlapjával alakult ki szoros munkakapcsolata, mely 1908-ban ’világjáró fényképész’-nek nevezte, aki feleségével, Nagy Erzsébettel együtt együtt „már bejárta gyalog majdnem egész Európát, sőt Ázsiának egy részét is.”[29] Az asszony nemcsak az országjárásban és külföldi utazásaiban, hanem budapesti felvételei elkészítésében és a laborálásban is osztozott Müllner munkájában, akinek sem más segítője, sem műterme, sem inasa vagy segédje nem volt. Bejáratott együttműködésük biztosíthatta azt a hihetetlen gyorsaságot, amellyel eljuttatták a felvételeket a lapokhoz. A Vasárnapi Újság 1906-ban közölte Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak hazahozatala alkalmából Rodostóban és Konstantinápolyban készült képeit. Szerbiában, Bulgáriában, Macedóniában Görögországban, Egyiptomban fotózott anyagából 1909-ben, majd később a balkáni konfliktusokhoz kapcsolódva publikáltak a lapok.[30] A Tolnai Világlapja ambiciózus tervet, Magyarország fényképes bejárását kezdeményezte Müllnerékkel. Az 1908. június 28-iki számuk címlapján útra indulás előtt teljes fotófelszerelésükkel ábrázolja a Müllner házaspárt és ismerteti útjuk célját: „most útnak indítottuk egész hazánk bejárására s feladatukká tettük, hogy minden nemzetiség között megforduljanak, minden nevezetes helyet bejárjanak. Müllner János utközben le fog fotografálni lapunk számára mindent, a mi egy-egy érdekes, jellemző és kedves népszokást tár olvasóink elé…” Magukat reklámozva írták: ”Ilyen nehéz és különleges feladat teljesítésére … eddig csak a legnagyobb külföldi képeslapok vállalkoztak s nagy örömünk, hogy ebben is versenyezhetik velük a Tolnai Világlapja. ... A világjáró házaspár elindult utjára és pedig gyalog. Karjukon levő széles szalag aranybetüs felirása tudtul adja mindenkinek, hogy ők a Tolnai Világlapja számára és megbízásából járják be gyalog hazánk minden részét.”[31]

Különös ellentmondásként – fokozva Müllner munkássága körüli bizonytalanságok hosszú sorát –a tervezett munka megvalósulásáról sajnos semmi nyom sem lelhető fel. Ezzel ellentétben körülbelül 1908 és 1912 között készített nagyszabású vállalkozásuk elindításáról, megrendelőjéről nem tudni semmit. A vélemények eltérnek arról, hogy a történeti Magyarország várairól és várromjairól készített több száz felvételt – köztük belső részleteket is bemutató képeket is – saját elhatározásból, vagy megbízás alapján készítették-e. Nem tudjuk, hogy korábban, vagy később fényképezett volna várakat, azt sem, hogy maga készített-e munkáiról feljegyzéseket.  Részemről elfogadhatatlan Jankovics Marcell feltételezése, hogy „A várak esetében romantikus szenvedély vihette a fáradságos utakra”[32] … „a képek többségét Müllner egy évszázaddal ezelőtt saját, egyéni lelkesedéséből készítette.”[33] Bár nem tudni, hogy ki és milyen célból bízta meg és állta költségeit, elképzelhetetlen, hogy a Józsefváros külső-negyedében, szoba-konyhás lakásban szegényesen élő Müllner házaspár – akiknek a fotóriporteri tevékenység meglehetősen szűkös megélhetést biztosított, ilyen nagyszabású vállalkozást, a nagyméretű, drága lemezek százait, a vasúti közlekedést saját erejéből finanszírozhatta volna. Hiszen többnyire a vasútvonalaktól messze, és az ország egymástól távol eső, Isten háta mögötti vidékeire a hegyeken álló várakhoz úttalan utakon gyalogolva nehéz felszerelésükkel kellett felkapaszkodniuk, eközben napi költségeiket fedező hivatásos foglalkozásukat nem folytathatták. A várak többsége ma Burgenlandban Ausztriához, a Felvidékhez (ma Szlovákia), Kárpátaljához, Romániához és a Délvidékhez tartozik. A datálást segíti, hogy a Vasárnapi Ujság 1910. július 17-i számában nevük feltüntetése nélkül dupla oldalon közölt összeállítást Müllnerék várképeiből. Más képek készítési idejének meghatározását megkönnyítette, hogy egyes helyeken a műemlékeket kevésbé tisztelő barbár látogatók bevésték a falba nevüket és látogatásuk időpontját, mint Zayugróc várában az 1908-as és az 1909-es dátumokat.[34] Néhány fotón – mint ez külföldön készített felvételeiken is előfordult – a képet élénkítő staffázsfiguraként Nagy Erzsébet, másokon Műllner János alakja is feltűnik, egyértelműen bizonyítva, hogy munkájukat egymással megosztva, közösen végezték. Az összképet nyújtó távoli felvételeket gyakran a romokkal szemközti magaslatról fényképezték.[35] A Felső Mintarajz Iskola (ma Magyar Képzőművészeti Egyetem) 1911-ben 17, 1917-ben 37 képet vásárolt demonstrációs anyag céljára a várképekből. A képek készülte után közel 100 évvel, 2008-ban Várak és várromok címmel kiadványt jelentettek meg.[36] A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) könyvtára és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködésének eredményeként 2010-ben Bús düledékeiden…[37] címmel Müllner János századelős várfotóiból kiállítást rendeztek az MKE Barcsay termében. Az anyagot a Simontornyai Vármúzeumban is kiállították.[38] Mai állapotukkal összehasonlítva váraink 100 évvel ezelőtti kinézete megdöbbentő kontrasztot nyújt. Müllner idejében még sok esetben tetővel ellátott, lakott, de ma már csak romként álló várakról készült képei ma is hasznos segédanyaga a középkori és kora-újkori Magyarország várait kutató régészek számára. 2017-ben a Méry Ratio kiadó 132 várról 278 képet tartalmazó albumot adott ki A magyar várak szerelmese [39] címmel.

0103

Fotó: Müllner János: Zsibvásár, 1919 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Munkanélküli gyűlés a Várpalotában, 1919 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: A frontra induló vöröskatonákat hozzátartozóik kísérik a Józsefvárosi pályaudvarra, 1919. április vége - május eleje © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

Az első világháborúban Müllner János – életkora[40] és talán egészségi állapota miatt – nem került ki a frontra, az első világháborús hátország fényképésze volt. Több jeles fotósunk fényképezte, de senki sem festett olyan hiteles képet a háborús évek és a forradalmak Budapestjéről, mint Müllner János. A gyorsan változó történések során is fáradhatatlanul járta az utcákat, páratlan módon követte nyomon a főváros életének változásait, a nagy események árnyékában meglátta az apró drámákat is. A lapok érdeklődésének középpontjában a háború eseményei álltak, a közönség képes tudósításokat várt a frontról. A sajtó ellenőrzését a Hadi Felügyelő Bizottság Sajtóalbizottsága látta el, amelynek feladata a háború propagálása volt, melyet besorozott katonaként vagy civilként a ’Presse’ karszalagot viselő haditudósítók – írók, újságírók, festők rajzolók, szobrászok, fényképészek – végezték. Müllner képein látjuk, hogy a háború az otthonmaradottak életét is megváltoztatta. Az események hű krónikásaként kezdetben a közvélemény lelkesedéséről, a háborút éltető felvonulásról, a frontra küldött alakulatok indulásáról, a pályaudvaron a bevonulóktól búcsúzkodó családokról tudósít a képek sora. Valóságlátására jellemző az Újoncok bevonulása című képe: félig lerészegedett fiatalok kalapjukkal önfeledten hadonászva ünneplik, hogy berukkoltatták őket a seregbe. Később hátulról felülnézetből látjuk a harctérről érkező legfrissebb híreket, a hősi halált haltak listáját izgatottan leső emberek tolongó csoportját. Ágyúöntésre szolgáló, beolvasztásra váró harangok tömegét is megörökítette az utókor számára. 1916-ban a háborús évek legnagyobb eseményéről, IV. Károly királlyá koronázásáról 39 képből álló fényképsorozatában 15 felvétele felülnézetből örökítette meg a koronázási menet vonulását. A többi képe nem a ceremóniáról szól, hanem főként az előkészületek legváltozatosabb mozzanatai mutatja: esküemelvény, díszkapu, tribünök építését, díszmenet próbáját, térzenét adó katonazenekart, a Várban posztoló rendőröket, a korona megtekintésére özönlő, bámészkodó, várakozó tömeg gyülekezését. „Müllner kígyózik a tömegben, lovaskocsik és gyalogosok között cikázik, konflisba ugrik, nyargal, helyet keres magának és állványának.”[41] – idézi fel képzeletében Szilágyi Gábor a sorozat készítésének körülményeit.

Az utókor szerencséjére nemcsak a lapok érdeklődtek a háború mindennapjainak dokumentálása iránt, más intézmények is vásároltak felvételeiből.  A Kiscelli Múzeum jogelődje, a Fővárosi Múzeum és Müllner együttműködése az 1910-es években kezdődött, már ekkor vettek Müllnertől riport- és zsánerképeket.  Amikor 1915-ben a Székesfőváros Tanácsa határozatot hozott a háborúra vonatkozó tárgyak, képek, filmek gyűjtésére, a múzeum vezetése külön kérvényezte, hogy Müllner egy Budapestre szóló általános fényképezési engedélyt kaphasson. Ezzel a háború alatt még a katonaság által használt, a civilek elől elzárt közterületeken is fényképezhetett. Így a fotográfus több száz, a háborús főváros mindennapjairól, és a háborúhoz kapcsolódó eseményekről készített fényképe került a múzeum gyűjteményébe. A háború folytatását propagáló, népszórakoztató rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat, versenyeket, majálisokat rendeztek. Müllner 1915-ben sorozatban mutatta be a háborút népszerűsítő céllal a Pasaréten kiépített lövészárok-rendszert, melyben az úri közönség szórakoztatására katonai gyakorlatot is tartottak. Az ilyen kiállítások köszönő-viszonyban sem voltak a harctéri valósággal. A sebesültek szórakoztatását A Zita-kórház lábadozó katonái egy barakk tetejéről nézik a meccset című, remekül komponált képe a pozitív gondoskodást sugallja.

A háborús évek előre haladtával a villámháború illúziójának elmúlásával a hivatalos propagandafotók mellett az évek során egyre inkább a súlyosbodó nehézségekről, a sebesültek érkezéséről, a hiányos élelmiszerellátásról, hosszú sorbanállásokról, szegénységről, sőt, nyomorról szólnak Müllner riportjai. A valóságot az ingyenkonyhák éhezőit, a sebesülteket, hadirokkantakat, nyomorékokat, szaporodó sírokat, a fronton harcoló katonák helyett a munkahelyeken a nehéz fizikai munkákat végző nőket rögzítő képei mutatták. A  világháború elvesztését, a központi hatalmak és a Monarchia kaotikus összeomlását 1918 őszén talán semmi sem tudta olyan erőteljesen kifejezni, mint ahogy Müllner egy-egy képbe sűrítette, mint a Frontról hazaözönlő katonákkal teli vonat érkezik a Nyugatiba című és különösen a Hazatérő katonák[42] című fotói. A szűk képkivágású képen a vonat tetején szorongó, a lépcsőkön fürtökben lógó katonák tömege minden rend felbomlásának, a fejvesztett menekülésnek nagyerejű szimbóluma. Müllner végigfényképezte az őszirózsás polgári forradalom eseményeit, a köztársaság kikiáltását az Országház terét betöltő tömeg előtt, Ady temetését, a politikusok beszédeit hallgatókat, a Parlamentbe menő és onnan távozó képviselőket, a tömeggyűléseket, a tüntetéseket. A Tanácsköztársaság idején a legkitűnőbb fotóriportereket foglalkoztató Fotopropaganda Osztályt hoztak létre, hogy az új rendszer szociális intézkedéseit népszerűsítsék. De ezek a témák is – jótékonysági gyűjtések a hadirokkantak és árvák megsegítésére, sebesülteknek szervezett hajókirándulás, proletárgyerekek nyaraltatása, arisztokrata hölgyek látogatása a súlyos sebesültek kórházában, ételosztás az éhezőknek – az egyre súlyosbodó helyzetről tudósítottak. A proletárdiktatúra nagy hangsúlyt helyezett május 1–je látványos külsőségek közözött történő megrendezésére, melyről az Érdekes Ujság különkiadást jelentetett meg. Müllner fotóján a dekoráciő részét képező hatalmas Marx-fej mellett olvasó munkás a proletáriátus művelődésébe, felemelkedésébe vetett hitet volt hivatott szolgálni. A Tanácsköztársaság bukása után Müllnertől is ismerjük Horthy fehér lovon történt, más fotósok által is megörökített bevonulását. A Trianon utáni évekből az elcsatolt területekről menekült vagonlakókról, hadifoglyok hazatéréséről, segélyakciókról készült képei ismertek. Ekkor már sokat betegeskedett, 1925. december 27-én halt meg Budapesten.

0103

Fotó: Müllner János: Hazatérő katonák, 1918 © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

Az első világháború 100 éves évfordulóján 2014-ben az Országos Széchényi Könyvtárban Képsorsok[43] címmel kiemelten Müllner János fotóiból nyílt kiállítás az intézmény első világháborús archív gyűjteményéből. 2016-ban a Kiscelli Múzeum A Nagy Háború emlékezete a főváros múzeumában[44] című kiállítással idézte fel az első világháború éveit. Fényképanyagában döntő számban szerepeltek Műllner János felvételei, melyek egy része még nem jelent meg kiadványokban és kiállításon sem láthatta még a közönség. A kiállításhoz kapcsolódott Demeter Zsuzsanna – Stemlerné Balog Ilona emlegetett könyve, amely Müllner János első világháborús fotóiból közölt mintegy 300 képet. Müllner hagyatékának legjelentősebb részét – üvegnegatívjait és többszáz pozitív kópiáját – a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, a Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Hadtörténeti Múzeum őrzi, de más közgyűjteményekben is vannak képei. Várfotói nagyobbik részét a Műemlékek Országos Bizottsága és a Felső Mintarajz Iskola vásárolta meg, Müllner halála után özvegye is közgyűjteményeknek adogatta el férje munkáit.

„Müllner János a riportfényképezés hőskorának egyik kiemelkedő alakja, akinek … mintegy ötezer szerencsésen megmaradt fényképe alapján sokkal teljesebb képet kaphatunk munkásságáról, mintha csak a képes újságokban megjelent, a neve alatt közölt felvételeket ismernénk. Igazi riporteralkat volt, naprakészen informált, hihetetlen munkabírású, jól ismerte a helyszíneket, jó érzéke volt a megfelelő nézőpont kiválasztásához, ahonnan az események legfontosabb mozzanatát rögzíthette. Lemezes fényképezőgépével nagyon is tudatosan készítette pillanatképeit, és tökéletes biztonsággal látta meg az adott eseményben a képet. Nem csak a főszereplők érdekelték, a közönség, a bámészkodók, szintén jelen vannak, fényképein a tömegnek is arca van. Hihetünk a fent idézett nekrológ írójának, a riportfényképezés valóban a szenvedélye volt.”[45] – foglalta össze a könyv összegzésében Stemlerné Balog Ilona Müllner János munkásságára jellemző legfontosabb vonásokat.

0103

Fotó: Müllner János: Ünnepi dekoráció. A május elsejére felállított Marx szobor feje a Gresham palota előtt a földön, 1919. április © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

0103

Fotó: Müllner János: Árverés az országos tenyészállatvásáron, 1921 k. © A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diatárából

(2023. április, Tőry Klára)

Jegyzetek

[1]    Szilágyi Gábor Magyar fotográfia története. A fémképtől a színes fényképig. Magyar Filmintézet, 1996. 282. o.

[2]   Stemlerné Balog Ilona: Müllner János (1870-1925) Fotóriporter 2004/3.-2005/1. 330. o.

[3]    Müllner János. Magyar Fotográfia, 1926.01.05. 8. o. Idézi. Stemlerné Balog Ilona: Müllner János 9. o. In: Demeter Zsuzsanna    – Stemlerné Balog Ilona: Müllner János (1870-1925) A háborús Budapest fotóriportere. (előszó: Szarka Klára) BTM Kiscelli Múzeum, 2016.

[4]   Tény-Kép A magyar fotográfia története 1840-1981. Műcsarnok, 1981.12.19.–1982.01.31.

[5]    Akkori elnevezése Magyar Munkásmozgalmi Múzeum volt.

[6]    Kertész 1912-től örökítette meg számos pillanatfelvételén környezetének apró-cseprő jeleneteit, Balogh az első világháború haditudósítójaként 1914-től, Munkácsi 1917-től saját maga által készített kamerával autodidaktaként kezdett fényképezni, 1924 táján jelentek meg első sportfotói. Escher 1928-tól készített riportfotókat.

[7]    Demeter Zsuzsanna – Stemlerné Balog Ilona) i. m. 6., 5. o.

[8]    Stemlerné: i. m.

[9]    Közli: Stemlerné: i. m. 9. o.

[10]   Idézi: Stemlerné: i. m. 21. o.

[11]   Magyar Fotográfia, február, 7. o. Közli: Kincses Károly: Legyen boldog (Müllner) János. Népszabadság, 2010.08.30.

[12]   Liliom u. 19.,Víg u. 11. Müllner halála után özvegye a Rigó u. 10-ben, majd a Dankó Pista u.38-ban lakott.

[13]  Szilágyi Gábor: Müllner János (1870-1925) In. A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 éves történetéből.    Magyar Fotóművészek Szövetsége – Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989. 85. o.

[14]   Sándor u. 8. Ma l'Istituto Italiano di Cultura di Budapest (Olasz Kultúrintézet, Budapest, Bródy Sándor u. 8.)

[15]   Közli: Stemlerné: i. m. 10. o.

[16]   Stemlerné: i. m. 9. o.

[17]    Idézi: Stemlerné: i. m. 9. o.

[18]    Stemlerné: i. m. 7. o.

[19]    Stemlerné: i. m. 8. o.

[20]   Idézi: Stemlerné: i. m. 14. o.

[21]   Stemlerné: i. m. 10. o.

[22]   Közli: Stemlerné: i. m. 32. o.

[23]   Szilágyi Gábor: Müllner János (1870-1925) i. m. 86. o. Szilágyi Gábor által 1989-ben közölt képcímek, dátumok egy részét Stemlerné   Balog Ilona a Demeter Zsuzsannával írt, 2016-ban megjelent említett könyvben korrigálta: Csendőrök rohannak be a Parlament épületébe az országgyűlés feloszlatásakor, 1906. február19. i. m. 47. o.; Cselédgyűlés a Tattersallban, 1909. május

[24]   Szilágyi Gábor Magyar fotográfia története. i. m. 282. o.

[25]   Szilágyi Gábor: Müllner János (1870-1925) i. m. 85. o.

[26]   A Leicát Müllner halálának évében, 1925-ben mutatták be a lipcsei tavaszi vásáron az Oscar Barnack által kifejlesztett Leica I-et, a Contax 1932-ben került a piacra.

[27]   A vintázs kép álló változatának hátlapján Müllner bélyegzője van, az Új Idők Kiss Ferenc nevével publikálta (1904.07.17.) fekvő képkivágásban. Közli: Stemlerné i. m. 30. o..

[28]   Henri Cartier-Bresson: The Decisive Moment (A döntő pillanat) Simon and Schuster, New York, 1952. Eredeti francia címe: Images à la Sauvette (Ellesett képek) Editions Verve, Paris, címlap: Henri Matisse

[29]   Tolnai Világlapja, 1908.06.28. Idézi: Stemlerné: i. m. 11. o.

[30]   Közli: Stemlerné: i. m 11. o.

[31]   Tolnai Világlapja, 1908. június 28. Idézi: Stemlerné: i. m. 12-13. o. https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=

[32]    Jankovics Marcell: Előszó. In: A magyar várak szerelmese. Müllner János fotográfiái 1910 körül. http://xantusz.hu/a-magyar-varak-szerelmese-hu.html

[33]  Jankovics Marcell: i. m.

[34]  Közli: Stemlerné: i. m 13. o.

[35]  Közli: Karczag Ákos: Müllner János – egy fotoriporter a várak nyomában. Várak, kastélyok, templomok 9/4. (2013) 16–19.

[36]  Várak és várromok - Müllner János fotográfiái a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában (szerk.: B. Majkó Katalin):  Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2008. Közli: Stemlerné i. m. 33. o.

[37]   Bús düledékeiden… Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay terem, 2010.11.10.-12.13. https://artportal.hu/program/bus- duledekeiden-kiallitas-mullner-janos-100-evvel-ezelott-varakrol-keszult-fotoibol-14583/

[38]   Simontornya, Vármúzeum, 2011.05.21.-10.16. http://www.simontornya.hu/print.php?pg=news_5_81&nyelv=0

[39]   A magyar várak szerelmese. Müllner János (előszó: Jankovics Marcell, utószó: Feld István) Gabriel Méry-Ratio Kiadó, 2017.

[40]   A háború kitörésekor az uralkodói parancs a monarchia egész területén 19-42 évben határozta meg a hadkötelezettség korhatárát, melyet később felemeltek.

[41]   Szilágyi Gábor: Potpourri Egyveleg a (krono) fotográfia történetéből Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2010.i. m. 131. o.

[42]   Egy ideig Jelfy Gyula felvételének tulajdonították a képet.

[43]   Képsorsok. Országos Széchényi Könyvtár, Ereklyetér, 2014.11.19-2015.01.10.

[44]   A Nagy Háború emlékezete a főváros múzeumában Budapest, Kiscelli Múzeum, 2016.03.17.-05.29.

[45]   Stemlerné: i. m 32. o.