Menü

Mit nézzünk februárban? – A Punkt fotókiállítás ajánlója

23 • 02 • 07Szabó Benedek

Nem maradunk februárban sem fontos és izgalmas fotókiállítások nélkül, számos múzeum és galéria várja új tárlatokkal és programokkal a látogatóit. Az egyéni- és csoportos kiállításokon olyan témákkal találkozhatunk, mint a világunk vizualitása, az urbanizáció, az ég és a szakralitás vagy a női fotóművészek látásmódja. Ezekre a tárlatokra mindenképp érdemes ellátogatni.

Dezső Tamás – Hipotézis: Levél minden
Capa Központ
2022. szeptember 22. – 2023. március 12.
Kurátor: Virágvölgyi István

Dezső Tamás a folytonos külső és belső változás, és az önazonosság kérdését vizsgálja legújabb munkájában. A tavalyi év egyik legfontosabb tárlatának választott kiállítás fókuszában az összes élő személyiségét összekötő jelenség áll, ebben a vizsgálatban a művész a növényekben találja meg az emberi létezés metaforáját. A tárlat közös anyag, a közös változékonyág, és a létben való közösség drámáját tárja elénk, miközben a növényi és az emberi élet jelentőségét hangsúlyozza.

0103

Fotó: © Dezső Tamás: inderwelt, 2021-2022 archív pigment nyomatok, 19. századi parányfürkész (Mymaridae) mikroszkóp- metszetekről készült fotográfiák, Campo del Cielo meteorit metszet

Az érzékeny önpusztító. Berekméri Zoltán 100
Mai Manó Ház
2023. január 25. – március 12.
Kurátor: Baki Péter

A Mai Manó Ház a magyar fotográfia történetének egyik jelentős alakjának, Berekméri Zoltánnak szentelt kiállítást. A művész tragikus életének számos pontja feltárt, azonban sorsának művészetéhez kevés köze van. Fényképein egy sajátságos világ bontakozik ki, amelyben a tiszta kompozíció, a fotográfiai hagyományok iránti tisztelet jut elsődlegesen szerephez. A képek egyfajta belső monológ kivetüléseivé válnak, amelyek egy egyéni világ szeleteiként jelennek meg. Ennek a tudatosan felépített alkotói világnak bizonyos elemei a hányattatott életéből fakadnak. A művész alkoholbetegsége, pszichés zavarai, illetve későbbi egzisztenciális kiszolgáltatottsága egy rendkívüli fogékonysághoz járulhattak hozzá, amelyről az életmű képanyaga tanúskodik.

0103

Fotó: Berekméri Zoltán: Pad ősszel, 1979
397x299mm
© Magyar Fotográfiai Múzeum

Miloš Dohnány a városban
Mai Manó Ház
2023. január 25. – március 12.
Kurátor: Silvia L. Čúzyová

A modern szlovák fotográfia egyik legjelentősebb képviselőjének alkotásai várják a látogatókat a Mai Manó Házban. Rövid, de annál termékenyebb pályafutása során kiváló életművet hagyott hátra. Működése igen sokrétű, pedagógus, esszéista, a fotográfia első szlovákiai kritikusa és teoretikusa volt. Ez a rendkívüli sokszínűség jellemzi fotográfiáit is. A kiállítás az urbánus élet és a modern pozsonyi építészet egymásba fonódásának kérdését vizsgálja egy tematikus válogatáson keresztül. A tárlat a Budapesti Szlovák Intézettel és a pozsonyi Fotográfia Közép európai Házával együttműködésben jött létre.

Deanna Dikeman: Leaving and Waving
PaperLab Galéria
2023. január 24. – 2023. március 5.
Kurátor: Kereszty Anna

Az alkotó különleges fényképei a családról, az intimitásról, a búcsúzásról és az elmúló idő melankóliájáról mesélnek. Dikeman huszonhét éven át fényképezte a szüleit, de a vállalkozás korántsem csak a pillanatok megörökítéséről szólt. A fényképalbum az évszakok váltakozásának, az évek múlásának és a szülők öregedésének krónikája lett, amely rendkívül személyes betekintést enged az alkotó életébe. A könyv és a hozzá tartozó kiállítás ingyenesen megtekinthető a Mai Manó Ház PaperLab Galériájában.

0103

Fotó: © Deanna Dikeman: Leaving and waving, 7/1991

... minden fent van a felhőben... Lengyel András kiállítása
Ludwig Múzeum
2023. február 3. – május 28.
Kurátor: Üveges Krisztina

Az emberiség évezredek óta fürkészi az eget tudományos és vallási okokból, alapvető összefüggéseket állítva fel a makrokozmosz jelenségei és mikrovilágunk között. Lengyel András életfelfogásában és munkájában ez a szemlélődés vált alapvető magatartássá. A hetvenes évek óta gyűjti a felhőket, a maga módján ő is kapcsolatot teremt a megfogható és megfoghatatlan között a képzőművészet eszközeivel. A ... minden fent van a felhőben… című kiállítás a gazdag életmű áttekintésére vállalkozik, anyaga Lengyel András egész pályáját átfogja, mégsem retrospektív, hiszen a mai napig születnek új munkák. A kiállítás tárlatvezetéssel és több színes programmal is várja látogatóit.

0103

Fotó: Glódi Balázs: enteriőrkép a kiállításról.
forrás: facebbok.com/ludwigmuseum

FCKN LOVE
TOBE Gallery
2023. február 8 – 25.
Kiállító művészek: Bede Kincső, Bohus Réka, Ali Cordero Casal, Katherine Di Turi, Fabricius Anna, Gál András, J.F. Julian, Andi Kacziba, Kiss Adrienn Mária, Dora Kontha, Jean-François Lepage, Major Ákos, Anthony Marchetti, Sipos Balázs, Standovár Júlia
Kurátorok:
Puskás Bea és Tomas Opitz

Két év után, ismét egy nagyszabású nemzetközi képző- és fotóművészeti csoportos kiállítást láthatunk a budapesti TOBE Gallery-ben. „Mi, hű szerelmesek, csodálatos bukfenceket vetünk; de valamint a természetben minden halandó, úgy a szerelemben az egész világ halálos bolond.” William Shakespeare-től származik a FCKN LOVE tárlat mottója. A kiállításról hamarosan külön is beszámolunk itt a Punkton.

0103

Fotó: © Andi Kacziba: Performance Prendi il mio cuore, Milano 22 #1, 2022
Polaroid - Fujifilm FP 100C
(8,5 x 10,8 cm) Egyedi, keretezve 17 x 18 x 4 cm
Andi Kacziba és a TOBE Gallery jóvoltából

Szabadság, egyenlőség, testvériség, érzékiség. A női tapasztalat perspektívái
Capa Központ
2023. február 9. – március 26.
Kiállító alkotók: Aczél Márta, Csáky Marianne, Drozdik Orshi, Gáldi Vinkó Andi, Ladik Katalin, Standovár Júlia
Kurátor: Mucsi Emese

A Szabadság, egyenlőség, testvériség, érzékiség című kiállításon olyan képekkel, fotósorozatokkal találkozhatunk, amelyek a fényképezést a női emancipáció, valamint a művészi önmegvalósítás és az egymással való szolidaritás egyik lehetőségeként láttatják. A műveket a legfontosabb nemzetközi fotográfiai vásárokon jelen lévő magyar galériákkal (acb Galéria, Deák Erika Galéria, Einspach Fine Art & Photography, INDA Galéria, TOBE Gallery, Vintage Galéria) együttműködésben válogatták össze. Általuk olyan művészek munkásságába kapunk betekintést, akik céltudatosan vállalnak aktív szerepet abban, hogy új perspektívák nyíljanak a személyesen megélt női tapasztalatokra. A kiállításon az individualista, ugyanakkor empatikus női tekintet egyfajta generációk közötti jelenségként vonul végig.

0103

Fotó: © Ladik Katalin: Hairself 1982/2021
silver gelatin print 40 x 30 cm
Edition 1 of 5, 9 db-os sorozat

Varga Domonkos: City Without Walls
Foton Galéria
2023. február 13 – 25.
Kurátor: Németh Domonkos Tamás

Varga Domonkos City Without Walls című projektje egy vizuális kutatómunka, amelyben az alkotó a modernkori város szimbólumán keresztül értelmezi a kapitalista korszellemünket. A sorozat az urbanizáció társadalmi és mentális hatásait vizsgálva tár fel keresztmetszeteket olyan jelenségek között, mint az építészeti determinizmus, a mentális betegségek előretörése és a gazdasági növekedésünk. Sorozatában az épített környezetünk ideológiai szempontjait mérlegelve hívja fel a figyelmet azokra a rendszerekre, amelyek az egyéneket egyre polarizáltabb és individualistább viselkedésre sarkallja.

0103

Fotó: © Varga Domonkos