Menü

„Az emberek legyenek olyanok a fotókon, amilyenek a valóságban, s ne olyanok, amilyeneknek látszani szeretnének.” – Lóránt István (1901–1997) képei és élete

23 • 05 • 29Tőry Klára

Lóránt István lapszerkesztő, író, újságíró, történész, fotográfus, operatőr, filmrendező, zenész volt, s azok közé a magyar zsenik közé tartozik, akit – Stefan Lorantként – világszerte sokkal jobban ismernek és értékelnek, mint itthon. Döntő szerepe volt abban, hogy tömegekkel ismertette meg a minőségi fotográfia és a fotóriport műfaját, világszerte újságolvasók százezrei találkozhattak a lapokban számos kiemelkedő fotográfus munkáival. Újszerű, merészen kísérletező szemléletével új korszakot nyitott a képszerkesztésben, a modern képes magazinok arculatának megteremtésében. A konstruktivizmus legjobb hagyományait alkalmazta a sajtó területén képszerkesztői, tördelői munkájában. Az 1920-as, 30-as évek német, majd angolszász képes folyóiratai közül több is az ő szerkesztésében, tervezésében jelent meg.[1] A legkülönbözőbb országok kézikönyvei egybehangzóan a sajtófotográfia atyjaként tisztelik, a modern képes magazinok megteremtőjének ismerik el, mivel úgy alkalmazta a fotót az újságban, mint ahogy előtte csak nagyon kevesen. A tekintélyes angol folyóirat, a Sunday Times életrajzi lexikona, a Markers of the Twentieth Century (A 20. század megalkotói) mértékadó szerkesztők, tudósok, történészek javaslatai alapján választotta be Lóránt Istvánt a közé az ezer kiválóság közé, akik döntően alakították a 20. századot, s kitörölhetetlenül bevésték nevüket történelmébe. A kötetben Lóránt mellett tucatnyi magyar, köztük Bartók Béla, Breuer Marcell, Gábor Dénes, André Kertész, Kodály Zoltán, Nagy Imre, Neumann János, Szentgyörgyi Albert, Teller Ede kapott helyet.[2] Itthon Kincses Károly és Kolta Magdolna 1997-ben, Lóránt halálának évében a Magyar Fotográfiai Múzeum kiadásában megjelent kiváló könyve[3] érdemben ismertette meg Lóránt István munkásságát, világraszóló jelentőségét a magyar olvasókkal. Hogy még szakmájának művelői, a sajtó munkatársai sem ismerik igazán, annak egyik oka lehet, – mint Hajdú Éva írta – „Ő azok közé a szürke eminenciások közé tartozik, akik a háttérből irányítva … egy nemzetnek, egy korszaknak szolgáltak.”[4]

Élete szinte mesébe illő szerencsés fordulatokban, sikerekben bővelkedett, pályája már igen fiatal korában magasra ívelt.[5] A rendkívül kreatív, különböző területeken egyaránt igen tehetséges fiatalemberről pályakezdése első néhány évében még nem derült ki, hogy melyik az a terület, ahol sokoldalú tehetsége a leginkább kibontakozhat. 1901. február 22-én Reich Istvánként, jómódú zsidó polgárcsaládba született Szegeden. Anyja Guttmann Hermina, apja Reich Izsó, aki 1915-ben magyarosította nevüket Lórántra. A család 1904-ben költözött Budapestre. Apja a századforduló egyik legjobb fotográfusa, Erdélyi Mór műteremvezetője lett, így a fiú korán kapcsolatba került a fényképezéssel. Az elemi iskola négy osztályát a Deák téri evangélikus iskolában végezte, majd középiskolába a legendás hírű Fasori Evangélikus Gimnáziumba került. Több Nobel-díjas tudóst – Neumann Jánost, Wigner Jenőt, Békésy Györgyöt – nevelt, s indított el a világhír felé a fasori középiskola. Később Lóránt átkerült a Budapesti Reáltanodába (1921-től Eötvös József Gimnázium), majd a Keleti Kereskedelmi Akadémián (ma Corvinus Egyetem) 1919-ben fejezte be tanulmányait. Mindezzel párhuzamosan, ötéves korától a Nemzeti Zenedében, majd a konzervatóriumban (ma Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium) zenei tanulmányokat folytatott. Első fényképezőgépét még 13 éves gyerekként vásárolta meg Erdélyi Mór laboránsától. Az élelmes fiú munkával kereste meg a részletekre valót, gyerekeket fényképezett mamájukkal a balatoni strandon, három levlapért egy korona volt a fizetség. Ekkor, 1914-ben készítette az első újságban megjelent fényképét a sétára induló gróf Andrássy Gyuláról, a monarchia volt külügyminiszteréről és feleségéről villájuk bejáratánál. A képet még Reich István névaláírással publikálta az Érdekes Újság, ahol a háború éveiben Lóránt több képe is megjelent a színházi világ hírességeiről.  A közönség kedvencei otthonukban című sorozatban Hegedűs Gyuláról, Csortos Gyuláról, Törzs Jenőről, Ódry Árpádról, Blaha Lujzáról készült portréit, s riportját a korzóról közölte a lap. Kiss József költőt, lapszerkesztőt otthonában bemutató képére a költő szép, négysoros verset írt Lórántnak. A Színházi Életben és a Színház és Divatban színházi próbákról, előadásokról, a Vasárnapi Sportban és a Képes Újságban sporteseményekről – elsősorban futballról – tudósított.

0103

Fotó: Stefan Lorant (Reich István) felvétele az Érdekes Ujságban, 1914 (forrás: Arcanum)

0103

Fotó: Rónai Dénes: Stefan Lorant diplomaosztó után, 1919 © Magyar Fotográfiai Múzeum

1919-ben Lóránt lelkesen látogatta a Galilei Kör rendezvényeit, mely a polgári demokráciáért küzdő fiatalok legkedveltebb fóruma volt. Cikkeket írt a középiskolai ifjúság hivatalos orgánumába, A mi szavunkba, s a lapszerkesztést tanulgatva a nyomdában ő tördelte be a lap oldalait. Más alkalommal az újság Madách Színházban rendezett matinéján Mendelssohn és Wagner műveinek koncertmestereként szerepelt. A diákok és ifjúmunkások szervezetének titkáraként a kulturális népbiztoshoz, Lukács Györgyhöz fordult, hogy a tanoncok és ifjúmunkások rossz munkakörülményeinek megváltoztatására hívja fel a figyelmet. A Tanácsköztársaság bukása után kommunista-gyanúsként letartóztatták, de anyja közbenjárásának köszönhetően egy nap múlva elengedték, s utána azonnal külföldre ment. „Magyarországon készült képei, cikkei, az általa szerkesztett lap: egy kamasz munkái, a későbbi világhírt hozó életpálya előkészületei. … A rövid magyarországi életszakasz állomásaiból is érzékelhető Lóránt sokoldalúsága, aktivitása, ötletessége, ami később a Münchner Illustrierte Presse, a Picture Post, a Lilliput hasábjain teljesedik ki.”[6] – írta a Kincses – Kolta szerzőpáros.

Lóránt Pozsonyba ment, majd a véletlen folytán Franz Kafka ajánlatára egy cseh Elba-parti kisváros mozijában öt hónapig a némafilmeket kísérő zenekarban hegedült és ismerkedett a film műfajával. Innen Bécsbe vitt az útja, Fellner Pál filmjeinek standfotóit készítette, s közben megtanulta a filmfelvevő gép kezelését. Segédoperatőrnek jelentkezett, s első munkájánál, egy Mozart életéről készített filmnél[7] első operatőrré léptették elő. Zenei ismereteinek köszönhetően ugyanis – otthon lévén a témában – csak az általa forgatott képek voltak használhatók. A film először megbukott, de Lóránt lehetőséget kapott a film újravágására, mely így már sikert aratott. Hamarosan megvetette lábát a filmgyártásban. Rövid operatőrködés után 1920-ban már első filmjét is megrendezte, mely után még 12 játék- és dokumentumfilmet jegyzett rendezőként. Húsz évesen a progresszív művészeti mozgalmak (Párizs mellett) legvonzóbb, legmozgalmasabb központjába, Berlinbe költözött, ahol 1924-ig megbecsült operatőrként a kor leghíresebb sztárjaival forgatott filmekben dolgozott. Saját filmvállalattal is kísérletezett, melynek egyetlen produkcióját ő írta, rendezte, fényképezte. E munkákban érlelődött az a képessége, hogy képekkel meséljen el történeteket. Közben néhány nagyszabású filmterve anyagiak híján megvalósulatlan maradt, így az újságíráshoz pártolt át.

Filmtémájú cikkeket írt és fotóriportokat készített az Ullstein cég számos lapjába. Két év múlva az újonnan indult, elsősorban a filmvilággal foglalkozó Das Magazin segédszerkesztőjeként, majd felelős szerkesztőjeként újszerű ötleteivel néhány hónap alatt a lap példányszámát 6-8 ezerről 160 ezerre növelte. 1926-ban az UFA filmstúdió Fritz Lang klasszikussá vált filmje, a Metropolis programfüzetének elkészítésével bízta meg. A fotókkal gazdagon illusztrált Metropolis Magazinnal – melyet Moholy-Nagy László az első modern képes magazinnak nevezett – Lóránt megteremtette a filmek népszerűsítésében, terjesztésében nélkülözhetetlen műsorfüzet műfaját. Ezután az UFA Magazin szerkesztésében vetett be számos új, addig szokatlan ötletet, s könyvet írt 48 filmsztár – köztük Greta Garbo, Charlie Chaplin, Asta Nielsen – életrajzával. Az 1920-as évek végén Stefan Lorantként már a berlini művészeti és kulturális élet nagy tekintélynek örvendő alakjaként ismerték, sikere, pénze volt, lakását a Bauhaus tervezői rendezték be.

1928-ban kapta németországi karrierjének legfontosabb megbízását: a Münchner Illustrierte Presse berlini szerkesztője, majd 1930-tól Münchenbe költözve főszerkesztője és művészeti vezetője lett. A bajor katolikus centrumhoz közelálló, 20 ezres példányszámú képes heti magazint Lóránt 1933-ra 750 ezres példányszámával Németország – és egyben Európa – második legnagyobb, legfontosabb sajtóorgánumává, a modern képes magazinok mintájává tette, melyben tökélyre fejlesztette a fotóesszé műfaját. Képszerkesztési koncepciója hatással volt valamennyi német lapra, s később az USÁ-ban 1936-ban alapított legendás Life is a Münchner Illustrierte szerkesztési elveit követte. Az 1920-as években a háború utáni Németországban, a weimari köztársaság volt az európai kulturális élet egyik központja, ahol a 20. századi modern sajtó kifejlődött. A napilapok és a heti képes folyóiratok száma és azok példányszáma ugrásszerűen megnövekedett, a legnépszerűbb magazinok többszázezres, milliós példányszámban jelentek meg. Németország-szerte minden nagyvárosban képes magazinok jelentek meg, 13 nagy képes heti újság versengett az olvasók figyelméért. A két legfontosabb Berlinben a Berliner Illustrirte Zeitung és müncheni konkurense, a Münchner Illustrierte Presse volt.  Ennek a folyamatnak egyik legjelentősebb kulcsfigurája Lóránt István volt, aki szoros kapcsolatban volt a német sajtófotóban vezető szerepet játszó, a képes magazinokat fotóesszékkel ellátó Deutscher Photodiensttel, a Dephottal. Az 1920-as, ’30-as években a nyomdatechnika és fotótechnika gyors fejlődése – a nagy példányszámot lehetővé tevő ofszetnyomás és a kisfilmes fényképezőgépek gyors elterjedése – következtében fordulat következett be a lapok képhasználatában. A magazinok – éppen Lóránt újító szerkesztői koncepciójának eredményeképpen – a képekre épültek, a vizuális tálalás egyenrangúvá vált az írott szöveggel.  Ezzel a nyilvánosság tájékoztatásában és a közvélemény formálásában – vagy éppen manipulálásában – olykor a szövegeknél is fontosabb szerephez jutottak. Amint azt August Scherl sajtómágnás, a Die Woche hetilap tulajdonosa megfogalmazta: „többé nem az a cél, hogy a fotó illusztrálja a szöveget, hanem hogy az eseményeket közvetlenül a képek tolmácsolják.”[8]

0103

Fotó: Stefan Lorant (Reich István) felvétele az Érdekes Ujságban, 1914 (forrás: Arcanum)

Lóránt egész oldalas képekben, összefüggő képriportokban gondolkodott. Most már nem a szövegnek alárendelt, a cikkeket elszigetelten illusztráló képeket közöltek, hanem döntően a képek vették át az információban a vezető szerepet. Lóránt nem kedvelte az addig szokásos előre megrendezett riportokat, a beállított, statikus képeket, sem a szöveg közben egymástól független egyedi képeket. Arra ösztönözte a fotóriportereket, hogy egy-egy riport során készült képeiket sorrendbe összefűzve, képekben beszéljék el történeteiket, fotósorozatban, képesszében bontsák ki a témát.[9] „Megpróbáltam úgy használni a képeket, ahogy a zeneszerző a hangjegyeket, megpróbáltam történetet komponálni fényképekkel.”[10] – vallotta.  A sorozatban exponálható felvételek készítését az új, nagy fényerejű objektívvel ellátott, kézből könnyen kezelhető, korszerű fényképezőgépek, az Ermanox, a Rolleiflex, majd a kisfilmes Leica és Contax tette lehetővé. A képeslapok tartalmának forradalmi megújulását, gazdagodását eredményezte Lórántnak az a meggyőződése, hogy az olvasókat nemcsak a hírességekkel kapcsolatos események érdeklik, hanem a saját életükhöz hasonló történésekre is kíváncsiak.

Formailag is a lapok arculatának megújulását inspirálta Lóránt. Ellenezte azt a képszerkesztői gyakorlatot, hogy a fotókat az oldalon itt-ott szétszórva, koncepció nélkül egymástól izolálva tördeljék. Ő addig szokatlan módon tálalta a képanyagot: kezdeményezte a riporton belül eltérő méretben tördelt képeket, s a dupla újságoldalakat dinamikusan szerkesztett vizuális egységként kezelte.[11] Merész dizájnt alkalmazott a lapban: bátran vágta, egymásra tolta, keretbe foglalta a képeket, sziluetteket alkalmazott. Így a képszerkesztő szerepe jelentős mértékben megnőtt. Semmi sem kerülhetett a lapba, ami képileg nem volt tökéletes, nem volt eléggé érdekes, ’blickfangos’.[12] Lóránt a fotoriporttal kapcsolatos, gyökeresen új módszert teremtő elveit később, 1938-ban így összegezte: „A képek ne legyenek beállítottak, a jó fotóriporter úgy használja fényképezőgépét, mint az újságíró a noteszét, akként jegyezvén fel gyorsan az eseményeket, ahogyan történnek, anélkül, hogy megakasztaná azokat egy felvétel kedvéért. Az emberek legyenek olyanok a fotókon, amilyenek a valóságban, s ne olyanok, amilyeneknek látszani szeretnének. A fotóriportok nőkről, férfiakról, szegényekről, gazdagokról, fiatalokról, idősekről kell szóljanak, ne csupán egy társadalmi klikk életéről. A mindennapokat kell valósághűen ábrázolni.”[13] Ilyen felfogásban, magnézium-vaku nélkül, kora nagyfényerejű-objektíves gépével, a híres Ermanox-szal készítette A revü kulisszái mögött címmel 1925-ben a Das Magazinban publikált riportját a Haller cirkusz mutatványairól. A Münchner Illustrierteben 1929-től egy sor Leicával készített riportja jelent meg. Az adott világítási viszonyok között, a Lóránt által kezdeményezett módszerrel készült egyik első ilyen fotóesszé, Felix H. Man éjszakai sorozatát a berlini Kurfürstdammról is Lóránt lapja publikálta.[14]  Kora legjobb fotográfusai – Walter Bosshard, Tim Gidal, Kurt Hübschman, Harald Lechenperg, Helmar Lerski, dr. Erich Salomon, Umbo, Wolfgang Weber –, köztük jó néhány magyar – Brassaï, André Kertész, Moholy-Nagy László, Munkácsi Márton – dolgoztak neki.

0103

Fotó: Stefan Lorant és André Kertész, 1984 © Magyar Fotográfiai Múzeum

1933-ban Hitler hatalomátvétele után Lórántot az elsők között tartóztatták le, és több mint fél évig tartották börtönben mindenféle kihallgatás, indoklás és ítélet nélkül. A konzervatív, nemzeti érzelmű, de minden szélsőségtől elzárkózó Münchner Illustrierte vezetőin álltak így bosszút a nemzeti szocialisták azért, mert a nácik fellegvárában, Münchenben az őket támogató lap sikertelen volt Lóránték lapjával szemben. A magyar állampolgárságú lapszerkesztő elleni jogtalanság Magyarországon példátlan felháborodást keltett. Több mint két tucat cikkben foglalkozott ügyével a liberális sajtó. A parlamentben Lázár Miklós képviselő, a Reggel főszerkesztője heves retorikájú felszólalása keltett nagy figyelmet. A magyar újságírók megmozdulása olyan erővel nyilvánult meg, hogy Horthyék külügyminisztériuma kénytelen volt követelni Berlinben, hogy helyezzék Lórántot szabadlábra. A szakmai szolidaritás eredményes volt, hat és fél hónapi fogság után Lóránt hazatérhetett, s Miklós Andor, a Pesti Napló Vasárnapi Képes Mellékletének létrehozója felkérte Lórántot a melléklet szerkesztésére. Az 1933 decemberétől 1934 márciusáig általa szerkesztett számok modern tördelésükkel, kép-centrikusságukkal, kiváló külföldi és hazai fotóanyagukkal – nemzetközi mércével mérve is – élvonalbeli szintet képviseltek. Escher Károly, Balogh Rudolf riportjai, Munkácsi Márton, Aigner László külföldön készült anyagainak másodközlései mellett világhírű sztárriporterek – Alfred Eisenstaedt, Felix H. Man, Wolfgang Weber – izgalmas anyagai tették hihetetlenül érdekessé, változatossá a mellékletet. A képriportok hatását Lóránt nemcsak az újszerű, izgalmas tördeléssel emelte ki, hanem a feszültséget fokozó szövegekkel is kísérte. Méltán nevezték az ’újságírás mesterművének’ a Pesti Napló 1933-as karácsonyi ünnepi számát. Lóránt Istvánnak feltehetően komoly hatása volt Escher Károly érett fotoriporterré válásában. „Escher Károly különösen sokat köszönhetett Lórántnak. Szinte minden általa jegyzett szám hozott tőle egy-egy fotóesszét.”[15] – mutatta ki Kincses Károly. A lapszerkesztés mellett Lóránt a börtönben írt, és onnan kicsempészett feljegyzései alapján alapos, riporteri módszerrel, a tényekre koncentrálva írta meg beszámolóját a börtönben töltött hónapokról, elsőként hívta fel a figyelmet a közelgő náci veszélyre.

Hitler foglya voltam[16] című könyvének kiadására 1935-ben már Angliában került sor, mivel Lóránt családjával Londonba emigrált. A könyv – melyet Lóránt a magyar újságíróknak és Lázár Miklós képviselőnek ajánlott – az előzetes kételyek ellenére világszerte hatalmas érdeklődést keltett, milliós példányszámú bestseller lett. Lóránt angliai lapszerkesztő karrierje 1934-ben a Weekly Illustrateddel kezdődött, melyben elsőként honosította meg Angliában a Németországban már sikerre vitt magazinstílust. Ekkor már a kor egyik legelismertebb vizuális szakembereként tartották számon. A brit képes sajtó ezekben az években nem tartozott az európai élvonalhoz, de Hitler hatalomátvétele után számos, a szakma élvonalát képviselő fotográfus menekülni kényszerült, s a modern német képes magazinokat elhagyva közülük többen Angliába emigráltak. Nevük feltüntetése gyakran azért hiányzott, mert nem kaptak munkavállalási engedélyt Angliában. Lóránt vezényletével alapjaiban újították meg a brit sajtó képi világát, melyben mindmáig hasonló elvek szerint tervezik a képes lapokat. A rögtön negyedmilliós példányszámúra felfuttatott lapban Lóránt – aki a magyar fotográfusok következetes támogatója volt – híres magyar barátaitól – Brassaïtól, Kertésztől, Moholy-Nagytól – is sokoldalas fotóesszéket közölt. Fél év múlva Lóránt megvált a Weeklytől, és két évig újságíróként dolgozott. Filmsztárokról, hírességekről, politikusokról írt cikkeiben többnyire hétköznapi életüket, arcukat mutatta be.  

0103

Fotó: Boros Bence Bendegúz: Stefan Lorant könyvei a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtárban

1937-ben Lóránt ötletessége, kreativitása újfent egy hatalmas sikerű, új stílusú laptípust teremtett. A saját kiadásában megjelentetett és merészen szerkesztett, csípős, olykor tiszteletlen hangvételű Lilliput – alcíme szerint zsebmagazin mindenki számára – érdekes cikkei, novellái, karikatúrái, John Heartfield politikai montázsai mellett népszerűségét ötletes, szórakoztató, egy-egy oldalpáron a képi kontrasztok játékára építő képpárjainak köszönhette.[17] „Sokat kell nyújtanunk … Azt akartuk – mondta Lóránt, – hogy eredeti legyen, hogy sikeres legyen, … hogy a mi magazinunk sokkal élőbb, naprakészebb, szórakoztatóbb (legyen), mint a többi. … Az olvasónak, ha megvesz egy számot, rögtön látnia kell, hogy többet kap a pénzéért, mint amit a többi magazin nyújt – akkor továbbra is venni fogja. Nem kell rábeszélnünk a következő számra, örömmel várja majd. … Szándékosan olyan fotókat kerestem, amelyekben az összehasonlítás vagy párhuzam lehetősége rejlett.”[18] Első ötlete is már az emberek meggondolkodtatását szolgálta: a nagyon öreg milliomos, Rockefeller szomorú, üres arckifejezése mellé Vadas Ernő bizakodó tekintetű parasztasszonyát tette, a dúsgazdag olajkirály alatt a „Gazdagság – a boldog, öreg parasztasszony alá a Szegénység” aláírás került.

0103

Részlet a Lilliput magazin Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions című különszámából, 1940
Fotó: Boros Bence Bendegúz

Lóránt biztos volt benne, hogy az emberek követni tudják groteszk gondolatmenetét. „Az emberek mindig intelligensebbek, mint azt a kiadók és szerkesztők hiszik. … „Biztosan éreztem, hogy az olvasók megértik a párhuzam lényegét, kitalálnák, hogy a képek mit akarnak mondani. Ők lennének a művészek, képzeletükkel és érzéseikkel saját maguk találnák ki a történetet a gazdag emberről és a szegény asszonyról.”[19] Lóránt nagyon különböző képeket helyezett egymás mellé, s a néző asszociációi fedeztették fel az olvasóval a köztük levő kapcsolatot, párhuzamot, ellentétet. Így lett kerek a többnyire humoros, ironikus történet, s az olvasók természetesen megérezhették a szerkesztő által sugallt – gyakran háború- és fasizmusellenes – mondanivalót. „A szembeállítás gondolata kiszélesedett. Egyre több módot találtam arra, hogy két fotóval kifejezzem, amit el akartam mondani.”[20] – emlékezett a módszer továbbfejlődésére.  Gyakran kihasználta azt a poént, hogy néha egy politikus gesztusa, arckifejezése egy állatéra emlékeztetett. „A szemnek egyetlen pillantással kell megragadnia a hasonlóságot.”[21] – mondta. Churchillt egy buldoggal, a gesztikuláló Hitlert egy agresszív gorillával, Chamberlaint egy vicsorgó lámával párosította. „Ezt az egyszerű módszert akartuk használni arra, hogy megmutassuk, milyen ostoba is az önteltség, a nagyképűség és a gőg.”[22] – mondta szándékukról Lóránt. Fotósaival sosem csináltatott egy párhuzam kedvéért beállított, megrendezett képet, mindig egy meglévő, számára érdekes képhez kereste ki tematika szerint csoportosított képgyűjteményéből és hihetetlen képmemóriája segítségével az életében addig látott fotók százezreiből a megfelelő párdarabot. Olyan képeket is fel tudott idézni, melyeket akár húsz évvel korábban látott egyszer. „Legyen vizuális fantáziánk és használjuk is. … Ha az egyiket látom, az ad ötletet a másikhoz.”[23] – mondta. A zsebben elférő, 240 oldalas kisméretű magazin gyorsan népszerű lett, az emberek leginkább ezeket a fotós poénokat szerették a magazinban, a Lilliput példányszáma 1939-re a kezdeti 50 ezerről 270 ezerre szökött fel. 1940-ben könyvben is megjelent 101 kedvenc frappáns képpárja.[24] Lóránt tréfásan egy angol nyelvű magyar folyóiratnak nevezte a Lilliputot, ugyanis Angliában is hűségesen ápolta magyar kapcsolatait, pártfogolta honfitársait, a hazai és a külföldre szakadt magyar tehetségek gyakori megjelenést, megélhetést találtak lapjainál. Az írók közül H. E. Bates, Ernest Hemingway, Sommerset Maugham, André Maurois, G. B. Shaw, Stefan Zweig mellett Bíró Lajos, Bölöni György, Karinthy Frigyes, Arthur Koestler, Korda Sándor, Molnár Ferenc, Zilahy Lajos írásai, a fotósok közül Cecil Beaton, Werner Bischof, Bill Brandt, Alfred Eisenstaedt, Felix H. Man, Erich Salomon mellett Aigner László, Angelo, Aszmann Ferenc, Berkó Ferenc, Brassaï, Robert Capa, Csörgeő Tibor, Dulovits Jenő, André Kertész, Landau Erzsi, Moholy-Nagy László, Szöllősy Kálmán, Vadas Ernő, Ylla (Koffler Kamilla) és mások képeit publikálta a zsebmagazinban.

0103

Részlet a Lilliput magazin Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions című különszámából, 1940
Fotó: Boros Bence Bendegúz

0103

Részlet a Lilliput magazin Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions című különszámából, 1940
Fotó: Boros Bence Bendegúz

0103

Fotó: Lilliput magazine 1939, vol5 no3

0103

Fotó: Lilliput magazine, 1940, vol7 no1

0103

Fotó: Lilliput magazine, 1938, vol3 no 5

0103

Részlet a Lilliput magazin Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions című különszámából, 1940
Fotó: Boros Bence Bendegúz

0103

Részlet a Lilliput magazin Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions című különszámából, 1940
Fotó: Boros Bence Bendegúz

A második világháború kitörésének előszele már érezhető volt, amikor 1938-ban kapta meg Lóránt élete legnagyobb lehetőségét: egy újonnan indítandó képes politikai hetilap szerkesztését az alapító-tulajdonostól, Edward G. Hulton-től. Lóránt egyetlen feltétele szerint teljesen szabad kezet kapott a lap tartalmának és külső formájának kialakítására. A nagy reklámkampánnyal bevezetett, a legmodernebb technikai felkészültséggel készült, 750 ezer példányban megjelentetett Picture Post elképesztő siker lett, mind egy szálig elfogyott. ’Nagy-Britannia egyik nemzeti legendája’, – előfutárával, a Weekly Illustrateddel együtt – az angolszász képes sajtó meghatározó mintája, az egyik legnagyobb hatású, legsikeresebb európai képes újság volt. A második világháború alatt és után fénykorát élő Picture Postot az amerikai Life mellett a 20. század legmeghatározóbb képes magazinjaként tartja számon az egyetemes sajtótörténet. Henry Luce, a legendás amerikai Life magazin főszerkesztője lapjának tervezésekor Lóránt lapterveit tekintette mintának. Az egyedi arculatú magazin fél év múlva 1 millió 600 ezres példányszámban került utcára, a brit lakosság jelentős részéhez eljutott, komoly véleményformáló erőt képviselt, hisz Anglia felnőtt lakosságának harmada, olykor közel fele olvasta. A világháború legintenzívebb szakaszának, London náci bombázásának idején is nőtt az olvasók érdeklődése a lap iránt, mely nemcsak a jelen nehézségeivel foglalkozott, hanem „a háború utáni életre és az alapvető társadalmi változás lehetőségére gondolt. A Picture Postnak óriási szerepe volt abban, hogy Nagy-Britannia társadalmi viszonyai illetve a megreformált jóléti állam és nemzeti egészségügy szükségessége tudatosultak a nemzetben. … Azzal, hogy azt mutatta meg érzékletesen, milyen is valójában az élet Nagy-Britanniában, megváltoztatta azt, ahogyan az emberek hazájukról gondolkodtak.”[25]

A lapot a széles olvasóközönség igényének megfelelően, könnyen érthetőnek tervezték. „Meghökkentően friss, ma is olvasható, nézhető, érdekesen szerkesztett lap volt.”[26] írta méltán a Kincses – Kolta szerzőpáros. Lóránt a Münchner Illustrierténél sikerre vitt szerkesztői elveit, módszerét fejlesztette tovább, mely a drága, arisztokratikusan konzervatív, kissé unalmas, főként az elittel foglalkozó angol sajtóban addig ismeretlen volt. A Picture Post nagy példányszámának köszönhetően hihetetlenül olcsó volt, a kezdeti 80-ról 120 oldalasra hízott újságot 3 pennyért árulták. A lapban közölt témák igen széleskörűek voltak: színes összeállításokat közölt a világ minden tájáról, a legkülönbözőbb érdekességekről, a brit birodalom hagyományos intézményeiről, szokásairól, különös súllyal jelentek meg a modern tudomány eredményei, nagy művészettörténeti sorozatot publikált a brit művészet kiválóságairól, sok addig ismeretlen képpel tekintette át 100 év fotográfiájának történetét, de elsősorban a mindennapi életéről közölt híradásokat, mindenki találhatott kedvére való olvasni-, néznivalót a lapban. Már a Lilliput is mindenkihez akart szólni, a Post is tudatosan azoknak az átlagembereknek készült, az ő ízlésük szerint szerkesztették, akik a lapot vásárolták. „A Picture Post szilárdan hisz az egyszerű emberben, hisz abban, hogy nem elhanyagolható a szerepük a riportfotóban, hisz abban, hogy arcuk magával ragadóbb, életük és cselekedeteik érdekesebbek, mint azoké az embereké, akiknek arca és ténykedése elborítja a szokásos képesújságokat.”[27] – fogalmazta meg Lóránt a lap hitvallását. A lap az olvasókat is bevonta a lap formálásába, felszólította őket, hogy küldjenek képeket, leveleket.

0103

Picture Post címlap, 1951. február 3.
(Photo by Bert Hardy/Picture Post/IPC Magazines/Getty Images)

0103

Fotó: Kurt Hutton: Stefan Lorant (1901-1997) a Picture Post főszerkesztője a magazin következő számát tárgyalja Tom Hopkinson (1906-1986) segédszerkesztővel (balra). © Getty Images

0103

Fotó: Bert Hardy: Gyerekek a nyomornegyedből, Glasgow, 1948 Original Publication: Picture Post, 1948
(Photo by Bert Hardy/Getty Images)

A rendkívül színesen szerkesztett lap alapvető stratégiája volt, hogy – a fotókat egymással összefűzve – különleges témákról meséljenek el színes történeteket. Mesterien adagolták a hírességekről szóló sztorikat, a világraszóló érdekességeket, s elegyítették kemény szociofotókkal, háborús tudósításokkal, a mindennapok valóságának képeivel. A társadalmi élet kíméletlenül őszinte, nyers bemutatása olykor a felsőbb körök tiltakozását váltotta ki. Az embereket érdeklő témák közt nagy szerepet kaptak a hírességeket – a művészeti és tudományos élet nagyjait, a politika vezető egyéniségeit – emberközelbe hozó képsorozatok. Különösen a politikusok magánjellegű szituációban való bemutatása volt addig szokatlan a médiában, de a közönség hamar megkedvelte az újdonságot. Lóránt és munkatársai nemcsak az olvasók kíváncsiságát akarták felkelteni, hanem tanítani, meggyőzni is akarták őket. Nem csupán a szórakoztatás volt a céljuk, hanem hittek abban, hogy a tömegkommunikációs eszközökkel taníthatják a tömegeket. Nem a világ radikális megváltoztatására, hanem megértetésére, javítására törekedtek. Lóránt szerkesztőként igen határozottan, mondhatni autokratikus módon tartotta kezében a lap irányítását, de az ötletek ’szállításában’ az egész kollektíva részt vett. Az újságíróknak és fotóriportereknek lehetőségük volt arra, hogy saját szemszögükből mutassák be témájukat. Lóránt állandóan kereste az új tehetségeket, szinte nincs olyan jelentós európai fotós abból az időből, aki ne dolgozott volna legalább egyszer a Postnak. Elképesztően sokszínű és változatos archívumot épített fel, mely a legváltozatosabb módon mutatta be a korszakot, mindenről volt kép, amit csak el lehet képzelni.

Az újságban Lóránt mindent a rendkívüli műgonddal komponált, hatásosságában is művészien igényes képeknek rendelt alá, a bő terjedelem lehetővé tette nagyméretű, olykor egész-oldalas képek közlését. Egy-egy oldalpáron két-három nagy kép ötletes tördeléssel és tipográfiával, tömör, frappáns képszövegekkel, gyakran a képi humort kiemelő képaláírásokkal rendkívül figyelemfelkeltően hatott. Ha a téma szükségessé tette, a képesszé oldalakon át folytatódott, s több lapszámon áthúzódó sorozatokat is közölt, hogy az olvasókat a folytatás megvételére ösztönözze. Brassai Párizsi éjszakájának 32 képet szentelt 1939-ben, Capa híres, 26 képből álló spanyol polgárháborús riportja 11 oldalas volt. Az Ebro környéki kopár, sziklás terepen folyó elkeseredett, súlyos harcokról tudósító drámai képsor 1938. december 3-án jelent meg a Postban. A képriportot Capa portréja vezette be, alatta a „Robert Capa: a világ legnagyobb hadifényképésze” képaláírással.[28] Lóránt a világ legjobb íróival, fotográfusaival dolgoztatott, azzal a kiváló gárdával, amelyet már az általa szerkesztett lapoknál előzőleg is foglalkoztatott. A Picture Post liberális, népszerűségre törekvő hangvétele nem volt pártpolitikának elkötelezett, direkten politizáló cikkeket nem közölt, de radikálisan humanista megközelítéssel reagált kora súlyos történelmi eseményeire. Egész szellemiségéből határozottan áradt nyílt náciellenessége, és Churchill megalkuvásmentes politikájának támogatása. Churchill még 1940-ben történt miniszterelnökké választása előtti két évben nagy interjút is adott a Postnak és maga is írt több cikket a lapba, melyen keresztül szinte az egész nemzethez szólhatott. Lóránt a képek nyelvén emelt szót az értékek védelmében. Az elsők közt figyelmeztetett a náci zsidóüldözésre: 1938-ban a Vissza a középkorba című összeállítás Németország vezetőinek –  Adolf Hitler, Joseph Goebbels és Hermann Göring –  arcképével szemben az általuk betiltott, elüldözött, illetve letartóztatott világhírű zsidó tudósok, írók és művészek – Einstein, Freud, Heine, Mendelssohn, Mahler – portréját állította párhuzamba, akiknek nincs helyük a náci Németországban. „Ez volt a legerőteljesebb példája annak, hogyan lehet a fotográfiát politikai hatáskeltésre felhasználni.”[29] – emlékezett Tom Hopkinson, aki Lóránt utódjaként szerkesztette 1957-ig[30] a Picture Postot. A Post korunkig tartó hatását jelzi, hogy 2021-ben Picture Stories címmel dokumentumfilm készült a lap történetéről és fotográfusairól, azt is vizsgálva, hogy hogyan hatott a fotográfusok későbbi nemzedékére az ikonikus lap. A film rendezője, Rob West szerint „A brit társadalomról alkotott elképzeléseink közül sokat a Picture Postnak és alkotói egyedülálló csoportjának köszönhetünk. … Érzékeltetni akartuk, hogy az alapító szerkesztő, Stefan Lorant alatt a folyóirat a hétköznapi embereket a maguk valójában mutatta meg, természetesen, miközben Nagy-Britannia társadalmi viszonyait is felfedte. Tehát a forradalom, amelyet a Picture Post fotográfiai szemléletmódja jelentett, politikai célokat is szolgált: e két cél találkozása az, ami oly érdekessé teszi a magazint.”[31]

0103

Picture Post címlap, 1950. február 25.
(Photo by IPC Magazines/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Az USA hadba lépése előtt 1940 júniusában Churchill javaslatára 160 oldalas különszámot adtak ki az Egyesült Államokról, hogy – mint a miniszterelnök mondta – „előbb-utóbb ezek a kókler amerikaiak beszállnak a háborúba a mi oldalunkon, és talán hasznos lenne, ha az angolok valami pontosabb képet formálhatnának róluk.”[32] Ennek a számnak az összeállítása céljából utazott Lóránt előszór Amerikába, és a háborús előkészületek idején érlelődött meg elhatározása, hogy elhagyja Angliát. A háború alatt a németekkel szövetséges ország idegen állampolgáraként Lóránt helyzete Angliában bizonytalanná vált annak ellenére, hogy a náci lapok Németország első számú közellenségeként emlegették. Bár az egyik legbefolyásosabb lap főszerkesztője volt, autóját, biciklijét lefoglalták, nem tartózkodhatott Londonon kívül, hetente kellett sorban állnia a rendőrségen, hogy tartózkodási engedélyét lepecsételjék. 1940-ben Anglia náci megszállásától tartva az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, s bár a Post tulajdonosa 1953-ban megkísérelte lapjához visszahívni, Lóránt végleg Amerikában maradt, Lenoxban vásárolt birtokot. A művészi és politikai élet számos kiválósága tartozott baráti köréhez, mindenkivel kapcsolatba került, aki egy kicsit is számított akkoriban az Egyesült Államokban.

Bár nem a sajtó terén folytatta munkásságát, rögtön könnyen beilleszkedett, sikeres lett. Mivel Amerikában akkor már virágkorukat élték az ő elvei által szerkesztett képes magazinok, mint a Life és társai, olyan új műfajt vitt sikerre, amely addig hiányzott az amerikai könyvkiadásból. Németországi és angliai tevékenysége alapján a fotózsurnalizmus atyjának nevezik, amerikai munkásságát a képes életrajzok műfajának megteremtésével fémjelzik.  Nem lett hűtlen a fotográfiák használatához, csak új környezetbe – a képes újságok helyett a könyvekbe – helyezve biztosított középponti szerepet a képeknek. Megteremtette a képes történelemkönyvet, melyben főként fotográfiákon keresztül mutatta be híres személyiségek – elsőként Lincoln elnök – életrajzát.[33] Könyvéhez felkutatott minden fényképet, ami az amerikai polgárháború elnökéről készült, még soha nem publikált felvételekre, köztük dagerrotípiákra is bukkant. Az 1941-ben megjelent mű átütő sikert aratott, Lóránt hírnevét mutatta, hogy már a könyv megjelenése előtt negyvenezren fizettek elő az életrajzra, majd számos újabb kiadást, átdolgozást ért meg, Lóránt sikerei nyomán a legnagyobb újságok címlapjain szerepelt. 1946-ban ’az év legfontosabb könyve’ címet nyerte el a ’legamerikaibb könyvként’ emlegetett műve, a The New World. (Az Újvilág)[34]. Ehhez eredeti ötletként a korabeli útleírások mellett Amerika legkorábbi dokumentumait, ábrázolásait, az első angol és francia telepesek életéről készült 16. századi festményeket és azokról készült metszeteket gyűjtötte a kötetbe. A sort Franklin Delano Roosevelt elnökről,[35] és Theodor Roosevelt elnökről[36] írt fényképes életrajza folytatta, majd két könyvben feldolgozva, sok képpel illusztrálva az amerikai választási- és elnöki rendszert tette tömegek számára közérthetővé.[37] Egyik könyvét az amerikai elnök rendszeresen az államfőknek protokoll-ajándékként nyújtja át[38]. Könyvet készített Pittsburgh városáról,[39]  a kezdetektől a világ legerősebben iparosodott városává való fejlődésén át ’Amerika legélhetőbb városává’ való megújulásáig. Nemcsak egyetlen város, hanem példázatként az Egyesült Államok történetéről is szól. Tartalmilag és műfajilag is korszakos jelentőségűnek tartják 1974-ben megjelent Sieg Heil![40] című,  Bismarktól Hitlerig Németország történelméről írt gazdagon illusztrált kötetét. Bár néhány professzora az ő történeti munkáit is használta forrásmunkaként előadásaihoz, Lóránt hatvan évesen Amerika történelméből diplomát szerzett a Harvard Egyetemen. Munkássága elismeréseként több amerikai és angliai egyetem avatta díszdoktorává, s számos díjat és kitüntetést kapott. Fizikai és szellemi frissességét élete végéig megőrizve, szinte utolsó napjaiban is dolgozva, 97. életévében, 1997. november 14-én fejezte be sikerekben gazdag pályafutását.   A Magyar Fotóriporterek Társasága Stefan Loránt emlékére alcímmel adta ki az Év Fotói ’97 / Pictures of the Year című évkönyvét. Életműve Németországtól Anglián át Amerikáig tananyag az újságírók, fotóriporterek, képszerkesztők számára. Életművének nagy részét a Paul Getty Múzeum[41] őrzi.

(2023. május, Tőry Klára)

Jegyzetek

Válogatott irodalom

Könyvei:

I was Hitler’s prisoner. A Diary. London, 1935.
Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions. London, 1940.
Lincoln, his life in photographs. New York, 1941.
The New World: the first pictures of America. New York, 1946.
FDR: a pictoral biography. (Franklin Delano Roosevelt) New York, 1950.
The Presidency: A Pictoral History of Presidental Elections. New York, 1951.
The Life and Times of Theodore Roosevelt. New York, 1959.
Pittsburgh: the story of an American city. New York, 1964.
The Glorious Burden: The History of the American Presidency and Presidential Elections from George Washington to Truman. New York, 1968.
Sieg Heil! (Hail to victory) An illustrated history of Germany from Bismark to Hitler. New York, 1974.

Könyvek, cikkek Lóránt Istvánról:

In: Photojournalism. New York, Time Life Books, 1971.
In: Tim Gidal: Deutschland – Beginn des modernen Photojournalismus. Berlin, 1972.
In: Michael Hallett: The real story of Picture Post. London, 1994.
Kincses Károly – Kolta Magdolna: 97 év a XX. századból: Stefan Lorant. A magyar fotográfia
történetéből 10., Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997.
In: Kincses Károly: Fotográfusok. Made in Hungary. Aki elment, aki maradt. Magyar Fotográfiai
Múzeum, 1998.
In: The History of European Photography 1900-1938. Albertini Béla: The History of Hungarian
Photography. Centrale European House of Photography I., Bratislava, 2010.
Sós Endre: Fejek és elvek. Új Élet, 1966. máj. 1.
Szilágyi Gábor: Szekvenciák. I. Lóránt István az Illustrierte Presse élén. Fotóművészet, 1975/1.
Stefan Lorant: Chamberlain és a szép láma. Fotó, 1989/máj.
Amanda Hopkinson: The Life of Lorant (interjú). British Journal of Photography, 1990. dec.
Hajdú Éva: Kerti séta Churchill-lel. Magyar Nemzet, 1996. nov. 6.
Hajdú Éva: Stefan Lorant (másodközlés). Fotóriporter, 1998/2.
Tőry Klára: Lóránt István. Digitális Fotó Magazin, História. 2009. április
Baki László: Dokumentumfilm készült a Picture Postról, melynek egy magyar volt az első főszerkesztője. 2021.09.15.
https://punkt.hu/2022/12/24/85-evvel-ezelott-egy-magyar-fotografus-kepszerkeszto-allitotta-ossze-a-lilliput-vilaghiru-kepparjait/ 2022.12.24.

Jegyzetek

[1]   Das Magazin, Metropolis Magazin, Münchner Illustrierte Presse, Weekly Illustrated, Lilliput, Picture Post.

[2]   Hajdú Éva: Kerti séta Churchill-lel. Magyar Nemzet, 1996.11.06. 7. o.; Stefan Lorant (másodközlés). Fotóriporter, 1998/2.

[3]   Kincses Károly – Kolta Magdolna: 97 év a XX. századból: Stefan Lorant. A magyar fotográfia történetéből 10., Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997.

[4]   Hajdú Éva: i. m. 7. o.

[5]   Az életrajzi adatok túlnyomó részének forrása a Kincses – Kolta könyv, melyek Kincses Károlynak  Lóránt Istvánnal több alkalommal és helyszínen (Lenox, Gellért Szálló, Budapest, Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét) 1996-ig készített sokórás interjúin alapulnak.

[6]    Kincses – Kolta: i. m. 15. o.

[7]    Mozart's Leben, Lieben und Leiden. (Mozart élete, szerelem és szenvedés.) 1921.

[8]   Idézi: Richard Whelan: Robert Capa and the Rise of the Picture Press. In: This Is War: Robert Capa At Work.   ICP / Steidl, 2007. 12. o.

[9]   Szilágyi Gábor: Szekvenciák I. Fotóművészet, 1975/1. 38. o.

[10]   Idézi: Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: Ablak a világra. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának Nemzetközi Gyűjteménye. Fotóművészet, 2009/4. 106. o.

[11]  Szilágyi Gábor: i. m. 39. o.

[12]  A német Blickfang szóból: szembeszökő, a tekintetet megragadó

[13]  In: Hajdú Éva: i. m. 7. o. Picture Post 1938-as előszava Idézi: Michael Hallett: The real story of Picture Post. London, 1994.

[14]  Felix H. Man: Zwischen Mitternacht und Morgengrau am Kurfürsdamm. Münchner Illustrierte Presse, 1929.09.22.

[15]  Kincses – Kolta: i. m. 31. o.

[16]  I was Hitler’s prisoner. A Diary. London, 1935.

[17]   Kevéssé ismert, hogy a humorforrást eredményező két fénykép egymás mellé helyezését, a képpárok alkalmazását Lóránt berlini korszakában a Der Querschnittből ismerhette meg, ”amit aztán kétségtelenül ő fejlesztett magas szintre később Londonban.” Közli: Albertini Béla: Ullstein sajtófotók „Berlinben 1894–1945-ből https://  dunszt .sk/2017/09/11/ullstein-sajtofotok-berlinben-1894-1945-bol/; A sajtóképpárokról https:// mafot.hu/apertura  2020. április-június

[18]   Chamberlain and the beautiful Llama. Creative Camera, 1982/211-212. szám. Idézi: Chamberlain és a szép láma. Fotó, 1989. máj. 218. o.

[19]   Creative Camera  i. m. 219. o.

[20]   Stefan Lorant, 1940. július Idézi: https://punkt.hu/2022/12/24/85-evvel-ezelott-egy-magyar-fotografus-kepszerkeszto     - allitotta-ossze-a-lilliput-  vilaghiru-kepparjait/

[21]   Creative Camera  i.  m. 220. o.

[22]   Creative Camera  i.  m. 219. o.

[23]   https://punkt.hu i. m.

[24]  Chamberlain and the beautiful Llama, and 101 more juxtapositions. London, 1940. https://punkt.hu i. m.

[25]   Baki László: Dokumentumfilm készült a Picture Postról… https://punkt.hu/2021/09/15/dokumentumfilm-keszult-a-picture-postrol-melynek-egy-magyar-volt-az-elso- foszerkesztoje/

[26]   Kincses – Kolta: i. m. 58. o.

[27]   Michael Hallett: i. m. Idézi: Kincses – Kolta: i. m. 65. o.

[28]   Richard Whelan: Robert Capa: A Biography. New York, 1985.; Budapest, IPM Könyvtár, 1990. 199. o.

[29]   Michael Hallett: i. m. Idézi: Kincses – Kolta: i. m. 75. o.

[30]   Az 1950-es években a televízió elterjedése következtében Európa- és Amerika-szerte csökkent a képes magazinok vásárlóinak száma, a példányszámok fogyása, gazdaságtalanná válása több képeslap megszűnéséhez vezetett.

[31]   https://punkt.hu/2021/09/15/ i. m.

[32]   Idézi: Hajdú Éva: i. m. 7. o.

[33]   Lincoln, his life in photographs. New York, 1941.

[34]   The New World: the first pictures of America. New York, 1946.

[35]   FDR: a pictoral biography. (Franklin Delano Roosevelt) New York, 1950.

[36]   The Life and Times of Theodore Roosevelt. New York, 1959.

[37]   The Presidency: A Pictoral History of Presidental Elections. New York, 1951.; The Glorious Burden: The History  of the American Presidency and Presidential Elections from George Washington to Truman. New York, 1968.

[38]   Közli: Kincses – Kolta: i. m. 7. o.

[39]   Pittsburgh: the story of an American city. New York, 1964.

[40]   Sieg Heil! An illustrated history of Germany from Bismark to Hitler. New York, 1974.

[41]   Getty Center for the History of Art and the Humanities