Menü

A fotográfiában egyfajta ismétlődést látok – interjú Fejér Ernővel

22 • 05 • 23Cserna Endre

A Fejér Ernő 1979 és 1990 között készült sorozatainak képeiből összeállt Post Scriptum című kiállítás 2022. május 29-ig tekinthető meg a Mai Manó Házban. A művésszel az alkotáshoz való viszonyáról, korai hatásokról és inspirációkról beszélgettünk. 

0103

Fotó: Fejér Ernő: Vesztesek, 1983-85., Miskolc, Szociális Otthon, Farsang © Magyar Fotográfiai Múzeum © Fejér Ernő

Cs. E.

Volt-e a családjában bárki, aki vizuális művészettel foglalkozott? Mi volt az első meghatározó képi élménye?

F. E.

A képi környezetem kispolgári volt. Sok családi műtermi fénykép, egy-egy vallási tárgyú olajkép vagy egyéb, nem igényes dekoratív kép, szecessziós bútorzat, rendezett élet, tisztességre, morálra való, de nem vallásos nevelés vett körbe. A családban amatőr módon, de igényesen fotografáltak is. A Vasgyárban kiterjedt kulturális élet folyt. A vizuális kultúrát tekintve amolyan kakukkfióka voltam a családomban. Nem jártam semmilyen szakkörbe. Nem szerettem semmilyen kört (gittegyletet), csak a magam köré rajzoltat. A rajzolást – mert rajzoló, grafikus szemléletű maradtam végig – intim dolognak tartottam és tartom most is. Afféle prae-írásnak tartom. Vagyis képzőművésznek indultam volna, perspektívátlanul, autodidaktaként, szakmai kapcsolatokat nem keresve. Nem volt fényképezőgépem közel 30 éves koromig, míg egy meredek húzással a jól fizető műszaki pályámat (épületgépész-tervező voltam 1964–76-ig) felcseréltem egy kiállítóterem „mindenesi” és rosszul fizető állására a miskolci József Attila Könyvtár Kiállítótermében. A munkaidőn túl el tudtam indulni képi kísérletezgetéseimmel és tudatos témakereséseimmel, mely képek közül néhányat beküldtem az akkori Fotóművészet magazin negyedévi pályázataira, ahol hét nívódíjat szereztem. Ez indított el közvetve a pályámon.

Cs. E.

Milyennek érezte a magyar művészeti, illetve fotográfiai életet, amikor a pályáját elkezdte?

F. E.

A József Attila Könyvtár Kiállítótermében feladatom volt a kiállítások kitalálásától, megszervezésétől, megrendezésétől, a katalógus és plakát megtervezésén át a sajtókapcsolatig minden, sokszor még kiállítási ismertető és/vagy kritika írása is többek között a Művészet, Magyar Grafika, Mozgó Világ folyóiratokban. Folyamatos kapcsolatot építettem ki kezdetben ismeretlenül a magyar kortárs képző- és könyvművészet jeles művelőivel. Műteremről műteremre járva megismerkedtem a legkülönfélébb habitusú művészek világával, emberi, morális tartásukkal, a civil élettől sokkal szimpatikusabb laza, de szakmailag fegyelmezett nézőpontjaival, a művészet és a létezés egyéni világképeivel. A képzőművészek általában nem kedvelték a fotográfiát, mert nem tartották autonóm módon való teremtő médiumnak az eszköz kötöttsége miatt. Habár használták munkájuk során, erre sok a régi példa. A ’60-as évek vége felé történt ebben újabb változás a fiatal képzőművészeknél és a már korosabb Kondor Bélánál. A magyar művészet véleményem szerint zárvány maradt 1945 után. A fotográfiával a könyvtár (munkahelyem) könyvein keresztül találkoztam és gyűjtöttem is az 1945 előtti, vagy az 1900 körüli és előtti fotográfiát bemutató könyveket. Először úgynevezett könyvpremierek rendezésén keresztül találkoztam fotográfus kollégákkal. Azután úgy, hogy pályamunkáimat követően meghívtak, legyek a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, jelentkezzek és felvesznek. Ebben Gera Mihály volt az iniciatíva. Anno még nagyon fontos volt, hogy egy szakmai szervezet, mint egy céh befogadja az onnantól fogva művészt, aki így a szemléletével „igazoltan” elvált az amatőr fotográfiától. Máig művészetszociológiailag feldolgozatlan, kit hogyan érintett a „rendszerváltás” kényszerpályája. Miféle egzisztenciális töréseken haladt keresztül a művésztársadalom.

Külső segítséggel és két év nyomasztó munkanélküliség után kényszervállalkozó lettem és óriási szerencsével mérsékelten sikeres. Megtanultam teljesen különváltan működtetni anyagi és szellemi egzisztenciámat. Valamiféle működőképes „skizofréniának” tartom a 1989–2005 közötti tizenhat évet, amiből az mentett meg, hogy 1987–89-től visszatértem az egyedi autonóm grafikához és montázshoz. De mindig is outsiderként éreztem magamat, mert a fotográfusok képzőművésznek, a képzőművészek fotográfusnak tekintettek. Azt hiszem ez máig is így van.

0103

Fejér Ernő: Post Scriptum, Mai Manó Ház, 2022. Fotó: Biró Dávid

Cs. E.

Milyen alkotók, gondolkodók munkái inspirálták a pályája során? Voltak olyan kortársai, akikre felnézett?

F. E.

A képzőművészet, a fotóművészet és a filozófia múltjához kapcsolódtam, mint egy diák, aki tudja, sok a tanulnivalója. Az 1900 utáni képzőművészeti izmusok izgattak, amint a fotográfiában is a korai fotográfusok foglalkoztattak. Az volt a meglátásom, hogy a XIX. századi fotográfia történetében szinte minden kísérlet, szemléleti nézőpont kialakult, ami a mai fotográfiát is jellemzi. Ösztönösen vonzódtam a XIX-XX. század fordulójának és a következő évtizedeknek időszakához, mert olyan szellemi pezsgést találtam meg bennük, amit a kortárs művészetben az állandó útkeresés ellenére sem. Susan Sontag és Roland Barthes, valamint néhány magyar fotóelméleti könyv inspirált az európai filozófia inkább esszéisztikus francia írásain keresztül, mint például Pascal, Cioran, és még sok nevet leírhatnék.

Cs. E.

Hogyan gondolkozott fotografikus munkáiról? Milyen célok vagy milyen képi kommunikáció vezérelték?

F. E.

Mindig is belső szempontok vezéreltek. A létezésem önmagában is szűkös volta felől szemléltem a világot, amit a magyar provinciális kisvilág még csak súlyosbított. Ebben keletkeztek a képi reflexióim. Önmagam érzelmi, pszichés viszonyát fotografáltam és rajzoltam az élettel szemben. Bármilyen téma esetén. Akár dokumentatívan, akár szociografikusan, akár a belső világ átírt, szubjektív kivetítéséről volt szó. Erre a típusú fotográfiára mondták az „objektív” szemléletű kollégák időnként, hogy „lila” egy sajnálatosan napi megélhetési szintű alkalmazott fotográfia gyakorlása felől, amit persze megértek. Az 1991-ben az Ernst Múzeumban, 1991-ben megrendezett Organon című kiállításom, amiben az első késői képzőművészeti kiállításommal szerettem volna megérinteni a már eltávozott egykori képzőművész kollégáimnak a lábnyomát. És valami hasonló gesztusnak szántam a Magyar Fotográfusok Házában 2005-ben megrendezett Üzenőfüzet című kiállításomat kedves, de holt íróimnak, művészeknek, volt barátaimnak adresszálva a képeket, amikkel már nem a kortárs nézőimnek tudok/akarok „üzenni”. „Üzentem” nekik a túlpartra, miként érzem magam itt, ebben a szellemileg elsikkasztott világban. És utána, még ott a kiállításon és magamban úgy döntöttem, abbahagyom a fotografálást minden aktív invencióm ellenére – és önmagam meglepetésére.

0103

Fotó: Fejér Ernő: Halál, 1983-89 © Magyar Fotográfiai Múzeum © Fejér Ernő

Cs. E.

Milyen módon választotta ki témáit és ezek miképpen különböztek képzőművészeti alkotásaitól?

F. E.

A képeket az élet belső nyomásának ozmózisa és az intuíció teremtette. Először gyors vázlatokban és írásban, hogy ne vesszen el az „ötlet”. És azután egymást is inspirálták. Plusz az olvasmányok. Tehát van bennük epikus vonás. Mondhatnám azt is, hogy a témáim választottak ki engem. Összegezve, szerintem nem válnak el a képzőművészeti és a fotográfiai alkotások egymástól akkor, ha a pszichét tekintem centrumnak, elismerve azt, hogy formailag különböznek. Egy közös kovász a kezdetük.

0103

Fejér Ernő: Post Scriptum, Mai Manó Ház, 2022. Fotó: Biró Dávid

Cs. E.

Mit gondol a (képi) kultúra jövőjéről? Hogyan látja a kortárs magyar művészeti közeget?

F. E.

A jövőjéről? Csak a közelmúltját és a jelenét látom, egy huszadik századi ívet az elejének fokozott kreativitásától a mai XXI. századi digitális világ képinflációjáig, ami nagyon erős képi devalvációt kelt bennem a kulturális múltamat illetően akár a képzőművészetet, akár a fotográfiát nézem. A fotográfiában egyfajta ismétlődést látok, ami a fotóművészet múltjának alig ismeretéről tanúskodik. A mindent átjáró képi digitalizációból és az ezt kisérő tömegkulturális szokások nyomása felől a képi és gondolkodási szimplifikációt és újabban a dezinformálást látom erősödni. Az ék egyszerűségű képet igényli a tömegkultúra, amit két-három másodperc alatt fel lehet fogni. Ami ettől bonyolultabban gondolkodik életről/halálról és ami közöttük feszeng, azt csak nagyon kisszámú kortársi közönség keresi, amely egyébként is heterogén műveltségű. De nem bizonyos, hogy alkalmas vagyok bármiféle átfogó rálátással bírni és véleményt alkotni – a négy falam között faltól falig sétálva – a kortárs képi művészetekre.

Jegyzetek

Fejér Ernő: Post Scriptum
Mai Manó Ház
2022. április 1. – 2022. május 29.
Kurátor: Cserna Endre